Back to countries

Select country

Select Page

🇬🇧United Kingdom

Last updated: 6.19.2023

United Kingdom - General Terms and Conditions (Punjabi)

ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ

ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਜਾਣ ਪਛਾਣ

a. TIER Operations Limited (TIER) ਵੈੱਬ-ਸਮਰੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (TIER ਐਪ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ (ਈ-ਸਕੂਟਰ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਾਂ (ਈ-ਬਾਈਕਾਂ) (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TIER ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

b. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਨਿਯਮ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ TIER ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

c. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ TIER ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।

2. TIER ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

a. TIER ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ 12640257 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। TIER ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ c/o c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੈਟ ਨੰਬਰ GB 350 1962 17 ਹੈ।

b. ਤੁਸੀਂ TIER ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨੂੰ +44 808 304 4069 'ਤੇ ਜਾਂ support@tier.app 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਇਹ ਨਿਯਮ

a. ਇਹ ਨਿਯਮ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

b. TIER ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ TIER ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ TIER ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

c. ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ TIER ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://www.citizensadvice.org.... ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

4. TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ

a. TIER ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ TIER ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, TIER ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

b. ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਦੇ ਸਫਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ TIER ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ (ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ)। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।

c. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੁਦ, ਨਾ ਤਾਂ TIER ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

d. TIER ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

5. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ

a. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮਿਤ ਧਾਰਕ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਸੀਂ TIER ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

b. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ TIER ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਵੇਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ: (i) ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ (ii) ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

c. TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਸਮਰੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ TIER ਐਪ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ TIER ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।

d. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ TIER ਐਪ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ TIER ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ TIER ਐਪ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

e. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, TIER ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਅਸਮਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6. ਵਾਹਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

a. ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

b. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ GPS ਸੰਕੇਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

c. ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ TIER ਵਾਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

d. TIER ਐਪ ਵਿੱਚ “Start Ride” 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। TIER ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਈਡ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

e. ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਦੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

f.ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਚਿਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

g. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਮਡਗਾਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

h. ਜੇ TIER ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

a.ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

b. ਤੁਹਾਨੂੰ TIER ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

c. ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ TIER ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਾਹਨ ਲਾਗੂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

d. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TIER ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

e. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TIER ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

f. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

g. ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਈਡ ਲਈ ਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8. ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ

a. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

b. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ।

c. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਕਿੱਕਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

d. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਮਕੋਣ 'ਤੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਸਮਕੋਣ 'ਤੇ, ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

- ਦਰੱਖਤਾਂ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੀਟਰਾਂ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ, ਬੈਂਚਾਂ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਨਿਕਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਅੰਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ TIER ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

f. ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ TIER ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ):

-ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ;

-ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਹੜੇ;

-ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰੇਜ;

-ਗਾਹਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਅ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ;

-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਅ; ਜਾਂ

-ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂਵਾਂ।

g. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਨਾਹੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

h. ਜੇ TIER ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ।

9. ਕਿਰਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

a. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, TIER ਐਪ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਲੌਕ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਲਾਗੂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

b. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ।

c. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ (ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (https://about.tier.app/terms-a...) ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ) ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

d. TIER ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, TIER ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ TIER ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ TIER ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

e. ਤੁਸੀਂ TIER ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TIER ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

f. ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ TIER (ਟੀਅਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ TIER ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਲੌਕ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ("ਫ੍ਰੀਬੀਸ") ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

aa) TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ TIER ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ

bb) ਦੱਸੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ TIER ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TIER ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਗਏ ਫ੍ਰੀਬੀਸ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

10. ਸਪੁਰਦਗੀ

TIER ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਸਪੁਰਦਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ TIER ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗੀ।

11. ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

a. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ:

-ਈ-ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ;

-ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ;

-ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ (ਸਿਰਫ ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ;

-ਤੁਸੀਂ ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ID Now ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ

-ਤੁਹਾਡਾ TIER ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਹੈ।

b. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਆਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

a. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

b. ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

-ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

-ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ TIER ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;

-ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

-ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ;

-ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਈ-ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਈ-ਬਾਈਕ 15.5mph (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ) ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘੱਟ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

-ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ TIER ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ

-ਪੈਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।

c. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

-ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ 0.0‰ ਰੀਡਿੰਗ);

-ਆਫ-ਰੋਡ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ, ਮੋਟਰ-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ;

-ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ;

-ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮਾਪ, ਰੂਪ ਜਾਂ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;

-ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ;

-ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ; ਜਾਂ

-ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ।

d. ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ TIER ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ।

13. ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

a. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ TIER ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

b. ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ TIER ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ:

-ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ TIER ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ TIER ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ); ਅਤੇ

-ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ TIER ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

c. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ TIER ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

d. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, TIER ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ TIER ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ TIER ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TIER ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ - ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ TIER, TIER ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ।

e. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

14. ਬੀਮਾ

a. TIER ਈ-ਸਕੂਟਰ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

b. ਤੁਹਾਨੂੰ TIER ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

15. TIER ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

a. TIER ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ TIER ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ TIER ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

b. TIER ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:

-ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

-ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ TIER ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ; ਜਾਂ

-ਜੇ ਤੁਸੀਂ TIER ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ।

c. TIER ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ TIER ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ TIER ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਬ-ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ; ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

16. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

a. ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ TIER ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ TIER ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। TIER ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

b. ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ TIER ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਫ਼ੀਸ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ।

c. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ TIER ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

d. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ TIER ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

17. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ

a. TIER ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

-ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

-ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ;

-ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ; ਜਾਂ

-ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

b. ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ TIER ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

c. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TIER ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ TIER ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

18. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ

a. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

b. ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। TIER ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ:

-TIER ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ TIER ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ;

-ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ TIER ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ TIER ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ;

-ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ;

-ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ;

-ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TIER ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ

-ਤੁਸੀਂ TIER ਐਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

19. ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ

a. TIER ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ TIER ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, TIER ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।

b. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ TIER ਦਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੇਖੋ: https://about.tier.app/privacy...;