Back to countries

Select country

Select Page

🇬🇧United Kingdom

Last updated: 3.28.2023

United Kingdom - General Terms and Conditions for Prepaid Packages (Punjabi)

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

§ 1 ਵਿਸ਼ਾ

TIER Operations Limited ("TIER"), ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E ਵਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋਟਿੰਗ" ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸਮਰਥਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "TIER ਐਪ") ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ("TIER ਈ-ਸਕੂਟਰ") ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਾਂ ("TIER ਈ-ਬਾਈਕਾਂ") ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ("ਗਾਹਕ") ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ("ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ") ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋਟਿੰਗ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ TIER ਈ-ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ TIER ਈ-ਬਾਈਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ") TIER ਐਪ ਵਿੱਚ TIER ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ TIER ਈ-ਬਾਈਕਾਂ (ਇਕੱਠੇ, "TIER ਵਾਹਨਾਂ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ TIER ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ TIER ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗਾਹਕ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। TIER ਐਪ ਵਿੱਚ TIER ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਊਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੂਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ (ਇੱਕ TIER ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤ ਰਾਈਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ) ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ (ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ)।

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਰਾਈਡਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡਾਂ ("ਪਾਸ"), ਅਤੇ ਸਵੈਚਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕੀ ("ਗਾਹਕੀਆਂ") ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (i) ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ TIER ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, (ii) ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ("ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ"), (iii) ਰਾਈਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਈਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ (iv) ਸਮੇਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, (“ਜ਼ੋਨ”) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TIER ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੌਦਾਂ (14) ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

§ 2 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣੇ

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿੱਧੇ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TIER ਐਪ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਇਨਪੁਟ ਮਾਸਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, TIER ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। "ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ TIER ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ "Confirmed" ਸੁਨੇਹੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ TIER ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ about.tier.app 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। TIER ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ।

§ 3 ਭੁਗਤਾਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗਾਹਕ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ, TIER ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

TIER ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ TIER ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ [https://tier-eu.freshdesk.com/...] ਰਾਹੀਂ TIER ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ TIER ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। TIER ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ TIER ਨੂੰ ਸਵੈਚਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਫ਼ੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਗਾਹਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ TIER ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ TIER ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ TIER ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ TIER ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

§ 4 ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਪੁਰਦਗੀ

ਗਾਹਕ TIER ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TIER ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਸਪੁਰਦਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ TIER ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

§ 5 ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ (ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ) ਦੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਗਾਹਕ ਹੋਣ।

ਗਾਹਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ TIER ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ।

§ 6 ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ, ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿ TIER 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ TIER ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਜੀਵਨ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ TIER ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ TIER ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

§ 7 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ

TIER ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

ਜੇ TIER ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ;

ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯਾਦਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ;

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ;

ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ;

ਜੇ TIER ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ TIER ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ TIER ਦੁਆਰਾ TIER ਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ - ਗਾਹਕ ਇਸ ਤੋਂ TIER ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

§ 8 ਸਮਾਪਤੀ

ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ (i) ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਧਿਕਤਮ ਰਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ (ii) ਇਸਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਗਲੀ ਨਿਯਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਚੌਵੀ (24) ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ TIER ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ (14) ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

TIER ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਪੈਰਾ 7 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TIER ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ TIER ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

§ 9 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ §13 ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ)। ਤੁਸੀਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

§ 10 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੈਕੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ TIER ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ

(ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ)

An

TIER Operation Limited, c/o We Work

145 City Road

London, EC1V 1AZ

ਫੋਨ: +44 808 304 4069,

ਈ-ਮੇਲ: support@tier.app

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ [*] ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ/ਦਿੰਦੇ [*] ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ [*] ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ [*] ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ [*],

[*] ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ/[*] ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ,

ਖਪਤਕਾਰ(ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ,

ਖਪਤਕਾਰ(ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਪਤਾ,

ਖਪਤਕਾਰ(ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ),

ਤਾਰੀਖ

[*] ਜਿਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਮਿਟਾ ਦਿਓ

_______________________________________

ਤਾਰੀਖ:

_______________________________________

(*) ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਮਿਟਾ ਦਿਓ।

§ 11 ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

TIER ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, TIER ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, TIER ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

§ 12 ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਗਾਹਕ ਅਤੇ TIER ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ।

ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ TIER ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

§ 13 ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਸਵਾਲਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

TIER Operations Limited, c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E

ਟੈਲੀਫੋਨ: +44 808 304 4069

ਈਮੇਲ: support@tier.app