GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Pr. 03.08.2020

§ 1 Anvendelsesområde

(1) TIER Mobility GmbH, c/o WeWork, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (i det følgende benævnt “TIER”) udlejer elektriske løbehjul (i det følgende benævnt” TIER eLøbehjul”) ved hjælp af sin applikation til internetkompatible mobiltelefoner (i det følgende benævnt “TIER App”) ved hjælp af et såkaldt “free-floating” koncept. Udlejning foretages kun til kunder, der er behørigt registreret via TIER-appen (i det følgende benævnt “kunde”), kun i tilfælde af eksisterende tilgængelighed og kun inden for et afgrænset område (i det følgende benævnt “forretningsområde”) i Danmark. Free-floating betyder, at TIER e-Løbehjul er tilgængelige inden for forretningsområdet, men ikke på faste steder.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser gælder for brugen af TIER-appen og for de lejekontrakter, der skal indgås via TIER-appen.

(3) Kundens kontraktpartner er:

TIER Mobility GmbH c/o WeWork, Atrium Tower, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland

repræsenteret ved sin administrerende direktør Lawrence Leuschner registreret i handelsregistret ved distriktsdomstolen i Charlottenburg for at registrere nummer HRB 198977 B Moms-Id-No.: DE 319609697 E-mail: info(at)tier.app Telefon: +49 30 255580230 Hjemmeside: https://www.tier.app (4) TIER forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse generelle vilkår og betingelser, for så vidt dette er nødvendigt for at overholde ændrede juridiske eller tekniske rammebetingelser og regler. Ændringer vil blive meddelt kunden ved underretning og ved offentliggørelse på TIER-webstedet og i TIER-appen. Eventuelle ændringer anses for at være godkendt, hvis kunden ikke gør indsigelse mod dem på skrift inden for fire uger efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen. TIER vil informere kunden separat om retten til indsigelse og den juridiske konsekvens af tavsheden sammen med meddelelsen om ændringen. I tilfælde af kundens indsigelse mod ændringen eller tilføjelsen til disse generelle vilkår og betingelser er TIER berettiget til at opsige kontrakten med kunden, på grundlag af disse vilkår og betingelser, med fire ugers varsel.

(5) Kontraktens sprog er dansk. Ved oversættelser til andre sprog har den danske version forrang.

§ 2 Indgåelse af kontrakt om brug af Tier-appen

(1) For at leje et TIER eLøbehjul skal kunden registrere sig ved at oprette en brugerkonto via TIER-appen. Hver kunde kan kun registrere sig én gang. Kun en behørigt registreret kunde er berettiget til at benytte TIER’s kontraktlige tjenester. Der er ingen ret til registrering.

(2) Ved en vellykket gennemførelse af registreringsprocessen, som kræver, at der navnlig registreres stamdata (for- og efternavn, e-mail-adresse, personligt mobiltelefonnummer, gyldige betalingsoplysninger) og accept af disse generelle vilkår og betingelser i forbindelse med registreringsprocessen, indgås der en aftale om brug af TIER-appen mellem kunden og TIER.

(3) Leje af et TIER eLøbehjul sker derefter ved indgåelse af en lejekontrakt i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser, afsnit 4. Det er klart, at indgåelsen af kontrakten om brug af Tier-appen ikke giver hverken TIER eller kunden ret til indgåelse af lejekontrakter.

(4) TIER forbeholder sig ret til at nægte registrering af en kunde eller indgåelse af en lejekontrakt, hvis der er begrundet tvivl om kundens adfærd i overensstemmelse med kontrakten.

3 Brugerkonto i TIER-appen

(1) På brugerkontoen skal den angivne konto eller kreditkortindehaveren matche kundens person. Kunden skal holde de personoplysninger, der er gemt på brugerkontoen, opdateret. Dette gælder især for hans adresse, e-mail-adresse, personlige mobiltelefonnummer og betalingsdata.

(2) Kunden er ikke berettiget til at tillade tredjemand at bruge et TIER eLøbehjul booket via kundens brugerkonto. Især er overførsel af login-data til hans brugerkonto (brugernavn, adgangskode, PIN) til andre personer forbudt. Dette gælder også, hvis tredjemand selv er kunde. Kunden forpligter sig til at ændre adgangskoden med det samme, hvis der er en rimelig antagelse om, at en tredjepart kan være blevet opmærksom på hans login-data, og til at informere TIER om dette med det samme.

(3) For at kunne bruge TIER-appen skal kunden være i besiddelse af en mobiltelefon med internetadgang, der opfylder de tekniske krav i TIER-appen. Hver gang appen downloades, kontrolleres det automatisk, om den pågældende internetkompatible mobiltelefon opfylder disse krav. Kunden skal selv sikre muligheden for mobildatakommunikation og bærer alle omkostninger ved datatransmission, der opstår mod hans mobiltelefonudbyder, forudsat at disse ikke er forårsaget af TIER i ond tro.

(4) Kunden må ikke udlæse, kopiere eller manipulere TIER-appen ved hjælp af informationsteknologiske metoder. Den skyldige overtrædelse eller den rimelige mistanke om et tilsvarende forsøg fører direkte til udelukkelse fra brugen af TIER-appen. TIER forbeholder sig ret til at gøre ethvert krav gældende.

(5) Kunden skal straks underrette TIER om tab eller tyveri af sin mobiltelefon som er knyttet til brugerkontoen eller anden mulighed for uautoriseret brug af brugerkontoen af tredjemand. For at undgå misbrug vil TIER derefter blokere adgangen, indtil situationen er afklaret, og informere kunden via e-mail.

§ 4 Reservation og indgåelse af lejekontrakter

(1) Det er kun muligt at bruge de TIER eLøbehjul, der er markeret i overensstemmelse hermed i TIER-appen. I enkelte tilfælde kan det ikke udelukkes, at der kan være afvigelser fra den faktiske placering af TIER eLøbehjulet på grund af unøjagtigheder i GPS-signalet.

(2) Et specifikt TIER eLøbehjul kan reserveres gratis i op til 10 minutter.

(3) Ved at klikke på knappen “Start for et gebyr” i TIER-appen, giver kunden et bindende tilbud om at leje det reserverede TIER eLøbehjul. Ved at låse TIER eLøbehjulet op til brug accepterer TIER dette tilbud.

(4) Lejeperioden begynder med indgåelsen af den individuelle lejekontrakt og slutter, hvis kunden behørigt har returneret eLøbehjulet i overensstemmelse med afsnit 5, eller hvis den maksimale lejeperiode i overensstemmelse med afsnit 4, stk. 5 er udløbet.

(5) Den maksimale lejetid er 60 minutter.

(6) Kunden er forpligtet til straks at indberette eventuelle fejl, skader og urenheder til TIER Kundeservice, som er iøjnefaldende og naturligvis påvirker trafiksikkerheden eller den generelle funktion af TIER eLøbehjulet før rejsens start, og til at afstå fra at bruge TIER eLøbehjulet.

(7) TIER er berettiget til at ringe til kunden på det mobiltelefonnummer, der er gemt i personoplysningerne på brugerkontoen i tilfælde af væsentlige forstyrrelser i brugerens brugsproces.

§5 Ophør af leje

(1) Hvis kunden ønsker at opsige lejekontrakten, skal han parkere TIER eLøbehjulet korrekt i overensstemmelse med afsnit 6 og derefter fuldføre lejeprocessen på TIER-appen.

(2) Lejeren skal først informere sig om grænserne for forretningsområdet og parkeringszoner med parkeringsforbud via TIER-appen.

(3) Lejeprocessen kan kun fuldføres på TIER-appen, hvis TIER eLøbehjulet er placeret inden for et TIER forretningsområde og uden for en parkeringsfri zone. Desuden skal en internetforbindelse være tilstede.
In case the VMP is returned outside the business area in the city, the user is charged with an additional fees of up to 50 DKK.

(4) Hvis disse betingelser ikke er opfyldt på den valgte parkeringsplads, skal TIER eLøbehjulet parkeres af kunden på et sted, hvor betingelserne er opfyldt.

(5) Hvis kunden ikke fuldfører lejeprocessen via TIER-appen, efter at eLøbehjulet er parkeret, vil afslutningen af lejeprocessen blive indledt automatisk, medmindre TIER eLøbehjulet flyttes eller på anden måde bruges i 60 minutter.

(6) Hvis lejeprocessen ikke kan afsluttes ved hjælp af TIER-appen af tekniske årsager, på trods af at der foreligger de betingelser, der er anført i stk. 3, skal kunden straks underrette TIER og koordinere den videre proces med TIER.

(7) Forpligtelsen til at betale lejen ophører ikke, før lejeprocessen er afsluttet, medmindre lejeprocessen ikke kunne fuldføres af årsager, som kunden ikke er ansvarlig for.

(8) Efter afslutningen af lejeprocessen, er kunden vist den samlede lejeperiode og den samlede pris i hvert enkelt tilfælde. Han vil også modtage en faktura via den e-mail-adresse, der er angivet i kundens TIER brugerkonto.

§6 Korrekt returnering og parkering af TIER eLøbehjulet

(1) Kunden skal returnere TIER eLøbehjulet i samme stand som den er blevet stillet kunden til rådighed med hensyn til optiske og tekniske egenskaber.

(2) TIER eLøbehjulet skal være korrekt parkeret på et offentligt tilgængeligt ormåde. I henhold til færdselsloven er parkering af køretøjer såsom TIER eLøbehjul underlagt de gældende parkeringsregler for cykler.

(3) TIER eLøbehjul må ikke parkeres på noget sted, hvor parkering er forbudt i henhold til byens lokale bestemmelser.

(4) Den måde, hvorpå TIER eLøbehjul er parkeret, må ikke medføre nogen fare eller negativ indvirkning på færdselssikkerheden eller tredjemands rettigheder eller juridiske aktiver.

(5) Stativet på TIER eLøbehjulet skal anvendes.

(6) TIER eLøbehjulet må navnlig ikke parkeres på følgende måde: på tværs af vejbanen, på tværs af fortovet, i vejkrydsområder eller på anden måde hindrer vejtrafik, ved træer, vejskilte, trafiklys, parkeringsautomater, hegn tilhørende tredjemand, banker, containere, affaldscontainere, foran eller i nærheden af nødudgange og brandvæsen, foran ind- og udgange, i områder hvor der er parkerings- eller standseforbud, i adgangsveje til offentlig transport, på cykelstier, på hjælpeelementer til orientering af blinde, i parker og grønne områder, på steder hvor TIER eLøbehjulet skjuler reklamer eller park- og bymøbler, hvor funktionaliteten af et anlæg er forringet, i områder, der er forbeholdt lastning og losning, eller på steder, der er forbeholdt andre brugere eller tjenester, på steder hvor parkering ville begrænse bevægelsesrummet for kørestolsbrugere og handicappede.

(7) For at sikre et free-floating koncept er det nødvendigt, at TIER eLøbehjulet parkeres på offentlige områder. TIER eLøbehjulet må derfor ikke parkeres på svært tilgængelige steder, navnlig ikke på følgende steder, medmindre de udtrykkeligt er udpeget som TIER-parkeringspladser:

a) private eller virksomhedslokaler
b) baggårde
c) parkeringspladser
d) kundeparkering, navnlig tilhørende indkøbscentre, supermarkeder, restauranter, barer
e) parkeringspladser til universiteter og andre offentlige institutioner
f) ved interiør.

(8) Desuden må TIER eLøbehjul ikke parkeres på områder med en dag- eller tidsrelateret og køretøjsrelateret begrænsning af parkeringstilladelser (f.eks. stopforbud med yderligere skilte som “8-19″,”Tirsdage kl. 18.00 til 13.00”). Dette gælder også for parkeringsforbud, som endnu ikke er gyldige på parkeringstidspunktet (f.eks. fremtidige midlertidige parkeringsforbud på grund af begivenheder eller flytninger).

(9) Kunden er i god tro forpligtet til at give oplysninger om det nøjagtige sted for returnering af et TIER eLøbehjul i tilfælde af en legitim anmodning fra TIER.

§7 Betaling for leje

(1) Kunden forpligter sig til, at betale den respektive leje. Før lejekontrakten indgås vil kunden blive vist oplåsningsgebyret for TIER eLøbehjulet samt prisen på lejen pr. minut i TIER-appen. Den samlede pris er inklusive moms, der kræves ved lov. Lejen skal betales ved afslutning af lejekontrakten.

(2) Hvis eLøbehjulet ikke kan bruges i overensstemmelse med kontrakten, selv om den var markeret som “ledig/tilgængelig” i TIER-appen, vil kunden ikke blive opkrævet nogen leje.

(3) Brugen af TIER eLøbehjulet vil blive faktureret i den respektive lejekontrakt enten i henhold til den respektive pakke og/eller som standard pr. startet minut (startminutter faktureres som hele minutter). Ved køb af forudbetalte pakker gælder de generelle vilkår og betingelser for forudbetalte pakker (findes på https://www.tier.app/de/terms-and-conditions/).

(4) TIER samarbejder med forskellige betalingstjenesteudbydere. Betalinger foretages i henhold til den betalingsmetode, der er valgt i den tilsvarende registreringsproces. Ved kontraktens indgåelse bekræfter kunden, at han er berettiget til den angivne konto til direkte debitering. Kunden skal sikre tilstrækkelig dækning af sine betalingsmidler. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende dækning eller af andre årsager, som kunden er ansvarlig for, kan TIER opkræve kunden de faktiske udgifter, der er afholdt, eller et fast beløb i overensstemmelse med gebyrlisten på TIER-webstedet (findes på www.tier.app/how-tier-works/fees), medmindre kunden kan bevise, at TIER har pådraget sig en mindre eller ingen udgift. Hvis det kan bevises, kan TIER frit hævde et krav mod kunden, der går ud over det faste beløb.

(5) Kunden kan kun modregne TIER’s krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller juridisk etableret.

(6) Kunden kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis hans modkrav er ubestridt eller retligt godtgjort.

§8 Overdragelse

TIER forbeholder sig ret til at overdrage sine krav som følge af dette kontraktforhold til en tredjepart, navnlig med henblik på inddrivelse ved inkasso. Kunden vil blive informeret herom i god tid. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betalinger til erhververen med frigørende virkning, hvorved TIER forbliver ansvarlig for generelle kundehenvendelser, klager osv.

§9 Kørekort

(1) Kun fysiske personer, der opfylder følgende, har ret til at bruge TIER eLøbehjulet,

a) personer med en minimumsalder på 18 år, og
b) som har en aktiv brugerkonto hos TIER.

(2) Kunden skal være i stand til at køre et TIER eLøbehjul sikkert i overensstemmelse med de gældende trafik- og færdselsregler. Han skal have erfaring med eller minimalt kendskab til motorkøretøjer og være bekendt med betjeningen og sikker brug af motorkøretøjer.

§10 Kundens generelle forpligtelser og forbud

(1) Kunden er forpligtet til at behandle TIER eLøbehjulet med omhu, at overholde de gældende færdselsregler og ikke at bringe nogen rettigheder og juridiske aktiver af tredjemand ved hjælp af TIER eLøbehjulet i fare.

(2) Kunden er navnlig forpligtet til at:

a) overholde den maksimale belastningsgrænse på 100 kg
b) ikke efterlade TIER eLøbehjulet uden opsyn i lejeperioden
c) melde om fejl og skader, navnlig skader forårsaget af vold og uheld, eller grov forurening til TIER umiddelbart efter påvisning
d) sikre, at TIER-eLøbehjulet kun anvendes til sikker trafik og drift, i det omfang det er rimeligt
e) overholde færdselslovens regler, når der køres på vejen med et TIER eLøbehjul
f) i tilfælde af advarselslampe eller fejlindikator i displayet i styrets område på TIER eLøbehjulet, straks stoppe og kontakte TIER for at afgøre, om kørslen kan fortsætte
g) at parkere TIER eLøbehjulet korrekt i overensstemmelse med afsnit 6.

(3) Det er navnlig forbudt for kunden, at

a) køre TIER eLøbehjulet under påvirkning af alkohol, narkotika eller anden medicin, som kan påvirke evnen til at føre eLøbehjulet. Der er et strengt alkoholforbud på 0,0%,
b) anvende TIER eLøbehjulet til terrænkørsel, motorsportsbegivenheder eller løb af enhver art
c) anvende TIER eLøbehjulet til køretøjsprøvning, køretræning eller til erhvervsmæssig transport af personer eller til anden erhvervsmæssig transport (f.eks. kurerrejser, pizzalevering)
d) anvende TIER eLøbehjulet til transport af meget brandfarlige, giftige eller på anden måde farlige stoffer, for så vidt de i væsentlig grad overstiger hvad der vil kunne opfattes som bestemt til eget forbrug
e) transportere genstande eller stoffer med TIER eLøbehjulet, som på grund af deres art, størrelse, form eller vægt kan påvirke køresikkerheden eller beskadige, TIER eLøbehjulet
f) anvende TIER eLøbehjulet sammen med en anden person
g) anvende TIER eLøbehjulet til begåelse af strafbare handlinger
h) udføre eller lade reparationer af enhver art udføre på TIER eLøbehjulet på eget initiativ.

(4) Af hensyn til miljøet, offentligheden og andre kunder skal kunden sikre, at kørslen er miljøvenlig, energibesparende og korrekt.

§11 Adfærd i tilfælde af en ulykke

(1) Ulykker, der involverer et TIER eLøbehjul, skal straks indberettes til TIER.

(2) Kunden skal underrette politiet umiddelbart efter en ulykke og bidrage til at der optages politirapport om ulykken. Hvis politiet nægter at registrere en ulykke, eller hvis dette ikke er muligt af andre årsager, skal kunden straks informere TIER og koordinere den videre proces med TIER. Dette gælder, uanset om ulykken var selvforskyldt eller forårsaget af en tredjepart. Kunden må først fjerne sig fra ulykkesstedet efter

a) at der er optaget rapport om ulykken (eller, hvis det ikke er muligt at optage rapport, efter at TIER er blevet underrettet herom i overensstemmelse med kontrakten), og b) om nødvendigt efter høring af TIER og om nødvendigt når der er truffet foranstaltninger til at sikre bevismateriale og mindske skaderne.

(3) I tilfælde af en ulykke, der involverer et af kunden ført TIER eLøbehjul, kan kunden ikke påtage sig noget ansvar eller afgive en sammenlignelig erklæring. Hvis kunden accepterer et ansvar på trods af forbuddet, gælder dette kun for kunden selv. Hverken indehaveren eller forsikringsselskabet er bundet heraf.

(4) Uanset om en ulykke var selvforskyldt eller forårsaget af en tredjepart, vil TIER stille en anmeldelsesformular til rådighed for kunden. Denne formular skal returneres til TIER senest 7 dage efter kundens modtagelse af formularen. Fremsendelsen af anmeldelsen til TIER er afgørende for overholdelsen af fristen. Hvis skadesrapporten ikke returneres rettidigt, kan ulykken ikke behandles af forsikringsselskabet og om nødvendigt reguleres. Hvis forsikringsselskabet nægter at regulere skadesrapporten udelukkende på grundlag af den forsinkede afsendelse af kunden, vil TIER gøre sine deraf følgende krav gældende mod kunden.

(5) Kunden er forpligtet til at give sandfærdige oplysninger om forløbet af ulykken / skaden, især ulykkesstedet.

§12 Forsikring

(1) TIER eLøbehjul er forsikret i Danmark.

(2) Kunden er ikke berettiget til at anerkende eller udbedre skader uden forudgående samtykke fra TIER.

(3) Bliver TIER eLøbehjulet beskadiget i løbet af kundens brugsperiode, skal kunden erstatte omkostningerne til reparation af skaden, herunder pro rata omkostninger ved eventuelle nødvendige nye køb. Eventuelle kompensationsbetalinger fra forsikringsselskabet vil blive krediteret.

(4) Eventuelle ansvarsbegrænsninger for skader på TIER eLøbehjul til fordel for kunden gælder ikke, hvis kunden forsætligt forårsager skaden.

(5) Hvis en overtrædelse fra kunden af de forpligtelser, der er fastsat i denne kontrakt, resulterer i at forsikringsselskabet er i stand til at opnå regres mod TIER, kan TIER gøre regres mod kunden.

§13 TIER’s ansvarsbegrænsning

(1) TIER er ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler for skader begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed af TIER dennes repræsentant eller dets stedfortræder.

(2) Ansvar for indirekte og uforudsigelige skader er udelukket.

(3) Ansvar for skade på liv, legeme eller helbred forbliver upåvirket.

(4) De ansvarsbegrænsninger, der følger af stk. 2, gælder også for personer, hvis fejltrin TIER er ansvarlig for. De gælder ikke, hvis TIER svigagtigt har skjult en defekt eller har påtaget sig en garanti eller for krav i henhold til produktansvarsloven. TIER’s ansvar for overtrædelser af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR, art. 82) forbliver også upåvirket.

(5) Ellers er TIER’s ansvar over for kunden udelukket.

§14 Kundens ansvar

(1) Kunden hæfter over for TIER for skader, som han er ansvarlig for. Dette omfatter især overtrædelser af § 10 eller tyveri, skade eller tab af et TIER eLøbehul, som han er ansvarlig for. TIER er berettiget til at holde kunden skadesløs for berettigede krav fra tredjeparter, forudsat at kunden ikke har forsikringsdækning. Dette omfatter udgifter til ethvert retligt forsvar, der måtte være påkrævet. Det er klart angivet, at der tages hensyn til enhver meddelagtighed fra tredjemands side.

(2) Kunden er i forbindelse med brugen af TIER eLøbehjulet ansvarlig for alle overtrædelser af færdsels- og reguleringsbestemmelser og andre lovbestemmelser, især straffeloven. Han betaler for alle omkostninger i forbindelse hermed og friholder TIER fra eventuelle krav fra tredjemand som følge heraf. Kunden er ikke ansvarlig for så vidt skaden er forårsaget af korrekt og kontraktlig brug af et defekt TIER eLøbehjul.

(3) Kunden er ikke ansvarlig, hvis en forsikring dækker skaden og ikke gør regres mod TIER.

(4) Enhver ansvarsbegrænsning aftalt mellem TIER og kunden til fordel for kunden, for skader på TIER eLøbehjulet kan ikke gøres gældende af kunden, hvis kunden forsætligt eller ved grov uagtsomhed forårsager skaden.

(5) Som kompensation for den administrative byrde, som TIER pådrager sig ved at behandle anmodninger fra anklagemyndigheden eller andre tredjeparter om at identificere lovovertrædelser, strafbare handlinger eller andre forstyrrelser begået i den pågældende lejeperiode, modtager TIER fra Kunden en fast udgift for hver sådan anmodning i overensstemmelse med den gældende gebyrliste, medmindre kunden beviser, at TIER har lidt en betydeligt mindre eller ingen skade. TIER kan frit kræve yderligere skade dækket.

§15 Midlertidig blokering af brugerkontoen og udelukkelse af brug

(1) TIER kan midlertidigt blokere brugerkontoen

a) hvis væsentlige data for kontraktens opfyldelse ikke er korrekt angivet i brugerkontoen
b) hvis kunden er i restance på trods af en forudgående påmindelse om betaling af et ikke ubetydeligt beløb,
c) i tilfælde af andre væsentlige kontraktbrud, som kunden er ansvarlig for
d) hvis kunden har mistet sin mobiltelefon knyttet til brugerkontoen, mobiltelefonen er blevet stjålet fra ham, eller der er en anden mulig uautoriseret brug af brugerkontoen af tredjemand.

(2) TIER fjerner blokeringen af brugerkontoen umiddelbart efter at den handling som har ført til kontraktbruddet af kunden er afsluttet.

(3) TIER kan udelukke kunden fra brug af brugerkontoen efter en forudgående mislykket advarsel, hvis kunden gentagne gange har handlet på en sådan måde som er væsentligt i strid med kontrakten og er ansvarlig for en sådan adfærd.

§16 Vilkår og opsigelse af aftalen om brug af TIER-appen

(1) Aftalen om brug af TIER-appen indgås på ubestemt tid og kan opsiges af begge parter i tekstform med et opsigelsesvarsel på to uger til udgangen af en måned.

(2) De kontraherende parters ret til ekstraordinært at opsige kontrakten af gode grunde berøres ikke. Det er især en vigtig grund, hvis kunden

a) gentagne gange og på trods af gentagne påmindelser er i restance med betaling af en ikke ubetydelig del af lejen
b) har givet urigtige oplysninger eller skjult kendsgerninger under registreringen eller under kontraktforholdet, og TIER derfor ikke kan forventes at fortsætte kontrakten
c) på trods af advarsler ikke afstår fra alvorlige overtrædelser af kontrakten eller ikke straks og uden forsinkelse afhjælper konsekvenserne af sådanne overtrædelser
d) har kørt under påvirkning af alkohol eller narkotika
e) har videregivet sine login-data til sin TIER-brugerkonto til en anden person;
f) har forsøgt at udlæse, kopiere eller manipulere TIER-appen ved hjælp af informationsteknologiske metoder.

§17 Fortrydelse af lejekontrakten

Med hensyn til rammeaftalen har forbrugerne ret til at fortryde indgåelsen af lejekontrakten på følgende betingelser: Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra datoen for kontraktens indgåelse. For at kunne udøve din fortrydelsesret skal du informere os (TIER Mobility GmbH, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland, Tel: 004930/568 38651, E-mail: info(at)tier.app) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en tydelig meddelelse (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede formular, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen. Konsekvenser af fortrydelsen Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtager meddelelse om din fortrydelse af denne kontrakt. Med hensyn til tilbagebetalingen vil vi bruge de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Hvis du har anmodet om, at tjenesterne starter i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til den andel af tjenesterne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om udøvelsen af fortrydelsesretten i henhold til denne kontrakt, sammenlignet med det samlede omfang af de tjenester, der leveres i kontrakten.

Afslutning af fortrydelsesvejledningen

Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende). til TIER Mobility GmbH, c/o WeWork Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tlf.: 004930 / 568 38651, E-mail: info(at)tier.app

Fortrydelse Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*) levering af følgende tjenesteydelser (*): ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Ordrenummer/ordre: __________________________________________________________________________________ Bestilt den (*)/modtaget den (*): __________________________________________________________________________________ Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): __________________________________________________________________________________ Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): __________________________________________________________________________________ ________________________________________ Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) Dato: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (*) Det ikke relevante udstreges.

§18 Databeskyttelse

(1) TIER indsamler og behandler kundens personoplysninger, der er nødvendige for forretningstransaktionen. Ved behandling af kundens personoplysninger overholder TIER de gældende lovbestemmelser, navnlig bestemmelserne i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

(2) Med hensyn til detaljerne i og omfanget af indsamlingen, opbevaringen og behandlingen af kundens personoplysninger henvises der til databeskyttelseserklæringen på TIER’s hjemmeside.

§19 Diverse

(1) Dansk ret finder anvendelse på kontrakter mellem kunden og TIER.

(2) Hvis kunden er erhvervsdrivende der handler som led i sit erhverv, er et offentligretligt organ eller ikke har hjemsted eller sædvanligt opholdssted i Danmark, er Retten i København værneting for tvister, der opstår som følge af og i forbindelse med kontrakten og/eller lejekontrakten. Ufravigelige værnetingsregler forbliver upåvirket.

(3) Kunden må kun overdrage rettigheder fra ovennævnte kontrakter til tredjeparter med forudgående skriftligt samtykke fra TIER.

§20 Kundeservice / Klager

(1) Kunden kan i tilfælde af spørgsmål, kommentarer, klager og øvrige henvendelser henvende sig per brev, telefon eller e-mail til: TIER Mobility GmbH c/o WeWork Eichhornstraße 3 10785 Berlin, Tyskland, Tlf.: 004930 / 568 38651 Mail: info(at)tier.app

(2) Europa-Kommissionen har en platform for udenretslig onlinetvistbilæggelse (den såkaldte “OS-platform”) til tvistbilæggelse i forbindelse med kontraktlige forpligtelser i henhold til onlinekøbsaftaler mellem forbrugere og virksomheder, og som kan tilgås på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) TIER er ikke juridisk forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren i henhold til loven om bilæggelse af tvister. Der ses bort fra en frivillig deltagelse. (4) TIER er ikke undergivet nogen adfærdskodekser.