Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇪Sweden

Last updated: 12.1.2022

General Terms and Conditions for Battery Swap (SWE)

Kompletterande villkor för TIER Swap

Dessa kompletterande villkor för TIER Swap (“kompletterande villkor”) gäller exklusivt för batteribyte som utförs som en del av TIER Swap -programmet. Dessa kompletterande villkor är ett komplement till TIERs allmänna villkor, vars villkor härmed införlivas i dessa kompletterande villkor genom referens. I den mån villkoren i de tillämpliga allmänna villkoren strider mot villkoren i dessa kompletterande villkor, gäller villkoren i dessa kompletterande villkor.

Batteribyten under TIER Swap programmet kan endast göras som en del av en resa med ett kvalificerat TIER fordon, för vilket du kan debiteras för i enlighet med hyrespriser och villkor som visas i TIER appen och i de tillämpliga TIER villkoren. Godkända TIER fordon kommer att markeras i TIER appen. En batteribyte under TIER Swap programmet initieras av ett erbjudande från TIER i TIER appen, som du kan acceptera när du väljer ett kvalificerat TIER fordon i TIER appen. Endast vissa TIER fordon är berättigade till ett batteribyte under TIER Swap programmet. Behörighet kan bero på faktorer som fordonets modell och typ, batteriladdning, tid på dagen, fordonets plats, din plats etc. Beslutet att göra ett TIER -fordon berättigat till ett batteribyte vid varje given tidpunkt kommer at tas av TIER.

När du har accepterat ett erbjudande om att byta batteri under TIER Swap programmet kommer du att utföra ett sådant batteribyte med vederbörlig försiktighet och i enlighet med alla rimliga instruktioner som ges i TIER appen och, i tillämpliga fall, av TIER personal och berörda tredje parter t.ex. ägare och anställda i tredje parts företag som driver de relevanta TIER Swap platserna. Du är fri att avbryta alla batteribyten som du accepterat genom att följa avbrytningsstegen i TIER appen och, om tillämpligt, på TIER fordonet (t.ex. byta ut ett batteri som redan togs bort före avbokningen).

När du fullföljt ett batteribyte under TIER Swap programmet kommer TIER att ge dig de fördelar som anges som en del av respektive erbjudande för att utföra batteribyte i TIER appen (sådana fördelar, t.ex. gratis eller rabatterade resor med TIER fordon, kallas "belöningar"). Om inte annat anges i TIER appen kan belöningar som rabatterar priset för eller på annat sätt avser användning av TIER fordon endast tillämpas på framtida åkturer och inte på den åktur under vilken de tjänas in. Belöningar kan inte överföras om inte annat anges i TIER appen och kan komma att upphöra att gälla. Belöningar kan inte säljas och deras värde kan inte betalas ut. Du får inte byta batterier under TIER Swap programmet eller använda belöningar för kommersiella, yrkesmässiga eller andra affärsändamål.

TIER är inte skyldig att erbjuda dig möjligheten att byta batterier under TIER Swap programmet. TIER kan ändra, tillfälligt stänga av eller avbryta TIER Swap programmet globalt eller på specifika platser när som helst och utan föregående meddelande. Pågående batteriändringar och belöningar som redan har intjänats vid tidpunkten för sådan ändring, avstängning eller avbrytande ska inte påverkas.

Mer information om TIER Swap -programmet finns på about.tier.app/swap.