Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇪Sweden

Last updated: 12.5.2022

Sweden - General Terms and Conditions for Freebies

Extra villkor för “Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/Samla belöningar)” program

Dessa Extra villkor („Extra villkor“) gäller uteslutande resor som genomförs som del av „Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/Samla belöningar)”-programmet („Program”). Dessa Extra villkor gäller vid sidan om TIER:s respektive tillämpliga Allmänna affärsvillkor; reglerna i de Allmänna affärsvillkoren ingår i dessa Extra villkor.

Såvida reglerna i TIER:s tillämpliga Allmänna affärsvillkor och dessa Extra villkor motsäger varandra, så har reglerna i dessa Extra villkor företräde.

Resor som omfattas av programmet kan endast genomföras som del av en resa med ett TIER fordon som är tillgängligt för programmet; dessa resor debiteras dig enligt gällande priser och hyresvillkor från TIER appen och TIER:s Allmänna affärsvillkor. De TIER fordon som är tillgängliga för programmet är märkta som sådana i TIER appen. En resa som omfattas av programmet inleds genom förfrågan till TIER i TIER appen. Endast lämpligt märkta TIER fordon är tillgängliga för resor som omfattas av programmet. Deras tillgänglighet kan vara beroende av olika kriterier som t.ex. fordonets aktuella position, den tidsperiod under vilken fordonet varit på sin aktuella position, samt din aktuella position. Det är endast TIER som beslutar om ett TIER fordon görs tillgängligt för programmet vid en viss tidpunkt.

För att resor omfattas av programmet kan det krävas ett minimiantal körda kilometer som visas dig i TIER appen, och du kan uppmanas att parkera ditt TIER fordon inom ett visst område som anges i TIER appen.

Efter en resa, som avslutas med iakttagande av det gällande minimiantal körda kilometer eller de parkeringskrav som anges för dig i TIER appen, kommer TIER att bevilja dig respektive angivna fördelar. Sådana fördelar, t.ex. gratis resor eller resor till nedsatt pris med TIER fordon, kallas för „Belöningar“. Såvida inget annat anges i TIER appen kan belöningar, som minskar priset för användningar av TIER fordon eller på annat sätt avser sådana användningar, endast tillämpas på framtida användningar och inte på den användning under vilken de tjänas in.

Belöningar kan, såvida inget annat anges i TIER appen, inte överlåtas och deras giltighetstid kan vara begränsad. Belöningar kan inte säljas och deras värde utbetalas inte. Varken resor som omfattas av programmet eller belöningar får användas i kommersiellt eller yrkesmässigt syfte eller på annat sätt i affärssyfte.

TIER är inte förpliktat att erbjuda dig ett tillfälle till resor som omfattas av programmet.

TIER kan när som helst och utan tidigare meddelande ändra programmet globalt eller på enskilda platser, samt stoppa det tills vidare eller varaktigt. Belöningar, som redan tjänats in vid tidpunkten för en sådan ändring eller ett stopp, blir kvar vid en sådan ändring eller ett stopp.