Take a TIER today

tier-honeyBadgerLP-man
embeded-thumbnailplay-button

Mission

Change mobility for good

Every time you take a TIER you’re choosing to ditch a CO2-emitting car ride for a fun and stylish way to explore your city. It’s modern mobility at your fingertips, answer’re ready to get you moving.

tier-women-riding-scooters

How to TIER

tier-business-01

Hitta en elscooter i närheten genom att öppna kartan i appen.

tier-business-11

Skanna QR-koden för att låsa upp din elscooter.

tier-business-21

Tryck elscootern framåt för att fälla upp stödet, sedan är det bara att köra.

tier-business-31

För att börja åka sätter du ena foten på plattformen och använder den andra för att ta fart. Använd höger accelerationsspak för att gasa.

tier-business-41

Släpp spaken för att sakta ner eller kläm försiktigt vänster eller höger handbroms för att sakta ner ännu mer och för att stanna.

tier-business-51

Använd vänster -och högerblinkers för att visa andra resenärer vart du ska svänga.

tier-business-61

När du är klar parkerar du på en avsedd parkeringsplats eller så hittar du en säker plats där den inte står i vägen för fotgängare eller cyklister.

tier-business-71

Dra elscootern bakåt så att den står på sitt stöd. Klicka på ”avsluta åktur” i appen, sedan är du klar.