Hållbarhet hos TIER

Hållbarheten är en nyckel i TIER's mål att ändra sättet vi reser på i våra städer för gott. Som en ledande leverantör inom mikromobilitet, är vi starkt inriktade på en övergång till resor med låga koldioxidutsläpp i vårt arbete.

Vi är klimatneutrala

Sedan januari 2020 lever vi upp till att vara helt klimatneutrala och vi är det första företaget inom mikromobilitet att vara det. För att uppnå klimatneutralitet ihop med vår partner ClimatePartner tillämpade vi en trestegsmetod som inte bara hjälpte oss att se var vi orsakar utsläpp, utan också var vi har den bästa möjligheten att minska utsläpp. På de punkter där det verkligen inte gick att minska mer på utsläppen såg vi till att klimatkompensera.

 • emmisions

  Steg 1

  Beräkna våra utsläpp

  När vi mätte vårt globala fotavtryck tog vi med alla utsläpp genom verksamhetens hela livscykel i beräkningen – från produktion och leverans av våra fordon och vår dagliga drift ända till återvinning och återanvändning av fordon och batterier när de blivit förbrukade som transporttjänst. Vår metod för att beräkna koldioxidutsläpp följer GHG-protokollet som är anpassat efter ISO-standarderna.

 • emmisions

  Steg 2

  Undvika och minska utsläpp

  Vårt mål är att minska våra koldioxidutsläpp så mycket som möjligt genom att ständigt förbättra alla processer och affärsområden. Vi har drastiskt dragit ner på våra utsläpp genom att gå över till en grön fordonsflotta samt att vi använder förnybar energi i alla våra lagerlokaler och kontor. Vi har förbättrat designen på våra fordon så att de får en längre livslängd, vi begränsar användningen av material som orsakar mycket koldioxidutsläpp i produktionen och vi optimerar logistiken för att minska utsläppen i hela leveranskedjan.

 • emmisions

  Steg 3

  Kompensera för vår påverkan

  Utsläpp som vi inte kan undvika eller reducera i nuläget kompenserar vi genom certifierade projekt för att skapa klimatneutralitet. Ihop med ClimatePartner stöttar TIER projekt för skogsskydd och miljövänlig energi.

Samarbete med återvinningsexperter

Den största miljöpåverkan utgörs av arbetet med att utvinna råmaterial för tillverkningen av de litiumjon-batterier som vi använder i våra fordon. Som en del i vårt miljöengagemang strävar vi efter att undvika batteriavfall och vi minskar vår miljöpåverkan genom att ge våra batterier ett andra liv. Därför samarbetar vi med de tyska reparations- och återvinningsexperterna från (företagsnamn: Vertical Values).

Våra åtaganden

tier-business-01
Minska utsläpp

Vi inser behovet av att minska utsläppen och vi tror på vetenskapen som hävdar detta. Läs mer.

tier-business-11
Ansvarsfull leveranskedja

Som företag som tar sina värderingar och principer på största allvar uppskattar vi när våra underleverantörer delar vårt engagemang. Läs vår uppförandekod för underleverantörer.

Läs mer

tier-business-21
FN:s hållbarhetsmål

TIER:s målsättning är att ändra mobiliteten för alltid. Hållbarhet utgör grunden i vårt DNA och vi har antagit FN:s mål för hållbar utveckling som riktlinje för vår verksamhet. Vi är särskilt stolta över att bidra till följande fem hållbarhetsmål:

tier-business-31
Samlat engagemang för åtaganden

År 2020 slog vi ihop oss med Dott och Voi för att höja hållbarhetskraven i mikromobilitetssektorn. Tillsammans har vi enats om tio åtaganden för miljö och samhälle som täcker hela livscykeln i våra transporttjänster. Självklart med målet att gynna både miljön och människorna som använder våra tjänster.