TIER och Dott går samman för att bli europeiska mästare på delad mikromobilitet

January 10, 2024

blog

Idag har TIER och Dott meddelat sin överenskommelse om att ena de två företagen för att bilda Europas ledande aktör inom mikromobilitet. Denna gemensamma instans kommer fortsatt att använda märkena TIER och Dott för att förena den expertis som ger användare och städer en säker och pålitlig service inom delad mobilitet i Europa.

Transaktionen är beroende av ett flertal villkor och kommer genomföras först när de är uppnådda och avslutade, vilket förväntas ske inom två månader efter detta meddelande.

Tillsammans kommer företagen att generera intäkter på 250M euro, vilket möjliggör över 125 miljoner resor i mer än 20 länder. Med verksamhet i större städer såsom Berlin, Bryssel, Dubai, Helsingfors, London, Madrid, Paris, Rom, Tel Aviv och Warszawa kommer företaget därför ha ett rörelseresultat under 2024 som underlättar övergången till mer hållbara transporter.

Uppgörelsen backas av en mängd befintliga aktieinnehavare från både TIER och Dott, under ledning av Mubadala Capital och Sofina, inklusive Estari, M&G, Naspers, Novator och White Star Capital, som investerar 60 miljoner euro i eget kapital för att stötta verksamhetens långsiktiga vision.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och kommer dra nytta av erfarenheterna och ledarskapet från TIER och Dott: Lawrence Leuschner som ordförande, Henri Moissinac som verkställande direktör, Maxim Romain som operativ chef och Alex Gayer som finanschef.

Det nya teamet står enat i sitt mål att bedriva en hållbar verksamhet i varje stad:

  • För användare: tillhandahålla en pålitlig service som invånarna älskar att använda varje dag

  • För städer: stötta stadens mål om hållbara transporter, med en lyhörd integrering i det offentliga rummet

  • För miljön: erbjuda en miljövänligare tjänst, med låga utsläpp och en ansvarsfull livscykel

Det nya sammanslagna företaget är angeläget om att presentera hållbara transportalternativ för att minska trafikstockning och nedsmutsning i stadsmiljöer. Syftet är att minska bilanvändningen genom att ge användarna en pålitlig och effektiv service som är kompatibel med kollektivtrafiken och har en liten miljöpåverkan. Det nya bolaget kommer att förena marknadsledande expertis från båda verksamhetsmodeller och införliva den avancerade teknologin från respektive service.

Lawrence Leuschner, medgrundare och VD på TIER, säger: ”Jag ser fram emot att gå samman med Dott, så att vi kan befästa vår position som Europas mästare inom mikromobilitet och definiera nästa fas i branschens utveckling. Vi delar en vision om att förse städer med fler hållbara transportalternativ och minska mängden bilar. Vi har en stark drivkraft att genomföra detta för användare och städer. Med en större marknadsandel och delad expertis ser jag fram emot att möjliggöra ett rekord i antalet åkturer under 2024 och att nå full lönsamhet på årsbasis.”

Henri Moissinac, medgrundare och vd på Dott, säger: ”Vi är väldigt optimistiska om framtiden med delad mikromobilitet. Städer anpassar sig till minskat bilberoende och uppmuntrar invånarna att fatta hållbara transportval. Vi har skapat en tjänst som användarna älskar och som sköts på ett ansvarsfullt sätt. Genom att förena TIER och Dott har vi ett bra utgångsläge för att utnyttja nästa tillväxtfas och snabbare nå lönsamhet. Vi skapar Europas stjärna som kommer att ge användarna den bästa upplevelsen och är smart integrerad i de städer vi är verksamma i.

Användarna har fortsatt åtkomst till TIER:s och Dotts fordon via respektive appar, men med en högre grad av samkörning i framtiden.