we are here
for you

Hur TIER agerar under den pågående COVID-19-pandemin

I skuggan av COVID-19 som just nu påverkar nationer globalt, förser vi på TIER en översikt av vår nuvarande policy gällande den rådande situationen samt vilka åtgärder vi hitills implementerat för att säkerställa ett säkert transportalternativ i städerna, samtidigt som vi bidrar till de statliga och sociala anträgningarna i ett försök att besegra pandemin tillsammans.

Status för verksamhet och tillgänglighet på samtliga marknader

Då vi ständigt följer den rådande situationen, ser vi en efterfrågan av säkra transportalternativ under dessa tider av social distansering. Det finns fortfarande folk som måste ta sig fram, speciellt inom sjukvård, offentlig sektor och matvarubutiker. Vi har därför kvar våra elsparkcyklar på gatorna i Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Österrike.

I Förenta Arab Emiraten har vi temporärt pausat vår verksamhet för att stödja och respektera de statliga riktlinjerna. Vi kommer erbjuda våra tjänster i dessa länder igen så fort situationen tillåter oss göra det.  

Alla förändringar i vår verksamhet görs med en nära dialog tillsammans med städerna. Vi har också ändrat vår verksamhet för att snabbt kunna vidta åtgärder om läget skulle förändras av beslut från städerna.

Att övervinna den här utmaningen kräver en kollektiv ansträngning av samtliga i samhället och TIER undersöker just nu det bästa sättet att stödja sjukvård, offentlig- och privat sektor på bästa möjliga sätt.

Säkerhetsåtgärder

Säkerheten för våra kunder och anställda är av högsta prioritet. Därför har vi vidtagit ordentliga åtgärder i enighet med WHO och lokala politiker. Dessa är några av åtgärderna vi vidtagit hittills för mopeder och elsparkcyklar:

 • Varje elsparkcykel som genomgår ett batteribyte och hälsoundersökning blir samtidigt desinfekterad på alla ställen där kundens händer kommer i kontakt med fordonet.
 • Elsparkcyklarna som genomgår underhåll och reparation i våra lager blir rengjorda och desinfekterade innan de bedöms säkra att åka ut på gatan igen. Fordon med hjälmar, så rengörs hjälmen samtidigt som fordonet.
 • Fordon med hjälmar, så rengörs hjälmen samtidigt som fordonet.
 • Elsparkcyklarna med integrerad hjälm och mopeder har även engångs hårnät som fylls på varje gång batteriet byts.
 • Riktlinjer gällande anställda och hygienen på våra lager delas kontinuerligt med våra team i städerna och överses av våra stads- och lands-chefer.
 • Alla våra medarbetare har genomgått en träning hur man på bästa sätt tvättar händerna, håller hygienen och säkert hanterar fordon.
 • Arbetsskiften på våra anställda har lagts upp på så sätt att så få människor som möjligt kommer i kontakt med varandra i den dagliga verksamheten.
 • Vi informerar hälso- och säkerhetsriktlinjer till våra användare genom app-notiser, social media och denna webbsida.
 • All personal på kontor jobbar nu hemifrån istället för att åka in till kontoret. De får också ständiga uppdateringar av vårat "Employee Safety Team".

Information gällande skyddsåtgärder mot COVID-19 för våra kunder och samhälle

Vi rekommenderar alla i vårat TIER-nätverk att hålla sig uppdaterade med de senaste riktlinjerna från WHO och på så sätt kunna minska smittspridningen och hjälpa regeringarna flacka ut kurvan.

För mer information från Världshälsomyndigheten (WHO), besök gärna: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Riktlinjer för att begränsa spridningen av COVID-19 och skydda sig själv från att bli smittad:

 • Praktisera social distansering vid alla tillfällen
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om tvål inte finns tillgängligt, använd alkoholbaserad handsprit
 • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun så mycket som möjligt, speciellt med otvättade händer
 • Nys och hosta i armväcket och i riktning ifrån personer och ytor. Alternativt täck nysningen eller hostan med en näsduk och släng den direkt efteråt
 • Undik nära kontakt med personer som är sjuka eller visar symptom
 • Rengör och desinfektera frekvent objekt som ofta vidrörs
 • Om du känner några symptom, stanna i hemma-karantän i 14 dagar och informera din lokala sjukvård och vidta de åtgärder som rekommenderas i ditt land

Vi kommer ta oss genom dessa extraordinära tider.
Inte hand-i-hand i detta fallet, men med mental närvaro, vård och solidaritet.

FRÅN ALLA OSS PÅ TIER MOBILITY