Safety

New cooperation to reduce alcohol on the road

April 4, 2022

blog

Nytt samarbete ska minska alkohol i trafiken

TIER Mobility och Taxi Stockholm ingår ett unikt samarbete som ska minska alkohol i trafiken. Trafikanter som har druckit alkohol ska erbjudas taxi. Det gemensamma målet är ett Stockholm där trafikanter gör smartare val och bidrar till en mer hållbar livsstil.

För oss ligger det här samarbetet helt i linje med vår vision att bidra till innovativa mobilitetslösningar som underlättar för en mer hållbar livsstil och tillvaro för stockholmarna. För det är TIER Mobility den självklara samarbetspartnern, inte minst eftersom vi också delar synen på trygga arbetsvillkor och vikten av samarbete mellan olika mobilitetsaktörer som framgångsfaktor för hållbar mobilitet i moderna städer, säger Malin Novak Eriksson, Sälj- och marknadschef, Taxi Stockholm.

Med en ny funktionen vill TIER Mobility och Taxi Stockholm göra skillnad utifrån deras färdmedel och då tillfråga alla aktiva användare mellan 22.00 och 05.00, torsdag till söndag ifall de har druckit alkohol – om ”ja” kommer de därför att hänvisas till Taxi Stockholm och tydligt instrueras att inte ta en TIER hem.

Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete med Taxi Stockholm. De är Stockholms ledande leverantör av taxitjänster som även arbetar systematiskt med trafiksäkerhet och hållbarhet. Vi har tillsammans utvecklat en långsiktig lösning som skall uppmuntra användare att resa mer säkert och ansvarsfullt på kvällar och helger genom att de enkelt kan boka en taxi direkt via TIER-appen. Funktionen kommer att göra det enklare att göra rätt val och således välja en taxi som ett säkrare alternativ för att ta sig hem. Vi vill inte se någon som är berusad ta sig hem på en elsparkcykel, säger August Svedenstedt, Sverigechef, TIER Mobility.

Nästan alla trafikanter i Sverige anser att alkohol, droger och trafik inte hör ihop. Ändå kör tusentals påverkade förare varje dag på våra vägar, oaktat trafikslag. De utsätter inte bara sig själva för risker och livsfara, utan även alla runt omkring. Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken idag har alkohol i kroppen.

Säkerheten för användare, andra trafikanter och allmänheten är vår högsta prioritet och vi strävar ständigt efter att utveckla nya lösningar som bidrar till bättre trafiksäkerhet. Vi använder vår erfarenhet och kunskap från 115 städer och 13 länder från Europa till Mellanöstern där vi är en del av den positiva utvecklingen att på ett trafiksäkert sätt driva på den gröna omställningen av våra städer, säger August Svedenstedt, Sverigechef, TIER Mobility.

Den lösning som presenteras nu ska ses som ett första steg i ett långsiktigt samarbete. Bolagen vill gemensamt vidga mobiliteten i staden och öka hållbarheten kring korta resor. Det kräver smarta lösningar mellan olika trafikslag, så kallade kombinationsresor. I förlängningen kommer Taxi Stockholms kunder att erbjudas att ta en TIER vid kortare resor för att minska trängsel och miljöpåverkan på sikt för att grönare och hållbarare Stockholm där delad mobilitet står i fokus.

Människor vill göra schyssta, säkra och hållbara val. Genom vårt samarbete med TIER Mobility vill vi göra det ännu enklare att dagligen göra de valen, säger Malin Novak Eriksson, Sälj- och marknadschef, Taxi Stockholm.