Parking

Nationellt parkeringsförbud i Sverige fr.o.m. den 1.09.2022

August 29, 2022

By August Svedenstedt, Regional Manager Sweden & Denmark at TIER Mobility

blog

I juni i år bestämde regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth att införa ett nationellt parkeringsförbud för elsparkcyklar. Det innebär att man från och med 1 september endast kan avsluta sin åktur med elsparkcykel i existerande cykelställ och ev. i ytterligare tillgängliggjorda dedikerade parkeringsplatser, detta innebär väldigt stor skillnad för dig som kund till dagens friflytande-system.

Rent konkret innebär detta att man nu måste parkera elsparkcykeln i cykelställ eller i kommunens utmarkerade parkeringsplatser som är markerade med en blå “P”-symbol i TIER-appen. Upplever du några problem med det här, tveka inte att höra av dig till vårt support team.

Vad anser TIER om detta?

Förra året genomfördes fler än 26 miljoner resor och totalt närmare 48 miljoner resta kilometer med elsparkcyklar, endast i Sverige. Parkeringsförbudet försämrar således en mobilitetstjänst som används av hundratusentals svenskar.

TIER håller med om att det finns utmaningar kring parkering av elsparkcyklar. Men det är olyckligt att regeringen bortser från möjligheter att öka ordningen med hjälp av nya tekniska lösningar, smart reglering samt genom dialog och samverkan anpassat efter varje kommuns lokala förutsättningar.

Regeringens underlag för beslutet brister i bakomliggande analys enligt en rad experter på området. Parkeringsförbudet går även emot Transportstyrelsens utredning och har bland annat kritiserats av Transportstyrelsen, Trafikanalys, Åklagarmyndigheten samt Region Stockholm.

I många städer finns idag en underkapacitet på cykelställ. Det gäller även klassiska cykelstäder där ställen redan är överbelastade. För att få till nya parkeringsytor krävs skyndsamt ett enormt arbete från kommunens sida i att identifiera, budgetera och ta beslut. Den nya parkeringsregleringen kommer tyvärr skapa bieffekter för cyklister, samtidigt som elsparkcyklister kommer få det mycket svårare att parkera, vilket också hämmar omställningen till hållbara transporter.

Vi kommer arbeta tillsammans med kommunerna och driva på för att skyndsamt bygga ut parkeringsplatser för delad mikromobilitet – helst på ytor som idag upptas av bilar. Enligt en studie från Fastighetsägarna, Hyresgästförening och Naturskyddsföreningen finns det idag mer parkeringsyta för bilar än boyta i Sverige.

Elsparkcyklar – och delad mikromobilitet i stort – är här för att stanna och kommer fortsätta att i allt högre utsträckning bidra till att Sverige når transportsektorns klimatmål, trots den utmaning som det nya parkeringsförbudet kommer innebära.

Photo: Anna Sigge