Cities

Öppet brev till Stockholm stads trafikborgarråd Daniel Helldén

June 8, 2022

By Dan Nerén, Senior Public Policy Manager - Nordics

blog

Trafikborgarrådet i Stockholm stad Daniel Helldén meddelade i förra veckan att staden inte kommer att fatta beslut om en upphandling av delade elsparkcyklar innan sommaren. Det går tvärtemot vad Stockholm stad utlovade stockholmarna och branschen redan i december förra året.

När beslutet om upphandling nu skjuts upp blir det högst osäkert om invånare som rör sig i Stockholms olika delar nästa år kommer få bättre tillgång till delade elsparkcyklar. En tjänst som både kan ersätta bilresor och vara ett komplement till kollektivtrafiken.

Det är givetvis svårt för oss operatörer att bedriva en affärsmässig långsiktig verksamhet tillsammans med det offentliga om förutsättningarna med mycket kort varsel förändras. Men i ett större perspektiv handlar detta om Stockholm stads transportomställning och hur snabbt staden ska kunna nå sina klimatmål. Utan beslut om upphandling hamnar Stockholm efter andra stora städer i Europa som satsat på delad mikromobilitet som innebär mer utrymme för invånare, rekreation och grönområden och mindre för bilar och fossila transportmedel.

Nära 90 europeiska städer har redan upphandlat delade elsparkcyklar och många större städer i Europa har annonserat att de kommer genomföra en upphandling av elsparkcyklar under innevarande år (flera av dessa för andra gången). Det rör sig bland annat om Madrid, London, Paris och Rom. I Oslo, och i alla andra storstäder i Norge, avslutades nyligen upphandlingar, medan Stockholm släpar efter.

Varför vänta med en upphandling när vi sedan den 1 februari i år har en riktigt undermålig reglering i Stockholm? Nuvarande reglering är snarlik den typ av reglering Oslo tidigare under året bedömde vara otillfredställande för både kommun, användarna samt mikromobilitetsbranschen i stort, vilket ledde till en upphandling. En reglering som bland annat innebär att användare som bor, studerar eller jobbar utanför stadskärnan har fått betydligt sämre tillgänglighet till delad mikromobilitet än tidigare. Vidare hämnas innovation, möjligheter att investera i långsiktiga lösningar och städers möjlighet till kravställan.

Stockholm stad bör i stället satsa mer på hållbart resande och långsiktiga operatörer genom att gå vidare och genomföra en upphandling som inleds under hösten 2022 likt tidigare kommunicerat. Staden har en möjlighet att bli ledande inom mikromobilitet och påskynda omställningen för en mer grön och transporteffektiv stad. Under förra året genomfördes 26 miljoner resor och det kördes närmare 48 miljoner resta kilometer med delade elsparkcyklar i Sverige vilket visar att mer hållbar mobilitet efterfrågas.

Vi operatörer bygger just nu tillsammans med flera städer i Europa upp den infrastruktur som bidrar till ett mer hållbart sätt att resa, i kombination med kollektivtrafik. Vi måste tänka nytt kring mobilitet även i Stockholm för att vi ska uppnå klimatmålen. Men som det ser ut nu tappar Stockholm tempo i transportomställningen jämfört med många städer i Europa.

Vi vill därför uppmana Stockholms stad att infria löftet om att ta ett beslut om en tjänstekoncessionupphandling av delad mikromobiltiet innan sommaren, och inte skjuta detta beslut på framtiden. Låt oss därför hålla de tidigare uppsatta tidsramarna, ta ansvar och inte skjuta ett beslut till efter valet.

Tina Ghasemi Liljekvist, Policychef Sverige, Voi

Dan Nerén, Policychef Norden, Tier