Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇰Slovakia

Last updated: 2.20.2024

Data Protection Declaration Slovakia

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

1. Úvod

Naše vyhlásenie o ochrane údajov Vás informuje o získavaní a spracúvaní Vašich údajov spoločnosťou TIER. Platí pre aplikáciu TIER, ako aj pre služby mobility, ktoré je možné objednať prostredníctvom našej aplikácie alebo cez partnerské aplikácie.

Zodpovednou osobou a prevádzkovateľom je:

Tier Mobility Slovakia s.r.o. („TIER“, „my“), Lazaretská 8, 811 08 Bratislava – mestská

časť Staré Mesto, Slovensko, Kontakt: support@tier.app

spolu s Tier Mobility SE („Tier Mobility Germany“), c/o Mindspace, Friedrichstraße 68, 10117 Berlín, Nemecko, Kontakt: support@tier.app v zmysle čl. 26 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

2. Získavanie a spracúvanie údajov pri používaní našej aplikácie a služieb

V našej aplikácii ponúkame používateľom možnosť registrácie po zadaní osobných údajov. Pre používanie služieb TIER je nutné sa registrovať. Okrem toho je možné si objednať naše služby prostredníctvom tretích osôb (pozri nižšie).

2.1 Registrácia

Pri registrovaní sa v systéme TIER potrebujeme od Vás na vytvorenie zákazníckeho účtu nasledujúce informácie:

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo,

v závislosti od krajiny, Vášho používania a dostupných služieb, informácie ohľadom Vášho vodičského oprávnenia, príp. doklad o veku,

údaje pre Vami zvolený spôsob platby.

Tieto údaje pri registrácii v našej aplikácii zadáte sami. Ak je možné zadať ďalšie nepovinné údaje, budú príslušne označené.

Môžete využiť aj funkciu „Single Sign On“ od Google alebo Apple („služba SSO“), aby ste si u nás založili účet. Váš účet služby SSO (napr. Váš účet v Google) sa prepojí s našou aplikáciou. Tým získame kmeňové údaje, ktoré máte uložené v službe SSO (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo). Služba SSO Vás počas prihlasovania informuje, ktoré Vaše údaje sa poskytnú nám, k čomu Vy poskytnete Váš výslovný súhlas alebo ho odmietnete poskytnúť. Upozorňujeme, že prepojením účtov poskytovatelia služby SSO môžu zistiť, že ste sa prihlásili do našej aplikácie a kedy sa tak stalo.

Registrovanie sa a založenie účtu je nutnou podmienkou pre nami zabezpečovaný prenájom vozidiel. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.2 Získavanie a spracúvanie údajov pri používaní aplikácie TIER

Pri používaní aplikácia resp. Vaše koncové zariadenie automaticky odošle na naše servery Vašu aktuálnu IP adresu a údaje o Vašom koncovom zariadení (napr. používaný operačný systém, verzia, jazyk, typ/značka/model prístroja, ID prístroja), ako aj dátum a čas prihlásenia a zobrazené obsahy, resp. údaje („údaje na prístup“). Sú to technicky potrebné údaje a získavame ich automaticky pri používaní našej aplikácie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ spracovanie údajov slúži na zabezpečenie funkčnosti aplikácie a našich služieb. V ostatných prípadoch dochádza k spracúvaniu údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na trvalej funkčnosti a bezpečnosti a ďalšom vývoji aplikácie a našich služieb.

2.2.1 Oprávnenia aplikácie

Aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme prístup k niektorým funkciám Vášho koncového zariadenia (prístupové oprávnenia). V závislosti od operačného systému nám musíte výslovne udeliť oprávnenie, no kedykoľvek ho môžete stiahnuť. Všetky údaje, ku ktorým budeme mať v rámci tohto oprávnenia prístup, budú použité len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Fotoaparát Prístup k funkcii Vášho fotoaparátu je potrebný na účely skenovania QR kódov na vozidlách. Okrem toho potrebujeme prístup k fotoaparátu pre skontrolovanie Vášho vodičského preukazu a Vašej totožnosti (pozri nižšie). V niektorých mestách navyše poskytujeme aj služby na zlepšenie navigácie a pomoc pri parkovaní optickým určovaním polohy. Na to využívame, medzi inými, služby Fantasmo Studios, Inc.340 S Lemon Ave 7650, Walnut, CA 91789, USA.

Poloha Potrebujeme informácie o Vašej polohe, aby sme Vám vedeli zobraziť vozidlá neďaleko od Vás a to, ako sa k nim dostanete. Informácie o Vašej polohe pri používaní našej aplikácie a prenájme vozidla používame aj na účely skvalitňovania a personalizovanie našich služieb.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracovanie údajov slúži na zabezpečenie funkčnosti aplikácie a našich služieb.

2.2.2 Analýza a vývoj aplikácie TIER

Aby sme mohli sústavne zlepšovať naše služby, potrebujeme vedieť, ako používatelia používajú našu aplikáciu. Na tieto účely získavame a spracúvame najmä nasledujúce technické údaje: Informácie o prístroji (napr. údaje o zariadení, operačnom systéme a verzie aplikácie, jazyk, časové pásmo), čas, kedy si spustíte aplikáciu TIER, Vaše správanie v aplikácii (napr. výber vozidiel alebo rezervácie), dobu jej používania, resp. zotrvania v určitých funkciách, ako aj polohu prístroja.

Okrem toho používame službu, ktorá v prípade spadnutia aplikácie zachová diagnostické informácie, napr. typ prístroja, ID prístroja, verzia operačného systému, stav aplikácie v momente spadnutia, crash trace, či interné technické protokolové údaje aplikácie. Tieto informácie neobsahujú žiadne priame osobné údaje. Používame ich na analýzy chýb aplikácie a zlepšenie jej stability a spoľahlivosti.

Na reporty o spadnutí aplikácie požívame službu Firebase od Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Máme s Google uzatvorenú zmluvu o spracúvaní údajov na základe poverenia. Google čiastočne spracúva údaje na serveri v USA. Ak je potrebné osobné údaje poskytnúť do USA a iným tretím krajinám, máme s Google uzatvorené štandardné doložky o ochrane údajov v zmysle čl. 46 ods. 2 písm c) GDPR. Podrobnosti o týchto službách nájdete tu: https://policies.google.com/te...

Naša aplikácia používa analytickú službu Google Analytics. Táto analyzuje správanie používateľov našej aplikácie, aby sme na základe tejto analýzy vedeli zlepšovať našu aplikáciu a ponuku.

V rámci Google Analytics máme dohodnuté nasledovné prvky ochrany údajov:

- anonymizovanie IP adries (skrátenie IP adresy pred vyhodnotením, aby nebolo možné ich prepojiť s Vašou osobou);

- automatické mazanie starých záznamov o pripojení / obmedzená doba uchovávania;

- deaktivovanie reklamnej funkcie (vrátane opätovného marketingu pre cieľové skupiny cez GA Audience);

- deaktivované personalizované reklamy;

- deaktivovaný measurement protocol;

- deaktivované medzistránkové sledovanie (signály Google);

- deaktivované poskytovanie údajov iným produktom a službám Google.

Google Analytics spracúva nasledujúce údaje:

- anonymizovaná IP adresa;

- používané funkcie, resp. zobrazené stránky (dátum, čas, funkcia/URL, doba zotrvania na stránke);

- príp. dosiahnutie určitých cieľov (conversions);

- technické informácie, vrátane operačného systému, verzie a jazyka, typ prístroja, značka a model;

- ID pre reklamy (v nastaveniach Vášho koncového zariadenia môžete takéto použitie obmedziť; pri Androide je to v Nastavenia/Google/Oznámenia/Vyresetovať ID pre reklamy, pri iOS je to v Nastavenia/Ochrana údajov/Reklamy/Vypnúť sledovanie pre reklamy);

- približná poloha (krajina, príp. obec, na základe anonymizovanej IP adresy).

Osobné údaje spojené s ID pre reklamy, ktoré získa Google Analytics, budú po 14 mesiacoch automaticky zmazané. Máme s Google uzatvorenú zmluvu o spracúvaní údajov na základe poverenia. Google čiastočne spracúva údaje na serveri v USA. Ak je potrebné osobné údaje poskytnúť do USA a iným tretím krajinám, máme s Google uzatvorené štandardné doložky o ochrane údajov v zmysle čl. 46 ods. 2 písm c) GDPR.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm, f) GDPR, na základe nášho oprávneného záujmu analyzovať chyby v aplikácii, aby sme ich vedeli odstrániť a zlepšiť našu aplikáciu a analyzovať používanie aplikácie v pseudonymizovanej podobe na účely skvalitňovania aplikácie a našej ponuky.

2.2.3 Adjust

Na optimalizáciu našich marketingových aktivít využívame služby adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlín, Nemecko („Adjust“). Údaje, ktoré získa Adjust napr. o stiahnutí si aplikácie TIER, o online reklamnom kanáli, cez ktorý dôjde k jej stiahnutiu, o čase spustenia aplikácie, dobe používania aplikácie a osobitne používaných funkciách aplikácie (najmä o úspešnom prihlásení a ukončení jazdy). Adjust používa na analýzu IP a MAC adresy používateľov, ktoré sa však po získaní hashujú, ako aj príslušné AppID, a pokiaľ je dostupné, aj mobile advertising ID. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne pseudonymizované, tzn. že sa nepoužívajú na to, aby sa určili konkrétni používatelia alebo sa priradili k určitým osobám.

Tieto údaje sa používajú na analyzovanie a vyhodnotenie performance našich marketingových opatrení a kanálov, na zúčtovanie marketingových opatrení našim marketingovým partnerom a rozpoznanie pokusov o podvod v súvislosti s marketingovými opatreniami (napr. „podvod s klikmi“, pri ktorom sa simulovaním klikov na reklamy cielene manipuluje so súvisiacimi zúčtovacími systémami). Tieto údaje sa používajú aj na skvalitňovanie aplikácie, a v pseudonymizovanej podobe aj na analyzovanie používania aplikácie a zlepšenie aplikácie a našej ponuky. Súhlas so zasielaním údajov spoločnosti Adjust môžete kedykoľvek stiahnuť tu: https://www.adjust.com/forget-... .

Údaje sa spracúvajú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho vyššie uvedeného oprávneného záujmu.

2.2.4 Google Maps

Aplikácia TIER používa API aplikácie Google Maps od Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Vďaka tomu Vám vieme napr. zobrazovať interaktívne karty v našej aplikácii. Toto použitie je nevyhnutné pre funkčnosť a plnohodnotné používanie našich obsahov a služieb. Podmienky používania Google nájdete tu: https://www.google.com/intl/de.... Ďalšie podmienky používania Google Maps/Google Earth nájdete tu: https://www.google.com/help/te.... Vyhlásenie o ochrane údajov Google nájdete tu: https://www.google.com/intl/de.... Používame Google Maps na zobrazenie dostupných vozidiel, ako aj na preklad geopolohy v adresách a zobrazenie vzdialenosti od Vás k zvolenému vozidlu.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracovanie údajov slúži na zabezpečenie funkčnosti aplikácie a našich služieb.

2.2.5 Navigácia

V niektorých mestách poskytujeme v aplikácii integrované navigačné služby. Pri tejto službe využívame navigačný softvér Beeline od Relish Technologies Ltd, A212 The Biscuit Factory, 100 Drummond Road, London, United Kingdom („Beeline“). Môžete sa sami rozhodnúť, či túto službu využijete (pokiaľ je vo Vašom meste dostupná). Počas používania softvéru Beeline získava Beeline informácie o Vašej polohe a pohybe. Bližšie informácie o spracúvaní údajov softvérom Beeline nájdete na: https://beeline.co/pages/priva... .

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracovanie údajov slúži na zabezpečenie funkčnosti aplikácie a našich služieb.

2.3 Získavanie a spracúvanie údajov pri prenajatí si vozidla TIER

Pri prenajatí si vozidla získavame a spracúvame ďalšie údaje o aplikácii a našich vozidlách. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ je spracúvanie údajov potrebné na plnenie nájomnej zmluvy, alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na trvalej funkčnosti a bezpečnosti a ďalšom vývoji aplikácie a našich služieb.

2.3.1 Získavanie údajov v našej aplikácii

Keď si prenajmete naše vozidlo, zaznamenávame údaje o polohe Vášho zariadenia na začiatku a konci nájomného vzťahu. Pri každom nájomnom vzťahu, kedy dôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, uchovávame aj údaje o trvaní používania a o prenajatom vozidle. Tieto údaje použijeme najmä na zúčtovanie nájomného.

2.3.2 Získavanie údajov našimi vozidlami

Naše vozidlá majú takzvané IoT boxy alebo telematické jednotky, ktoré v pravidelných krátkych intervaloch odosielajú údaje (vrátane polohy a diagnostických údajov vozidla - napr. stav batérie). Tak vieme zistiť, kde sa naše vozidlá nachádzajú, a ako rýchlo sa pohybujú. IoT boxy odosielajú údaje nezávisle od toho, či je vozidlo práve prenajaté.

Údaje spojené s nájomným vzťahom spracúvame najmä na nasledujúce účely:

Aby sme zistili, či sa vozidlo nachádza v danej oblasti nasadenia TIER, resp. či má nájom skončiť mimo tejto oblasti nasadenia TIER - keďže toto je v rozpore s našimi VOP. V takom prípade môžu naše vozidlá spustiť poplach („geofencing“).

Pri neobvykle dlhom používaní (najmä, ak sa vozidlo nehýbe), môžeme nájom ukončiť.

Na zaslanie otázok nášmu zákazníckemu servisu (napr. ak sa nedá ukončiť nájom, neviete nájsť vozidlo, asistenčné služby v prípade nehody).

Ako dôkaz v prípade nehody alebo škodovej udalosti.

Na účely zúčtovania. Do Vašej histórie využívania služieb zaznamenáme začiatočné a konečné body Vašej jazdy, príp. polohu parkovania.

Na účely skvalitňovania našich služieb. Anonymným štatistickým vyhodnocovaním miest, kde používatelia rezervujú vozidlá a ukončujú jazdy, a obvyklých trás vieme optimalizovať prerozdelenie našich vozidiel.

2.4 Získavanie údajov pri kontaktovaní, komunikácii a na sociálnych sieťach

2.4.1 Kontaktovanie našej spoločnosti

Ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár, e-mail alebo telefonicky, spracujeme Vami poskytnuté údaje na účelu spracovania Vašej požiadavky a príp. doplnkové otázky. Komunikáciu s Vami uchovávame v zmysle zákonom stanovených lehôt archivácie, minimálne však do zrušenia Vášho zákazníckeho účtu.

Právnym základom je Váš a náš oprávnený záujem spracovať Vašu požiadavku v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak s tým výslovne súhlasíte, nahráme si telefonát medzi Vami a naším zákazníckym servisom na účely interného školenia a kontroly kvality. Nahrávky budú po 30 dňoch automaticky zmazané. Máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade bude nahrávka bezodkladne zmazaná.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.4.2 Naša zmluvná komunikácia s Vami

Okrem toho Vám budeme zasielať potrebné informácie o našich službách, zmene VOP, cien a podobné oblasti prostredníctvom e-mailu a/alebo push notifikácií. Bližšie informácie o marketingovej komunikácii sú uvedené nižšie.

Na to, aby ste vedeli prijímať push notifikácie, musíte vo Vašom koncovom zariadení povoliť, resp. aktivovať zasielanie push notifikácií našou aplikáciou. Kedykoľvek môžete prijímanie notifikácií push deaktivovať. Pri iOS aj Androide sa to robí v menu aplikácie v časti „Oznámenia“.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR, pokiaľ sú tieto informácie relevantné pre zmluvný vzťah. V ostatných prípadoch je to Váš a náš oprávnený záujem získavať informácie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.4.3 Príspevky na sociálnych sieťach

Keď zverejníte údaje v súvislosti s našimi profilmi na sociálnych sieťach na danej platforme (napr. komentáre, verejné príspevky / posty, videá, fotky, like), budú tieto údaje poskytovateľom danej platformy zverejnené. Tieto údaje na iné účely nepoužívame. Budeme prípadne Vami zverejnené obsahy na danej platforme cez náš profil zdieľať (napr. retweet), pokiaľ to platforma umožňuje.

Vyhradzujeme si právo vymazať obsahy na našom vlastnom profile, pokiaľ to je možné a zdá sa nám to potrebné. Vami zverejnené obsahy budú zmazané obvyklými spôsobmi a v zmysle politík daných sociálnych platforiem.

Keď nás budete kontaktovať cez sociálne siete, budeme s Vami pri riešení Vašej požiadavky komunikovať cez túto sociálnu sieť. Súvisiace údaje zmažeme, keď už ich uchovávanie nebude potrebné, príp. obmedzíme ich spracúvanie (ak sme zo zákona povinní ich uchovávať), pokiaľ takéto zmazanie alebo obmedzenie spracúvania sociálna sieť umožňuje. Komunikácia cez sociálne siete je potenciálne nebezpečná. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať aj inými kanálmi, ktoré sú popísané v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

V súvislosti s našimi profilmi nepoužívame rozšírené reklamné možnosti (napr. reklama na základe záujmov, správania alebo polohy) sociálnych sietí. Používame len súhrnné a anonymizované štatistické údaje o používaní, ktoré sociálne siete štandardne poskytujú.

Nemáme vplyv na údaje, ktoré sociálne siete od Vás získajú, ani na postupy ich spracúvania. Nemáme ani informácie o rozsahu údajov, ktoré získajú, účel ich spracovania ani na lehoty ich uchovávania. Zo skúsenosti vieme, že poskytovatelia týchto platforiem uchovávajú Vaše údaje vo forme užívateľského profilu a používajú ich na marketingové účely a na účely prieskumu trhu, ako aj na modifikácie svojich platforiem na základe dopytu. Ak je to možné (napr. zmenou nastavenia či konfigurácie), snažíme sa o bezpečné a úsporné uchovávanie Vašich osobných údajov na sociálnych sieťach.

Bližšie informácie o spracúvaní údajov sociálnymi sieťami nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov ich poskytovateľov.

Údaje spojené s našou komunikáciou na sociálnych sieťach (napr. Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok) spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu pracovať s verejnosťou a komunikovať s ňou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.5 Platby

Na platby využívame externých poskytovateľov služieb, ktorým poskytneme údaje potrebné na realizáciu platby (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, miesta začiatku a ukončenia jazdy, ID platby, spôsob platby, príp. iné údaje o platobných prostriedkoch, číslo faktúry, jazyk, zónu/región).

Právny základ poskytovateľov platobných služieb spracúvania údajov vo vlastnom mene nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov týchto poskytovateľov:

Braintree, spoločnosť skupiny PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg („Braintree“). Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Braintree (https://www.braintreepayments....).

Stripe Payments Europe Ltd, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland („Stripe”). Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Stripe (https://stripe.com/de/privacy).

V závislosti od krajiny sa môžu spôsoby platby a ich poskytovatelia líšiť.

Pokiaľ ste nám nedali súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, je právnymi základom poskytnutia údajov poskytovateľom platobných služieb plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže je toto spracovanie potrebné na zúčtovanie nájomnej zmluvy.

2.6 Škody a nehody

V prípade poškodenia našich vozidiel a nehodách súvisiacich s našimi vozidlami spracúvame Vaše údaje (vrátane kmeňových a zmluvných údajov a údajov o polohe a trase) na účely starostlivosti o zákazníka, regulovanie, spracovanie a likvidáciu škody, na prijatie a spracovanie sťažností, ako aj na zabezpečenie a uplatnenie vlastných nárokov a na zamedzenie ďalších škôd Vašej osobe alebo nám.

V tejto súvislosti môžeme údaje poskytnúť aj poisťovniam na spracovanie škodovej udalosti a príslušným úradom (napr. pri výsluchoch svedkov alebo obžalovaných v priestupkovom a trestnom konaní).

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Ak sa po nehode spracúvajú zdravotné údaje, právnym základom je čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem pozostáva najmä zo spracovania škodovej udalosti a nehody, aby sme predišli škodám našej spoločnosti.

2.7 Poskytnutie údajov v prípade trestných činov, priestupkov a porušení zmluvy

V súvislosti s vyšetrovaním trestných činov alebo priestupkov môžeme poskytnúť údaje (napr. kmeňové údaje, údaje o trase/polohe, komunikačné a zmluvné údaje) príslušným orgánom činným v trestnom konaní - napr. na účely výsluchu svedkov alebo obvinených. Toto sa môže stať najmä pri priestupkom voči vyhláške o premávke na cestných komunikáciách, pravidlám parkovania a podobným zákonom. Napríklad, ak bude vozidlo v rozpore s našimi zmluvnými ustanoveniami a vyhláškou o premávke na cestných komunikáciách nesprávne odstavené a TIER bude musieť uhradiť pokutu alebo jej bude hroziť trest, môžeme príslušným orgánom poskytnúť Vaše údaje, pokiaľ ste si vozidlo naposledy prenajali a odstavili Vy. To isté platí pri nehodách, prekročení maximálnej povolenej rýchlosti a podobných priestupkoch. Ak si vo vyššie popísaných prípadoch tretie osoby uplatnia oprávnené nároky voči TIER, vyhradzujeme si právo poskytnúť Vaše údaje týmto žiadateľom.

Ak budete podozriví z trestného činu alebo priestupku spojeného s našimi vozidlami alebo službami, budeme spracúvať aj prípadné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnú príslušné orgány činné v trestnom konaní.

Právnym základom je zákonná povinnosť poskytnúť údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, prípadne náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR odvrátiť škodu našej spoločnosti a ochrániť naše vozidlá a zmluvné a mimozmluvné práva s tým spojené.

2.8 Poskytnutie anonymných údajov MDS a GBFS

Údaje o používaní našich vozidiel zdieľame vo formáte Mobility Data Specification Datenformat (MDS; https://github.com/openmobilit...) a General Bike Feed Specification Datenformat (GBFS; https://github.com/NABSA/gbfs) s určitými partnermi, ako sú mestá a výskumné ústavy. Tieto údaje neobsahujú špecifické údaje o používateľoch (čiže žiadne e-mailové adresy, mená, telefónne čísla ani iné identifikátory alebo označenia používateľov).

Mestá a obce tieto údaje používajú pre lepšie plánovanie dopravných opatrení a infraštruktúry, preskúmanie bezpečnosti premávky a zvýšenie udržateľnosti.

Aj keď nejde o osobné údaje, ich príjemcovia sú zaviazaní ich používať len na vyššie uvedené účely a primerane ich chrániť.

2.9 Kontrola vodičského preukazu a veku

V závislosti od toho, kde a aké naše služby chcete využiť, musíme skontrolovať Váš vodičský preukaz a/alebo Vašu totožnosť, resp. Váš vek. Na to používame nasledovný automatický overovací postup:

Vaším smartfónom odfotíte prednú a zadnú stranu Vášho vodičského preukazu. Na fotkách sa potom nachádzajú nasledujúce informácie: fotka, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo vodičského preukazu alebo iného preukazu, krajina, ktorá preukaz vystavila, dátum exspirácie, dátum vystavenia, dátum vystavenia a triedy vodičského oprávnenia.

Následne sa overí, či osoba na fotke vodičského alebo iného preukazu je skutočne daným používateľom. Preto je potrebné, aby ste si odfotili tvár (video selfie), ktorý sa porovná s fotkou na Vašom vodičskom preukaze alebo inom preukaze.

Pri fotení si tváre sa zároveň overí, či fotíte živého človeka. To sa urobí tak, že systém vytvorí 3D model Vašej tváre, ktorý sa taktiež porovná s fotkou na Vašom vodičskom alebo inom preukaze.

V prípade problémov sa tieto údaje overia do 24 hodín manuálne. O potrebe a výsledku manuálneho overenia budete oboznámení. Pokiaľ z nejakého dôvodu nebude možné fotky manuálne overiť, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš zákaznícky servis.

Fotky Vášho vodičského preukazu a Vašej tváre budú automaticky zmazané najneskôr o 7 dní po úspešnom uzatvorení, zlyhaní alebo prerušení procesu overovania.

V rámci overovania Vášho dokladu uchovávame tieto údaje:

Vaše meno a priezvisko, číslo vodičského alebo iného preukazu, typ dokladu a triedu vodičského oprávnenia, krajinu, ktorá preukaz vystavila, dátum exspirácie, status a časovú pečiatku overenia.

Na overovací proces využívame služby die IDnow GmbH, Auenstraße 100, 80469 Mníchov, Nemecko, ako nášho dodávateľa. IDnow GmbH dostane osobné údaje výlučne na poskytnutie služby nám ako jej zákazníkovi.

V závislosti od Vašej polohy a vozidla, ktoré si chcete prenajať, je overenie Vašej totožnosti predpokladom na uzatvorenie a plnenie nájomnej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ sa fotky Vašej tváre spracúvajú na účely overenia totožnosti, údaje sa spracúvajú na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť, najmä ukončením procesu overovania.

2.10 Zľavy pre určitých používateľov

V závislosti od miesta prenajatia ponúkame určitým používateľom zľavy - napr., ak máte predplatenú miestnu hromadnú dopravu, príp. ak ste študent alebo dôchodca. Na tieto účely potrebujeme doklad o Vašom nároku na zľavu (napr. fotku Vášho študentského preukazu), ktorý môžete nahrať na určenej webstránke. Tam dostanete aj ďalšie informácie o spracúvaní a lehote uchovávania údajov. Fotka Vášho preukazu sa obyčajne overí a vymaže do 24 hodín od jej nahratia - akonáhle sa nám podarí overiť, že je preukaz platný. Budete o tom informovaní naším zákazníckym servisom.

Údaje nepoužívame na iné účely a spracúvame ich na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

2.11 Ďalšie účely spracúvania údajov

Vaše osobné údaje okrem toho spracúvame na nasledujúce účely:

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu

stáleho vylepšovania našej ponuky a služieb a ich prispôsobovania potrebám našich používateľov,

na účely interných kontrol kvality,

na rozpoznanie, odstránenie a predchádzanie chybám, poruchám a zneužitiu,

na zabezpečenie našej siete a informácií,

na predchádzanie podvodom,

na zabezpečenie a uplatnenie našich právnych nárokov,

na predchádzanie opätovných registrácií používateľov, ktorí boli zablokovaní z dôvodu protiprávneho konania, podvodu alebo zneužitia,

na účely vedenia účtovníctva a riadenia rizík.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na splnenie si právnej povinnosti, napr. na dodržiavanie obchodnoprávnych a daňových povinností archivácie alebo na splnenie si povinností poskytnúť tieto údaje na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo úradného nariadenia.

3. Objednávka našich služieb cez tretie osoby

Naše služby mobility je možné v niektorých regiónoch objednať cez partnerské aplikácie tretích osôb. V takom prípade partneri sprostredkúvajú nájomné zmluvy pre vozidlá medzi nami a Vami. Založenie si zákazníckeho účtu a používanie našej aplikácie v takých prípadoch nie je potrebné.

Spravidla vtedy nedostávame od partnerov žiadne osobné údaje, ale len pseudonymizované označenia používateľov, informácia o konkrétnej objednávke (čo sa kde a za akú cenu prenajíma) a pokiaľ je to potrebné, informáciu o tom, že používateľ má platné vodičské oprávnenie. V určitých prípadoch nám partneri poskytnú Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje si vyžiadavame len na základe oprávneného záujmu, napr. ak dôjde k nehode, trestnej činnosti, priestupku, na účely zúčtovania alebo zodpovedanie otázok pre zákaznícku podporu.

Vaše údaje spojené s prenájmom vozidla spracúvame ako uvádzame vyššie (okrem údajov získaných cez aplikáciu), najmä telematické údaje z vozidiel. Právny základ takéhoto spracúvania údajov je tiež uvedený vyššie.

S partnermi máme uzatvorené zmluvy o spoločnej zodpovednosti v zmysle čl. 26 GDPR. Platí pri tom nasledovné:

Za spracúvanie údajov v súvislosti s partnerskou aplikáciou (vrátane získavania údajov, zakladania zákazníckych účtov v partnerskej aplikácii, overovania vodičského a iného preukazu potvrdzujúceho vek a platby) nesie zodpovednosť náš partner.

Za spracúvanie údajov v súvislosti s realizáciou prenájmu vozidla nesieme zodpovednosť my.

Keďže pri rezervácii cez partnerskú aplikáciu spravidla o Vás ako o zákazníkovi nezískame žiadne ďalšie informácie, partner je našou primárnou kontaktnou osobou pre práva dotknutých osôb. Vaše práva dotknutej osoby si môžete uplatniť voči nám, ako aj voči nášmu partnerovi.

Naši partneri, ktorí umožňujú rezerváciu našich služieb (dostupnosť partnerských aplikácií a služieb je momentálne dostupná len v niektorých regiónoch), sú:

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, Holzmarktstrasse 15-17, 10179 Berlín, Nemecko („Jelbi“)

Intelligent Apps GmbH, Neumühlen 19, 22763 Hamburg, Nemecko („FreeNow Germany“)

mytaxi Network Ireland Ltd., 11 Upper Mount Street, Dublin 2, Írsko („FreeNow Ireland“)

Transcovo SAS a Transopco SAS, 4 Place du 8 Mai 1945, Immeuble Le Hub, 92300 Levallois-Perret, Francúzsko („FreeNow France“)

mytaxi Polska Sp. z o.o., ul. Mlynarska 42, 01-205 Varšava, Poľsko („FreeNow Poland“)

Hamburger Hochbahn AG, Steinstraße 20, 20095 Hamburg, Nemecko („hvv switch“)

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG, Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach, Nemecko („Sixt“)

Nobina Travis AB, org.nr 559264-1756, Armégatan 38, 171 71 Solna, Švédsko („Travis“)

moovel Group GmbH, Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart, Nemecko („Reach Now“)

Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen, Nemecko („movA“)

Münchner Verkehrsgesellschaft mbH, Emmy-Noether Str. 2, 80992 München, Nemecko („MVGO“)

Rheinbahn AG, Lierenfelder Str. 42, 40231 Düsseldorf, Nemecko („redy“)

SBB AG, Neue Mobilitätsdienstleistungen, Bollwerk 10, Bern, Švajčiarsko („yumuv“)

MaaS Global Ltd, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Fínsko („Whim“)

iMobility GmbH, Weyringergasse 5/B4, A-1040 Viedeň, Rakúsko („Wegfinder“)

Trafi GmbH, Chausseestrasse 6, 10115 Berlín, Nemecko („Trafi“)

4. Prenos osobných údajov

Nami získané údaje poskytujeme iným osobám v zmysle vyššie uvedeného a inak zásadne len, ak:

nám na to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dáte výslovný súhlas,

ak je ich poskytnutie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR nutné na uplatnenie, plnenie a hájenie právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte väčší nárok na ochranu týchto údajov ich neposkytnutím tretím osobám,

ak sme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR zo zákona povinní tak urobiť, alebo

ak je to zo zákona povolené a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR nutné na plnenie si zmluvných povinností voči Vám a realizáciu predzmluvných opatrení na základe Vašej požiadavky.

Na spracúvanie údajov využívame služby tretích osôb na základe našej objednávky a ktoré tieto osobné údaje nesmú použiť na vlastné účely. Okrem poskytovateľov služieb výslovne spomenutých v tomto vyhlásení o ochrane údajov, do tejto kategórie môžu patriť najmä poskytovatelia IT služieb a výpočtových stredísk, poskytovatelia technických služieb, agentúry, spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu, spoločnosti koncernu alebo poradenské spoločnosti.

Môžeme aj využiť služby dodávateľov, ktorí majú sídlo v takzvaných tretích krajinách mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo tam spracúvajú osobné údaje. Ak v takom prípade tieto krajiny nemajú rozhodnutie o primeranosti v zmysle čl. 45 GDPR, zavedieme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany údajov pre prípadné prenosy údajov. Sem sa radia, okrem iného, štandardné zmluvné doložky Európskej únie (príp. aj dodatočné dohody podľa odporúčaní úradov pre dohľad nad ochranou údajov) alebo záväzné interné predpisy ochrany údajov.

5. Reklama

Vaše údaje spracúvame aj na účely zobrazovania alebo zasielania personalizovaných reklám. Na to využívame údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, históriu Vašich rezervácií, ako aj údaje získané počas používania našej aplikácie alebo potvrdenia o prijatí a prečítaní si správ. Spracúvame tu aj najmä údaje o Vašej polohe, keďže niektoré naše produkty a služby sú dostupné len v určitých oblastiach a my s nimi oslovujeme len používateľov v týchto oblastiach. Môžete nám kedykoľvek dať vedieť, že s týmto spracúvaním nesúhlasíte, prípadne môžete zrušiť Váš účet.

Pokiaľ nie je potrebný Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, Vaše údaje spracúvame na reklamné účely na základe nášho oprávneného záujmu zasielať priame reklamné ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

5.1. Newsletter

Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera a budete tak pravidelne dostávať informácie o našich službách, špeciálnych ponukách alebo ankety. Tieto e-maily Vám budeme zasielať len s Vaším výslovným súhlasom. Na zaprotokolovanie Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR získavame nasledovné informácie, ktoré uchovávame až do odhlásenia sa z odberu newslettera alebo zrušenia Vášho účtu: použitá IP adresa, dátum a čas prihlásenia sa do odberu newslettera, dátum a čas odoslania potvrdzujúceho e-mailu, obsah tohto e-mailu, dátum a čas kliknutia na potvrdzujúci link, resp. archivácia odpovede.

Z odberu nášho newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací link v každej e-mailovej správe alebo zaslaním e-mailu na support@tier.app.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.2. E-maily s odporúčanými produktami a push notifikácie

Aj keď sa neprihlásite na odber newslettra, budeme Vám občas posielať e-maily s odporúčanými produktami, anketami alebo žiadosťami o ohodnotenie produktov. Tieto e-maily budete dostávať len vtedy, keď využívate naše služby. Ak už tieto e-maily od nás nechcete dostávať, môžete proti tomu kedykoľvek bezplatne namietať tým, že kliknete na odhlasovací link v každej e-mailovej správe alebo zaslaním e-mailu na support@tier.app.

Nastavenia push notifikácií môžete kedykoľvek zmeniť vo Vašom operačnom systéme (pozri vyššie).

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR („Reklama pre existujúcich zákazníkov“).

5.3. Online zobrazovanie reklamy

Taktiež Vám budeme zobrazovať reklamy mimo našej aplikácie v takzvaných „in-app notifications“ a mimo našich vlastných služieb. Môžete spracúvanie Vašich údajov na takéto účely zrušiť v nastaveniach aplikácie. Prosím, dbajte na to, že stále budete môcť vidieť reklamy na iné ako naše služby, hoci zrušíte spracúvanie Vašich údajov na tieto účely.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

6. Prieskum trhu

Aby sme naše produkty sústavne zlepšovali a lepšie rozumeli našim používateľom, spracúvame Vaše údaje na účely prieskumu trhu. Spracúvame pri tom údaje o Vašich trasách, o Vašom správaní sa používateľa a údaje, ktoré ste zadali pri registrácii.

Na základe týchto údajov pozývame našich používateľov (v závislosti od typu pozvánku však len s ich súhlasom) k dobrovoľnej účasti na iniciatívach prieskumu trhu, štúdiách a anketách. Ak sa takýchto prieskumov chcete zúčastniť, budete osobitne informovaní o s tým spojenom získavaní a spracúvaní údajov. Keďže služby TIER sú novou službou mobility, naši partneri (najmä mestá, regióny alebo ministerstvá dopravy) majú veľký záujem o výsledky nášho prieskumu trhu a súvisiace zistenia. Preto TIER týmto partnerom poskytuje súhrnné a anonymizované výsledky.

Právnym základom je náš oprávnený záujem o prieskum trhu a optimalizáciu a rozvoj našej ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

7. Výmaz

Zo zásady uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie ich účelu, na ktorý sme ich získali. Po tom tieto údaje bezodkladne zmažeme, pokiaľ ich nepotrebujeme uchovávať ešte do uplynutia premlčacej lehoty na účely dokazovania pri občianskoprávnych nárokoch alebo pokiaľ ich nie sme zo zákona povinní uchovávať dlhšie.

Na účely dokazovania môžeme zmluvné údaje uchovávať tri roky po konci roku, v ktorom sa náš obchodný vzťah skončil. Akékoľvek nároky sú v zmysle zákonnej premlčacej lehoty premlčané najskôr uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

Aj potom však ešte musíme niektoré Vaše údaje z účtovných dôvodov uchovávať. Vzťahuje sa na nás pri tom zákonná povinnosť archivácie na základe Občianskeho zákonníka, Daňového poriadku, Zákona o úveroch, Zákona o legalizácii príjmu z trestnej činnosti a Zákona o cenných papieroch. Zákonné lehoty na archivovanie podkladov sú od dvoch do desať rokov.

8. Spracúvanie údajov v rámci skupiny TIER

TIER Mobility Germany má v rámci skupiny TIER ústrednú úlohu prevádzky IT systémov, technickej prevádzky aplikácie, zákazníckej podpory a všeobecnú správu zmluvných vzťahov so zákazníkmi. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu údajov spoločnosti TIER Mobility Germany sú nižšie.

V tejto súvislosti sa Vaše osobné údaje poskytnú TIER Mobility Germany alebo ich táto spoločnosť priamo získa a spracuje. Právnym základom je náš oprávnený záujem na efektívnej podnikovej organizácii v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s recitálom č. 48. TIER Mobility Germany spracúva Vaše údaje výlučne v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane údajov a na tu uvedené účely. Ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane údajov sa tak primerane uplatnia na spracúvanie údajov spoločnosťou TIER Mobility Germany.

S TIER Mobility Germany máme uzatvorenú zmluvu o spoločnej zodpovednosti v zmysle čl. 26 GDPR, v ktorej sú ošetrené vyššie uvedené body. Vaše práva dotknutej osoby si môžete uplatniť voči nám, ako aj voči TIER Mobility Germany.

9. Práva dotknutých osôb

V prípade splnenia zákonných podmienok v zmysle čl. 15-21 a čl. 77 GDPR máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

právo na stiahnutie súhlasu;

právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (čl. 21 GDPR);

právo na prístup k Vašim spracúvaným údajom (čl. 15 GDPR);

právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame (čl. 16 GDPR);

právo na vymazanie Vašich osobných údajov (čl. 17 GDPR);

právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR);

právo na prenosnosť Vašich osobných údajov (čl. 20 GDPR);

právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR).

Máte právo udelený súhlas kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá platnosť spracúvania, ku ktorému predtým došlo na základe Vášho súhlasu.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek voči tomuto spracúvaniu namietať - z dôvodov Vašej osobitnej situácie. Pokiaľ ide o namietanie proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu, máte generálne právo námietky, kedy nemusíte uviesť dôvody.

Ak si chcete uplatniť Vaše práva, môžete sa kedykoľvek obrátiť na vyššie uvedenú kontaktnú osobu alebo zaslať e-mail na support@tier.app. Pri tom Vás poprosíme o preukázanie totožnosti, napr. zaslaním žiadosti z e-mailovej adresy uloženej vo Vašom účte.

Vaše žiadosti na uplatnenie si práv dotknutých osôb a naše odpovede budú na účely archivácie uchovávané po dobu do troch rokov a v ojedinelých prípadoch aj dlhšie na účely uplatnenia, výkonu a hájenia právnych nárokov.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na základe nášho záujmu na obhajoby voči prípadným občianskoprávnym nárokov v zmysle čl. 82 GDPR, zamedzeniu pokút v zmysle čl. 83 GDPR, ako aj plnenia si povinnosti preukázania súladu v zmysle čl. 5 ods. 2 GDPR.

Našu zodpovednú osobu za ochranu údajov zastihnete na dpo@tier.app alebo na vyššie uvedenej adrese („do rúk: zodpovednej osoby za ochranu údajov“). Výslovne upozorňujeme, že pri používaní e-mailovej adresy nemá k obsahu prístup len naša zodpovedná osoba za ochranu údajov. Ak chcete zaslať dôverné informácie, prosíme, zašlite najprv žiadosť o zaslanie adresy priamo na adresáta.

Máte právo sťažovať sa na spracúvanie údajov na dozornom orgáne pre ochranu údajov.

10. Zmeny vyhlásenia o ochrane údajov

Budeme toto vyhlásenie o ochrane údajov príležitostne upravovať, aby vždy zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám a skutkovému stavu (napr. pri zavedení novej služby alebo nových funkcií). Odporúčame Vám preto si toto vyhlásenie o ochrane údajov pravidelne kontrolovať.