Trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti TIER

Trvalo udržateľný rozvoj je kľúčovou hnacou silou poslania spoločnosti TIER zmeniť navždy mobilitu. Ako popredný poskytovateľ mikromobility sa zameriavame na nízkouhlíkovú dopravu.

Sme klimaticky neutrálni

Preto sme sa v januári 2020 zaviazali k úplnej klimatickej neutralite a stali sme sa prvou spoločnosťou z oblasti mikromobility, ktorá tak urobila. Na dosiahnutie klimatickej neutrality sme spolu s našim partnerom ClimatePartner zvolili prístup v troch krokoch, ktorý nám pomohol nielen zistiť, kde emisie produkujeme, ale aj kde máme najväčší potenciál ich znižovať. Až vtedy, keď sme už neboli schopní emisie viac znížiť, nastúpila ich kompenzácia.

 • emmisions

  Krok 1

  Výpočet našich emisií

  Do meraní našej globálnej uhlíkovej stopy, sme zahrnuli všetky emisie vytvorené počas celej životnosti nami poskytovanej služby – od výroby a dodávky našich dopravných prostriedkov, cez ich každodennú prevádzku, až po recykláciu a opätovné použitie dopravných prostriedkov a batérií po ich vyradení z prevádzky. Naša metodika výpočtu uhlíkovej stopy sa riadi protokolom GHG a je prepojená s normami ISO.

 • emmisions

  Krok 2

  Vyhýbanie sa produkcii emisií a ich znižovanie

  Naším cieľom je čo najviac znižovať uhlíkovú stopu našej spoločnosti neustálym zlepšovaním našich procesov a oblastí podnikania. Dramaticky sme znížili našu uhlíkovú stopu prechodom vozového parku na zelenú energiu a používanie obnoviteľnej energie vo všetkých skladoch a kanceláriách. Naďalej znižujeme emisie vytvárané v rámci nášho dodávateľského reťazca vďaka vylepšovaniu dizajnu našich dopravných prostriedkov pre ich dlhšiu životnosť, obmedzením používania materiálov náročných na spotrebu uhlíka vo výrobe a optimalizáciou logistiky.

 • emmisions

  Krok 3

  Kompenzácia nášho vplyvu

  Zvyškové emisie, ktorým sa v tejto fáze nemôžeme vyhnúť alebo ich znížiť, sú kompenzované certifikovanými uhlíkovými kompenzačnými projektmi na dosiahnutie klimatickej neutrality. Spolu s našim partnerom ClimatePartner spoločnosť TIER podporuje v zmysle svojho kompenzačného úsilia ochranu lesov a projekty pre čistú energiu.

Spolupráca s odborníkmi na recykláciu

Ťažba surovín na výrobu lítium-iónových batérií používaných v našich vozidlách predstavuje veľkú environmentálnu záťaž. V rámci nášho záväzku k trvalo udržateľnému rozvoju sa snažíme predchádzať vytváraniu odpadu z batérií a znižovať náš vplyv na životné prostredie tým, že dávame našim batériám druhú šancu. Za týmto účelom spolupracujeme s nemeckými odborníkmi na opravy a recykláciu z (Názov spoločnosti: Vertical Values).

Naše záväzky

tier-business-01
Znižovanie emisií

Veríme, že je potrebné znižovať emisie a veríme vo vedu, ktorá riadi toto myslenie. Prečítaj si viac.

tier-business-11
Zodpovedný dodávateľský reťazec

Ako spoločnosť, ktorá berie svoje hodnoty a princípy veľmi vážne, si vážime dodávateľov, ktorí zdieľajú náš záväzok. Prečítaj si náš kódex dodávateľa.

Prečítaj si viac

tier-business-21
UN SDG’s

Poslaním spoločnosti TIER je zmeniť navždy mobilitu. Trvalo udržateľný rozvoj je podstatou našej DNA a zaviedli sme Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) ako rámec pre naše aktivity. Sme mimoriadne hrdí na to, že sa podieľame na nasledujúcich piatich cieľoch SDG.

tier-business-31
Spoločný záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju

V roku 2020 sme spojili sily so spoločnosťami Dott a Voi s cieľom zvýšiť štandardy trvalo udržateľného rozvoja v odvetví mikromobility. Spoločne sme prijali desať environmentálnych a sociálnych záväzkov, ktoré pokrývajú životný cyklus našich služieb mobility. Samozrejme s cieľom zlepšiť životné prostredie, ako aj naše služby klientom.