INTEGRITETSPOLICY 

Senaste uppdaterad: 15 mars 2021

Personuppgiftsansvarig och tjänsteleverantör är:

Tier Mobility Sweden AB ("TIER", "vi")
Östermalmstorg 1,
114 42 Stockholm,
Sverige

 

TIER Dataskyddsombud 

dpo@tier.app

Innehåll:

 1. Allmän information om insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter
 2. Datainsamling vid användning av TIERs tjänster
 3. Cookies
 4. Överföring av personuppgifter till tredje part
 5. Gemensamt personuppgiftsansvar 
 6. Produkt-, forsknings- och reklamkommunikation
 7. Användarundersökningar
 8. Dina dataskyddsrättigheter 
 9. Ändringar i denna integritetspolicy 
 10. Hur man kontaktar oss
 11. Hur man kontaktar ansvarig myndighet

Att skydda dina personuppgifter och därmed din integritet är av yttersta vikt för oss och tas på största allvar. Denna integritetspolicy informerar dig om insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter när du använder TIERs tjänster och TIERs webbplats. Vår integritetspolicy tillämpas inte på din aktivitet på sociala nätverks webbplatser eller andra leverantörer som kan nås via länkarna på vår webbplats. Vänligen granska integritetspolicyn på respektive webbplats för dessa leverantörer. 

 1. Allmän information om insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter

1.1 Personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fullt fungerande webbplats för vårt innehåll och våra tjänster. Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som individ. Detta inkluderar till exempel ditt namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress. Information såsom antalet användare av en webbplats eller aggregerad rörelsedata utgör inte personuppgifter eftersom denna information inte kan spåras till en viss individ.

1.2 Behandlingen av dina personuppgifter

Behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande en personuppgift eller flertalet personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Personuppgifter kommer samlas in via våra appar eller vår webbplats om du gör dem tillgängliga på eget initiativ, exempelvis genom registrering, ifyllnad av formulär, genom att skicka e-post, eller genom att boka ett TIER-fordon. Vi kommer använda insamlade personuppgifter för lämpliga syften eller syften som följer av din begäran, såsom för behandling av din bokningsbegäran. Dina personuppgifter kommer endast att överföras till tredje part om det uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har godkänt överföringen som en del av din registrering eller under ett aktivt affärsförhållande.

1.3 Laglig grund för behandling av personuppgifter 

I den mån vi inhämtar samtycke från den berörda personen för en viss behandling av personuppgifter, utgör art. 6 (1) (a) i GDPR rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna. Ett undantag görs i de fall ett föregeånde inhämtande av samtycke av faktiska skäl inte är möjligt och behandlingen av personuppgifter är tillåten enligt lag. För behandlingen av personuppgifter i syfte att ingå ett avtal med dig utgör art. 6(1)(b) i GDPR rättslig grund för behandling av dina personuppgifter. Detta gäller även för behandling av personuppgifter som krävs vid förberedande åtgärder innan avtal ingås. I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet som åvilar den personuppgiftsansvarige, utgör art. 6(1)(c) i GDPR rättslig grund för behandling av personuppgifter. Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredje parts berättigade intressen, och den registrerade personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre, utgör art. 6(1)(f) i GDPR rättslig grund för behandlingen. Bibehållandet av funktionaliteten i våra IT-system, marknadsföring av våra produkter och tjänster och lagliga åtgärder som krävs för att dokumentera affärskontakter utgör sådana berättigade intressen.

1.4 Säkerhet

Vi implementerar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi har om dig mot manipulation, förlust, förstörelse och obehöriga personers åtkomst. Vi förbättrar ständigt våra säkerhetsåtgärder i linje med den teknologiska utvecklingen. 

1.5 Radera dina personuppgifter

De personuppgifter som behandlas av oss kommer att raderas eller begränsas i enlighet med art. 17 och 18 i GDPR. Såvida det inte tydligt anges i denna integritetspolicy, kommer all information som för närvarande lagras hos oss att raderas så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för sitt ändamål eller så snart det inte finns några juridiska skyldigheter för oss att behålla dem. Om uppgifterna inte raderas med hänsyn till att uppgifterna är nödvändiga att behålla enligt lag, kommer behandlingen av personuppgifterna att begränsas, d.v.s. uppgifterna blockeras och kommer inte att behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste sparas av affärs- eller skattemässiga skäl.

 1. Datainsamling under användning av TIERs tjänster

På vår webbplats och i våra applikationer möjliggör vi för våra användare att registrera sig genom att uppge personuppgifter. Registreringen är obligatorisk för användning av TIERs tjänster.

2.1 Datainsamling och behörigheter när du använder TIER-appen

All information vi kan få tillgång till inom ramen för vår behörighet kommer endast att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Den information vi samlar in används inte för andra ändamål än de som nämns i denna integritetspolicy. 

Kamera 

Du kan hyra en elsparkcykel genom att skanna elsparkcykelns QR-kod, och för detta ändamål ber vi om åtkomst till din kamera. Du kan även hyra en elsparkcykel på sätt som inte kräver åtkomst till kameran, till exempel genom att skriva in numret under elsparkcykelns QR-kod i appen eller genom att välja en närliggande elsparkcykel direkt i appen.

Platsinformation

Vi behöver din platsinformation för att, i Google Maps (Google Ireland Limited) och Apple Maps (Apple Inc.), visa om du befinner dig nära ett fordon och hur du kan komma dit. Se avsnitt "Datainsamling vid hyrande av ett TIER-fordon" för mer information om databehandling av Google Maps och Apple Maps.

2.2 TIER analytics

Vi vill förstå hur vår app används för att kontinuerligt kunna förbättra vår tjänst. För detta ändamål samlar vi in data i aggregerad form, vilket innefattar följande när du är ansluten: Enhetsinformation (t.ex. information om operativsystemet och appversionen), tidpunkten då du öppnar TIER-appen, ditt beteende i appen (t.ex. valet av fordon), användningstiden eller tiden du spenderar på vissa funktioner.

Adjust

För att optimera våra marknadsföringsaktiviteter använder vi oss av tjänsteleverantören Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland). Den data som samlas in av Adjust ger insikter i t.ex. nedladdningar av TIER-appen, den onlineannonseringskanal som användes för att generera nedladdningen, tidpunkten då appen öppnades, varaktigheten av appanvändningen och särskilt använda appfunktioner (framförallt rörande lyckad inloggning och slutförda resor). Adjust använder användarnas IP- och Mac-adresser för analysen. Uppgifterna hashas efter insamlingen och används av Adjust enbart i pseudonymiserad form.

2.3 Datainsamling vid hyrande av ett TIER-fordon

Google Maps

Webbplatsen och TIER-apparna använder Google Maps API-applikationer. Detta möjliggör för oss att visa t.ex. interaktiva kartor på vår webbplats eller i våra appar. Denna applikation är avgörande för att vårt innehåll och våra tjänster ska fungera och vara fullständigt tillgängliga. Här hittar du Googles användarvillkor. Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth finns här. Här hittar du Googles integritetspolicy. Utöver att visa tillgängliga fordon använder vi Google Maps för att översätta geografiska positioner till adresser och ange det ungefärliga gångavståndet till det valda fordonet.

2.3.2 Telematisk styrenhet 

För att kunna se och boka TIER-fordonen på kartan använder vi IoT-lådor och styrenheter i våra fordon. Dessa skickar GPS-data regelbundet. Det är inte möjligt för vår tjänsteleverantör att koppla den data som skickas till dig som person. Baserat på skickad GPS-data rekonstrueras platsen för det hyrda fordonet. Detta sker endast i följande fall och för de ändamål som nedan listas:

 • Genom “geofencing”, kommer en varning att skickas när cirkulationszonen lämnas eller bokningen avslutas utanför användningsområdet. Enligt de allmänna villkoren får ett fordon endast cirkulera inom cirkulationszonen och bokningen endast avslutas inom vårt användningsområdet (artikel (6)(1)(f) GDPR). Du kan när som helst se cirkulationszonen för platsen där du befinner dig i TIER-appen.
 • Vid avslutning av hyra som inte utförs av användaren, t.ex. efter en ovanligt lång hyresperiod, vilket ligger i både ditt och vårt intresse (artikel 6(1)(f) GDPR), eller
 • Som en del av tjänsteförfrågningar under användningen (t.ex. att bokningen inte kan avslutas, att fordonet inte kan hittas, hjälp i händelse av en olycka) (artikel 6(1)(b) och (f) GDPR).
 • Bevis vid skada: I händelse av en olycka eller annat fall av skada, till exempel skador på fordonet, har vi ett berättigat intresse att bevisa var olyckan i händelse av skada inträffade (artikel 6(1)(f) GDPR).
 • Transparent fakturering: Efter att din hyra avslutats kommer du få en översikt över hyran i din app och, om du önskar, via e-post. Vi anger start- och slutpunkten för din resa samt parkeringsplatser (om tillämpligt) i din bokningshistorik (artikel 6(1)(b) GDPR).
 • Förbättrad tillgänglighet: Anonym utvärdering av platser där användarna genomfört bokningar för att optimera fördelningen av fordonen. (Artikel 6(1)(f) GDPR).

2.4 Datainsamling vid kontakt

I det fall du kontaktar oss via kontaktformuläret, e-post eller telefon kommer vi att behandla den information du ger oss för att behandla din begäran samt för hantering av eventuella uppföljningsfrågor. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att kunna svara på kundförfrågningar. Dina personuppgifter kommer att raderas så snart den inte längre krävs för syftet med din begäran eller för att uppfylla juridiska skyldigheter.

 1. Cookies 

Vad är cookies

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation, inklusive loggar, och information om besökarnas beteende på internet. Cookies kan inte användas för att starta program eller placera virus på en dator. Med hjälp av informationen i cookies kan vi förbättra navigeringen och möjliggöra att vår webbplats visas på ett korrekt sätt. Under inga omständigheter kommer vi att vidarebefordra den bearbetade informationen till tredje part eller koppla dem till andra personuppgifter utan ditt samtycke.

Vilka typer av cookies använder vi?

 • Nödvändiga – TIER använder dessa cookies för att komma ihåg dina cookiepreferenser (anges på vår cookie-banner) och för att upprätthålla säkerhetsåtgärder.
 • Funktionalitet – TIER använder dessa cookies så att vi känner igen dig på vår webbplats och för att komma ihåg dina tidigare valda inställningar. Dessa kan inkludera vilket språk du föredrar och var du befinner dig.
 • Annonsering – TIER använder dessa cookies för att samla in information om ditt besök på vår webbplats, innehållet du tittade på, länkarna du följde och information om din webbläsare, din enhet och din IP-adress. TIER delar ibland vissa begränsade aspekter av denna information med tredje part för annonseringsändamål. Vi kan också dela onlinedata som samlats in via cookies med våra annonseringspartner. Det betyder att när du besöker en annan webbplats kan du få reklam baserat på dina surfmönster på vår webbplats presenterat för dig.

Cookie-banner - hur man hanterar cookies

Genom att ställa in dina preferenser med hjälp av vår cookie-banner kan du välja vilka cookies du vill att vi ska placera på din dator. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies (med undantag för nödvändiga cookies), eller endast acceptera valda kategorier av cookies genom att klicka på "justera cookieinställningar" och aktivera eller inaktivera cookies i relation till respektive kategori.

 1. Överföring av personuppgifter till tredje part 

Förutom de tjänsteleverantörer som nämns under punkt 2 och 3 ovan involverar vi följande personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • leverantörer av informationssamhällestjänster, såsom webbserver, e-postserver, lagringsserver, molnhanteringssystem geolokaliseringssystem, molnlagring
 • leverantörer av marknadsföringstjänster
 • e-posttjänstleverantörer
 • leverantörer av betalningssystem
 • leverantörer av incidenthanteringssystem

Utöver detta kan vi överföra dina personuppgifter till följande mottagare:

 • företag i TIER-koncernen
 • statliga myndigheter och / eller offentliga förvaltningar
 • banker och finansiella institutioner 
 • statliga säkerhetsstyrkor och institutioner enligt lagens bestämmelser

Dina uppgifter vidarebefordras endast till tredje part där det är tillåtet och krävs enligt den europeiska dataskyddslagstiftningen. Detta är fallet om du uttryckligen samtycker till överföringen av dina uppgifter till en av våra samarbetspartners och / eller överföringen är nödvändig för genomförandet av avtalet. Dessutom är en överföring laglig ur ett dataskyddsperspektiv om den krävs för att tillämpa andra bestämmelser (t.ex. straffrättsliga bestämmelser) och överföringen är tillåten ur ett dataskyddsperspektiv. Aggregerade och anonyma uppgifter om rutter tillhandahålls vidare till offentliga anläggningar, såsom forskningscentraler, städer och kommuner i syfte att förbättra den lokala trafiksituationen. Enskilda personer kan inte längre härledas från denna aggregerade data. I den mån vi vidarebefordrar data till mottagare utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer vi att mottagaren tillhandahåller antingen en adekvat dataskyddsnivå (t.ex. på grund av ett adekvat beslut från EU-kommissionen för respektive land eller med stöd av avtal som följer av EU standardavtalsklausuler med mottagaren) eller vi har ditt samtycke till överföringen.

 1. Gemensamt personuppgiftsansvar 

Tier Mobility Sweden AB och TIER Mobility AG är gemensamt personuppgiftsansvariga av personuppgifter i enlighet med art. 26 GDPR. 

Tier Mobility Sweden AB agerar som den lokala avtalsslutande parten och hanterar fordonen i Sverige. TIER Mobility AG tillhandahåller alla andra tjänster, inklusive drift av den tekniska och administrativa infrastrukturen (t.ex. App backend, kund- och resedelningsdatabaser, kundservice och databas backend, kundservice, apputveckling, betalningshantering, kontrakthantering, reklam och affärsutveckling). För detta ändamål kommer dina personuppgifter att delas mellan Tier Mobility Sweden AB och TIER Mobility AG. Denna gemensamma behandling av personuppgifter baseras på våra berättigade intresse av att dela och distribuera drift av våra tjänster inom vår koncern enligt art. 6 (1) (f) GDPR. 

Både Tier Mobility Sweden AB och TIER Mobility AG behandlar dina personuppgifter enbart i enlighet med denna integritetspolicy. 

Dina rättigheter och förfrågningar enligt GDPR hanteras av TIER Mobility AG. Du kan dock utöva dina rättigheter enligt GDPR mot antingen TIER Mobility Sweden AB eller TIER Mobility AG.

 1. Produkt-, forsknings- och reklamkommunikation

Vi vill kommunicera med dig för vissa ändamål. Dessa kan vara för att kommunicera nya TIER produkter och tjänster (mer information i 6.1), för att erbjuda dig att delta i användarundersökningskampanjer (6.2) och för att visa kampanjer, marknadsföring och reklam anpassad efter ditt användarbeteende i TIER-appen (6.3). Du kan också läsa mer om hur din data används när du registrerar dig för våra nyhetsbrev (6.4) och hur du kan välja bort dessa meddelanden (6.5).

6.1 Nya TIER produkter och tjänster

Ibland släpper TIER nya produkter, tjänster och funktioner som vi vill att du ska känna till. Eftersom vissa av dessa produkter och tjänster endast kan vara tillgängliga i vissa områden, visar vi inte denna kommunikation för alla våra användare, utan bara för de användare som använder TIER i det området där tjänsten eller produkten är tillgänglig. Därför måste vi behandla din platsinformation för detta ändamål. Vi använder inte användarbeteendedata för att rikta denna kommunikation till dig, och för behandlingen förlitar vi oss på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om våra produkter för att nå ut till dig. Du kan välja bort detta när som helst under appens "Inställningar". För att göra det behöver du bara inaktivera genom symbolen bredvid "service- och produktnyheter".

6.2 TIER Användarundersökningskampanjer

Vi skulle vilja veta vad våra användare tycker om vår tjänster, produkter och funktioner. Av den anledningen vill vi nå ut till användare som uppfyller vissa användarkriterier i vår app. Några av dessa kriterier kan vara: användare som har köpt vissa paket, frekventa användare, användare som bara använder ett av våra fordon (t.ex. elsparkcyklar), användare som använder båda våra fordon (TIER-mopeder och elsparkcyklar) etc. Om du uppfyller ett av dessa kriterier kan vi skicka meddelanden i appen där vi ber dig att delta i våra användarundersökningar. Vi når ut till dig baserat på vårt berättigade intresse av att förstå vad du tycker om vår tjänst, men deltagande i våra användarundersökningar är helt frivilligt och därför baserat på ditt samtycke.

6.3 TIER erbjuder e-post och personlig reklam

Vi skickar våra kunder marknadsföringskommunikation om TIERs produkter eller tjänster som är skräddarsydda efter deras "profil" (dvs. baserat på informationen om en kund för att förutsäga deras preferenser). Vi skickar sådan kommunikation till kunder via e-post, SMS eller push-meddelanden i appen. Vi kan endast skicka dig denna skräddarsydda marknadsföringskommunikation med ditt samtycke, som kan återkallas när som helst i dina appinställningar. För att skicka dig marknadsföringskommunikation skräddarsydd efter dina preferenser kommer vi att använda informationen du angav vid skapandet av ditt kundkonto såväl som automatiskt insamlad information, såsom:

 • meddelanden om mottagande och läsbekräftelser av meddelanden
 • information om din enhet och webbläsaren som används;
 • dina aktiviteter i vår app;
 • din användningshistorik av TIERs tjänster.

Från tid till annan, skickar vi även icke-personlig marknadsföring (exempelvis erbjudanden via e-post) till våra kunder. Vi kan skicka denna information till dig eftersom vi har ett berättigat intresse av att hålla dig uppdaterad om våra tjänster. Vi kommer att använda e-postadressen eller annan kontaktinformation som du angav när du skapade ditt kundkonto för detta ändamål. På detta sätt får våra kunder endast anpassade meddelanden om TIER-produkter eller tjänster baserat på deras preferenser eller icke-anpassade specialerbjudanden för TIER tjänsterna. Du kommer att få dessa meddelanden oavsett om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev eller ej.

6.4 Nyhetsbrev

Vi vill regelbundet skicka våra potentiella och befintliga kunder reklam för våra produkter och tjänster samt produkter från våra samarbetspartners. För detta ändamål använder vi den e-postadress som anges för registrering till vårt nyhetsbrev och uppgift om från vilket land registreringen hänför sig till. Som en del av registreringen till vårt nyhetsbrev kommer vi att be om ditt samtycke på följande sätt:

Identifieringen av din e-postadress utförs genom en så kallad dubbel opt-in process. Detta innebär att du kommer att få ett bekräftelsemail när du väljer att registrera dig för nyhetsbrevet samt att du, i ytterligare ett steg, får godkänna mottagandet av nyhetsbrevet. När man prenumererar på vårt nyhetsbrev loggar vi följande information:

 • IP-adress som används;
 • tid för prenumerationen på nyhetsbrevet;
 • tidpunkt då bekräftelsemeddelandet skickades;
 • innehållet i bekräftelsemeddelandet;
 • tidpunkten då bekräftelselänken klickades på eller då vi mottog ditt e-postsvar.

Syftet med denna process är att bevisa din registrering och motverka ett potentiellt missbruk av dina personuppgifter. Vi kommer att informera dig om eventuella uppsägningsalternativ i bekräftelsemeddelandet och i varje nyhetsbrev.

6.5 Utlämnande av uppgifter och återkallande

Förutom det som föreskrivs i avsnitt 4 kommer uppgifterna inte att göras tillgängliga för tredje part. Dina uppgifter kan förvaras endast under den tid vi har en affärsrelation med dig och om du inte motsätter dig denna databehandling

Du hittar en avprenumerationsslänk i varje meddelande, som betraktas som invändning eller återkallelse när du klickar på den. Du kan också skicka din invändning mot mottagande av produkt- och reklam-e-post eller återkallande av ditt samtycke angående vårt nyhetsbrev via e-post till privacy@tier.app eller per post Tier Mobility Sweden AB ("TIER", "vi"), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige.

 1. Användarundersökning

Om du samtycker till att delta i ett av våra användarundersökningsinitiativ kan vi be dig fylla i en enkät eller delta i ett inspelat samtal.

Vi kan be dig om information så som ditt användningsbeteende för TIER-fordon, ditt åldersintervall, vilken bransch du arbetar inom, dina åsikter och preferenser för våra tjänster etc. Deltagande i undersökningen eller samtalet är frivilligt och baseras på ditt samtycke. Om du väljer att gå med på att delta i en användarintervju med oss kommer vi att fråga dig om du samtycker till en videoinspelning. Om du inte samtycker kan du meddela oss så gör vi intervjun utan videoinspelning. Oavsett ditt val ber vi dig att underteckna vår samtyckeförklaring elektroniskt.

Dina uppgifter kommer att raderas efter högst sex månader och sparas vanligtvis i tre månader. Dessa uppgifter används enbart i undersökningssyfte och kommer senare att användas i aggregerad form för att förbättra våra tjänster och produkter. Du kan återkalla ditt samtycke för behandling av dina uppgifter, be om information angående behandlingen av dessa uppgifter, be om en kopia av dem samt begära att de raderas, givet att detta görs inom sex månaderna efter deras insamling.

Vi använder SurveyMonkey för våra undersökningar, Calendly för att boka samtal med deltagare och Google Meet för video- och ljudsamtal.

SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe kan använda SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA som underleverantör. 

Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, United States.

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

SurveyMonkey, Calendly och Google fungerar som underleverantörer och personuppgiftsbiträden för vår räkning och mottar personuppgifter enbart för utförandet av deras tjänster för oss. De är kontraktuellt skyldiga att inte använda personuppgifter för andra ändamål. Vi har ingått EU-standardavtalsklausuler med SurveyMonkey Europe, Calendly LLC och Google LLC i enlighet med Art. 46 GDPR.

 1. Dina dataskyddsrättigheter

8.1 Rätt till information

Du har rätt att kräva information om de uppgifter som lagras om dig, om informationens ursprung, deras mottagare eller mottagarkategorier, karaktären av behandlingen och syftet med behandlingen.

8.2 Rätt till återkallelse

Om du har lämnat samtycke till användningen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla samtycket för framtida behandling utan att ange skäl.

8.3 Rätt till korrigering

Om du senare upptäcker att personuppgifter som vi behandlar inte är korrekta eller fullständiga, kan du när som helst korrigera eller fylla i dem igen i ditt kundkonto eller låta dem korrigeras eller kompletteras av oss.

8.4 Rätten till radering ("rätten att bli bortglömd")

Under vissa omständigheter har du rätt att blockera eller radera personuppgifter om dig som innehas av oss. Radering eller blockering av dina personuppgifter sker så snart vi har kunnat verifiera att ditt krav är berättigat. I den mån raderingen av dina uppgifter är föremål för lagliga, avtalsenliga, skattemässiga eller affärsmässiga lagringskrav eller andra lagligt grundade krav kommer dina uppgifter att blockeras istället för att raderas. Efter att dina data har raderats är det inte längre möjligt att utbyta information.

8.5 Rätt till dataportabilitet

Du kan få ut dina personuppgifter som vi bearbetat och fått från dig i ett maskinläsbart format som vi har angett eller du kan instruera oss att direkt överföra dessa uppgifter till en utvald tredje person, om mottagaren möjliggör detta ur teknisk synvinkel och ingen orimlig börda eller andra sekretessförpliktelser eller överväganden från vår sida eller från tredje person förhindrar detta.

8.6 Rätt att invända

Du har rätt att när som helst, och utan att ange skäl, vägra personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål. Det bör noteras att invändningen mot personuppgiftsbehandling kan begränsa eller förhindra genomförandet av ramavtalet och behandlingen av enskilda avtal.

8.7 Utökade rättigheter som hänvisar till automatiserad behandling med bedömning av personliga aspekter

I förhållande till automatiserad behandling med bedömning av personliga aspekter har du, utöver de ovan nämnda rättigheterna, en rätt att kräva mänskligt ingripande, en rätt att överklaga, en rätt att framföra dina synpunkter och erhålla en förklaring till beslut som fattas efter sådan bedömning samt en rätt att invända mot beslutet. 

8.8 Kontakt för anspråk i samband med berörda personers rättigheter

För anspråk i samband med berörda personers rättigheter kan du kontakta oss via e-post till: privacy@tier.app eller skriftligen till:

Tier Mobility Sweden AB, Östermalmstorg, 114 42 Stockholm, Sverige.

8.9 Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor rörande behandlingen av dina personuppgifter om du anser att dina rättigheter enligt GDPR har kränkts. Du kan kontakta tillsynsmyndigheten, antingen för Berlin eller Sverige, via kontaktuppgifterna nedan:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114, 104 20 Stockholm
Tel.:  08-657 61 00
Email:  imy@imy.se

 1. Ändringar i denna Integritetspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att ibland anpassa denna integritetspolicy så att det ständigt uppfyller gällande lagkrav eller för att införliva ändringar av våra tjänster i vår integritetspolicy, t.ex. efter lanseringen av nya tjänster. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar vår integritetspolicy för eventuella ändringar. Om en ändring av våra tjänster eller lanseringen av en ny tjänst kräver ditt föregående samtycke kommer vi informera dig om detta och be om ditt tillstånd.

 1. Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss.

TIER Mobility Data Protection Officer

dpo@tier.app

 1. Hur man kontaktar den ansvariga tillsynsmyndigheten

Om du vill rapportera ett klagomål eller om du anser att TIER inte har behandlat din förfrågan på ett tillfredsställande sätt, har du rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten, antingen för Berlin eller Sverige:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114, 104 20 Stockholm
Tel.:  08-657 61 00
Email:  imy@imy.se