PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 01.05.2021

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

Tier Mobility Norway AS (“TIER”, “vi” eller “oss”) 

Org.nr. 926 839 020

Postboks 354 Sentrum 

0101 Oslo, Norge

E-post: privacy@tier.app

TIER Personvernombud

dpo@tier.app

Innhold:

 1. Generell informasjon om innsamling og behandling av dine personopplysninger 
 2. Datainnsamling ved bruk av TIER-tjenester 
 3. Informasjonskapsler (cookies)
 4. Overføring av personopplysninger til tredjeparter 
 5. Førerkortbekreftelse for el-mopedkunder 
 6. El-moped brukertest 
 7. Kommunikasjon vedrørende produkter, forskning og markedsføring 
 8. Brukerundersøkelse
 9. Dine personvernrettigheter 
 10. Endringer i personvernerklæringen 
 11. Hvordan kontakte oss
 12. Hvordan kontakte ansvarlig tilsynsmyndighet 

Beskyttelse av dine personopplysninger og ditt personvern er veldig viktig for oss. Når du bruker tjenestene våre, vår nettside og/eller er i kontakt med oss, vil Tier Mobility Norway AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse. Denne personvernerklæringen gjelder ikke aktiviteten din på nettsteder til sosiale nettverk eller andre leverandører som kan nås via lenkene på nettstedet vårt. Vennligst sjekk reglene for databeskyttelse på de respektive nettstedene til disse leverandørene.

 1. Generell informasjon om innsamling og behandling av dine personopplysninger 

1.1 Personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysningene dine kun i den grad det er nødvendig for å opprettholde et fullt funksjonelt nettsted, innhold og tjenester. Personopplysninger er informasjon som er knyttet til deg som enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, postadresse, telefonnummer eller e-postadresse. Informasjon om antall brukere av et nettsted eller aggregerte bevegelsesdata er ikke personopplysninger, ettersom de ikke lenger kan spores til et bestemt individ.

1.2 Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, utført med eller uten hjelp av automatiserte prosedyrer, for eksempel, men ikke begrenset til, innsamling, opptak, organisering, sortering, lagring, tilpasning eller endring, lesing, henting, bruk, informasjon som fremkommer ved overføring av data/informasjon, behandling eller annen form for tilrettelegging, synkronisering eller tilkobling, begrensning, sletting eller ødeleggelse. Personopplysninger vil bli samlet inn via våre apper eller nettsteder hvis du gjør dem tilgjengelige på eget initiativ, f.eks. ved registreringer, utfylling av skjemaer, sende e-post eller ved å bestille et TIER-Kjøretøy. Vi vil bruke dataene til passende formål eller formål som følge av forespørselen, for eksempel en bestillingshenvendelse for å behandle din bestillingsforespørsel. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre dette følger eksplisitt av et lovgrunnlag, eller hvis du godtok overføringen av personopplysninger som en del av registreringen eller i et løpende kundeforhold. 

1.3 Rettslig grunnlag for behandlingen

Innsamling og bruk av personopplysninger fra brukerne våre skjer bare med informert samtykke fra brukeren. I den grad vi søker samtykke til behandling av personopplysningene til vedkommende, er art. 6 (1) (a) GDPR rettslig grunnlag for behandlingen. Det gjøres unntak i tilfeller der forhåndsgodkjenning av faktiske årsaker ikke er mulig, og behandlingen av dataene er lovlig. For behandling av personopplysninger med det formål å utarbeide eller inngå en kontrakt med deg, er Art. 6 (1) (b) GDPR rettslig grunnlag. Dette gjelder også prosesseringsoperasjoner som er nødvendige for inngåelse/forsøk på inngåelse av kontrakt. I den grad behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt, er art. 6 (1) (c) GDPR rettslig grunnlag. Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte vårt selskaps eller tredjeparters grunnleggende interesser, og disse interesser ikke går foran   den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, er art. 6 (1) (f) GDPR rettslig grunnlag for behandlingen. Opprettholdelsen av funksjonaliteten til våre IT-systemer, markedsføring av egne produkter og tjenester samt nødvendige tiltak av juridisk eller rettslig karakter for å dokumentere samarbeidspartnere/kundeforhold slike legitime interesser.

1.4 Sikkerhet 

Vi implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine data mot manipulasjon, tap, ødeleggelse og mot tilgang fra uvedkommende. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen. 

1.5 Sletting av personopplysninger 

Personopplysninger som behandles av oss vil slettes eller begrenses i henhold til GDPR art. 17 og 18. Med mindre det er tydelig angitt i denne personvernerklæringen, vil alle data som for øyeblikket er lagret hos oss, bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for sitt formål, eller så lenge vi ikke er rettslig forpliktet til å oppbevare dem. Hvis dataene ikke slettes fordi vi er rettslig forpliktet til å oppbevare dem, vil behandlingen av dem begrenses, dvs. at dataene blir blokkert og ikke behandlet for andre formål. Dette gjelder for eksempel personopplysninger som må oppbevares av forretningsmessige- eller skattemessige årsaker. 

 1. Datainnsamling ved bruk av TIER-tjenester 

På vår nettside og i våre applikasjoner lar vi brukerne registrere seg ved å oppgi personopplysninger. Registreringen er obligatorisk for bruk av TIER sine tjenester.  

2.1 Datainnsamling og tillatelser ved bruk av TIER-appen 

Data vi har tilgang til i forbindelse med tillatelsene vil kun bli brukt til formål som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi samler ikke inn data som blir brukt for andre formål enn de som er nevnt i denne erklæringen. 

Kamera 

Det er mulig å leie et Tier-Kjøretøy ved å scanne Kjøretøyets QR-kode. Ved leie gjennom scanning av QR-kode, vil vi be om tilgang til ditt kameraet. Du kan også leie Kjøretøy på andre måter som ikke krever tilgang til ditt kamera, for eksempel ved å skrive inn Kjøretøyets nummeret under QR-kode i appen, eller ved å velge et Kjøretøy i nærheten i appen. 

Tilgang til kameraet ditt er nødvendig for å verifisere førerkortet og identiteten din, ettersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. Se avsnitt 6 «Førerkortbekreftelse for e-mopedkunder» for ytterligere informasjon om bekreftelse av identitet og førerkort.

Posisjon

Vi trenger informasjon om posisjonen din for å vise på Google Maps (Google Ireland Limitet) og Apple Maps (Apple Inc.) om du er i nærheten av et Kjøretøy, og hvordan du kan komme deg dit. Se avsnitt om «Datainnsamling når du leier et Tier-Kjøretøy» for mer informasjon om databehandling av Google Maps og Apple Maps. 

2.2 TIER-analyser 

Vi ønsker å forstå brukeratferden i appen vår for å kunne forbedre tjenestene vår kontinuerlig. For dette formålet samlet vi inn data i aggregert form, dvs. kombiner: Enhetsinformasjon (f.eks. informasjon om operativsystemet og app-versjonen), tidspunktet når du åpner TIER-appen, din oppførsel i appen (f.eks. valg av Kjøretøy), varigheten av bruken eller tiden som brukes i gitte app-funksjoner. 

Adjust 

For å optimalisere våre markedsføringsaktiviteter, har vi engasjert tjenesteleverandøren Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin). Dataene som samles av Adjust gir innsikt i f.eks. nedlasting av TIER-appen, den elektroniske annonseringskanalen som ble brukt til å generere nedlastingen, tidspunktet da appen ble åpnet, varigheten av appbruken og særskilt brukte appfuksjoner (særlig vellykket pålogging og fullførte turer). Adjust bruker IP- og MAC-adressene til brukerne for analysen. De vil bli hashet etter innhenting og kun benyttes av Adjust i pseudonymisert form. 

2.3 Datainnsamling ved leie av TIER-kjøretøy 

Google Maps

Nettsiden og TIER-apper bruker Google Maps API-applikasjoner. De gjør det mulig for oss å vise f.eks. interaktive kart på nettsiden vår eller i appene våre. Denne applikasjonen er avgjørende for funksjonaliteten til og full tilgjengelighet av innholdet og tjenestene våre. Her finner du  Googles brukervilkår. Vilkår for bruk av Google Maps / Google finner du her. Her finner du Google sine personvernregler. Foruten å vise tilgjengelige kjøretøy, bruker vi Google Maps for å fastsette geografiske posisjoner til adresser og angi den omtrentlige gangavstanden til det ønskede kjøretøyet.  

2.3.2 Telematikkenheter 

For å kunne se og bestille TIER-kjøretøyene på kartet, bruker vi loT-bokser og telematikkenheter i kjøretøyene våre. De sender GPS-data med jevne mellomrom. Tjenesteleverandøren vår kan ikke benytte dataene som sendes til deg. Rekonstruksjon av det leide Kjøretøyets plasseringen basert på GPS-sendte data, skjer bare i følgende tilfeller og for følgende formål: 

 • Gjennom “geofencing” vil en advarsel bli gitt når Kjøretøyet har forlatt sirkulasjonssonen eller bookingen avsluttes utenfor tillatt bruksområde. I henhold til de generelle vilkårene kan et Kjøretøy bare benyttes innenfor sirkulasjonssonen, og bookingen kan bare avsluttes innenfor vårt bruksområde (art. 6 (1) (f) GDPR). Du kan når som helst se sirkulasjonssonen til stedet der du befinner deg i, i TIER-appen.
 • Dette gjelder også for avslutning av leie som ikke utføres av brukeren, f.eks. etter en uvanlig lang leieperiode, i din og vår interesse (art. 6 (1) (f) GDPR), eller 
 • Som en del av en tjenesteforespørsel ved bruk (f.eks. hvis leien ikke kan avsluttes, Kjøretøyet ikke kan bli funnet, bistand i forbindelse med en ulykke) (Art. 6 (1) (b) og (f) GDPR). 
 • Bevis ved skade: Ved ulykke eller annet skadetilfelle, for eksempel ved skade på Kjøretøyet, har vi en legitim interesse i å bevise hvor ulykken skjedde (art. 6 (1) (f) GDPR). 
 • Oversiktlig fakturering: Etter at leien er avsluttet, vil du motta en oversikt over leien i appen din og eventuelt via e-post. Vi angir start- og sluttidspunktet for turene din, samt parkeringssteder (hvis aktuelt) i bestillingshistorikken din (art. 6 (1) (b) GDPR). 
 • Forbedring av tilgjengelighet: anonym vurdering av steder der brukerne allerede har foretatt bestillinger for å optimalisere distribusjonen av kjøretøy (Art. 6 (1) (f) GDPR). 

2.4 Datainnsamling ved kontakt 

Hvis du kontakter oss via kontaktskjema, e-post eller telefon, vil vi behandle informasjonen du gir oss for å behandle forespørselen din, samt for mulige oppfølgingsspørsmål. Behandlingen er basert på vår legitime interesse i å kunne svare på kundehenvendelser. Dataene dine vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet med forespørselen eller oppfyllelsen av juridiske forpliktelser. 

 1. Informasjonskapsler (cookies)

Hva er informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler (cookies) er tekstfiler som plasseres på din datamaskinen for å samle inn standardinformasjon om internettlogg og informasjon om besøkende. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å starte programmer eller plassere virus på en datamaskin. Ved hjelp av informasjonen i informasjonskapslene kan vi forbedre navigasjonen og muliggjøre riktig visning av nettstedet vårt. Vi vil ikke under noen omstendigheter videreformidle de behandlede dataene til tredjeparter eller koble dem til andre personopplysninger uten forhåndssamtykke fra deg. 

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi? 

 • Nødvendig — TIER bruker informasjonskapslene for å huske dine preferanser for informasjonskapsler (angitt på informasjonskapsel-banneret vårt) og for å opprettholde sikkerhetstiltak.
 • Funksjonalitet — TIER bruker informasjonskapslene for å gjenkjenne deg på nettsiden vår og for å huske dine tidligere valgte preferanser. Dette kan inkludere foretrukket språk og valg geografisk lokasjon.  
 • Markedsføring — TIER bruker disse informasjonskapslene til å samle inn informasjon om besøket ditt på nettsiden vår, hvilket innhold du så på, hvilke lenker du har fulgt og informasjon om nettleseren, enheten og IP-adressen din.  Noen ganger tilgjengeliggjør TIER noen begrensede deler av disse dataene med tredjeparter for markedsføringsformål.  Vi kan også dele online-data innsamlet via informaskapsler med våre markedsføringspartnere. Dette betyr at når du besøker en annen nettside, kan du bli vist reklame basert på dine surfemønstre på vår nettside.  

Informasjonskapsel-banner – hvordan administrere informasjonskapsler?

Ved å stille inn dine preferanser ved hjelp av informasjonskapselbanneret, kan du velge hvilke informasjonskapsler du vil at vi skal plassere på datamaskinen din. Du kan godta alle informasjonskapsler, avvise alle informasjonskapsler (bortsett fra nødvendige informasjonskapsler), eller kun akseptere utvalgte kategorier av informasjonskapsler ved å trykke på «juster informasjonskapselinnstillinger» og aktivere eller deaktivere de respektive innstillingene. 

 1. Overføring av personopplysninger til tredjeparter 

I tillegg til tjenestelevandørene nevnt under punkt 2 og 3 ovenfor, har vi involvert behandlere for følgende behandlingsoperasjoner: 

 • Leverandører av informasjonssamfunnstjenester, som webserver, epostserver, lagringsserver, skybaserte håndteringssystemer, skylagring. 
 • Leverandører av markedsføringstjenester
 • Leverandører av betalingssystemer
 • Leverandører av varslingssystemer (IMS, incident management systems)

Videre kan vi overføre personopplysningene dine til følgende mottakere:

 • Selskaper i Tier-gruppen
 • Offentlige myndigheter og/eller offentlig administrasjon
 • Banker og finansinstitusjoner for å innhente betaling for tjenestene
 • Andre organer i lovpålagte tilfeller

Dine personopplysninger blir bare overført til tredjeparter der det er tillatt og påkrevd etter norsk personopplysningslov (Personopplysningsloven) og Europeiske regler om databeskyttelse. Dette er tilfellet hvis du uttrykkelig samtykker i overføring av dine personopplysninger til en av våre samarbeidspartnere og/eller overføringen er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Videre er overføring lovlig fra et databeskyttelsesperspektiv, hvis det er nødvendig for å håndheve andre lovregler (for eksempel strafferettslige bestemmelser) og overføringen er tillatt fra et databeskyttelsessynspunkt. Videre blir aggregerte og anonyme data om reiseruter formidlet til offentlige institusjoner, som forskningssentre, byer og kommuner for å forbedre den lokale trafikksituasjonen. Enkeltpersoner kan ikke lenger identifiseres ut fra disse aggregerte dataene. 

I den grad TIER videreformidler data til mottakere utenfor EU og EØS, sørger vi for at mottakeren enten har et tilstrekkelig nivå av personvern (f.eks. på grunn av en adekvat beslutning fra EU-kommisjonen for det respektive landet, eller gjennom inngåelse av avtale med EUs’ standard personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses) med mottakeren) eller at vi har ditt samtykke til overføringen. 

 1. Førerkortbekreftelse for el-mopedkunder 

Vi må verifisere førerkortet og identiteten din før du kan leie TIER el-mopeder. Vi bruker en automatisert verifiseringsprosess som fungerer slik: 

 • Trinn 1: Bekreftelse av førerkortet. Du blir bedt om å ta bilder av forsiden og baksiden av førerkortet ditt med ditt smarttelefon-kamera. Basert på bildene og dataene som er inkludert i bildene (vanligvis navn, fødselsdato, førerkortnummer, utstedelsesland, utløpsdato, utstedelsesdato og lisensklasser), sjekker appen automatisk om førerkortet er gyldig, at det ikke er utløpt, og at det er utstedt av myndighetene. Eventuelle tillatelser til kjøring som ikke utgjør et gyldig førerkort, godtas ikke.  Fotokopierte og midlertidige førerkort godtas ikke. Mangler førerkortet bilde av sjåføren, kan det blir fremmet forespørsel om ytterliggere identifikasjonspapirer. 
 • Trinn 2: Identitetsbekreftelse. Du blir bedt om å bruke TIER-appen til å ta et bilde av ansiktet ditt med smarttelefonkameraet. Appen sammenligner kamerabildet med bildet på førerkortet. For å gjøre dette må du se inn i kameraet. Kameraet vil ta en serie med bilder. Deretter vil appen automatisk velge og lagre bildene som er av god kvalitet. De resterende bildene blir kassert. Etter dette sammenligner appen bildene med førerkortet. Det gjør den ved å beregne en verdi basert på biometriske algoritmer. Hvis denne verdien overstiger en definert terskel, anses identitetsbekreftelsen som vellykket. 
 • Trinn 3: Personverifisering. Appen sjekker også om det er en levende person som utfører identifikasjonen. For å gjøre dette må du vri hodet til venstre og høyre. Appen tar en serie bilder og lager en 3D-modell av ansiktet. Til slutt beregne en verdi basert på biometriske alformatimer. Hvis denne verdien overstiger en definert terskel, blir personverifiseringen ansett som vellykket. Hvis det oppstår problemer, blir dataene verifisert manuelt av en menneskelig operatør. Manuell bekreftelse kan ta opptil 24 timer. Du vil bli varslet i TIER-appen hvis dataene dine blir henvist til manuell bekreftelse, og du vil bli varslet via e-post om resultatet. Hvis bekreftelsen av en eller annen grunn mislykkes, kan du alltid kontakte TIER sin brukerstøtte for avklaring og manuell bekreftelse. 

All data, og særlig bildene av førerkortet og ansiktet ditt, slettes automatisk senest 24 timer etter vellykket gjennomføring, eller ved feil eller avbrytelse av bekreftelsesprosessen. Vi beholder bare bekreftelsesstatusen (dvs. bekreftelse vellykket/mislykket) og utløpsdatoen for førerkortet som en del av brukeprofildataene dine. 

Verifiseringen er en nødvendig forutsetning for å inngå og gjennomføre leieavtalen i henhold til art. 6 (1) (b) GDPR og art. 22 (2) (a) GDPR. 

I den grad bilder av ansiktet ditt blir behandlet for identitetsbekreftelse, er databehandlingen basert på ditt samtykke i henhold til art. 9 (2) (a) GDPR og art. 22 (4) GDPR. Vi registrerer og beholder også et tidsstempel på ditt samtykke til databehandlingen basert på vår legitime interesser for å bevise samtykke i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, særlig ved å avbryte bekreftelsesprosessen.  

Vi bruker IDnow GmBH, Auenstraße 100, 80469 Munich, Germany, som tjenesteleverandør for verifiseringsprosessen. IDnow GmbH fungerer som underleverandør og databehandler på våre vegne og mottar personlige data utelukkende for å utføre tjenester for oss. De er kontraktsmessig forpliktet til å ikke benytte personopplysninger for andre formål. 

 1. El-moped brukertest 

Hvis du har registrert deg som mottaker av vårt nyhetsbrev om el-moped, kan du få tilsendt en invitasjon til deltakelse i vårt testprogram for brukere av el-mopeder.  

Hvis du velger å registrere deg for vårt testprogram for brukere, må du verifisere førerkortet og identiteten din i TIER-appen som beskrevet ovenfor. Vi beholder selvfølgelig bekreftelsesstatusen din, slik at du allerede er bekreftet når el-mopedtjenesten lanseres.  

Vi tar sikte på å identifisere potensielle feil og problemer, effektivitet og «brukervennlighet» ved påmeldings- og verifiseringsprosessen gjennom brukertestprogrammet. Derfor vil vi sende deg en e-postinvitasjon til å delta i en undersøkelse med spørsmål om påmeldings- og verifiseringsprosessen og den generelle brukeropplevelsen. Deltakelse i undersøkelsen er frivilling. Undersøkelsesdataene og svarene dine lagres og evalueres anonymt. Bruken av dataene dine for å utføre undersøkelsen er basert på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 (1) (b).

Vi bruker SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, som en teknisk tjenesteleverandør for å gjennomføre undersøkelsen. SurveyMonkey fungerer som underleverandør og databehandler på våre vegne og mottar personopplysninger utelukkende for å utføre tjenestene for oss. De er kontraktsmessig forpliktet til ikke å bruke personopplysninger for andre formål. SurveyMonkey Europe kan bruke SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, United States som underdatabehandler. Vi har inngått EUs’ standard personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses)  med SurveyMonkey Inc. i henhold til Art. 46 GDPR.

7 Kommunikasjon vedrørende produkter, forskning og markedsføring 

7.1 Nye TIER-produkter og tjenester 

Fra tid til annen lanserer TIER nye produkter, tjenester og funksjoner som vi ønsker at du skal vite om. Siden noen av disse produktene og tjenestene bare er tilgjengelige i enkelte områder, viser vi ikke denne kommunikasjonen til alle brukerne våre, men bare de som bruker TIER i området der tjenesten eller produktet er tilgjengelig. For dette formålet må vi behandle posisjonsdataene dine. Vi bruker ikke data om brukeratferd for å rette slik kommunikasjon mot deg, og bygger utsendelser til deg på vår legitime interesse i å holde deg oppdatert om produktene våre. Du kan når som helst velge bort dette under appens innstillinger. For å gjøre det, trenger du bare å deaktivere alternativet for «Oppdatering om nye produkter og funksjoner». 

7.2 TIER sine brukerundersøkelseskampanjer

Vi vil gjerne vite hvordan brukere liker våre tjenester, produkter og funksjoner. Av denne grunn vil vi nå ut til brukere som oppfyller visse kriterier i sin bruk av appen vår. Slike kriteriene kan være: brukere som har kjøpt visse pakker, særskilt aktiv brukere, brukere som bare bruker et av kjøretøyene våre (for eksempel Tier-scooter, brukere som benytter flere av kjøretøyene våre (Tier mopeder og scootere) osv. Hvis du oppfyller ett av disse kriteriene, kan vi sende deg varsel i appen der du blir forespurt om å delta i våre brukerundersøkelser. Vi tar kontakt med deg basert på vår legitime interesse i å forstå hvordan du liker tjenesten vår, men deltakelse i våre brukerundersøkelser er helt frivillig og derfor basert på ditt samtykke. 

7.3 TIER tilbyr e-post og personrettet markedsføring 

Vi sender våre kunder markedsføring om TIER-produkter eller tjenester som er tilpasset deres «profil» (dvs. basert på informasjonen om en kunder for å forutsi deres preferanser). Vi sender slik kommunikasjon til kunder via e-post, SMS eller push-varsler i appen. Vi kan kun sende slik tilpasset markedsføring med ditt samtykke, som når som helst kan tilbakekalles i appinnstillingene dine. For å sende deg markedsføring tilpasser dine preferanser, vil vi bruke informasjonen du sendte inn under opprettelsen av kundekontoen din, samt automatisk innsamlet informasjon, for eksempel: 

 • varsel om mottak og lesebekreftelser av meldinger;
 • informasjon om enheten din og nettleseren som benyttes;
 • dine aktiviteter i appene våre;
 • din historikk om bruk av TIER-tjenester.

Fra tid til annen sender vi også våre kunder generell markedsføring (for eksempel tilbud via e-post). Vi kan sende deg denne informasjonen ettersom vi har en legitim interesse i å holde deg oppdatert om våre tjenester. For dette formålet vil vi bruke e-postadressen eller andre kontaktdata du oppga under opprettelsen av kundekontoren din. På denne måten kan kundene våre bare motta tilpassede meldinger om TIER-produkter eller tjenester basert på deres preferanser eller generelle spesialtilbud for TIER-tjenestene. Du vil motta disse varslene uavhengig av om du registrerte deg for vårt nyhetsbrev.

7.4 Nyhetsbrev 

Vi vil regelmessig sende potensielle og eksisterende kunder reklame via e-post for egne produkter og tjenester, samt produkter fra samarbeidspartnere. For dette formålet vil vi bruke e-postadressen og landet som er oppgitt i forbindelse med registeringen for vårt nyhetsbrev. Som en del av registeringen til nyhetsbrevet vårt, vil vi be vi om ditt samtykke på følgende måte: 

Identifiseringen av e-postadressen din utføres gjennom den dobbelte registeringsprosessen. Dette betyr at du vil motta en bekreftelse per e-post i et ytterligere trinn for å godta mottakelsen av nyhetsbrevet. Når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, logger vi følgende informasjon: 

 • benyttet ip-adresse;
 • tidspunktet for abonnering på nyhetsbrevet;
 • tidspunkt for utsending av bekreftelse per e-post;
 • innholdet i e-posten med bekreftelse;
 • Tidspunktet for klikk på bekreftelseskoblingen eller arkivering av e-postsvaret

Formålet med denne behandlingen er å bevise registeringen din og hindre potensielt misbruk av dine personopplysninger. Vi vil informere deg om eventuelle avmeldingsmuligheter i e-posten med bekreftelse på påmelding og i hvert nyhetsbrev. 

7.5 Utlevering av data og tilbakekall 

Dataene vil ikke bli gjort tilgjengelig for tredjeparter. Dataene dine kan bare oppbevares den tiden vi har et forretningsforhold med deg, og du ikke motsetter deg databehandlingen. 

Du finner en avmeldingslenke i hvert varsel, som anses som protest eller tilbakekall når du klikker på den. Du kan også protestere mot mottak av produktinformasjon og markedsføring per e-post, eller tilbakekalle ditt samtykke til mottak av vårt nyhetsbrev via e-post til privacy@tier.app eller ved brev til Tier Mobility Norway AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 Oslo, Norway.

 1. Brukerundersøkelse

Hvis du samtykker til å delta i en av våre brukerundersøkelser, kan vi be deg om å fylle ut en undersøkelse eller delta i en registrert samtale med vårt team. 

Vi kan for eksempel be om følgende informasjon: din bruk av TIER-kjøretøy, din aldersgruppe, dine meninger og preferanser når det gjelder våre tjenester etc. Deltakelse i undersøkelse eller samtale er frivillig og basert på ditt samtykke. Dersom du bestemmer deg for å delta i et brukerintervju med oss. vil vi spørre deg om du godtar videoopptak. Hvis du ikke samtykker, vil vi gjøre intervjuet uten videoopptak. Uavhengig av hva du velger, vil vi be deg om å signere vår elektroniske samtykkeerklæring. 

Dataene dine blir slettet innen 6 måneder, og oppbevares normalt i 3 måneder. Disse dataene brukes utelukkende til utviklingsformål, og vil senere bli brukt i en aggregert form for å forbedre våre tjenester og produkter. Du kan tilbakekalle ditt samtykke for behandling av dine data, be om informasjon om disse dataene, be om en kopi av dataene, og be om sletting, forutsatt at det skjer innenfor oppbevaringsperioden på 6 måneder. 

Vi bruker SurveyMonkey til våre undersøkelser, Calendly for å bestille samtaler med deltakerne og Google Meet for video- og lydsamtaler. 

SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe kan bruke SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, United States som underleverandør.

Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, United States.

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

SurveyMonkey, Calendly og Google fungerer som underleverandører og databehandlere på våre vegne, og mottar personlige data utelukkende for å utføre sine tjenester for oss. De er kontraktsmessig forpliktet til å ikke bruke personopplysninger til andre formål. Vi har inngått EUs’ standard personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses) med SurveyMonkey Europe, Calendly LLC og Google LLC i henhold til Art. 46 GDPR. 

 1. Dine personvernrettigheter 

9.1 Rett til informasjon 

Du har rett til å kreve informasjon om personopplysninger som er lagret om deg, om opphavet til personopplysningene, mottaker av personopplysningene eller kategorien av mottakere, og om arten og formålet med behandlingen. 

9.2 Rett til tilbakekall

Hvis du har samtykket til bruk av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake samtykket for fremtiden uten å gi noen begrunnelse. 

9.3 Rett til endring

Hvis du oppdager at personopplysningene vi har ikke er korrekte eller fullstendige, kan du når som helst rette eller supplere dem i kundekontoen din, eller la dem bli rettet eller supplert av oss.  

9.4 Rett til sletting (“rett til å bli glemt”) 

Under vise forutsetninger har du rett til å blokkere eller slette dataene som vårt selskap oppbevarer om deg. Sletting eller blokkering av dine personlige data skjer så snart vi er i stand til å bekrefte rettmessigheten av ditt krav. Så lenge oppbevaring av dataene dine følger av rettslige, kontraktsmessige, skattemessige eller forretningsmessige krav eller andre rettslige grunnlag, blir dataene dine blokkert i stedet for å bli slettet. Etter at dataene dine er slettet, er det ikke lenger mulig å utveksle informasjon. 

9.5 Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta dine personlige data som vi har behandlet og mottatt fra deg i et maskinlesbart format valgt av oss. Alternativt kan du kan be oss om å overføre disse dataene direkte til en valgt tredjeperson, hvis denne besitter nødvendig teknologi som muliggjør mottaket av opplysningene, og det ikke utgjør en urimelig byrde eller brudd på konfidensialitetsforpliktelser, eller det foreligger hensyn fra vår side eller fra tredjeparter som forhindrer dette. 

9.6 Rett til å protestere 

Du har rett til når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse, å nekte databehandling for direkte markedsføringsformål. Det skal bemerkes at innsigelsen mot databehandlingsoperasjoner kan begrense eller forhindre implementering av rammekontrakten og behandlingen av individuelle kontrakter. 

9.7 Utvidede rettigheter knyttet til automatisk databehandling for evaluering av personlig data.  

I forhold til automatisert databehandling for personlig evaluering av data, har du – i tillegg til rettighetene nevnt ovenfor – rett til å engasjere en fysisk person i beslutningsprosessen, samt rett til å klage og rett til å uttrykke din bekymring. 

9.8 Kontaktinformasjon for krav fremsatt i forbindelse med rettighetene til berørt person 

For krav fremsatt i forbindelse med rettighetene til berørte personene kan du kontakte oss via: privacy@tier.app eller per brev til:

Tier Mobility Norway AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

9.9 Klagerett hos tilsynsmyndighetene  

Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet mot behandlingen av dine personopplysninger hvis du føler at dine rettigheter i henhold til GDPR har blitt brutt. Du kan kontakte tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for Berlin eller Norge, gjennom kontaktinformasjonen nedenfor: 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Tel. 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

 1. Endringer i personvernerklæringen 

Vi forbeholder oss retten til å tilpasse denne personvernerklæringen slik at den kontinuerlig oppfyller gjeldende juridiske krav eller for å innlemme endringer i våre tjenester i personvernerklæringen, for eksempel etter lansering av nye tjenester. Vi anbefaler at du regelmessige sjekker personvernerklæringen for eventuelle endringer. Hvis en endring i tjenestene våre eller lanseringen av en ny tjeneste krever ditt samtykke på forhånd, vil vi informere deg om det og be om tillatelse.  

 1. Hvordan kontakte oss

Vennligst kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, personopplysninger vi oppbevarer om deg, eller hvis du ønsker å utøve dine personvernrettigheter. 

TIER Mobility Personvernombud

dpo@tier.app

 1. Hvordan kontakte ansvarlig tilsynsmyndighet 

Hvis du ønsker å fremme en klage, eller hvis du føler at TIER ikke har adressert din bekymring på en tilfredsstillende måte, har du rett til å kontakte den ansvarlige tilsynsmyndigheten, for Berlin eller for Norge:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Tel. 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no