Privacy Policy Hungary – TIER

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó frissítés: 2021. március 15.

Felelős hatóság és szolgáltató:

TIER Operations Hungary Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.

 

TIER Adatvédelmi tisztviselő

dpo@tier.app

Tartalom:

 1. Általános információ az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről
 2. Adatgyűjtés a TIER szolgáltatások igénybevétele során
 3. Sütik
 4. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére
 5. Közös adatkezelés
 6. Termék-, kutatási és reklámkommunikáció
 7. Felhasználói felmérés
 8. Az Önt megillető adatvédelmi jogok
 9. A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai
 10. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?
 11. Hogyan léphet kapcsolatba a felelős hatósággal?

A személyes adatok védelme és ennélfogva az Ön magánéletének védelme rendkívül fontos számunkra és azt nagyon komolyan vesszük. Az alábbi Adatvédelmi tájékoztató tájékoztatja Önt adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, miközben a TIER szolgáltatását és a TIER honlapját használja. Adatvédelmi tájékoztatónk nem vonatkozik az Ön olyan tevékenységeire, amelyeket közösségi hálózatok vagy a honlapunkon található linkeken keresztül elérhető egyéb szolgáltatók honlapjain végez. Kérjük, hogy nézze át ezen szolgáltatók megfelelő honlapjaira vonatkozó adatvédelmi szabályokat.

 1. Általános információ az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről

1.1 Személyes adatok

Az Ön személyes adatait csak a teljes mértékben működőképes honlap, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink kialakításához szükséges mértékben gyűjtjük és használjuk. A személyes adatok olyan információk, amelyek Önnel, mint természetes személlyel összefüggésbe hozhatók, így például az Ön neve, címe, postacíme, telefonszáma vagy emailcíme. A nem személyes adatok olyan információk, mint például egy honlap felhasználóinak a száma vagy az adatforgalom összesített adatai, mivel azokat már nem lehet egy bizonyos természetes személyhez visszavezetni.

1.2 A személyes adatok kezelése

Az adatkezelés a személyes adatokkal kapcsolatos olyan folyamat, amelyet automatizált eljárások segítségével vagy anélkül végeznek, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, osztályozás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, beolvasás, lekérdezés, felhasználás, közlés továbbítás útján, feldolgozás vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. A személyes adatokat alkalmazásainkon vagy honlapunkon keresztül gyűjtjük, ha Ön azokat saját magától teszi számunkra elérhetővé, pl., regisztrációkkal, űrlapok kitöltésével, e-mailek küldésével, vagy egy TIER jármű foglalásával. Az adatokat megfelelő célokra vagy a kérelem tárgyát képező célokra használjuk fel, így az Ön által benyújtott foglalási kérelmek feldolgozására vonatkozó foglalási lekérdezésre. Harmadik felek számára csak akkor továbbítunk adatokat, ha azt a jogszabályok kifejezetten megengedik, illetve, ha Ön a regisztrációja részeként vagy egy aktív üzleti kapcsolat során hozzájárult a továbbításhoz.

1.3 Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben az érintett személy személyes adataival kapcsolatos adatkezelési műveletekhez kérünk hozzájárulást, akkor az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése szolgál jogalapul a személyes adatok kezelésére. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor előzetes hozzájárulás ténybeli okokból nem lehetséges és az adatok kezelését a jogszabály lehetővé teszi. A személyes adatok egy Önnel kötendő szerződés elkészítése vagy megkötése céljából történő kezelése esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapul. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre, amelyekre a szerződés megkötését megelőzően igényelt lépések megtételéhez van szükség. Amennyiben a személyes adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapul. Abban az esetben, amikor az adatkezelésre a társaságunk vagy harmadik fél létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség, és az érdekek, alapvető jogok és szabadságok nem élveznek elsőbbséget az előző érdekkel szemben, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjául. Az informatikai rendszerünk működőképességének fenntartása, a saját termékeink és szolgáltatásaink piaci értékesítése, és az üzleti kapcsolatok dokumentálására vonatkozó jogi intézkedések számítanak ilyen jogos érdekeknek.

1.4 Biztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtunk végre az Ön adatainak védelme érdekében, amelyeket megvédünk a manipulálástól, elvesztéstől, megsemmisüléstől és jogosulatlan személyek általi hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinken a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan javítunk.

1.5 Az Ön személyes adatainak törlése

Az általunk kezelt személyes adatokat az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke és 18. cikke szerint töröljük vagy korlátozzuk. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt egyértelmű jelzés hiányában a jelenleg általunk tárolt összes adatot töröljük amint azokra az adott célhoz már nincs szükség, illetve amennyiben azok megőrzését jogszabályi kötelezettség nem írja elő számunkra. Ha az adatok törlésére nem kerül sor jogszabályi előírás miatt, akkor azok kezelését korlátozzuk, vagyis az adatokat zároljuk és egyéb célokra nem kezeljük. Ez vonatkozik például olyan adatokra, amelyeket üzleti vagy adózási okokból kell megőrizni.

 1. Adatgyűjtés a TIER szolgáltatások igénybevétele során

A honlapunkon és alkalmazásainkban lehetővé tesszük felhasználóink számára, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztrálják magukat. A regisztráció kötelező a TIER szolgáltatások használatához.

2.1 Adatgyűjtés és engedélyek a TIER alkalmazás használata során

Az engedélyekkel összefüggésben általunk elérhető adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetett célokra használjuk fel. Nem gyűjtünk olyan adatokat, amelyek a jelen adatvédelmi szabályzatban említett céloktól eltérő célokat szolgálnak.

Kamera 

Robogót bérelhet a QR-kódja beolvasásával, és ehhez hozzáférést kérünk az Ön kamerájához. Más módokon is bérelhet robogót, amelyhez nincs szükség az Ön kamerájának elérésére, így például beírhatja a robogó QR-kódja alatti számot az alkalmazásban, vagy kiválaszthat egy közelben lévő robogót közvetlenül az alkalmazásban.

Tartózkodási hely 

Az Ön tartózkodási helyére vonatkozó információkra a Google Térkép (Google Ireland Limited) és az Apple Térkép (Apple Inc.) alkalmazásban van szükségünk, hogy lássuk van-e a közelében egy jármű és hogy miként juthat el oda. A következő pontban („Adatgyűjtés TIER jármű bérlése során”) további információkat talál a Google Térkép és az Apple Térkép adatkezelésével kapcsolatban.

2.2 TIER analitika

Azért szeretnénk megismerni az alkalmazásunk használatával kapcsolatos viselkedést, hogy folyamatosan javíthassunk a szolgáltatásunkon. E célból az adatokat összesített formában, vagyis összekapcsolva gyűjtjük: Készülékinformációk (pl., az operációs rendszerre és az alkalmazás verziójára vonatkozó információk), annak időpontja, amikor Ön megnyitja a TIER alkalmazást, az Ön viselkedése az alkalmazásban (pl., a járművek kiválasztása), a használat időtartama, illetve bizonyos funkciókkal töltött idő.

Adjust

Marketing tevékenységünk optimalizálása céljából szolgáltatót, az Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin) társaságot bízzuk meg. Az Adjust által gyűjtött adatok révén bepillantást nyerhetünk pl., a TIER alkalmazás letöltésébe, a letöltéshez használt online hirdetési csatornába, az alkalmazás megnyitásának időpontjába, az alkalmazás használatának időtartamába és az alkalmazás elsődlegesen használt funkcióiba (különösen a sikeres bejelentkezés és a teljesített utak tekintetében). Adjust a felhasználók IP- és Mac-címeit használja fel az elemzéshez. A gyűjtést követően ezeket Adjust kettős kereszttel írja át és csak álnevesített formában használja fel.

2.3 Adatgyűjtés TIER jármű bérlése során

Google Térkép

A honlap és a TIER alkalmazások a Google Térkép API alkalmazásokat használják. Segítségükkel pl., interaktív térképeket tudunk bemutatni a honlapunkon vagy az alkalmazásainkban. Ez az alkalmazás létfontosságú a tartalmaink és szolgáltatásaink működéséhez és teljes mértékű rendelkezésre állásához. Itt találja a Google használati feltételeit. A Google Térkép / Google Earth szolgáltatásokra vonatkozóan további használati feltételek találhatók itt. Itt találja a Google adatvédelmi szabályzatát. A rendelkezésre álló járművek bemutatásán kívül azért használjuk a Google Térképet, hogy a földrajzi helyzeteket címekké alakítsuk át és feltüntessük a hozzávetőleges gyaloglási távolságot a kiválasztott járműig.

2.3.2 Telematikai egységek

Annak érdekében, hogy TIER járművek láthatóak és foglalhatóak legyenek a térképen, IoT dobozokat és telematikai egységeket alkalmazunk a járműveinken. Ezek rendszeresen küldenek GPS adatokat. A szolgáltatónk nem tudja kihez rendelni az Önnek küldött adatokat. A bérelt jármű helyzetének az elküldött GSP adatok alapján történő rekonstruálására kizárólag az alábbi esetekben és az alábbi célokból kerül sor:

 • A „geokerítés” segítségével figyelmeztetést kap, ha elhagyja a forgalmi zónát vagy a foglalás megszűnik a használati területen kívül. Az általános feltételek szerint a jármű csak a forgalmi zónában haladhat és a foglalás csak a mi használati területünkön belül szüntethető meg (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). A TIER alkalmazásban bármikor megtekintheti annak a helynek a forgalmi zónáját, ahol éppen tartózkodik.
 • Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor nem a felhasználó szünteti meg a bérletet, pl., szokatlanul hosszú bérleti idő esetén az Ön és a mi érdekünkben (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), vagy
 • A szolgáltatásra vonatkozó kérelmek részeként a használat során (pl. a foglalás nem szüntethető meg, a jármű nem található, segítségnyújtás baleset esetén) (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja).
 • Bizonyítás kár esetén: Baleset vagy más káresemény esetében, így például a járművet ért kár esetén, jogos érdekünk annak bizonyítása, hogy a baleset hol történt a kárt illetően (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
 • Átlátható számlázás: A bérlet megszűnését követően áttekintést kap a bérleti díjról az alkalmazásában, vagy választhatóan e-mailben. Feltüntetjük az Ön által megtett utak kezdő- és végpontjait, valamint a parkolási helyeket (megfelelő esetben) az Ön foglalási előzményeiben (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
 • Rendelkezésre állás javítása: névtelen értékelés olyan helyekről, ahol a felhasználók már végeztek foglalásokat, a járművek forgalmának optimalizálása érdekében (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

2.4 Adatgyűjtés kapcsolatfelvétel során

Amikor a kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailen vagy telefonon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, mi kezeljük az Ön által megadott adatokat a kérelme feldolgozása és a lehetséges utólagos kérdések céljából. Az adatkezelés jogos érdekünkben történik, hogy így reagálni tudjunk az ügyfelek kérelmeire. Az Ön adatait töröljük, ha már nincs rájuk szükség a kérelem vagy a jogi kötelezettségek teljesítésének céljából.

 1. Sütik

Mit nevezünk sütinek?

Sütik a számítógépén elhelyezett szöveges fájlok a szabványos internetes naplóinformációk és a látogatók viselkedésére vonatkozó információk gyűjtése érdekében. A sütiket nem lehet programok elindítására vagy vírusok elhelyezésére használni a számítógépen. A sütikben foglalt információk útján javítani tudunk a navigáción és lehetővé tudjuk tenni a honlapunk helyes megjelenését. Semmilyen körülmények között nem adjuk át a kezelt adatokat harmadik személyeknek, illetve nem kapcsoljuk össze azokat egyéb személyes adatokkal az Ön előzetes hozzájárulása nélkül.

Milyen fajta sütiket használunk?

 • Szükséges — TIER ezeket a sütiket arra használja, hogy emlékezzen az Ön sütipreferenciáira (amelyeket a süti banner tartalmazza) és biztonsági intézkedéseket tartsunk fenn.
 • Funkcionális — TIER ezeket a sütiket arra használja, hogy felismerjük Önt a honlapunkon és emlékezzünk az Ön által korábban kiválasztott preferenciákra. Ilyen például az Ön által preferált nyelv és a tartózkodási helye.
 • Hirdetési — TIER ezeket a sütiket az alábbi információk gyűjtésére használja: az Ön látogatása a honlapunkon, a megtekintett tartalom, az Ön által követett linkek, valamint a böngészőjére, készülékére vonatkozó információk, és az IP-címe. TIER néha hirdetési célra megosztja harmadik felekkel ezen adatoknak néhány korlátozott aspektusát. Előfordulhat, hogy a sütiken keresztül gyűjtött online adatokat is megosztjuk a hirdetési partnereinkkel. Ez azt jelenti, hogy amikor egy másik honlapra látogat, akkor reklámokat mutathatnak Önnek a honlapunkon tapasztalt böngészési szokásai alapján.

Süti banner – hogyan kezeljük a sütiket?

Preferenciáinak a süti banner segítségével történő beállításakor választhat, hogy milyen sütiket szeretne, hogy elhelyezzünk a számítógépén. Elfogadhat minden sütit, elutasíthat minden sütit (a szükséges sütik kivételével), illetve csak kiválasztott sütikategóriákat fogad el a „sütibeállítások módosítása” menüpontra történő kattintással, valamint a megfelelő műveletkapcsolók bekapcsolásával vagy kikapcsolásával.

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére

A fenti 2. és 3. pontban említett szolgáltatókon kívül feldolgozókat vettünk igénybe az alábbi adatkezelési műveletekhez:

 • az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások, így webkiszolgáló, elektronikus levelező szerver, tárolásra használt szerver, felhőkezelő rendszerek, földrajzi helymeghatározó rendszerek, felhőalapú tárhely.
 • marketing szolgáltatók
 • e-mail szolgáltatók
 • fizetésirendszer-szolgáltatók
 • biztonsági események kezelésére szolgáló rendszerek szolgáltatói

Ezen felül előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az alábbi címzetteknek továbbítjuk:

 • a TIER csoport vállalatai
 • kormányzati hatóságok és/vagy közigazgatási szervek
 • bankok és pénzintézetek a szolgáltatások gyűjtésére
 • állambiztonsági erők és intézmények a törvény rendelkezései szerint

Az Ön adatait kizárólag akkor adjuk tovább harmadik feleknek, amikor az megengedett és amikor az EU adatvédelmi jogszabályai azt előírják. Ez a helyzet akkor, ha Ön kifejezetten hozzájárul az adatainak továbbításához valamely együttműködő partnerünk részére és/vagy a továbbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen kívül az adattovábbítás adatvédelmi szempontból jogszerű, ha más szabályok (pl., büntetőjogi rendelkezések) érvényesítéséhez szükséges és az adattovábbítás adatvédelmi szempontból megengedett. Az útvonalakra vonatkozó összesített és anonim adatokat megadjuk továbbá a közintézményeknek, így a kutatási központok, városok és önkormányzatok számára a helyi forgalmi helyzet javítása érdekében. Magánszemélyekre már nem lehet ezekből az összesített adatokból következtetni. Amennyiben az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívül lévő címzetteknek adjuk tovább, gondoskodunk arról, hogy a címzett megfelelő adatvédelmi szintet biztosítson (pl., az Európai Bizottság által a megfelelő országra kiadott megfelelőségi határozat, vagy a címzettel az EU általános szerződési kikötései tekintetében kötött megállapodás alapján), illetve megkaptuk Öntől az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását.

 1. Közös adatkezelés

A TIER Operations Hungary Kft. és a TIER Mobility AG a személyes adatok közös adatkezelője az általános adatvédelmi rendelet 26. cikkének megfelelően.

A TIER Operations Hungary Kft. helyi szerződő félként jár el és üzemelteti a járműveket Svédországban. A TIER Mobility AG nyújt minden egyéb szolgáltatást, ideértve a műszaki és adminisztratív létesítmények működtetését (pl., az Alkalmazás hátterét, az ügyfeleket és utakat megosztó adatbázisokat, az ügyfélszolgálati hátteret és adatbázist, ügyfélszolgálatot, az Alkalmazás fejlesztését, a fizetések feldolgozását, a szerződéskezelést, hirdetést, és üzletfejlesztést). E célból az Ön személyes adatai megosztásra kerülnek a TIER Operations Hungary Kft. és a TIER Mobility AG között. Ez a közös adatkezelés a vállalatcsoportunkon belül a szolgáltatásaink működésének megosztására és elosztására vonatkozó jogos érdekeinken alapszik az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

A TIER Operations Hungary Kft. és a TIER Mobility AG kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeli az Ön személyes adatait.

Az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait és kérelmeit a TIER Mobility
AG kezeli. Az általános adatvédelmi rendeletben megállapított jogait azonban Ön gyakorolhatja velünk kapcsolatban és szemben.

 1. Termék-, kutatási és reklámkommunikáció 

Szeretnénk Önnel kommunikálni bizonyos esetekben. Ilyen lehet, amikor az új TIER termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást adunk (további részleteket a 6.1. pontban olvashat), felajánljuk Önnek a felhasználói felmérésre vonatkozó kezdeményezésekben való részvételt (6.2. pont), és bemutatjuk Önnek azokat a kampányokat, promóciókat és reklámokat, amelyeket a TIER alkalmazásban mutatott felhasználói viselkedése alapján az Ön személyére szabtunk (6.3. pont). Adatai felhasználásának módjáról többet is megtudhat, ha feliratkozik a hírleveleinkre (6.4. pont) és arról, hogy miként utasíthatja el ezeket a kommunikációkat (6.5. pont).

6.1 Új TIER termékek és szolgáltatások

TIER időről-időre új termékeket, szolgáltatásokat és funkciókat vezet be, amelyekről szeretnénk, ha tudna. Mivel előfordulhat, hogy ezen termékek és szolgáltatások közül néhány csak bizonyos területeken érhető el, mi ezeket a kommunikációkat nem minden felhasználónknak küldjük el, hanem csak azoknak, akik használják a TIER alkalmazást azon a területen, ahol a szolgáltatás vagy a termék jelenleg elérhető. Ennélfogva fel kell dolgoznunk a tartózkodási helyére vonatkozó adatokat erre a célra. Nem használjuk fel a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatokat arra, hogy ezekkel a kommunikációkkal megcélozzuk Önt, és saját jogos érdekeink alapján tájékoztatjuk Önt termékeinkről, amikor megkeressük. Bármikor elutasíthatja ezt az alkalmazásának “Beállítások” menüpontjában. Ha ezt szeretné tenni, akkor csak a műveletkapcsolót kell kikapcsolnia a „szolgáltatásra és termékekre vonatkozó hírek" mellett.

6.2 TIER felhasználói felméréssel kapcsolatos kampányok

Szeretnénk tudni, hogy felhasználóink kedvelik-e a szolgáltatásunkat, termékeinket és funkcióinkat. E célból szeretnénk megkeresni olyan felhasználókat, akik bizonyos használati kritériumoknak megfelelnek az alkalmazásunkban. Néhány ilyen kritérium: bizonyos csomagokat megvásárolt felhasználók, gyakori felhasználók, olyan felhasználók, akik csak az egyik járművünket használják (pl., TIER mopedek), olyan felhasználók, akik mindkét járművünket használják (TIER mopedek és robogók) stb. Ha Ön ezek közül teljesíti bármelyik kritériumot, alkalmazáson belüli értesítéseket küldhetünk az Ön részére, amelyben felkérjük arra, hogy vegyen részt a felhasználói felmérésre vonatkozó kezdeményezéseinkben. Azon jogos érdekünk alapján keressük meg Önt, mert szeretnénk tudni, hogy mennyire kedveli a szolgáltatásunkat, de a felhasználói felmérésre vonatkozó kezdeményezéseinkben való részvétel teljesen önkéntes alapon és így az Ön hozzájárulásával történik.

6.3 TIER ajánlat e-mailek és személyre szabott hirdetések 

Ügyfeleinknek marketing kommunikációkat küldünk olyan TIER termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyeket a „profiljuk” alapján szabtunk személyre (vagyis az ügyfélre vonatkozó információk alapján a preferenciái előzetes kikövetkeztetése céljából). Ezeket a kommunikációkat az ügyfeleknek e-mail, SMS vagy alkalmazáson belüli push értesítések útján küldünk. A személyre szabott marketing kommunikációt csak az Ön hozzájárulásával küldhetjük, amelyet bármikor visszavonhat az alkalmazás beállításaiban. A preferenciáihoz igazított marketing kommunikációk küldése érdekében felhasználjuk azokat az információkat, amelyeket az ügyfélfiókja létrehozásakor megadott, valamint az automatikusan gyűjtött információkat, így például:

 • az üzenetek átvételének és az elolvasás megerősítéséről szóló értesítések;
 • a készülékére és a használt böngészőre vonatkozó információk;
 • az alkalmazásainkban végzett tevékenységei;
 • a TIER szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó előzmények.

Időről-időre nem személyre szabott marketing kommunikációt (köztük ajánlat e-maileket) is küldünk az ügyfeleink számára. Küldhetünk Önnek ilyen információkat, mivel jogos érdekünk, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a szolgáltatásainkról. Erre a célra az ügyfélfiókjának létrehozásakor megadott e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatát használjuk fel. Ügyfeleink ily módon csak személyre szabott üzeneteket kaphatnak a TIER termékekről vagy szolgáltatásokról a preferenciáik alapján, illetve nem személyre szabott külön ajánlatokat kaphatnak a TIER szolgáltatásokról. Ön attól függetlenül kap ilyen értesítéseket, hogy regisztrált a hírlevelünkre vagy sem.

6.4 Hírlevél

Rendszeresen e-mailben hirdetéseket szeretnénk küldeni potenciális és meglévő ügyfeleinknek termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint az együttműködő partereink termékeiről. Erre a célra a hírlevélre történő feliratkozáskor feltüntetett e-mail címet és országot használjuk fel. Hírlevelünkre történő feliratkozásnál a hozzájárulását kérjük az alábbi módon:

Az Ön e-mail címének azonosítása kétszeres megerősítési eljáráson keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban egy megerősítő e-mailt fog kapni, hogy járuljon hozzá a hírlevél fogadásához. A hírlevélre történő feliratkozáskor az alábbi információkat rögzítjük:

 • a használt IP-cím;
 • a hírlevélre történő feliratkozás időpontja;
 • a megerősítő e-mail elküldésének időpontja;
 • a megerősítő e-mail tartalma;
 • a megerősítő linkre történt kattintás vagy az e-mail válasz archiválásának időpontja.

Ennek az eljárásnak az a célja, hogy bizonyítsuk az Ön regisztrációját és rendezzük az Ön személyes adataival való esetleges visszaélést. A megerősítő e-mailben és minden hírlevélben tájékoztatjuk Önt a visszavonási lehetőségekről.

6.5 Adatok közlése és visszavonás

A 4. pontban foglaltak kivételével az adatokat nem bocsátjuk harmadik felek rendelkezésére. Az Ön adatait csak addig őrizzük meg, amíg üzleti kapcsolatban állunk, és amennyiben nem tiltakozik az adatkezelés ellen.

Minden értesítésben talál egy lemondásra használható linket, amely tiltakozásnak vagy visszavonásnak minősül, ha rákattint. A termékekre és a hirdetésekre vonatkozó e-mailek fogadása elleni tiltakozását, illetve a hírlevelünkre vonatkozó hozzájárulásának visszavonását e-mailben is elküldheti a következő címre: privacy@tier.app vagy levélben erre a címre: TIER Operations Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 

 1. Felhasználói felmérés

Ha hozzájárul ahhoz, hogy részt vesz a felhasználói felmérésre irányuló valamelyik kezdeményezésünkben, felkérhetjük egy felmérés kitöltésére vagy arra, hogy vegyen részt a Kutatási csapatunkkal folytatott rögzített beszélgetésben.

Információkat kérhetünk Öntől, így például a TIER járművekkel kapcsolatos felhasználói viselkedése, a korosztálya, melyik iparágban dolgozik, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleménye és preferenciái stb. A felmérésben vagy a hívásban való részvétel önkéntes és a saját hozzájárulásán alapul. Ha úgy dönt, hogy beleegyezik a velünk folyatott felhasználói interjúban való részvételbe, megkérdezzük Öntől, hogy hozzájárul-e a videófelvételhez. Ha nem járul hozzá, akkor közölheti velünk, és mi az interjút videófelvétel nélkül folytatjuk le. Választásától függetlenül megkérjük arra, hogy elektronikus úton írja alá a hozzájárulási nyilatkozatot.

Adatait 6 hónapon belül töröljük, és azt általában 3 hónapig őrizzük meg. Ezt az adatot kizárólag kutatás céljára használjuk fel, és a későbbiekben összesített formában használjuk fel a szolgáltatásaink és termékeink javítása érdekében. Adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja, információt kérhet az adatokról, másolatot kérhet róluk és kérheti azok törlését, feltéve, hogy ezt a 6 hónapos megőrzési határidőn belül teszi.

Felméréseinket a SurveyMonkey segítségével végezzük, a résztvevőkkel folytatott hívások foglalásához a Calendly, míg a videó- és hanghívásokhoz a Google Meet szolgáltatást használjuk.

SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe igénybe veheti a SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, Egyesült Államok vállalatot, mint megbízott feldolgozót.

Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, Egyesült Államok.

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A SurveyMonkey, a Calendly és a Google alvállalkozóként és adatfeldolgozóként jár el a nevünkben, és a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatások számunkra történő teljesítéséhez használja fel. Szerződéses kötelezettséget vállaltak arra, hogy a személyes adatokat egyéb célokra nem használhatják fel. Az EU általános szerződési kikötéseire vonatkozóan megállapodást kötöttünk a SurveyMonkey Europe, Calendly LLC és a Google LLC társaságokkal az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerint. 

 1. Az Önt megillető adatvédelmi jogok

8.1 A tájékoztatáshoz való jog

Jogosult információt kérni az Önről tárolt adatokról, az adatok eredetéről, azok címzettjeiről vagy a címzettek kategóriáiról, valamint az adatkezelés jellegéről és céljáról.

8.2 A visszavonáshoz való jog

Ha hozzájárulását adta személyes adatainak felhasználásához, azt indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

8.3 A helyesbítéshez való jog

Amennyiben a későbbiekben azt állapítja meg, hogy a nálunk lévő személyes adatok nem pontosak, illetve nem teljesek, akkor azokat bármikor helyesbítheti vagy kiegészítheti az ügyfélfiókjában, illetve felkérhet minket arra, hogy azokat mi helyesbítsük vagy egészítsük ki.

8.4 A törlésre való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Bizonyos esetekben joga van az Ön személyéhez fűződő, nálunk tárolt adatokat zárolni vagy törölni. A személyes adatainak törlésére vagy zárolására akkor kerül sor, amint ellenőrizni tudjuk a kérésének jogosságára vonatkozó előfeltételeket. Amennyiben adatainak törlésére vonatkozóan jogi, szerződési, adóügyi vagy üzleti megőrzési követelmények vagy egyéb jogszabályon alapuló indokok állnak fenn, akkor adatait törlés helyett zároljuk. Adatainak törlését követően már nincs lehetőség információcserére.

8.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az általunk kezelt és Öntől kapott személyes adatait általunk megjelölt, géppel olvasható formában kaphatja meg, illetve utasíthat minket arra, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy kiválasztott harmadik személynek, ha ezt a címzett műszaki szempontból lehetővé teszi, és részünkre vagy harmadik személyekre ez nem ró olyan indokolatlan terhet, illetve nincs más titoktartási kötelezettség vagy megfontolás, amely ezt megakadályozná.

8.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön bármikor jogosult indokolás nélkül megtagadni a közvetlen reklámcélokra történő adatkezelést. Meg kell jegyezni, hogy az adatkezelési műveletek elleni tiltakozás korlátozhatja vagy megakadályozza a keretszerződés végrehajtását és az egyedi szerződések feldolgozását.

8.7 Személyre szabott adatértékelést szolgáló automatizált adatkezelésre vonatkozó kiterjesztett jogok 

A személyre szabott adatértékelést szolgáló automatizált adatkezeléssel kapcsolatban a fent említett jogok mellett Önnek joga van természetes személyt bevonni a döntéshozatali eljárásba, valamint joga van a jogorvoslathoz, és joga van hangot adni aggodalmának.

8.8 Az érintett személyek jogaival kapcsolatos követelésekre vonatkozó kapcsolatfelvétel

Az érintett személyek jogaival kapcsolatos követelések esetén az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: e-mailben: privacy@tier.app vagy levélben:

TIER Operations Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 76.

8.9 Jogorvoslathoz való jog a felügyeleti hatóságnál 

Önnek joga van az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani személyes adatainak kezelése ellen, ha úgy véli, hogy az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogait megsértették. Felveheti a kapcsolatot a felügyeleti hatósággal, Berlinben vagy Svédországban, az alábbi elérhetőségeken:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1363 Budapest, Pf.: 9.

+36 (30) 683-5969

ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót alkalmanként módosítsuk annak érdekében, hogy az folyamatosan megfeleljen a mindenkori jogszabályi követelményeknek vagy azért, hogy a szolgáltatásainkban történt változásokat belefoglaljuk az Adatvédelmi tájékoztatóba, pl., új szolgáltatások indítását követően. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi tájékoztatót a módosítások miatt. Ha a szolgáltatásokban történt változásokhoz vagy az új szolgáltatás indításához az Ön előzetes hozzájárulására van szükség, erről megfelelően tájékoztatjuk Önt és engedélyt kérünk.

 1. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval, a nálunk tárolt adataival kapcsolatban, illetve, ha bármelyik adatvédelmi jogát szeretné gyakorolni, vegye fel velünk a kapcsolatot.

TIER Mobility Adatvédelmi tisztviselő

dpo@tier.app

 1. Hogyan léphet kapcsolatba a felelős felügyeleti hatósággal?

Amennyiben panaszt szeretne bejelenteni vagy úgy véli, hogy TIER nem orvosolta kielégítő módon aggodalmait, joga van felvenni a kapcsolatot a felelős felügyeleti hatósággal Berlinben vagy Svédországban:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest,

Falk Miksa utca 9-11
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel: +36 (30) 683-5969

https://www.naih.hu/