Zrównoważony rozwój w TIER

Misją TIER jest zmiana mobilności na dobre. Zrównoważony rozwój jest jej główną siłą napędową. Będąc wiodącym dostawcą rozwiązań z dziedziny mikromobilności, dążymy do upowszechnienia transportu niskoemisyjnego.

Jesteśmy neutralni klimatycznie

W styczniu 2020 roku podjęliśmy starania w kierunku osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej naszej działalności i staliśmy się pierwszą firmą z branży mikromobilności, której się to udało. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, wraz z naszym partnerem ClimatePartner zdecydowaliśmy się na zastosowanie strategii składającej się z 3 kroków. Pozwoliła nam to nie tylko zidentyfikować źródła emisji, ale przede wszystkim wyznaczyć obszary, w których możemy ją ograniczyć. Jeżeli w danym obszarze nie jesteśmy w stanie zredukować emisji, staramy się to zrównoważyć innymi działaniami na rzecz środowiska.

 • emmisions

  Krok 1

  Obliczamy skalę naszej emisji

  Mierząc nasz globalny ślad węglowy, uwzględniliśmy całość emisji w pełnym cyklu życia naszych usług – od produkcji i wysyłki naszych pojazdów, przez codzienne działania, po recykling i ponowne wykorzystanie naszych pojazdów i akumulatorów po wycofaniu ich z użytku. Nasza metodologia obliczania emisji dwutlenku węgla jest zgodna z protokołem GHG i ściśle dostosowana do norm ISO.

 • emmisions

  Krok 2

  Proces ograniczania emisji

  Naszym celem jest redukcja jak największej części śladu węglowego naszej firmy poprzez ciągłe ulepszanie wszystkich procesów i obszarów naszej działalności. Drastycznie zmniejszyliśmy nasz ślad dzięki przejściu na ekologiczną flotę operacyjną oraz wykorzystaniu energii odnawialnej w naszych magazynach i biurach. W dalszym ciągu ograniczamy emisję w całym łańcuchu dostaw poprzez udoskonalanie konstrukcji naszych pojazdów w celu zapewnienia im długiej żywotności, ograniczanie stosowania materiałów wysokoemisyjnych w produkcji oraz optymalizację logistyki.

 • emmisions

  Krok 3

  Kompensujemy nasz wpływ na środowisko

  Reszta emisji niemożliwej do uniknięcia lub ograniczenia na tym etapie jest równoważona poprzez certyfikowane projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wspólnie z ClimatePartner, TIER poprzez działania kompensacyjne wspiera projekty ochrony lasów i produkcji czystej energii.

Współpraca z ekspertami w dziedzinie recyklingu

Wydobycie surowców do produkcji akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych w naszych pojazdach stanowi znaczne obciążenie dla środowiska. W ramach naszego zaangażowania w ekorozwój staramy się zapobiegać marnowaniu akumulatorów i ograniczać nasz wpływ na środowisko, dając im drugie życie. W tym celu współpracujemy z niemieckimi ekspertami w dziedzinie naprawy i recyklingu (nazwa firmy: Vertical Values).

Nasze zaangażowanie

tier-business-01
Redukcja emisji

Wierzymy w potrzebę działania na rzecz redukcji emisji oraz edukacji leżącej u podstaw tego myślenia. Dowiedz się więcej.

tier-business-11
Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Podchodzimy bardzo poważnie do naszych wartości i zasad, dlatego cenimy dostawców, którzy podzielają nasze stanowisko. Zapoznaj się z naszym kodeksem postępowania dla dostawców.

Dowiedz się więcej

tier-business-21
SDG ONZ

Zmieniamy mobilność na dobre – oto misja TIER. Zrównoważony rozwój mamy we krwi, dlatego jako główne ramy naszych działań przyjęliśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDG). Jesteśmy szczególnie dumni z naszego wkładu w realizację pięciu SDG.

tier-business-31
Wspólne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

W 2020 roku połączyliśmy siły z firmami Dott i Voi, aby podnieść standardy zrównoważonego rozwoju w branży mikromobilności. Wspólnie podjęliśmy dziesięć zobowiązań środowiskowych i społecznych, które obejmują cały cykl życia naszych usług związanych z mobilnością. Ich celem jest osiągnięcie korzyści zarówno dla środowiska, jak i ludzi, którym służymy.