tier-work

Zmieniamy mobilność na dobre.

Pobierz aplikację. Czas na TIER.

appleandroid

Kolejne kilometry z uśmiechem

Naszą wizją jest nieustanne zmierzanie w kierunku bezproblemowej i zrównoważonej mobilności - pełnej radości dla każdego. Wspólnie z miastami i organizacjami partnerskimi zmieniamy sposób myślenia o transporcie miejskim, oferując łatwe, dostępne i przystępne cenowo usługi transportowe dla wszystkich. Jesteśmy całkowicie neutralni klimatycznie

Jesteśmy całkowicie neutralni klimatycznie

W styczniu 2020 roku zostaliśmy pierwszą firmą z branży mikromobilności, której działalność jest w pełni neutralna klimatycznie. Nasze działania proekologiczne wykraczają poza samą redukcję emisji związanych z ładowaniem e-pojazdów – dodatkowo obejmują także emisje związane z ich produkcją, eksploatacją oraz transportem. Wierzymy w to, że nasze działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej będą skutkowały nie tylko poprawą stanu samego środowiska naturalnego, ale także pozwolą na stworzenie przyjaznej i zrównoważonej przestrzeni życiowej dla przyszłych pokoleń.

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój w TIER

Misją TIER jest zmiana mobilności na dobre.

Supporting documentation

Join Us

Pracuj w TIER

Rozpoczynamy rewolucję w walce z zanieczyszczeniem środowiska dzięki zrównoważonym i innowacyjnym sposobom usprawnienia podróży miejskich. Chcesz zabrać się z nami?

Jak to działa?

Rozpoczęcie przejażdżki z TIER jest proste i daje dużo radości. Pobierz aplikację TIER, zarejestruj się i wykonaj poniższe czynności, by rozpocząć jazdę.