Back to countries

Select country

Select Page

🇳🇴Norway

Last updated: 11.22.2022

Data Protection Declaration

DATAVERNERKLÆRING

1. Innledning

Vår datavernerklæring gir deg forklaring om innhenting og bearbeiding av dine data ved TIER. Den gjelder for TIER app samt for mobilitetstjenester, som kan bookes via vår app eller via partner-apps.

Ansvarlig kontor og servicetilbyder er:

Tier Mobility Norway („TIER“, „vi“), Gladengveien 3b, 0661 Oslo, Norge, kontakt: support@tier.app

sammen med Tier Mobility SE (“Tier Mobility Germany ”), c/o WeWork Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Tyskland, kontakt: support@tier.app ifølge art. 26 DSGVO.

2. Datainnhenting og bearbeiding ved bruk av vår app og servicer

I vår app tilbyr vi brukere mulighet til å registrere seg ved å oppgi personrelaterte data. For bruken av TIER servicer er en registrering forpliktende. I tillegg er det mulig å booke våre servicer gjennom tredjepart tilbyder (angående dette nedenfor).

2.1 Registrering

Hvis du registrerer deg hos TIER, trenger vi for å opprette en kundekonto følgende informasjoner fra deg:

ditt navn, epostadresse og telefonnummer,

avhengig av ditt land, din bruk og tjenester som til enhver tid står til disposisjon informasjoner om din kjøretillatelse samt et aldersbevis,

Informasjoner om den betalingsmåte du har valgt.

Du skriver inn denne informasjon selv ved registrering i vår app. Hvis frivillige angivelser i tillegg er mulig, blir disse kjennetegnet tilsvarende.

Du kan også bruke en såkalt Single Sign On funksjon fra Google eller Apple (“SSO-tilbyder”) for å opprette en konto hos oss. Din account hos SSO-tilbyder (f.eks. din Google-konto) blir tilknyttet vår app. Herved blir dine stamdata (navn, epostadresse, telefonnummer) som du lagt inn hos SSO-tilbyder synlig for oss. SSO-tilbyder gir deg under påmeldingsprosessen informasjon om hvilke av dine data som skal overføres, hvor du herved gir en uttrykkelig godkjenning eller du kan nekte denne. Legg merke til at SSO-tilbyder ved din account tilknytning kan fastslå at og når du påmelder deg hos oss.

Registrering og opprettelse av en konto er forutsetning for leie av kjøretøy. Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO.

2.2 Datainnhenting og bearbeiding ved bruk av TIER app

Under bruken blir det fra appen hhv. din terminal hver gang automatisk formidlet til vår server („tilgangsdata“), din aktuelle IP-adresse og informasjon om din terminal (f.eks. det operativsystem du bruker, versjon, språk, terminaltype/merke/modell, terminal-ID) samt dato og klokkeslett ved tilgang og oppkalte innhold hhv. data. Dette er teknisk nødvendig informasjon og vi innhenter disse automatisk når du bruker vår app.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, såfremt databearbeiding brukes for klargjøring av app-funksjonaliteter og våre servicer. Forøvrig skjer databearbeiding ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO på grunnlag av vår berettigede interesse av varig operativ evne og sikkerhet samt app videreutvikling og våre servicer.

2.2.1 App-berettigelser

For å kunne bruke våre tjenester, trenger vil tilgang til visse funksjoner på din terminal - såkalte berettigelser. Avhengig av ditt operativsystem må du uttrykkelig gi din berettigelse eller du kan alltid frata denne. Alle data, som vi får tilgang til innen rammen av godkjenninger, blir kun brukt til de formål som er angitt i denne datavernerklæring.

Kamera Det behøves tilgang til din kamera-funksjon for å kunne skanne anbrakt QR-kode på kjøretøy før leie. Kamera behøves dessuten for å kunne kontrollere din kjøretillatelse og din identitet (se angående dette nedenfor). I tillegg tilbyr vi i noen byer også en service for å kunne forbedre stedsbestemmelsen og hjelp til riktig parkering ved optisk å fastslå standplassen. Angående dette bruker vi blant annet tjenester fra Fantasmo Studios, Inc.340 S Lemon Ave 7650, Walnut, CA 91789, USA.

Standplass Vi behøver informasjoner om din standplass for å kunne vise deg om det i nærheten av deg befinner seg kjøretøy og hvordan du kan komme dit. Dessuten bearbeider vi informasjoner om din standplass når du bruker appen eller leier et kjøretøy for å forbedre våre servicer og for å personalisere for deg.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, da databearbeiding brukes for å klargjøre app-funksjonaliteter og våre servicer.

2.2.2 TIER app analyse og videreutvikling

For å optimalisere vår service fortløpende, vil vi forstå hvordan brukere benytter vår app. Herved innhenter og bearbeider vi særlig de følgende tekniske data: Terminalinformasjoner (f.eks. informasjoner om terminal, operativsystem og om app-versjon, språk, tidssone), tidspunkt for når du åpner TIER app, din aktivitet i appen (f.eks. valg av kjøretøy eller booking), bruk varighet hhv. hvor lang tid du bruker på bestemte funksjonaliteter samt din terminalstandplass.

I tilfelle av at appen nedstyrter bruker vi dessuten en service for å oppnå diagnoseinformasjoner som terminaltype, terminal-ID, operativsystemversjon, app tilstand på tidspunkt for nedstyrting, crash-trace, interne tekniske app-protokolldata. Disse informasjoner inneholder ingen direkte personrelaterte data. Vi bruker disse for feilanalyse i appen og dermed til å forbedre stabilitet og pålitelighet.

For crash-rapporter bruker vi „Firebase“, en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Med Google har vi inngått en avtale om oppdragsbearbeiding. Delvis blir data bearbeidet på en Google-server i USA. I det tilfelle av at personrelaterte data overføres til USA eller andre tredjeland, har vi med Google inngått standardavtale klausuler ifølge art. 46 avsnitt 2 lit. c DSGVO. Ytterligere informasjoner om disse tjenester finner du her: https://policies.google.com/te...

Vår app bruker Google Analytics, en analysetjeneste fra Google. I denne forbindelse analyserer vi ditt brukerforhold i vår app for på denne basis å forbedre vår app og våre tilbud.

Følgende innstillinger for datavern har vi hos Google Analytics iverksatt:

- IP-anonymisering (forkortelse av IP-adressen før utnyttelse slik at det ikke kan skje noen konklusjoner om din identitet);

- Automatisk sletting av gamle pålogginger / begrensning av lagringsvarighet;

- Deaktivert reklamefunksjon (inkludert målgrupper-remarketing ved GA Audience);

- Deaktiverte personaliserte visninger;

- Deaktivert measurement protokoll;

- Deaktivert sideovergripende tracking (Google-signaler);

- Deaktivert datafrigjøring til andre Google-produkter og -tjenester.

Følgende data bearbeider Google Analytics:

- Anonymisert IP-adresse;

- Anvendte funksjoner hhv. oppkalte sider (dato, klokkeslett, funksjon/URL, besøkstid på sider);

- evt. for å oppnå bestemte mål (conversions);

- Tekniske informasjoner, inkludert operativsystem, -versjon og –språk; terminaltype, -merke, -modell;

- Reklame-ID (i innstillinger på din terminal kan du begrense denne bruk; ved Android under innstillinger/Google/visninger/reklame-ID sette tilbake, ved iOS under innstillinger/datavern/reklame/ingen ad-tracking);

- omtrentlig standplass (land og evt. by, utgående fra anonymisert IP-adresse).

De innhentede personrelevante data med reklame-ID tilknyttende data fra Google Analytics blir slettet automatisk etter 14 måneder. Vi har med Google inngått en avtale om oppdragsbearbeiding. Delvis blir data bearbeidet på en Google-server i USA. I det tilfelle av at personrelaterte data overføres til USA eller andre tredjeland, har vi med Google inngått standardavtale klausuler ifølge art. 46 avsnitt 2 lit. c DSGVO.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO, som beror på vår berettigede interesse av å analysere feil i appen og for å utbedre disse og så forbedre appen samt å analysere app bruken i pseudonym form, alt dette til forbedring av app og våre tilbud.

2.2.3 Adjust

For å optimalisere våre marketing aktiviteter, bruker vi servicetjenesten adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland („Adjust“). De data som er innhentet via Adjust gir eksempelvis informasjoner om download av TIER app, online-reklamekanal, og via denne at download ble generert, tidspunkt for app åpning, app-brukens varighet og om særskilt brukte app-funksjoner (særlig gjelder dette vellykket påmelding og avslutning av kjøringer). Adjust bruker for analysen IP- og Mac-adresser til user, som riktignok etter innhenting blir spredet, samt aktuell appID og såvidt tilgjengelig, mobile advertising ID. Disse data bearbeides utelukkende pseudonym, d.vs. de brukes ikke for å individualisere enkelte brukere eller for å tilordne de til en bestemt person.

Disse data brukes for å analysere og vurdere performance av våre marketing tiltak og marketing kanaler, til å avregne marketing tiltak overfor våre marketing-partnere og til å gjenkjenne bedrageriforsøk i forbindelse med marketing tiltak (f.eks. „klikkbedrageri“, hvor herved ved å simulere klikk på visninger målrettet å manipulere bakenforliggende avregningssystemer). Disse data blir også brukt til å forbedre appen samt å analysere app bruken i pseudonym form, alt dette til forbedring av app og våre tilbud. Til enhver tid kan du motsi datainnhentingen ved Adjust her: https://www.adjust.com/forget-... .

Databearbeiding skjer iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO på grunnlag av våre foranstående nevnte berettigede interesser.

2.2.4 Google Maps

TIER app bruker Google Maps API applikasjoner, en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dermed kan vi vise deg f.eks. interaktive kort på vår app. Denne applikasjon er uunnværlig for operativ evne og fullstendig klargjøring av våre innhold og serviceytelser. Du kan her få innsyn i Google-brukervilkår: https://www.google.com/intl/de/policies/terms/. De ekstra brukervilkår for Google Maps/Google Earth finner du her på: https://www.google.com/help/terms_maps.html. Datavernerklæringen fra Google finner du på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Foruten visning av tilgjengelige kjøretøy, bruker vi Google Maps også for å oversette geoposisjoner til adresser og for å vise deg forutsigelig gangavstand til valgt kjøretøy.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, da databearbeiding brukes for å klargjøre app-funksjonaliteter og våre servicer.

2.2.5 Navigasjon

I noen byer stiller vi til disposisjon for deg en navigasjonsservice som er integrert i appen. For denne service bruker vi navigasjon software Beeline til Relish Technologies Ltd, A212 The Biscuit Factory, 100 Drummond Road, London, United Kingdom (“Beeline”). Såvidt tilgjengelig, avgjør du frivillig om du vil bruke denne navigasjon software. Mens du bruker Beeline, får Beeline informasjoner om din standplass samt om din videre bevegelse. Ytterligere informasjoner om databearbeiding ved Beeline finner du her: https://beeline.co/pages/priva... .

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, da databearbeiding brukes for å klargjøre app-funksjonaliteter og våre servicer.

2.3 Datainnhenting og bearbeiding ved leie av et TIER kjøretøy

Hvis du leier et kjøretøy, så innhenter og bearbeider vi ekstra data om appen samt om våre kjøretøy. Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, såfremt databearbeidingen brukes for å gjennomføre leieavtalen, og forøvrig art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO på grunnlag av vår berettigede interesse av varig operativ evne og sikkerhet samt videreutvikling av app og våre servicer.

2.3.1 Datainnhenting i vår app

Hvis du leier et kjøretøy, registrerer vi din terminal-standplass ved begynnelse og avslutning av leieprosessen. Da en leieavtale kommer i stand ved hver leieprosess, lagrer vi også din bruker varighet og din leie av hvilket kjøretøy. Vi bruker disse data særlig til å avregne leien.

2.3.2 Datainnhenting ved våre kjøretøy

Våre kjøretøy inneholder såkalte IoT-bokser eller telematikkenheter, som med regelmessige korte intervall sender data (inklusive standplass og diagnosedata til kjøretøyet, f.eks. ladetilstand). Dette tillater oss å bestemme hvor våre kjøretøy befinner seg og med hvilken hastighet de beveger seg. IoT-boksene sender data uavhengig av om et kjøretøy akkurat er utleid eller ikke.

Vi bearbeider data i forbindelse med en leieprosess særskilt til følgende formål:

For å fastslå om et kjøretøy befinner seg i det aktuelle TIER innsatsområde hhv. om avslutning av leie skal skje utenfor innsatsområdet, da dette motsier våre alminnelige forretningsvilkår. I dette tilfelle kan våre kjøretøy evt. utløse en alarmfunksjon (“Geofencing”).

Ved en uvanlig lang bruksvarighet (særlig hvis kjøretøyet ikke blir beveget) kan vi avslutte leieforholdet.

Forespørsel til vår kundeservice (f.eks. en booking lar seg ikke avslutte, kjørtetøyet er ikke mulig å finne, assistanse ved ulykke).

Som bevis i tilfelle av en ulykke eller skadetilfelle.

Med formål avregning. Vi noterer i din bookinghistorie start- og sluttpunkter for dine kjøringer samt evt. parkering-standplasser.

Angående forbedring av våre servicer. Ved en anonym statistisk vurdering av steder, hvor bruker gjennomfører bookinger og avslutter kjøringer samt hyppige ruter, kan vi optimalisere vår kjøretøy fordeling.

2.4 Datainnhenting ved kontaktopptak, kommunikasjon og sosiale media

2.4.1 Kontaktopptak med oss

Hvis du tar kontakt med oss per kontaktskjema, epost eller telefon, vil vi bearbeide de opplysninger du kommer med til formål forespørsel bearbeiding samt for mulige spørsmål i tilknytning til dette. Den kommunikasjon du har hatt med oss blir henlagt hos oss og oppbevares ifølge lovbestemte oppbevaringsfrister, imidlertid minst inntil din kundekonto avsluttes.

Rettsgrunnlag er din og vår berettigede interesse av å bearbeide dine forespørsler iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.

Såfremt du uttrykkelig har godkjent dette, tar vi evt. opp din telefonsamtale med vår kundeservice med formål intern opplæring og kvalitetskontroll. Vi foretar sletting av disse opptak automatisk etter 30 dager. Til enhver tid har du rett til å tilbakekalle din godkjenning. I dette tilfelle blir opptaket omgående slettet.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO.

2.4.2 Vår avtalekommunikasjon med deg

Videre sender vi deg de nødvendige informasjoner om våre servicer, endringer i våre alminnelige forretningsvilkår, priser og lignende tema per e-post og/eller push-nyheter.

Nærmere informasjoner om marketing-kommunikasjon finner du nedenfor.

For å få push-nyheter må du på din terminal bekrefte hhv. aktivere muligheten for tilsending av push-nyheter ved vår app. Til enhver tid har du mulighet for å deaktivere mottak av push-nyheter. Dette skjer på iOS og Android i de app-spesifiserte innstillinger i menypunktet „underretninger“.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, såvidt informasjoner er relevant for avtaleforholdet, ellers din og vår berettigede interesse av informasjoner iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.

2.4.3 Social-media-opptreden

Hvis du offentliggjør data med referanse til våre social-media-profiler på aktuell plattform (f.eks. kommentarer, offentlige nyheter / postings, videoer, bilder, likes), blir disse data offentliggjort gjennom aktuell plattform-tilbyder. Vi bruker ikke disse data til andre formål. Vi deler ditt offentliggjorte innhold på aktuell plattform eventuelt via vår profil (f.eks. via „retweets“), såvidt aktuell social-media-plattform tilbyr denne funksjon.

Vi forbeholder oss å kunne slette innhold på vår egen profil, såvidt dette er mulig for oss og synes å være nødvendig. Sletting av innhold som du har offentliggjort, skjer i forhold til vanlig prosedyre og policies til aktuell social-media-plattform.

Hvis du via social-media-plattformer tar kontakt med oss, kommuniserer vi med deg evt. via social-media-plattform for å besvare dine forespørsler. De data som påløper i denne forbindelse, sletter vi etter at lagring ikke lenger er nødvendig, eller begrenser bearbeidingen, hvis det består lovbestemte oppbevaringsplikter, såvidt en sletting eller begrenset bearbeiding hos aktuell social-media-plattform er mulig. Kommunikasjon via social-media-plattform er potensiell usikker. Til enhver tid kan du også kontakte oss på annen måte, slik som det er beskrevet i disse dataverninformasjoner.

Vi bruker ingen utvidede reklamemuligheter i forbindelse med våre profiler (f.eks. interesse-, adferds- eller standplassbasert reklame) til social-media-plattformer. Vi bruker kun aggregerte anonymiserte brukerstatistikker, som social-media-plattformer standardmessig stiller til disposisjon.

Vi har verken innflytelse på data som social-media-plattformer har innhentet om deg og databerarbeidingsprosesser, eller er verken fullt omfang av datainnhenting, bearbeidingsformål eller lagringsfrister kjent for oss. Især har plattform-tilbydere erfaringsmessig lagret dine data som brukerprofiler og bruker disse til reklameformål, markedsforskning og behovsorientert utforming på sine plattformer. Såvidt dette er mulig for oss, f.eks. ved å foreta innstillinger og konfigurasjon, arbeider vi for en datavernorientert og datasparsom omgang med dine personrelaterte data ved aktuell social-media-plattform.

Nærmere informasjoner om databearbeiding ved social-media-plattformer finner du i datavernerklæringer til de aktuelle tilbydere.

Databearbeiding i forbindelse med våre social-media-presentasjoner (f.eks. på Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok) skjer på grunnlag av vår berettigede interesse av offentlighetsarbeid og kommunikasjon ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.

2.5 Betalingsavvikling

For betalingsavviklingen tar vi i bruk eksterne servicer, hvor vi herved til disse formidler de nødvendige data for betalingsavviklingen (for- og etternavn, epostadresse, telefonnummer, start- og sluttid for kjøring, betalings-ID, betalingsmåte, evt. ytterligere data om betalingsmiddel, fakturanummer, språk, sone/region).

Rettsgrunnlag som skjedde ved utført databearbeiding i eget ansvar ved betalingsservicen, finner du i dataverninformasjoner til aktuell betalingsservice:

Braintree, et foretak i PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg („Braintree“). Ytterligere informasjoner finner du i dataverninformasjoner til Braintree (https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy).

Stripe Payments Europe Ltd, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland („Stripe”). Ytterligere informasjoner finner du i dataverninformasjoner til Stripe (https://stripe.com/de/privacy).

Alt etter land kan de tilbudte betalingsmuligheter og -servicer variere.

Såfremt du til oss angående dette ikke har gitt din godkjenning ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO, er rettsgrunnlag for viderelevering av data til betalingsservice i rammen av avtaleavvikling art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, da en bearbeiding av leieavtalens avregning er nødvendig.

2.6 Skader og ulykker

Ved beskadigelser på våre kjøretøy eller ved ulykker med våre kjøretøy bearbeider vi dine data (inkludert stam-, avtale-, standplass- og rutedata) med formål kundeservice, skaderegulering, - bearbeiding og –likvidasjon, for mottak og bearbeiding av klager samt sikring og gjennomføring av egne krav og for å avverge ytterligere skader fra deg eller oss.

I denne forbindelse formidler vi data muligens også til forsikringer for skadeavvikling og kompetente myndigheter (f.eks. i rammen av høringer som vitne eller tiltalte i forseelse- og straffesaker).

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. b, c og f DSGVO samt – hvis det i rammen av en ulykke skulle være påført helseskader – art. 9 avsnitt 2 lit. f DSGVO. Vår berettigede interesse består særlig i å avvikle skader og ulykker og å avverge skader til vårt foretak.

2.7 Data-viderelevering i tilfelle av straffbare gjerninger, forseelser og avtalebrudd

I forbindelse med etterforskninger på grunn av straffbare gjerninger eller forseelser kan vi levere data (f.eks. stamdata, rute-/posisjonsdata, kommunikasjons- og avtaledata) videre til kompetente etterforskningsmyndigheter, f.eks. i rammen av høringer som vitne eller tiltalte. Dette kan særlig skje ved overtredelser av tysk veitrafikklov, parkeringsregler og lignende lover. Hvis for eksempel et kjørtetøy blir feil hensatt mot våre avtaleregler eller tysk veitrafikklov og TIER risikerer bot eller straff for dette, så kan vi dele dine data med kompetente myndigheter, når du sist har leid og hensatt kjøretøyet. Det samme gjelder ved ulykker, hastighetsoverskridelser og lignende forseelser. Hvis en tredjepart skulle gjøre gjeldende berettigede krav overfor TIER i foranstående tilfeller, forbeholder vi oss retten til å kunne utlevere dine data til aktuell kravshaver.

Hvis du er under mistanke hos kompetente myndigheter for å ha begått en straffbar gjerning eller forseelse med eller i forbindelse med våre kjøretøy eller tjenester, bearbeider vi i denne forbindelse evt. også data som kompetente myndigheter har formidlet til oss.

Rettsgrunnlag er ved en lovbestemt utleveringsplikt art. 6 avsnitt 1 lit. c DSGVO, i motsatt fall vår berettigede interesse iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO for å kunne avverge skader på vårt foretak samt å beskytte våre kjøretøy og for å ivareta våre rettigheter ifølge avtale og rettigheter utenfor avtale.

2.8 Viderelevering av anonyme MDS- og GBFS-data

Vi deler data via bruken av våre kjøretøy i mobility data specification dataformat (MDS; https://github.com/openmobilityfoundation/mobility-data-specification) and General Bike Feed Specification Datenformat (GBFS; https://github.com/NABSA/gbfs) med partnere som byer og forskningsinstitutter. Disse data inneholder ingen bruker-spesifiserte data (særlig enten epostadresser, navn, telefonnummer eller annensteds bruker-IDer eller kjennetegn).

Byer og kommuner bruker disse data for bedre å kunne planlegge trafikk- og infrastrukturtiltak, å undersøke trafikksikkerhet samt å oppnå en varig forbedring.

Selv om det angående disse data ikke dreier seg om personrelaterte data, forplikter vi mottakere til bruk og rimelig beskyttelse av disse data kun til de forannevnte formål.

2.9 Førerkort – og alderskontroll

Avhengig av hvor og hvilke av våre tjenester du vil bruke, må vi kontrollere ditt førerkort og/eller din identitet samt din alder. Til dette bruker vi en automatisert verifiseringsprosedyre, som fungerer på følgende måte:

Du tar fotoer med ditt smartphone-kamera av for- og bakside på ditt førerkort. Disse fotoer inneholder følgende informasjoner (foto, navn, fødselsdag, førerkort- eller legitimasjonsnummer, utstederland, utløpsdato, utstedelsesdato, utstedelsesdato, førerkortklasser).

I tilknytning til dette blir det i rammen av en identitetskontroll fastslått om førerkort eller legitimasjon av avbildet person tilsvarer aktuell bruker. Angående dette gjør du opptak av ditt ansikt (såkalt video-selfie) som sammenlignes med foto på førerkort eller legitimasjon.

Under opptak av ditt ansikt, blir det likeledes kontrollert om ditt opptak stammer fra en levende person. Angående dette utarbeides det en 3D-modell av ditt ansikt, som likeledes sammenlignes med foto på ditt førerkort eller legitimasjon.

Hvis problemer opptrer, blir data manuelt verifisert innen 24 timer. Du blir underrettet via en nødvendig manuell verifisering samt om resultatet. Hvis verifiseringen ut fra en eller annen grunn slår feil, kan du til enhver tid henvende deg til vår kundeservice.

Bilder av ditt førerkort og ditt ansikt blir senest 7 dager etter vellykket avslutning, mislykket resultat eller avbrytelse av verifiseringsprosessen automatisk slettet.

I rammen av en verifisering av ditt dokument lagrer vi følgende data: Ditt navn, førerkort eller legitimasjonsnummer, dokumenttype og førerkortklasse, utstederland, utløpsdata, status og tidsstempel for verifikasjon.

Vi bruker IDnow GmbH, Auenstraße 100, 80469 München, Tyskland som service for verifiseringsprosessen. IDnow GmbH mottar personrelaterte data utelukkende til å gjennomføre servicer for oss.

Avhengig av din standplass og det kjøretøy du skal leie, er en verifisering forutsetning for å kunne inngå og oppfylle leieavtalen ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO. Såvidt det bearbeides bilder av ditt ansikt med formål identitetskontroll, skjer databearbeiding på grunnlag av din godkjenning ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. a og art. 9 avsnitt 2 DSGVO. Til enhver tid kan du tilbakekalle din godkjenning, særlig ved avbrytelse av kontrollprosedyren.

2.10 Fordeler for bestemte brukere

Avhengig av sted for leie tilbyr vi bestemte brukere fordeler; for eksempel, hvis du har et abonnement med lokale offentlige transportmidler, er student eller pensjonist. Angående dette trenger vi et bevis med hensyn til din fordelstatus (for eksempel et foto av din studentlegitimasjon), hvor du herved kan laste opp denne på den nettsiden som stilles til din disposisjon. Der mottar du også ytterligere informasjon med hensyn til bearbeidingen og lagringsvarigheten. Fotoet i din legitimasjon blir vanligvis innen 24 timer etter opplasting kontrollert og slettet, så snart som vi kan kontrollere om det er gyldig. Angående dette gir vår kundeservice deg løpende underretning.

Vi bruker disse data ikke til andre formål og bearbeider disse data på basis av din godkjenning ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. a og art. 9 avsnitt 2 lit. a DSGVO.

2.11 Ytterligere bearbeidingsformål

Vi bearbeider dine personrelaterte data dessuten til følgende videre formål:

Ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO på grunnlag av våre berettigede interesser,

for å forbedre våre tilbud og servicer fortløpende og tilpasse videre behovene til våre brukere,

for å gjennomføre interne kvalitetskontroller,

for å gjenkjenne, fjerne og forhindre feil, forstyrrelser og mulig misbruk,

for å garantere nett- og informasjonssikkerhet,

for bedrageriprevensjon,

for å sikre og hevde våre rettslige krav,

for å forhindre ny registrering av brukere som på grunnlag avtalestridige forhold, bedrageri eller misbruk er blitt sperret,

for med formål bokføring og risikomanagement.

Ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. c DSGVO for å oppfylle rettslige forpliktelser, f.eks. å overholde handels- og skatterettslige oppbevaringsplikter eller for å oppfylle forpliktelser om utlevering av data på grunnlag av en rettskraftig rettslig kjennelse eller påbud fra myndigheter.

3. Booking av våre servicer via tredjepart tilbyder

Våre mobilitetservicer kan i mang en region også bookes via tredjepart tilbydere. I denne forbindlse formidler partnere kjøretøy leieavtaler mellom deg og oss. Oppretting av en kundekonto hos oss og bruk av av vår app er i dette tilfelle nødvendig.

Herved mottar vi som regel fra våre partnere ingen personidentifiserende data, men kun pseudonyme brukerkjennetegn, informasjoner om den konkrete booking (hva bookes og til hvilken tariff) og såvidt nødvendig informasjon, at det er tilgjengelig et gyldig førerkort. I anledning av dette kan vi fra partner motta ditt navn, epostadresse og telefonnummer. Disse data forespør vi evt., hvis det foreligger en berettiget interesse, f.eks. i forbindelse med ulykker, straffbare gjerninger, forseelser, angående avregningsformål eller for å besvare support forespørsler.

I forbindelse med gjennomføring av kjøretøy leie bearbeider vi dine data som vist ovenfor (med unntak av data, som innhentes via app), især også mottatte telematikkdata fra kjøretøy. Rettsgrunnlag i denne databearbeiding er likeledes vist ovenfor.

Med våre partnere har vi inngått avtaler om et felles ansvar ifølge art. 26 DSGVO. I denne forbindelse gjelder:

For databearbeiding i forbindelse med partner-app (inkludert datainnhenting og oppretting av kundekontoer i partner-app, samt evt. førerkort- og aldersverifikasjon og betalingsavvikling) er partneren kompetent.

For databearbeiding i forbindelse med gjennomføring av kjøretøy-leie er vi kompetent.

Da vi som regel ved en booking via en partner-app ikke har noen ytterligere informasjoner om deg som kunde, er partneren primær kontaktperson for rettigheter til impliserte. Imidlertid kan du gjøre gjeldende dine impliserte rettigheter både overfor oss og også aktuell partner.

Våre partnere som muliggjør en booking av våre servicer (hvorved tilgjengelighet av partner-apps og servicer delvis regionalt er begrenset) er:

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, Holzmarktstrasse 15-17, 10179 Berlin, Tyskland („Jelbi“)

Intelligent Apps GmbH, Neumühlen 19, 22763 Hamburg, Tyskland („FreeNow Germany“)

mytaxi Network Ireland Ltd., 11 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland (“FreeNow Ireland”)

Transcovo SAS og Transopco SAS, 4 Place du 8 Mai 1945, Immeuble Le Hub, 92300 Levallois-Perret, Frankrike (“FreeNow France”)

mytaxi Polska Sp. z o.o., ul. Mlynarska 42, 01-205 Warszawa, Polen (“FreeNow Poland”)

Hamburger Hochbahn AG, Steinstraße 20, 20095 Hamburg, Tyskland („hvv switch“)

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG, Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach, Tyskland (“Sixt”)

Nobina Travis AB, org.nr 559264-1756, Armégatan 38, 171 71 Solna, Sverige (“Travis”)

moovel Group GmbH, Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart, Tyskland („Reach Now“)

Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen, Tyskland („movA“)

Münchner Verkehrsgesellschaft mbH, Emmy-Noether Str. 2, 80992 München, Tyskland („MVGO“)

Rheinbahn AG, Lierenfelder Str. 42, 40231 Düsseldorf, Tyskland („redy“)

SBB AG, Neue Mobilitätsdienstleistungen, Bollwerk 10, Bern, Sveits („yumuv“)

MaaS Global Ltd, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Finland (“Whim”)

iMobility GmbH, Weyringergasse 5/B4, A-1040 Wien, Østerrike („Wegfinder“)

Trafi GmbH, Chausseestrasse 6, 10115 Berlin, Tyskland („Trafi“)

4. Formidling av personrelaterte data

En viderelevering av data som vi har innhentet, skjer som vist ovenfor og ellers prinsipielt kun, hvis:

du ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO har gitt din uttrykkelige godkjenning til dette,

en viderelevering ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO er nødvendig for å gjøre gjeldende utøvelse eller forsvar av rettskrav og det ikke består noen grunn til å anta at du har en overveiende beskyttelsesverdig interesse av at det ikke skjer en viderelevering av dine data,

vi ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. c DSGVO er lovbestemt forpliktet til viderelevering, eller

dette er lovbestemt tillatt og nødvendig ifølge 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO for å avvikle avtaleforhold med deg eller for gjennomføre forhånds avtale tiltak, som skjer med hensyn til din forespørsel.

For databearbeidingen tar vi i bruk eksterne servicer, som blir aktiv i vårt oppdrag og som ikke har tillatelse til å bearbeide personrelaterte data til egne formål. Foruten de uttrykkelig nevnte servicer i denne datavernerklæring kan hertil høre særlig IT- og datasentrum-servicer, tekniske servicer, agenturer, markedsforskningsforetak, konsernforetak samt rådgivningsforetak.

Vi tar i bruk servicer, som sitter i såkalte tredjeland utenfor Den europeiske union hhv. Det europeisk økonomiske område eller som der bearbeider personrelaterte data. Såvidt dette er tilfelle og det for disse land ikke foreligger noen kjennelse om rimelighet iflg. art. 45 DSGVO, har vi iverksatt tilsvarende forholdsregler for å garantere et rimelig datavernnivå for eventuelle dataoverføringer. Hertil hører bla. standardavtale klausuler i Den europeiske union (evt. Inkludert ekstra avtaler i forhold til anbefalinger fra datavern-tilsynsmyndigheter) eller bindende interne datavernforskrifter.

5. Reklame

Vi bearbeider dine data også for å kunne vise eller tilsende deg personalisert reklame. Til dette benytter vi de informasjoner som du har stilt til disposisjon ved din registrering, din bookinghistorie samt data som er blitt innhentet under din bruk av vår app eller mottaks- og lesebekreftelser av nyheter. Vi bearbeider for dette særlig også din standplass, da noen av våre produkt og servicer kun er tilgjengelig i bestemte områder og vi derfor kun kommuniserer med brukere i nettopp disse områder. Til enhver tid kan du motsi bearbeiding, idet du henvender deg til oss eller avslutter din konto.

Det skjer en bearbeiding av dine data til reklameformål, såvidt det ikke er nødvendig med noen godkjenning iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO, dette skjer på grunnlag av vår berettigede interesse iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO til direkte reklame.

5.1. Nyhetsbrev (newsletter)

Du kan hos oss melde deg på til nyhetsbrev (newsletter) for å motta regelmessige informasjoner om våre servicer, særlig tilbud eller rundspørringer. Vi sender disse eposter kun hvis du eksplisitt har samtykket til mottak. For protokollering av ditt samtykke innhenter vi på grunnlag av vår berettigede bevisinteresse iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO følgende informasjoner, som vi oppbevarer inntil avmelding av dine nyhetsbrev (newsletter) eller sletting av din konto: Innsatt IP-adresse; tidspunkt for påmelding til nyhetsbrev (newsletter); tidspunkt for tilsending av bekreftelse-epost; innhold i bekreftelse epost; tidspunkt for betjening av bekreftelse-lenker hhv. arkivering av svarpost.

Til enhver tid kan du avmelde deg fra våre nyhetsbrev (newsletter), idet du klikker på tilgjengelig avmeldingslenke i hver epost eller sender en epost til support@tier.app.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO.

5.2. Produktanbefaling eposter og push nyheter

Selv om du ikke har abonnert på noen nyhetsbrev (newsletter), sender vi deg et begrenset antall produktanbefalinger, rundspørringer eller forespørsler om produktvurdering. Slike eposter mottar du kun, hvis du benytter deg av vår service. Hvis du ikke vil ha disse eposter fra oss, kan du til enhver tid gratis motsi disse, idet du klikker på tilgjengelig avmeldingslenke i hver epost eller sender en epost til support@tier.app.

Innstillinger til push-underretninger kan du til enhver tid endre i ditt operativsystem (se ovenfor).

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO (“stamkundereklame”).

5.3. Online-reklamevisninger

Vi viser deg likeledes reklame innenfor vår app i såkalt ‘In-App-Notifications’ og utenfor våre egne servicer. Du kan i våre app-innstillinger motsi at vi bearbeider dine data til disse formål. Legg merke til at du videre kan se reklame fra oss utenfor våre egne servicer, selv om du motsier bruken av dine data til reklameformål.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.

6. Markedsforskning

For å kunne stadig forbedre våre produkter og bedre forstå våre brukere, bearbeider vi dine data til formål markedsforskning. Herved bearbeider vi informasjoner om dine ruter, ditt brukerforhold og de data som du har stilt til disposisjon ved din registrering.

Ut fra basis på disse data inviterer vi våre brukere - avhengig av type invitasjon imidlertid kun med godkjenning - til frivillig deltagelse på markedsforskningsinitiativ, studier og rundspørringer. Hvis du vil delta på slike initiativ, vil vi særskilt informere deg om datainnhenting og bearbeiding i denne forbindelse. Da det hos service fra TIER dreier seg om en ny type mobilitetservice, er våre partnere og særlig byer, regioner eller trafikkdepartementer interessert i vår markedsforskning og de erkjennelser som kan vinnes ut fra dette. Derfor deler TIER aggregerte og anonymiserte resultater med disse partnere.

Rettsgrunnlag er vår berettigede interesse av markedsforskning og optimalisering og videreutvikling av våre tilbud ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.

7. Sletting

Prinsipielt lagrer vi personrelaterte data kun så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle formål, hvor vi herved har innhentet data. Deretter sletter vi disse data omgående, med mindre at vi behøver disse data fremdeles inntil utløp av lovbestemt foreldelsesfrist angående bevisformål for sivilrettslige krav eller på grunn av lovbestemte oppbevaringsplikter.

Angående bevisformål kan vi eventuelt oppbevare avtaledata fremdeles 3 år fra slutten av året, hvor vi avslutter forretningsforhold med deg. Eventuelle krav foreldes etter lovbestemt regulær foreldelsesfrist tidligst på dette tidspunkt.

Også deretter må vi ennå lagre dine data delvis ut fra bokføringsmessige grunner. Angående dette er vi forpliktet på grunn av lovbestemte dokumentasjonsplikter, som kan fremgå ut fra tysk handelslov, avgiftsforskrift, lov om tilsyn med finansforetak, hvitvaskingslov og lov om verdipapirhandel. De frister som er bestemt der for oppbevaring av bilag utgjør 2 til 10 år.

8. Databearbeiding innenfor TIER foretaksgruppen

TIER Mobility Germany påtar seg innenfor Tier-foretaksgruppen den sentrale drift av IT-systemene, den tekniske app driften, kundensupport og alminnelig forvaltning av avtaleforhold med kunder. Du når datavernombudet til TIER Mobility Germany under de nedenfor nevnte kontaktdata.

I denne forbindelse blir dine personrelaterte data formidlet til TIER Mobility Germany eller innhentet direkte og bearbeidet av TIER Mobility Germany. Rettsgrunnlag for dette er vår berettigede interesse av en effektiv foretaksorganisasjon ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO jf. overveielse grunn 48. TIER Mobility Germany bearbeider dine data utelukkende i forhold til denne datavernerklæring for de her nevnte formål. De foreliggende dataverninformasjoner gjelder således tilsvarende for databearbeiding til TIER Mobility Germany.

Med TIER Mobility Germany har vi inngått en avtale om felles ansvar ifølge art. 26 DSGVO, hvor blant annet de ovennevnte punkter er regulert. Du kan gjøre gjeldende dine impliserte rettigheter hos og overfor oss og TIER Mobility Germany.

9. Impliserte rettigheter

Ved at de lovbestemte forutsetninger foreligger, blir det til enhver tid tilstått deg de impliserte rettigheter som er formulert i art. 15 – 21, art. 77 DSGVO:

Rett på tilbakekalling av din godkjenning;

Rett på innsigelse mot bearbeiding av dine personrelaterte data (art. 21 DSGVO);

Rett til opplysning om dine personrelaterte data som er bearbeidet hos oss (art. 15 DSGVO);

Rett på korrigering av dine personrelaterte data som er uriktig lagret hos oss (art. 16 DSGVO);

Rett på sletting av dine personrelaterte data (art. 17 DSGVO);

Rett på begrensning av bearbeiding av dine personrelaterte data (art. 18 DSGVO);

Rett til mulig dataoverføring av dine personrelaterte (art. 20 DSGVO);

Rett til klage hos en tilsynsmyndighet (art. 77 DSGVO).

Til enhver tid har du rett til å tilbakekalle engangs gitt godkjenning overfor oss med fremtids virkning. Ved tilbakekalling av godkjenning blir rettmessighet på grunnlag av godkjenning av utført bearbeiding inntil tilbakekalling ikke berørt.

Såvidt vi bearbeider dine data på grunnlag av berettigede interesser, har du rett til enhver tid å gjøre innsigelse mot bearbeidingen av dine data ut fra grunner, som fremgår ut fra din særskilte situasjon. Hvis det dreier seg om en innsigelse mot databearbeiding med formål direkte reklame, har du en generell innsigelsesrett, som også uten å måtte gi opplysning om grunner blir realisert av oss.

For å gjøre dine rettigheter gjeldende, kan du til enhver tid henvende deg til de ovennevnte kontaktdata eller til support@tier.app. I denne forbindelse anmoder vi deg eventuelt om et identitetsbevis, eventuelt idet du fremsetter din forespørsel ved henlagt epostadresse i din konto.

Dine forespørsler for å gjøre gjeldende datavernrettigheter og våre svar på dette, blir oppbevart for dokumentasjonsformål med en varighet på inntil 3 år og i enkelttilfelle for å gjøre gjeldende, utøvelse eller forsvar av rettskrav også utover denne tid.

Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO, som beror på vår interesse av forsvar mot eventuelle sivilrettslige krav ifølge art. 82 DSGVO, for å unngå bøter ifølge art. 83 DSGVO samt for å oppfylle regnskapsplikt ut fra art. 5 avsn. 2 DSGVO.

Du når vårt datavernombud under dpo@tier.app eller under ovennevnte postadresse (“personlig til datavernombudet”). Vi henviser uttrykkelig til at når du bruker epostadressen, blir innhold ikke utelukkende kjent for vårt datavernombud. Hvis du vil utveksle fortrolige informasjoner, anmoder vi deg i første omgang om å ta direkte kontakt via denne epostadressen.

Du har rett til å innlevere klage til en tilsynsmyndighet for datavern.

10. Endringer i datavernerklæring

Av og til foretar vi tilpasning av denne datavernerklæring slik at den stadig oppfyller de aktuelle rettslige krav og faktiske forhold (f.eks. ved innføring av nye servicer eller funksjoner). Vi anbefaler deg regelmessig å kontrollere datavernerklæringen for mulige endringer.