Back to countries

Select country

Select Page

🇳🇴Norway

Last updated: 12.1.2022

General Terms and Conditions for Battery Swapping (NOR)

Tilleggsvilkår for TIER Swap

Disse Tilleggsvilkårene for TIER Swap (“Tilleggsvilkår”) gjelder utelukkende for batteribytter foretatt som en del av TIER Swap-programmet. Disse Tilleggsvilkårene gjelder i tillegg til TIER sine Generelle vilkår og betingelser, hvis bestemmelser skal gjelde som en del av disse Tilleggsvilkårene. Dersom det foreligger motstrid mellom bestemmelsene i TIER sine Generelle vilkår og betingelser og disse Tilleggsvilkårene, skal betingelsene i disse Tilleggsvilkårene gjelde.

Batteribytter foretatt under TIER Swap-programmet kan kun utføres som en del av en gyldig tur med et TIER Kjøretøy som har muligheten for batteribytte, hvor man belastes i henhold til leiepris og vilkår oppgitt i TIER-appen og TIER sine gjeldende vilkår og bestemmelser. Aktuelle TIER Kjøretøy vil være markert i TIER-appen. Et batteribytte i henhold til TIER Swap-programmet kan iverksettes ved et tilbud fra TIER i TIER-appen, som kan aksepteres når man velger et TIER Kjøretøy i TIER-appen. Det er kun enkelte TIER Kjøretøy som er aktuelle for batteribytte i henhold til TIER Swap-programmet. Tilgjengelighet kan avhenge av faktorer som kjøretøymodell og –type, batteriets ladenivå, tidspunkt på dagen, Kjøretøyets plassering, ens egen plassering etc. TIER bestemmer til enhver tid hvorvidt et TIER Kjøretøy skal gjøres tilgjengelig for et batteribytte.

Når man aksepterer et tilbud om å foreta et batteribytte i henhold til TIER Swap-programmet, skal man utføre batteribyttet med aktsomhet og i henhold til alle fornuftige instruksjoner gitt i TIER-appen, fra TIER-personell eller andre påvirkede tredjeparter. Eksempler på påvirkede tredjeparter er eiere og ansatte i tredjepartsvirksomheter, som opererer den aktuelle TIER Swap-plasseringen. Man står fritt til å avbryte et batteribytte man har akseptert å utføre, ved å følge avslutningsprosessen i TIER-appen og, der det er relevant, på TIER Kjøretøyet (for eksempel å sette inn igjen et batteri som allerede er fjernet).

Dersom det gjennomføres et fullstendig batteribytte i henhold til TIER Swap-programmet, vil TIER tilby slik(e) fordel(er) som fremgår av det enkelte tilbud om å utføre et batteribytte i TIER-appen (slike fordeler, for eksempel gratis eller rabatterte turer med TIER Kjøretøy, omtales som “Belønninger” eller “Rewards”). Dersom ikke annet fremgår av TIER-appen, kan Belønninger som gir rabatterte priser ved, eller for øvrig relaterer seg til, bruk av TIER Kjøretøy kun benyttes for fremtidig bruk. Belønningen kan altså ikke benyttes, til/på den samme turen hvor Belønningen ble opparbeidet. Med mindre annet er oppgitt i TIER-appen, kan Belønninger ikke overføres. Videre kan Belønninger ha en begrenset gyldighetsperiode. Belønninger kan ikke selges. Verdien av Belønningen vil ikke bli utbetalt. Man kan ikke foreta et batteribytte i henhold til TIER Swap-programmet, eller bruke Belønninger, for kommersielle, profesjonelle eller andre forretningsmessige formål.

TIER er ikke forpliktet til å tilby muligheten til å foreta et batteribytte under TIER Swap-programmet. TIER kan endre, stanse eller avslutte TIER Swap-programmet, globalt eller i et avgrenset område, på ethvert tidspunkt og uten forvarsel. Planlagte batteribytter og allerede opparbeide Belønninger på tidspunktet for slik endring, stansing eller avslutning påvirkes ikke.

Ytterligere informasjon om TIER Swap-programmet er tilgjengelig via about.tier.app/swap .