Back to countries

Select country

Select Page

🇳🇴Norway

Last updated: 12.15.2022

Norway - General Terms and Conditions for Freebies

Ekstra betingelser for “Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/samle belønninger)” program

Disse ekstra betingelser („Ekstra betingelser”) gjelder utelukkende for kjøringer, som foretas som del av „Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/ samle belønninger)”-program („Program”). Disse ekstra betingelser gjelder i tillegg til de aktuelle anvendelige alminnelige forretningsvilkår til TIER, hvor reguleringer herved er del av disse ekstra betingelser.

Såvidt det består en motsigelse mellom reguleringer av de anvendelige TIER alminnelige forretningsvilkår og disse ekstra betingelser, har reguleringer av disse ekstra betingelser prioritet.

Kjøringer under programmet kan kun foretas som del av en kjøring med et tilgjengelig TIER kjøretøy for programmet, og som faktureres ifølge gjeldende priser og leievilkår ut fra TIER appen og TIER sine alminnelige forretningsvilkår. Tilgjengelige TIER kjøretøy for programmet er markert som slike i TIER appen. En kjøring under programmet innledes ved en tilsvarende forespørsel hos TIER i TIER appen. Kun tilsvarende markerte TIER kjøretøy er tilgjengelig for kjøringer under programmet. Tilgjengeligheten til disse kan være avhengig av en rekke kriterier, som f.eks. standplass til kjøretøyet, tidsperioden hvor kjøretøyet var på sin standplass, og din standplass. En avgjørelse om på et visst tidspunkt å gjøre et TIER kjøretøy tilgengelig for programmet, vurderes kun av TIER.

For at kjøringer faller inn under programmet, kan det for deg i TIER appen hver gang være nødvendig med en viss tilbakelagt minsteavstand og du kan bli oppfordret til å parkere ditt TIER kjøretøy i et bestemt område, som det vises til i TIER appen.

Etter en kjøring, som avsluttes ved at du i TIER appen overholder de angitte gjeldende minsteavstander eller parkeringskrav, vil TIER innrømme deg de aktuelle angitte fordeler. Slike fordeler, f.eks. gratis eller prisnedsatte kjøringer med TIER kjøretøy blir betegnet som

„belønninger“. Såfremt det i TIER appen ikke er angitt noe annet, kan belønninger, som reduserer prisen på bruken av TIER kjøretøy eller på annen måte angår slik bruk, kun anvendes til fremtidig bruk og ikke under den brukstid hvor disse opptjenes.

Såfremt det i TIER appen ikke er angitt noe annet, kan belønninger ikke overføres og den tid de er gyldig kan være begrenset. Det er ikke tillatt å selge belønninger og verdien av disse blir ikke utbetalt. Kjøringer under programmet og belønninger tillates ikke til kommersielle, yrkesmessige eller på annen måte forretningsmessige formål.

TIER er ikke forpliktet, å tilby deg anledning til kjøringer under programmet.

TIER kan til enhver tid og uten forhånds varsel globalt eller på enkelte steder endre samt midlertidig eller varig innstille programmet. Allerede opptjente belønninger på tidspunkt for en slik endring eller innstilling opprettholdes ved en slik endring eller innstilling.