Sustainability – TIER

WIJ ZIJN 100% KLIMAATNEUTRAAL

Het zit in ons DNA om te zorgen voor duurzame, toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Klimaatverandering laat niet op zich wachten en we moeten nu actie ondernemen. Daarom hebben we het onszelf opgelegd om sinds januari 2020 volledig klimaatneutraal te zijn en daarmee zijn we het eerste micro-mobiliteitsbedrijf die dat gelukt is.

Wij gaan verder dan het terugdringen van emissies die ontstaan uit het opladen van accu's en houden daarnaast ook rekening met productie-, operationele en vervoersemissies. We hebben rekening gehouden met alle broeikasgassen die bijdragen tot de klimaatverandering. We willen het goede voorbeeld geven en vragen andere bedrijven en aanbieders van micro-mobiliteit om zich bij ons aan te sluiten om volledig klimaatneutraal te worden.

ONZE WEG NAAR KLIMAATNEUTRALE MOBILITEIT

HOE?

Om samen met onze partner ClimatePartner klimaatneutraliteit te bereiken, kozen we voor een aanpak in drie stappen, die ons niet alleen hielpen te achterhalen wáár we uitstoten, maar ook waar we het grootste potentieel hebben om de uitstoot te verminderen. Pas toen we niet verder konden verminderen, compenseerden we onze resterende uitstoot.

STAP 1

Calculeren van emissies

STAP 2

Vermijden en verminderen van uitstoot 

STAP 3

Onze impact compenseren

01

Calculatie

HOE WIJ ONZE KLIMAATVOETAFDRUK HEBBEN BEREKEND

We kozen voor GHG Protocol’s Scope 3 als ons kader voor de berekening van alle upstream- en downstreamemissies voor 2020. Dit omvat zakenreizen, productie en verzending van eScooters, het opladen van eScooters, dagelijkse werkzaamheden en recycling. We spreken van klimaatneutraliteit in plaats van koolstofneutraliteit, omdat de berekening niet alleen koolstofdioxide omvat, maar ook andere broeikasgassen die het klimaat van onze planeet beïnvloeden.

02

VERMIJDEN & VERMINDEREN

PRODUCTIE EN TRANSPORT

Wij hebben onze uitstoot verminderd door:

 • Beperking van het gebruik van koolstof uitstotende materialen die nodig zijn voor de productie van onze eScooters
 • Verbetering van het productieproces samen met onze partners
 • De minst emissie-uitstotende manier kiezen om goederen te vervoeren

02

VERMIJDEN & VERMINDEREN

TIER OPERATIONS EN HET HOOFDKANTOOR

Wij hebben onze uitstoot verminderd door:

 • Het gebruik van groene stroom om onze vloot op te laden en onze magazijnen te laten draaien
 • Ontwikkelen van verwisselbare batterijen voor meer efficiëntie
 • Dieselbussen vervangen door e-cargo fietsen en e-vans
 • Uitsluitend vegetarisch voedsel serveren bij officiële teamevenementen
 • Invoering van een uitstootvrij reisbeleid voor onze werknemers

02

VERMIJDEN & VERMINDEREN

RECYCLEN EN EEN TWEEDE LEVEN

Wij hebben onze uitstoot verminderd door:
 • Het repareren van beschadigde eScooters
 • Hergebruik of recycling van alle resterende onderdelen middels de nieuwste technologieën van onze recyclingpartners
 • eScooters van een oudere generatie een volwaardig tweede leven geven door ze beschikbaar te stellen voor eigendommyTIER Scooter.)

03

COMPENSATIE

8400 VOETBALVELDEN AAN BOS GEBIED BESCHERMEN

Aangezien wij niet al onze emissies tot nul konden terugbrengen, compenseren wij onze resterende emissies door gebieden in Europa en het Amazonegebied te behoeden voor ontbossing en door verdere koolstof compensatieprojecten te steunen. Dankzij klimaatmitigatie- en compensatieprojecten beschermen wij 6000 hectare regenwoud en creëren wij banen voor lokale gemeenschappen met initiatieven zoals de paranoten-teelt.

Samen met onze partner hebben we gekozen voor een mix van herbebossings- en beschermingsprojecten in Zuid-Amerika en Duitsland, die niet alleen de klimaatverandering afzwakken maar ook de lokale gemeenschappen helpen - waardoor TIER een gecertificeerd klimaat vriendelijk bedrijf is geworden.

ONZE VERPLICHTING

TIER's missie is om mobiliteit voorgoed te veranderen. Als volgende stap, en de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid als kernwaarde, heeft TIER de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) als het duurzaamheid kader genomen.

SDG 11

DUURZAME STEDEN & COMMUNITIES

HET DUURZAAM VERBINDEN VAN GEMEENSCHAPPEN

TIER's missie om mobiliteit voorgoed te veranderen, gaat hand in hand met het faciliteren van de ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen. Aangezien dit de kern is van wat we doen, ondersteunt TIER daarmee de Sustainable Development Goal 11 en draagt het daar ook aan bij. SDG 11 kan echter alleen echt worden bereikt door tegelijkertijd SDG's 9, 12, 13 en 17 te ondersteunen en zich hiervoor in te zetten.

SDG 9

INDUSTRIE, INNOVATIE & INFRASTRUCTUUR

TECHNOLOGIE VOOR HET ONTWIKKELEN VAN TOEGANKELIJKE MOBILITEIT

TIER wil het voortouw nemen op de weg naar naadloze en duurzame mobiliteit. Innovatie en technologie hebben een enorm potentieel om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van mobiliteit - toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze zelf ontwikkelde software en mobiliteitsplatform benadrukken dit en dragen bij aan Sustainable Development Goal 9.

Lees het artikel voor meer info

SDG 12

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

VERWISSELBARE BATTERIJEN

TIER wil de toon zetten op het gebied van duurzame consumptie, productie en bedrijfsvoering. De introductie van een nieuw bedrijfsmodel, de eerste scooter in de sector met verwisselbare batterijtechnologie en een superieur onderhouds- en reparatieprogramma, zijn slechts enkele acties die onze bijdrage aan Duurzame Ontwikkeling Doelstelling 12 onderstrepen.

SDG 13

Climate Action

KLIMAATNEUTRALE MOBILITEIT IS HIER

Om de klimaatverandering actief tegen te gaan, hebben we onze koolstofuitstoot zoveel mogelijk beperkt. De rest compenseren we door klimaatprojecten te steunen die zowel het milieu als de lokale gemeenschappen ten goede komen. Wij zullen mensen altijd aanmoedigen om gebruik te maken van (micro-) mobiliteitsoplossingen in plaats van voertuigen met verbrandingsmotoren om de emissies verder te beperken.

SDG 17

JUISTE PARTNERS VOOR ONZE DOELEN

PARTNERS OM TOEGANG TOT DUURZAME OPLOSSINGEN TE BEVORDEREN

Het ontwikkelen van sterke en duurzame partners met alle relevante belanghebbenden is van cruciaal belang om duurzame, end-to-end mobiliteitsoplossingen aan te kunnen bieden. TIER laat zien hoe elke mobiliteitsaanbieder, elk met een unieke kennisbasis - als deze tenminste worden samengebracht - echt kan zorgen voor toegankelijke en duurzame stedelijke vervoersinfrastructuren.  Lees het artikel voor meer info

EXTRA PROJECTEN

TIER BIJ DE CLIMATE STRIKE

TIER nam in september 2019 deel aan de Global Climate Strike om zich te verenigen en actie te eisen nu de Duitse regering haar volgende stappen op het gebied van klimaatbeleid zou aankondigen. Alle werknemers van TIER namen deel aan de demonstraties die in heel Duitsland en Europa werden gehouden.

No2crimes

No2Crimes is een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met misdaadpreventie onder jongeren in Malmö. TIER is een trotse supporter van No2Crimes en stelde scooters ter beschikking voor het team om deze te gebruiken tijdens 'Night Walks' - een terugkerend evenement waarbij vrijwilligers jongeren ondersteunen.

Women at TIER

Vorig jaar zijn we begonnen met de Women at TIER webinarserie met als missie om de vrouwen met wie we werken te inspireren door middel van voorbeelden van leiderschap en leren, om zo afdelingsoverstijgende uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken - zowel binnen TIER als in andere startups en werkomgevingen.

Tree planting

Als onderdeel van onze wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven zet TIER zich in voor de bescherming van een equivalent van 8400 voetbalvelden van het Amazoneregenwoud. Naast onze wereldwijde ambities bracht ons TIER-team een kille, maar heerlijke tijd door ten noorden van Berlijn voor het planten van bomen samen met ClimatePartner.

HET IS NU AAN JOU:

RIJD KLIMAATNEUTRAAL MET TIER!

HEB JE NOG VRAGEN?

TIER Sustainability Management

sustainability@tier.app