Duurzaamheid bij TIER

Voor de missie van TIER om mobiliteit voorgoed te veranderen vormt duurzaamheid een belangrijke motor. Als toonaangevend aanbieder van micromobiliteit is het ons doel de transitie naar koolstofarme mobiliteit mogelijk te maken.

Wij zijn klimaatneutraal

Sinds januari 2020 hebben wij ons ertoe verplicht om volledig klimaatneutraal te zijn. Daarmee zijn we het eerste micromobiliteitsbedrijf dat deze stap zet. Met ondersteuning van onze partner ClimatePartner kozen we voor een aanpak in drie stappen, die ons niet alleen hielpen te achterhalen wáár we uitstoten, maar ook waar we het grootste potentieel hebben om de uitstoot te verminderen. Pas toen we niet verder konden verminderen, besloten we onze resterende uitstoot te compenseren.

 • emmisions

  Stap 1

  Onze uitstoot berekenen

  Voor het berekenen van onze mondiale voetafdruk telden we alle uitstoot voor de hele levenscyclus van onze service mee - van productie en transport van onze voertuigen, tot onze dagelijkse werkzaamheden en het recyclen en hergebruiken van onze voertuigen en accu’s nadat ze zijn afgeschreven voor onze gedeelde mobiliteitsdiensten. Onze methodiek voor koolstofboekhouding volgt het GHG-protocol en is nauwkeurig afgestemd op ISO-standaards.

 • emmisions

  Stap 2

  Uitstoot vermijden en verminderen

  Het ons doel de CO2-footprint van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken door alle processen en activiteiten van ons bedrijf voortdurend te verbeteren. We hebben onze footprint drastisch verlaagd door over te stappen naar een groen bedrijfswagenpark en in al onze magazijnen en kantoren groene energie te gebruiken. Door het ontwerp van onze voertuigen zo te verbeteren dat ze langer meegaan, het gebruik van CO2-intensieve materialen in de productie te beperken, en onze logistiek te optimaliseren, brengen we de uitstoot voor onze hele toeleveringsketen verder omlaag.

 • emmisions

  Stap 3

  Onze impact compenseren

  De resterende uitstoot die we in deze fase niet kunnen voorkomen of verminderen wordt gecompenseerd met gecertificeerde CO2-compensatieprojecten om klimaatneutraliteit te bereiken. Samen met ClimatePartner ondersteunt TIER bosbeschermingsprojecten en projecten voor schone energie via onze compensatie-inspanningen.

Samenwerken met recyclingexperts

De winning van grondstoffen voor de productie van lithium-ion-accu’s, die wij in onze voertuigen gebruiken, is erg belastend voor het milieu. Als onderdeel van onze commitment om duurzaam te zijn streven wij ernaar afval door accu’s te vermijden en onze milieu-impact te verminderen door onze accu’s een tweede leven te geven. Hiervoor werken we samen met de Duitse reparatie- en recyclingexperts van (bedrijfsnaam: Vertical Values).

Onze commitments

tier-business-01
Uitstoot verlagen

Wij geloven in de noodzaak om stappen te nemen voor het verlagen van uitstoot, en we geloven in de wetenschap achter deze visie. Lees meer.

tier-business-11
Verantwoorde Supply Chain

Omdat wij als bedrijf onze waarden en normen erg serieus neemt, is het voor ons belangrijk dat onze leveranciers dezelfde commitment delen. Lees onze gedragscode voor leveranciers.

Lees meer

tier-business-21
SDG´s van de VN

TIER heeft als missie om mobiliteit voorgoed te veranderen. Duurzaamheid vormt de kern van ons DNA en wij hanteren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN als leidraad voor onze acties. We zijn met name trots op onze bijdrage aan vijf SDG’s.

tier-business-31
Gezamenlijke inzet voor duurzaamheid

In 2020 bundelden we de krachten met Dott en Voi om de duurzaamheidsnorm binnen de sector voor micromobiliteit te verhogen. Samen hebben we tien beloftes op het gebied van milieu en samenleving geformuleerd die betrekking hebben op de volledige levenscyclus van onze mobiliteitsdiensten. Natuurlijk met als doel dat zowel de omgeving als de mensen die we bedienen hiervan profiteren.