Bærekraft hos TIER

Bærekraft er et nøkkelpunkt i TIER's misjon om å endre mobilitet for alltid. Som den ledende leverandøren av mikromobilitet har vi som mål å gå over til lavkarbontransport.

Vi er klimanøytrale

Siden januar 2020 har vi tatt ansvar for å være helt klimanøytrale og er det første mikromobilitetselskapet som gjør dette. For å oppnå klimanøytralitet sammen med vår partner ClimatePartner tok vi en tre trinns tilnærming, som hjalp oss med å ikke bare finne ut hvor vi har utslipp, men også hvor vi har det høyeste potensialet for å redusere utslipp. Først da vi ikke kunne redusere ytterligere, kompenserte vi vårt resterende utslipp.

 • emmisions

  Trinn 1

  Kalkulere utslippene våre

  Når vi måler vårt globale avtrykk inkluderer vi alle utslipp fra hele livssyklusen til våre tjenester - fra produksjon og forsendelse av våre kjøretøy, over vår daglige drift til resirkulering og gjenbruk av våre kjøretøy og batterier når de tas ut av drift fra vår delte mobilitetstjeneste. Vår karbonregnskapsmetodikk følger GHG-protokollen og den er tett på linje med ISO-standarder.

 • emmisions

  Trinn 2

  Unngå og redusere utslipp

  Vårt mål er å redusere så mye av vårt selskaps karbonavtrykk som mulig ved å forbedre alle prosesser og områder til selskapet vårt kontinuerlig. Vi har redusert vårt avtrykk drastisk ved å ha en grønn driftsmodell med bruk av fornybar energi i alle våre lagerbygninger og kontorer. Ved å forbedre designet til våre kjøretøy for en lang levetid, begrense bruk av karbo-intensive materialer i produksjon og optimalisering av logistikken vår, reduserer vi våre utslipp ytterligere over hele forsyningskjeden vår.

 • emmisions

  Trinn 3

  Kompensere vår påvirkning

  Restutslipp som vi ikke kan unngå eller redusere på dette tidspunktet kompenseres gjennom sertifiserte karbonkompensasjonsprosjekter for å oppnå klimanøytralitet. Sammen med ClimatePartner, støtter TIER beskyttelse av skog og rene energiprosjekter gjennom kompensasjoner.

Partnerskap med eksperter på resirkulering

Utvinning av råvarer for produksjon av litium-ion-batterier, som brukes i våre kjøretøyer, representerer en stor miljøbelastning. Som en del av vårt ansvar for bærekraft prøver vi å unngå batteriavfall og å redusere vår miljøpåvirkning ved å gi batteriene våre en andre livsfase. For dette samarbeider vi med de tyske ekspertene på reparasjoner og resirkulering fra (Company name: Vertical Values).

Vårt ansvar

tier-business-01
Redusere utslipp

Vi tror på behovet for å redusere utslipp og vi tror på vitenskapen som driver denne tenkningen. Les mer.

tier-business-11
Ansvarlig forsyningskjede

Som et selskap som tar verdiene og prinsippene sine svært alvorlig, setter vi pris på leverandører som deler vårt ansvar. Les de etiske retningslinjene for våre leverandører.

Les mer

tier-business-21
FNs bærekraftmål

TIER's misjon er å endre mobilitet for alltid. Bærekraft er i kjernen av vårt DNA og vi har tatt i bruk FNs bærekraftsmål (SDG-er) som en ledende ramme. Vi er spesielt stolte av å bidra til de følgende fem SDG-er.

tier-business-31
Delt bærekraftig ansvar

I 2020 slo vi oss sammen med Dott og Voi for å øke bærekraftige standarder i mikromobilitetsindustrien. Sammen har vi laget ti miljømessige og sosiale ansvar som dekker livssyklusen til våre mobilitetstjenester. Målet er selvsagt at miljøet og menneskene vi tjener har en fordel av det.