tier-work

Oppfør deg som et dyr

Fra å streife rundt i habitatene deres uten å etterlate så mye som et karbonpoteavtrykk, til å sette vinger i arbeid for å bygge sterkere samfunn. Dyreadferd kan gi mennesker verdifull lærdom for å leve og bevege seg mer bærekraftig.
embeded-thumbnailplay-button
tier-highlight-image

Av de 8 millioner artene som streifer rundt på planeten, er det bare mennesker som fyller luften med giftige CO2-utslipp, ødelegger verdens habitater og bruker mer enn de trenger for personlig vinning. Som et selskap bygget på bærekraftig og med et oppdrag for å endre mobilitet for godt, mener TIER at dyr er rollemodellene mennesker trenger for å skape sunnere, lykkeligere byer. Tiden er inne for å sette flokkens interesser først, og oppføre seg som dyr.

Beveg deg som en Alpakka

Mennesker kan lære mye av alpakkaer om å leve bærekraftig. De polstrede føttene deres skader ikke jorden, de beiter forsiktig for å beskytte plantene de spiser, og de er ganske drivstoffeffektive. Vi kan ikke alle være like inspirerende som alpakkaen, men TIER prøver definitivt! TIERs kjøretøy er alle helelektriske, produserer ingen CO2, og selskapet har allerede i noen år vært klimanøytralt. Dette betyr at når du beveger deg rundt i byen din på en TIER, beveger du deg uten å skade miljøet – litt som en alpakka.

Gi som en Bie

Bier tar det de trenger til bikuben og bestøver verden med nytt liv mens de går. Ved å gjøre dette kan bier potensielt bidra til 15 av de 17 FNs bærekraftmål, og de vet ikke engang hva et bærekraftmål er. I likhet med bier, er også TIERs formål å gjøre det som trengs for habitatet sitt – ved å støtte og bidra sterkt til fem bærekraftige utviklingsmål ... ikke fullt så livlig som en bie, men TIER gjør sitt beste.

Del som en Bonobo

For en leksjon i vennlighet, finnes det ingen bedre lærer enn bonoboen. Bonoboene styres av kvinner. De har sex for å opprettholde et fredelig kollektivt temperament, og er naturlige delere. De liker å dele mat med andre bonoboer, og vokser aldri fra viljen til å gjøre det. Så hvorfor ikke være litt snillere slik som bonoboen, droppe bilen og velge et mobilitetsalternativ som du kan dele med samfunnet ditt. Deling av en TIER betyr mer plass i byen din, mindre CO2, færre trafikkorker, og ingen kaster bort tid på å lete etter en parkeringsplass.

Hjelp som en Ulv

Ulver spiller en viktig rolle i sine leveområder. Uansett hvor de streifer rundt, hjelper de med å revitalisere og gjenopprette økosystemer og øke bestander av utallige arter. Ulver påvirker dyrebestander. De endrer søke- og søkingsmønstrene til arter og hvordan de beveger seg, og endrer ofte selve landskapet. Denne atferden kan lære mennesker mye om deres potensiale til å påvirke og fordelaktig endre sine egne habitater – slik som å kjøre utslippsfrie 2-hjulede kjøretøy som reduserer mengden CO2 i luften, med sunnere byer som et resultat.

tier-work

Beveg deg bærekraftig som et dyr

appleandroid