Back to countries

Last updated: 12.5.2022

Israel - General Terms and Conditions

מסמך תנאים כלליים

ישראל

מסמך תנאים כלליים

1. מבוא

1.1 טיר אופריישנס ישראל בע''מ (להלן: "TIER") עוסקת בהשכרת קטנועים חשמליים (eScooters) ואופניים חשמליים (eBikes) (אשר יכונו יחד, להלן: "כלי הרכב") באמצעות האפליקציה של החברה לטלפונים סלולריים חכמים (להלן: "אפליקציית TIER"). כלי הרכב ניתנים להשכרה אך ורק ללקוחות הרשומים באפליקציית TIER.

1.2 תנאים כלליים אלו (להלן: "התנאים") הם התנאים על פיהם יסופקו לך שירותי TIER. התנאים חלים על השימוש באפליקציית TIER ועל חוזי השכרת כלי הרכב הנעשים תוך שימוש באפליקציית TIER. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר אך פונים לשני המינים.

1.3 אנא קרא תנאים אלו בעיון. התנאים מפרטים כיצד TIER תספק לך את השירותים, כיצד להיקשר בחוזה עם TIER או לסיימו, כיצד לפעול בכל מקרה של בעיה ומידע חשוב אחר.

2. מידע אודות TIER ופרטי יצירת קשר

2.1 TIER היא חברה הרשומה בישראל, מספר חברה 516435856. כתובת המשרד הרשום של TIER היא מגדל ויתניה תל אביב, רח' החרש 20, תל אביב, ישראל, מספר תיק מע''מ 516435856.

2.2 ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני במוקד שירות הלקוחות של TIER בטלפון 03-7207277 או בדוא''ל support@tier.app.

3. התנאים

3.1 תנאים אלו חלים על השימוש באפליקציית TIER ועל חוזי השכרת כלי הרכב הנעשים תוך שימוש באפליקציית TIER.

3.2 TIER שומרת על זכותה לתקן מסמך תנאים זה מעת לעת, ותודיע לך בדוא''ל אודות כל שינויים כאמור. כל שינויים ייחשבו כמאושרים על-ידך אלא אם דחית אותם בכתב תוך ששה שבועות מקבלת הודעה אודותם מ-TIER או אם תמשיך להשתמש בשירותי TIER לאחר מתן ההודעה. תימסר לך הודעה אודות זכותך להתנגד לשינויים בעת מסירת הודעה אודות השינויים.

4. הסכמתך להשתמש ב-אפליקציית TIER

4.1 על מנת שתוכל לשכור כלי רכב של TIER, עליך להירשם תחילה כלקוח TIER באמצעות יצירת חשבון משתמש באפליקציית TIER. כל לקוח רשאי להירשם פעם אחת בלבד. רק לקוחות שנרשמו כהלכה רשאים להשתמש בשירותי TIER. לא תהיה לך זכות רישום אוטומטית.

4.2 סיום בהצלחה של תהליך הרישום - שבמהלכו תתבקש לקבל על עצמך את התנאים ולמסור פרטים מסוימים, לרבות שמך המלא, כתובת הדוא''ל, מספר טלפון נייד אישי ופרטי תשלום תקפים - מהווה חתימה על הסכם בינך ובין TIER לשימוש באפליקציית TIER (להלן: "הסכם המשתמש"). עותק של הסכם המשתמש יישלח אלייך בדוא''ל.

4.3 לאחר מכן, תוכל לשכור את כלי הרכב באמצעות התקשרות בהסכמי השכרה פרטניים על פי מסמך תנאים זה. לתשומת לבך, הסכם המשתמש לכשעצמו אינו מקים כל זכות, הן ל-TIER והן לך, להיקשר בהסכם השכרת כלי רכב.

4.4 TIER רשאית לסרב לחתום על הסכם משתמש או כל הסכם השכרה אינדיבידואלי עמך, אם תהיה סבורה כי אינך מציית למסמך תנאים זה.

4.5 במתן אישורך למסמך תנאים זה, ניתנת הסכמתך לקבל תכתובות שיווקיות מאיתנו באמצעות אפליקציית TIER או בכל אמצעי אחר (למשל בדוא''ל, במסרון), אלא אם תבחר שלא לקבל תכתובות שיווקיות כאמור. באפשרותך לשנות את העדפותיך על פי החוזה בכל עת, באמצעות משלוח הודעת דוא''ל המציינת את בקשתך, לכתובת הדוא''ל המופיעה בסעיף "שירות לקוחות ותלונות" להלן או בחשבון המשתמש שלך. אם ברצונך להפסיק לקבל תכתובות שיווקיות מאיתנו, באפשרות לבקש מאיתנו להפסיק לשלוח לך תכתובות שיווקיות בכל עת, באמצעות בחירת קישור ההסרה בכל הודעה שיווקית שנשלחה לך או באמצעות פניה אלינו. באמצעות שימוש ב-אפליקציית TIER, הנך מסכים גם כי נוכל לשלוח הודעות למכשיר הטלפון הנייד שלך (התראות) או הודעת דוא''ל או מסרונים בנוגע לפעילותך, או לפעילות הנוגעת לך, באפליקציית TIER, וכן הודעות שירות. בכל עת, תוכל לנהל את העדפות ההתראות שלך או לכבותן באמצעות כיבוי ההתראות בהגדרות של מכשיר הטלפון הנייד שלך. באפשרותך לבקש מאיתנו להפסיק לשלוח לך הודעות דוא''ל בכל עת באמצעות פניה אלינו.

5. חשבון המשתמש

5.1 עליך להיות הבעלים הרשום של חשבון הבנק או כרטיס האשראי אשר פרטיו יימסרו על ידך ל-TIER. עליך לשמור על עדכניות הפרטים האישיים שתמסור לנו במהלך תהליך הרישום. האמור חל בייחוד ביחס לכתובת הדוא''ל, מספר הטלפון הנייד ופרטי התשלום שלך.

5.2 אינך רשאי להתיר לאף צד שלישי להשתמש בכלי הרכב של TIER אותו הזמנת באמצעות חשבון המשתמש שלך, ואינך רשאי למסור את פרטי ההתחברות שלך לצורך שימוש על ידי אחרים. עליך, ללא דיחוי: (1) לשנות את ססמתך אם יש לך בסיס להאמין כי אדם אחר גילה אותה; ו-(2) להודיע ל-TIER אודות כך.

5.3 על מנת להשתמש באפליקציית TIER, עליך להיות בעל טלפון סלולרי חכם, העומד בדרישות הטכניות של אפליקציית TIER. לאחר הורדת אפליקציית TIER, הטלפון הנייד של המשתמש ייבדק אוטומטית על מנת לזהות באם הוא עומד בדרישות אלו. באחריותך לוודא כי ניתן לשלוח ולקבל תכתובות נתונים סלולריות, וכל העלויות שתוטלנה על ידי ספק שירותי הסלולר שלך בנוגע לכל תשדורת נתונים תוטלנה עלייך.

5.4 אינך רשאי להעתיק או לשנות את אפליקציית TIER באמצעי טכנולוגיית מידע. אם יתגלה כי הפרת או ניסית להפר איסור זה, TIER תהיה רשאית לבטל את גישתך לאפליקציית TIER באופן מיידי, מבלי לגרוע מזכויות וסעדים אחרים העומדים לה על פי דין.

5.5 עליך להודיע ל-TIER ללא דיחוי במקרה של אובדן או גניבה של המכשיר הנייד הקשור לחשבון המשתמש שלך או בכל נסיבות אחרות שבהן ייתכן כי חשבון המשתמש שלך ישמש צדדים שלישיים. על מנת למנוע שימוש לרעה, TIER תשבית את הגישה לחשבון עד לפתרון העניין, ותמסור לך הודעה בדוא''ל אודות השבתת הגישה.

6. הזמנת כלי רכב ותחילת נסיעה, Group Ride

6.1 השכרת כלי הרכב מותנית בזמינות. כלי הרכב זמינים רק בטריטוריה מוגדרת באזור מסוים (להלן: "שטח הפעילות").

6.2 באפשרותך לשכור רק כלי רכב המסומנים כזמינים באפליקציית TIER. לתשומת לבך, לעיתים, אות GPS לא מדויק עשוי לגרום לחוסר התאמה בין מיקום כלי הרכב בפועל והמיקום המופיע באפליקציית TIER.

6.3 ניתן לשריין כלי רכב מסוים ללא תשלום לפרק זמן מרבי של עשר דקות לפני הנסיעה.

6.4 בבחירת "Start Ride" באפליקציית TIER, הנך מגיש הצעה מחייבת לשכור את כלי הרכב ששריינת. TIER מקבלת הצעה זו באמצעות שחרור כלי הרכב לשימושך, תוך יצירת הסכם השכרה בנוגע לנסיעה זו.

6.5 תקופת ההשכרה תחל כאשר הסכם ההשכרה המסוים נחתם, ותסתיים כאשר תסיים את נסיעתך על פי סעיף 7 או לאחר חלוף תקופת השכרה מרבית בת 120 דקות.

6.6 עליך להודיע ל-TIER ללא דיחוי אודות כל פגם או נזק בכלי הרכב, שנודע לך לפני תחילת נסיעתך. אינך רשאי להשתמש בכלי מסוים אם יש בו פגמים או נזקים כאמור שעשויים בבירור לפגוע בבטיחות הדרכים או בתפקוד הכללי של כלי הרכב.

6.7 כמו כן, עליך להודיע ל-TIER בהקדם האפשרי אודות כל פגמם או נזק הנראה לעין, כגון צמיגים בלויים או נזק למגן הבוץ.

6.8 TIER רשאית להתקשר למספר הטלפון הנייד המופיע בחשבון המשתמש שלך אם תזהה הפרעה משמעותית בשימושך בכלי הרכב.

6.9

בערים מסוימות, אנו מציעים לכם את האפשרות לשכור כמה רכבי TIER בו-זמנית במסגרת נסיעה קבוצתית ("Group Ride"). הנסיעות הקבוצתיות כפופות להיצע ולזמינות באזור הפעילות הרלוונטי ותוכלו לראות זאת בהתאם באפליקציה.

על מנת להשתמש ב-Group Ride, עליכם לוודא שכל אחד מהאורחים שלכם יקרא את התנאים וההגבלות שלנו, ובפרט, שכל אחד מהאורחים שלכם מעל גיל 18, שייעשה שימוש כיאות בכל רכבי TIER שתשכרו ושהם יוחנו כיאות. כמו כן, הנכם מתחייבים לשלם את כל האגרות שייגרמו בקשר ל-Group Ride שלכם ואתם אחראים לכל נזק שנגרם על ידי האורחים שלכם ואחראים לדווח לנו עליו באופן מיידי. ניתן לסיים את הנסיעות הבודדות של ה-Group Ride רק לאחר שרכבי ה-TIER לא יהיו יותר בשימוש על ידי האורחים הרלוונטיים.

7. סיום נסיעה

7.1 כאשר ברצונך לסיים את נסיעתך, עליך לחנות את כלי הרכב כהלכה על פי סעיף 8 ולאחר מכן לפעול על פי הנוהל באפליקציית TIER לצורך סיום ההשכרה.

7.2 עליך לבדוק באמצעות אפליקציית TIER את גבולות שטח הפעילות ואת האזורים האסורים לחניית כלי רכב. אם תסיים את ההשכרה מחוץ לשטח הפעילות, תהיה אחראי לעלויות שינוע כלי הרכב בחזרה אל שטח הפעילות.

7.3 באפשרותך לסיים את ההשכרה באמצעות אפליקציית TIER אך ורק אם כלי הרכב נמצב בשטח הפעילות ומחוץ לאזור שבו נאסרה חניית כלי הרכב.

7.4 לתשומת לבך, לא ניתן לסיים נסיעה ללא חיבור אינטרנט, כך שיהיה עליך להעביר את כלי הרכב למקום שונה שבו קיים חיבור אינטרנט.

7.5 אם לא תסיים את ההשכרה באמצעות אפליקציית TIER לאחר חניית כלי הרכב, עסקת ההשכרה תסתיים באופן אוטומטי לאחר 60 דקות ללא כל שימוש או תנועה של כלי הרכב. אם ברצונך להשתמש בכלי הרכב לאחר שההשכרה הסתיימה באופן אוטומטי, תידרש להתחיל השכרה חדשה.

7.6 אם מטעמים טכניים, אינך יכול לסיים את עסקת ההשכרה באמצעות אפליקציית TIER, עליך להודיע על כך ל-TIER ללא דיחוי, על מנת לתאם פעולות נוספות לסיום ההשכרה מול TIER.

7.7 חובתך לשלם את דמי ההשכרה תסתיים רק לאחר סיום עסקת ההשכרה, אלא אם לא תוכל לסיימה מטעמים שמעבר לשליטתך.

7.8 לאחר סיום עסקת ההשכרה, יוצגו בפניך תקופת ההשכרה הכוללת והחיוב הכולל בגין ההשכרה.

8. חניית כלי רכב

8.1 יש לחנות כהלכה את כלי הרכב בשטחים ציבוריים שבהם חניית כלי רכב אינה אסורה על פי הכללים או התקנות המקומיות.

8.2 אינך רשאי לחנות כלי רכב באופן המסכן את הבטיחות בדרכים או את זכויותיהם של צדדים שלישיים.

8.3 עליך לחנות את הרכב תוך שימוש במעצור כלי הרכב.

8.4 בייחוד, אין לחנות כלי רכב:

בזווית ישרה לכביש, בזווית ישרה למדרכה, בקרבת צמתים או באופן אחר המקשה על התעבורה; או

ליד עצים, תמרורי דרכים, רמזורים, מדחנים, מכונות ממכר אוטומטיות, גדרות של צדדים שלישיים, ספסלים, מיכלים, פחי אשפה, לפני או בקרבת יציאות חירום ובניינים של מכבי אש, לפני כניסות או יציאות, במקומות שבהם אסורה העצירה, בכבישי גישה המובילים למרכזי תחבורה ציבורית, בשבילי אופניים, על עזרי התמצאות לעיוורים, במעברי חציה, בתוך בניינים, בחצרות פנימיות של בניינים, בכלי רכב אחרים, בפארקים ובריאות ירוקות, במקומות שבהם כלי הרכב יסתיר פרסומות או ריהוט רחוב או באופן שייפגע תפקוד של מתקנים, בשטחים השמורים להעמסה או פריקה או במקומות שנשמרו למשתמשים או לשירותים אחרים, או במקומות שבהם חניית כלי הרכב תגביל את המרחב הנחוץ למשתמשי כסאות גלגלים ולבעלי נכויות.

8.5 יש לחנות את כלי הרכב באזורים נגישים לציבור ולא במקומות שהגישה אליהם קשה, לרבות, ובייחוד (אלא אם סומנו כמקומות חניה ייעודיים לכלי רכב של TIER):

שטח פרטי או שטח חברה;

חצרות פנימות;

חניונים;

מפרצי חניה ללקוחות, בייחוד לפני מרכזי קניות, סופרמרקטים, מסעדות ובארים;

מפרצי חניה באוניברסיטאות ובמתקנים ציבוריים אחרים; או

חללים פנימיים.

8.6 כמו כן, לא ניתן לחנות את כלי הרכב באזורים שהחניה בהם מוגבלת בימים מסוימים או בשעות מסוימות ביום או לכלי רכב מסוימים. האמור חל גם על איסורי חניה שבנוגע להם ניתנה הודעה על ידי הרשויות המקומיות, אולם טרם נכנסו לתוקף (למשל, איסור זמני על חניה החל במועד מסוים בעתיד בשל אירועים או הובלות בתים המשפיעים על האתר הרלבנטי).

עליך למסור מידע בתום לב, אם תידרש על ידי TIER, אודות המיקום המדויק שבו חנית את כלי הרכב.

9. תשלום דמי ההשכרה

9.1 הנך מחויב לשלם את דמי ההשכרה בגין שימושך בכלי הרכב. לפני ההתקשרות בהסכם השכרה, אפליקציית TIER תציג את דמי הפתיחה לצורך פתיחת כלי הרכב וכן את המחיר לדקת שימוש (כולל מס ערך מוסף). סך דמי ההשכרה ישולמו בעת סיום חוזה ההשכרה.

9.2 לא תחויב בגין דמי השכרה, אם מסיבות שמעבר לשליטתך, לא היה ביכולתך להשתמש בכלי הרכב על אף שסווג כזמין באפליקציית TIER.

9.3 ייגבה ממך חיוב בגין שימושך בכלי רכב לפי דקות (חלקי דקות ייגבו כדקות מלאות) או על פי תנאי חבילה בתשלום מראש. בנוגע לרכישת חבילות בתשלום מראש, מסמך התנאים לחבילות בתשלום מראש (המפורסם בכתובת https://about.tier.app/terms-and-conditions/) יחול בנוסף למסמך תנאים זה.

9.4 TIER עובדת עם נותני שירותי תשלום שונים. תשלומים מבוצעים בהתאם לאמצעי התשלום שנבחר על ידך בתהליך הרישום. בחתימתך על הסכם השכרה, הנך מאשר כי אתה מוסמך לאשר את העברת התשלום מהחשבון שצוין באמצעות חיוב מיידי. הנך אחראי להבטיח כי אמצעי התשלום הנבחר על ידך מספיק לצורך כיסוי תשלום דמי ההשכרה. אם לא ניתן לבצע תשלום בשל כיסוי לא מספק או מטעמים אחרים שבאחריותך, TIER רשאית לגבות ממך תשלום על הוצאותיה בפועל, אלא אם תוכל להוכיח כי TIER לא הוציאה הוצאות כלשהן או הוציאה הוצאות נמוכות יותר. האמור אינו גורע מכל זכות וסעד חוקיים אחרים העומדים ל-TIER.

9.5 הנך רשאי לקזז סכומים בשל תביעות שיש לך כלפי TIER כנגד תביעות של TIER כלפיך, אך ורק ככל שהתביעות הנגדיות כאמור אינן במחלוקת או הוכרעו באופן סופי ומוחלט.

9.6 בערים מסוימות, TIER מאפשרת לקבל הטבות בגין השימוש ברכבי TIER מסוימים בצורה של ביטול נעילה בחינם או דקות חינם ("Freebies"). כלי רכב שניתן לצבור באמצעותם Freebies יוצגו בפניכם באפליקציית TIER.

תוכלו לצבור Freebies אם אתם:

א) משתמשים ברכבי TIER המסומנים באפליקציית TIER כזמינים ל- Freebies; וכן:

ב) נוסעים את המרחק המינימלי המצוין (אם נקבע) או מחנים את רכב ה-TIER באזור ייעודי ספציפי.

ה- Freebies שנצברו יזוכו בחשבון הלקוח שלכם בסוף הנסיעה ואפשר יהיה להשתמש בהן רק לנסיעות עתידיות. ה- Freebies אינן ניתנות להעברה, אלא אם צוין אחרת באפליקציית TIER, ומשך תוקפן יכול להיות מוגבל גם לפרקי זמן קצרים. לא ניתן למכור Freebies ולא יתקבל תשלום בגין ערכן.

TIER רשאית לשנות או להפסיק את האפשרות לצבור Freebies בכל עת. Freebies שכבר נצברו לא יושפעו משינוי מעין זה.

10. הרשאה לנהוג

10.1 הנך רשאי לרכוב על כלי רכב רק אם:

הנך בן 18 שנה לפחות;

אינך מנוע על פי כל דין מלהשתמש בכלי הרכב;

אימתת את זהותך ואת רשיון הנהיגה שלך באמצעות אפליקציית TIER; ו-

יש לך חשבון משתמש פעיל ב-TIER.

10.2 עליך להיות מסוגל לנהוג בכלי הרכב מבלי לסכן את תנועת הולכי הרגל או כלי הרכב, ועל פי כללי התנועה החלים ותקנות הסדר הציבורי. עליך להיות בעל נסיון וכישורים מינימליים בסיסיים לנהיגה על כלי רכב ממונע, ועליך להיות בקי בתפעול ושימוש בטוח בכלי רכב ממונעים.

11. התחייבויותיך

11.1 עליך לטפל בכלי הרכב בצורה נאותה, להקפיד על תקנות התנועה החלות ולא לסכן זכויות צדדים שלישיים באמצעות שימושך בכלי הרכב.

11.2 בייחוד, עליך:

להקפיד על מגבלת משקל מרבית של 100 ק''ג;

לחבוש קסדה מתאימה כנדרש על פי הכללים והתקנות המקומיים;

לרכוב אך ורק בנתיבים המותרים על פי החוקים והתקנות המקומיים לצורך שימוש בכלי הרכב;

לא להשאיר את כלי הרכב ללא השגחה במהלך תקופת ההשכרה;

לדווח ל-TIER על כל ליקוי או פגם, בייחוד אם נגרמו בכוח או מתאונה, ללא דיחוי מיד עם היוודע הליקוי או הפגם;

להבטיח, במידה שבאפשרותך לעשות כן באופן סביר, כי השימוש בכלי הרכב ייעשה אך ורק באופן בטוח לתפעול ובטוח לתנועת הולכי רגל וכלי רכב;

להקפיד על תקנות התעבורה החלות בזמן הנסיעה ברכב. במקרה של אופניים חשמליים, הסיוע החשמלי יתנתק כאשר האופניים החשמליים יגיעו למהירות של 25 קמ''ש (המהירות המרבית) או מהירות מרבית נמוכה יותר כפי שתחול באזורים מסוימים;

לעצור מיד את כלי הרכב כאשר נדלקת נורת אזהרה או אם מופיע סימן תקלה על גבי הצג הנמצא לצד הכידון, ולפנות אל TIER על מנת לבדוק האם ניתן להמשיך את הנסיעה בבטחה; ו-

לחנות את כלי הרכב כהלכה על פי הוראות סעיף 8.

11.3 אינך רשאי:

לרכוב בכלי הרכב תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות העלולות לפגוע ביכולתך לנהוג (חל איסור מוחלט על אלכוהול - מדידת אלכוהול בדם של 0.0%).

לרכוב בכל מקום שאינו מותר לשימוש בכלי הרכב;

להשתמש בכלי רכב לצורך רכיבת שטח, אירועי ספורט מוטורי או מירוצים מכל סוג;

להשתמש בכלי רכב לצורך הובלת חומרים בעירים, רעילים או חומרים מסוכנים אחרים, בכמות העולה על כמויות רגילות לשימוש ביתי;

להשתמש בכלי רכב לצורך הובלת חפצים או חומרים אשר, לאור אופיים, מידותיהם, צורתם או משקלם, עשויים לסכן את בטיחות הנסיעה או לפגוע בכלי הרכב;

לרכוב על כלי הרכב עם אדם או אנשים אחרים;

להשתמש בכלי הרכב לצורך ביצוע עבירות פליליות; או

לבצע באופן שרירותי תיקונים או המרות מכל סוג בכלי הרכב או לאפשר לצד שלישי לעשות כן.

11.4 מתוך כבוד לסביבה, לציבור וליתר לקוחות TIER, עליך להשתדל לנהוג באופן מסודר, אקולוגי וחסכוני בחשמל.

12. פעולות לביצוע במקרה של תאונה

12.1 עליך לדווח ל-TIER ללא דיחוי על כל תאונות הנוגעות לכלי הרכב.

12.2 לאחר תאונה, עליך להודיע למשטרה ללא דיחוי ולוודא כי המשטרה מבצעת תיעוד רשמי של התאונה. ככל שהמשטרה מסרבת לבצע תיעוד התאונה או אם לא ניתן לעשות זאת מסיבה אחרת, עליך להודיע על כך ל-TIER באופן מיידי ולתאם עם TIER את אופן הפעולה. האמור חל בין אם אתה גרמת לתאונה או אם נגרמה על ידי צד שלישי. אינך רשאי לעזוב את מקום התאונה עד אשר:

המשטרה תשלים את תיעוד התאונה (או אם המשטרה אינה יכולה לתעד את התאונה, עד אשר תודיע ל-TIER ותפעל בהתאם להוראותיה הסבירות); ו-

יושמו כהלכה כל אמצעים להשגת ראיות ולצמצום נזקים, כפי שקבעה TIER.

12.3 במקרה של תאונה הנוגעת לכלי רכב הנהוג על ידך, אינך רשאי ליטול כל אחריות או למסור כל הודאה דומה. אם תיטול או תודה בכל אחריות על אף איסור זה, הרי שהאחריות תוטל עלייך באופן בלעדי, ו-TIER ומבטחיה לא יהיו מחויבים בכל הודעה או נטילת אחריות כאמור.

12.4 בין אם אתה גרמת לתאונה או אם נגרמה על ידי צד שלישי, TIER תמסור לך טופס לדיווח פציעה ו/או נזק. יש למלא טופס זה במלואו ולהשיבו ל-TIER תוך שבעה ימים מקבלתו על ידך. מועד משלוח הטופס ל-TIER ייחשב המועד הקובע לעניין לוח זמנים זה. אם טופס דיווח הנזקים לא יישלח אל TIER לפני המועד האחרון, אזי המבטח לא יטפל - ועשוי שלא ליישב - את התביעה בגין התאונה. אם המבטח יסרב ליישב את התביעה בגין התאונה משום שלא עמדת בלוח הזמנים להשיבה, אזי TIER תביא נגדך את כל טענות שנטענו נגדה כתוצאה מכך.

12.5 הנך מחויב למסור מידע אמת בנוגע לתאונה, במיוחד בנוגע למקום התרחשותה.

13. ביטוח

13.1 כלי הרכב של TIER מבוטחים בביטוח אחריות צד ג' בישראל.

13.2 אינך רשאי למסור הודאה או ליישב כל נזק שבוטח בביטוח אחריות צד ג' מבלי לקבל את הסכמתה של TIER מראש.

14. אחריות TIER

14.1 TIER אחראית כלפיך בגין נזקים צפויים שנגרמו על ידה. אם TIER לא תציית למסמך תנאים זה, TIER תהיה אחראית בגין נזקים שייגרמו לך, שהנם תוצאה צפויה של אי ציות כאמור או של התרשלות מצדה של TIER. נזקים הנם צפויים אם ברור כי הנזק יתרחש או שהיה צפוי לשני הצדדים בעת ההתקשרות בהסכם.

TIER אינה אחראית כלפיך:

בגין נזקים שלא היו צפויים לצדדים כאשר ההסכם נחתם או כאשר שכרת את כלי הרכב;

כל נזק שנגרם לך, ככל שנגרם מאי ציותך למסמך תנאים זה או כל אירוע שאינו בשליטתה הסבירה של TIER; או

בגין כל נזק עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, אובדן עסקים, הפרעה לעסקים או אובדן הזדמנויות עסקיות אם תשתמש בשירותי TIER לכל מטרה מסחרית או עסקית.

14.2 TIER אינה מסייגת או מגבילה את אחריותה כלפיך במקרה בו יהיה זה בלתי חוקי לעשות כן. האמור כולל אחריות למוות או לנזקי גוף שנגרמו בשל התרשלות TIER או התרשלות עובדי, נציגי או קבלני המשנה של TIER; בגין הונאה או מצג שווא שקרי או בגין הפרת זכויותיך החוקיות.

15. אחריותך

15.1 הנך אחראי כלפי TIER בגין כל נזק שבאחריותך. האמור כולל, בייחוד, כל גניבה או נזק לכלי רכב של TIER להם הנך אחראי. TIER זכאית לשיפוי מצדך בנוגע לתביעות של צדדים שלישיים (לרבות הוצאות משפט).

15.2 הנך אחראי לכל הפרה של תקנות התעבורה, תקנות הסדר הציבורי והוראות חוק אחרות שבאחריותך לציית להן בנוגע לשימוש בכלי הרכב. הנך אחראי לכל הקנסות, התשלומים וההוצאות, ועליך לשפות את TIER בנוגע לכל טענה של צד שלישי בנוגע לכך. למען הסר ספק, לא תהיה אחראי במקרה בו הקנסות, התשלומים, ההוצאות או התביעות כאמור נבעו אך ורק משימוש על פי הוראות מסמך תנאים זה, בכלי רכב שהיה פגום.

לא תהיה אחראי במידה שמבטח יפצה בגין הנזקים, ללא זכות חזרה כנגד TIER.

15.3 לא תחול כל הגבלת אחריות שהוסכמה בין TIER ובינך בנוגע לנזקים לכלי רכב, אם הנזק נגרם על ידך מרצון.

16. השבתת גישה זמנית לחשבונות משתמשים ומניעת שימוש

16.1 TIER רשאית להשבית באופן זמני את גישתך לחשבון המשתמש אם:

מידע החיוני לביצוע חוזה נמסר באופן שגוי בחשבון המשתמש;

הנך מפגר בביצוע תשלומים שאינם בסכום זניח, חרף העובדה שקיבלת הודעה אודות פיגורים כאמור;

מתרחשות הפרות חוזיות מהותיות אחרות, שהנך אחראי להן; או

תאבד את הטלפון הנייד האישי הקשור לחשבון המתשמש שלך, או אם הוא נגנב ממך, או אם צדדים שלישיים יכולים להשתמש באופן בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך.

16.2 TIER תסיר את החסימה מחשבון המשתמש שלך ללא דיחוי לאחר שהסיבה שהובילה להשעיה נפתרה.

16.3 TIER רשאית למנוע את המשך שימושך בכלי הרכב אם תפר מסמך תנאים זה פעם נוספת, ואם לא הגבת למכתב התראה שנשלח בטרם נקיטת פעולות על-ידי TIER.

17. תקופת הסכם המשתמש וסיומו

17.1 הסכם המשתמש יחול לפרק זמן בלתי מוגבל וכל צד להסכם רשאי לסיימו בכתב, באמצעות מתן הודעה בת שבועיים לפני תום כל חודש קלנדרי.

17.2 כל צד רשאי לסיים את ההסכם בשל הפרה, באופן מיידי. TIER תהיה רשאית לסיים את הסכם המשתמש באופן מיידי אם:

תפגר באופן חוזר בביצוע תשלומים המגיעים ל-TIER, על אף קבלת הודעה מ-TIER אודות פיגורים כאמור;

מסרת מידע לא נכון או הסתרת נסיבות עובדתיות במהלך תהליך הרישום או במהלך יחסיך החוזיים עם TIER, באופן שיהיה בלתי סביר לצפות מ-TIER להמשיך את מערכת היחסים החוזית;

על אף העובדה שנשלח לך מכתב התראה לפני תביעה, לא חדלת מהפרות חמורות של מסמך תנאים זה, או לא תיקנת, תוך פרק זמן סביר, כל תוצאה של הפרה כאמור;

רכבת על כלי רכב תחת השפעת אלכוהול או סמים;

גילית את פרטי הכניסה לחשבון המשתמש שלך ב-TIER לאדם אחר; או

ניסית לקרוא, להעתיק או לשנות את אפליקציית TIER.

18. מידע אישי

18.1 TIER תאסוף ותעבד מידע אישי בנוגע אליך, ככל שמידע כאמור נדרש למימוש זכויות והתחייבויות TIER על פי הסכם המשתמש. במסגרת עיבוד המידע האישי שלך, TIER תקפיד על הוראות החוק הרלבנטיות.

18.2 לפרטים ומידע נוספים אודות היקף האיסוף, האחסון והעיבוד של מידע אישי בנוגע אליך, עיין בהודעת הפרטיות של TIER, המפורסמת בכתובת: https://about.tier.app/de/priv...

19. הדין החל

הסכם המשתמש והסכמי ההשכרה הפרטניים כפופים לדין מדינת ישראל, ולבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הנובעת מהסכמים אלו או בנוגע להם.

20. הוראות סופיות

20.1 אינך רשאי להמחות לצד שלישי את זכויותיך או התחייבויותיך על פי הסכם המשתמש, מבלי לקבל את הסכמת TIER מראש. TIER רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם המשתמש או על פי מסמך תנאים זה לכל חברה או ישות משפטית אחרת.

20.2 אם TIER לא תעמוד באופן מיידי על כך שתבצע דבר מה שהנך מחויב לו על פי מסמך תנאים זה, או אם TIER תשתהה בנקיטת כל פעולה כלפיך בנוגע לכל הפרה של מסמך תנאים זה מצדך, TIER לא תהיה מנועה מלנקוט נגדך פעולות במועד מאוחר יותר.

20.3 אם בית משפט יקבע כי חלק ממסמך תנאים זה אינו חוקי, הדבר לא ייגרע מיתר הוראותיו. כל אחד מסעיפי מסמך תנאים זה הנו נפרד מיתר הסעיפים. אם בית משפט או סמכות רלבנטית תחליט כי סעיף כלשהו אינו חוקי, יתר הסעיפים יישארו תקפים במלואם.

20.4 הסכם המשתמש נעשה בינך ובין TIER. אף אדם אחר לא יהיה רשאי לאכוף את הוראותיו.

21. שירות לקוחות ותלונות

בכל שאלות, הערות, תלונות, או אם ברצונך לפנות אל TIER מכל סיבה אחרת, תוכל לעשות זאת באמצעות טלפון, בדואר או בדוא''ל, בפרטי הקשר הבאים:

טיר אופריישנס ישראל בע''מ (מס' חברה 516435856)

מגדל ויתניה תל אביב, רח' החרש 20, תל אביב, ישראל

טלפון: 03-7207277

דוא''ל: support@tier.app

מסמך תנאים כלליים לחבילות בתשלום מראש

1. נושא

1.1 טיר אופריישנס ישראל בע''מ, מגדל ויתניה תל אביב, רח' החרש 20, תל אביב, ישראל (להלן: "TIER") משכירה קטנועים חשמליים (להלן: "קטנועים חשמליים של TIER") ואופניים חשמליים (להלן: "אופניים חשמליים של TIER") תוך שימוש באפליקציה לטלפונים ניידים חכמים (להלן: "אפליקציית TIER") ובקונספט המכונה "free-floating". השכרה תבוצע אך ורק ללקוחות הרשומים כדין באפליקציית TIER (להלן: "לקוח") אך ורק ככל שישנה זמינות, רק באזור המוגדר (להלן: "אזור הפעילות") ורק בישראל. Free-floating משמעו כי קטנועים חשמליים של TIER ו/או אופניים חשמליים של TIER זמינים באזור הפעילות, אולם לא במקומות קבועים.

1.2 מסמך תנאים כלליים זה לחבילות בתשלום מראש (להלן: "מסמך התנאים") חל על רכישת חבילות בתשלום מראש לשימוש בקטנועים חשמליים של TIER ובאופניים חשמליים של TIER (יחד, להלן: "רכבי TIER") באפליקציית TIER. מסמך תנאים זה מצורף ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמך התנאים הכלליים החל על השימוש ברכב TIER הרלבנטי. במקרה של סתירה בין מסמך תנאים זה ובין מסמך התנאים הכלליים החל על רכב TIER הרלבנטי שנבחר, בנוגע לחבילות בתשלום מראש, יגבר מסמך תנאים זה, ובמקרים אחרים יחול מסמך התנאים הכלליים של TIER.

1.3 הלקוח רשאי לרכוש באפליקציית TIER חבילות שונות בתשלום מראש. חבילות אלו משמשות כשוברים, ומכוחן הלקוח מקבל חבילה נבחרת במחיר מופחת (ביחס לנסיעה רגילה ברכב TIER) במועד הרכישה, ובאפשרותו להשתמש בשירותי החבילה הנבחרת שנרכשה, החל ממועד הרכישה (האקטיבציה תבוצע מיד לאחר הרכישה) בעת שימוש ברכב TIER באפליקציית TIER.

1.4 חבילות בתשלום מראש יכולות להיות זמינות בצורת כרטיסיות, המאפשרות ללקוח ליהנות במהלך פרק זמן קבוע, ממספר קבוע של נסיעות ו/או נסיעות בלתי מוגבלות ו/או הנחות קבועות והטבות אחרות בנסיעות (להלן: "כרטיסיה"), ובצורת מנויים שיחודשו באופן אוטומטי (להלן: "מנויים").

1.5 המחיר וכן הפרטים החשובים וההגבלות בנוגע לחבילות בתשלום מראש, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור (1) באלו רכבי TIER ניתן להשתמש במסגרת החבילה, (2) משך החבילה (להלן: "תקופת החוזה"), (3) הגבלות בנוגע למספר הנסיעות המרבי ו/או משך הנסיעות המרבי ו-(4) הגבלות בנוגע לזמנים ו/או לימים שבהם ניתן להשתמש בחבילה, יימסרו ללקוח לפני רכישת החבילה. אם הלקוח יחרוג מההגבלות על מספר הנסיעות המרבי ו/או משך הנסיעות המרבי החלים על החבילה, הלקוח יחויב בתעריף הסטנדרטי המפורט באפליקציית TIER.

1.6 בנוגע לחבילות מסוימות, תשלומים נוספים עשויים לחול בנוסף למחיר הרכישה. הלקוח יקבל מידע מפורש בנוגע לכל התשלומים והמחירים בנוסף למחיר הרכישה עבור החבילה, לפני רכישת החבילה.

השימוש בחבילה עשוי להיות מוגבל לאזור הפעילות ו/או למדינה שבה נרכשה (להלן: "התחום הגאוגרפי").

1.7 פרטים נוספים בנוגע להסכם מפורטים בתיאור הפרטני של החבילה באפליקציית TIER.

TIER שומרת על זכותה להפסיק להציע ו/או לסיים ו/או לתקן את מסמך תנאים זה ואת תנאי החבילות בתשלום מראש. אם הלקוח רכש כרטיסיה, הכרטיסיה תישאר בתוקף על פי התנאים החלים באותה עת, עד סוף תקופת החוזה. לקוחות שרכשו מנוי, יקבלו הודעה בכתב, בת ארבעה עשר (14) ימים מראש, בדוא''ל או באמצעות אפליקציית TIER, לפני כניסתם לתוקף של שינויים כאמור. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף בתקופת החיוב הבאה של הלקוח. הלקוח יהיה רשאי לבטל את המנוי, במידה שלא יהיה מעוניין להמשיך להתקשר על פי מסמך התנאים המתוקן.

2. חתימת הסכם רכישה לחבילות בתשלום מראש

2.1 חתימת הסכם רכישה לחבילה בתשלום מראש תתבצע במישרין באפליקציית TIER. רישום באפליקציית TIER הוא הכרחי לצורך רכישה כאמור.

מכירת חבילות עשויה להיות מוגבלת לאזורי פעילות מסוימים, המופיעים באפליקציית TIER.

2.2 ברכישת חבילה, הלקוח מסכים למסמך תנאים זה, וכן לכל תנאים מסוימים אחרים שיובאו לידיעתו במהלך החתימה על הסכם רכישת החבילה.

2.3 הלקוח יקבל הודעה אודות חידוש אוטומטי של המנוי לפני הרכישה. מנויים אלו יחודשו באופן אוטומטי לפרק זמן דומה ויישארו בתוקף, אלא אם יסתיימו קודם לכן על פי מסמך תנאים זה.

לפני הגשת הצעה לחבילה בתשלום מראש, יוצג בפני הלקוח כל המידע שהוזן כסקירה כללית לצורך בקרה. על מנת לתקן שגיאות, הלקוח יכול לחזור אל ה-input mask (החלק שבו יכול הלקוח לצפות בסקירת החבילות) ולבצע שינויים תוך שימוש בכפתור החץ.

2.4 טווח החבילות המוצג באפליקציית TIER אינו מהווה הצעה מחייבת של TIER ללקוח. באמצעות הקשה על כפתור "אשר תשלום", מגיש הלקוח הצעה מחייבת לרכוש את השירותים שבעגלת הקניות. במהלך תהליך ההזמנה, מסכים הלקוח גם לתוקפו של מסמך תנאים זה.

הסכם מחייב לרכישת החבילה הכלולה בהזמנתך ייחתם בעת קבלת ההזמנה. הסכם הרכישה לחבילות ששולמו מראש ייחתם כאשר החבילה זמינה לצפייה באפליקציית TIER באמצעות ההודעה "אושר".

2.5 מחיר הרכישה יהיה לתשלום מיידי.

2.6 מסמך תנאים זה וכל תנאים חלים נוספים בנוגע לשימוש ברכבי TIER זמינים לצפייה באתר האינטרנט, וניתן להורידם באמצעות אפשרות 'הדפס' בדפדפן. בנוסף, TIER תשלח תנאים אלו בצורת טקסט, על פי בקשתו.

3. תשלום

3.1 כל המחירים כוללים מס ערך מוסף על פי חוק, בשיעור החל. המחירים שפורסמו באפליקציית TIER במועד ההזמנה, הם אלו שיחולו.

3.2 הלקוח רשאי לבחור מבין אמצעי התשלום שיוצגו בתום תהליך ההזמנה. בנוגע להחזרים, TIER תשתמש תמיד באותו אמצעי תשלום בו השתמש הלקוח עבור העסקה המקורית.

3.3 TIER עובדת עם נותני שירותי תשלום שונים. תשלומים מבוצעים בהתאם לאמצעי התשלום שנבחר. בעת ההתקשרות בהסכם, מאשר הלקוח כי הוא רשאי לבצע את תשלום החשבון בחיוב מיידי. על הלקוח לוודא כי באמצעי התשלום יש כיסוי מספק. אם לא ניתן לפדות תשלום מחמת היעדר כיסוי או מכל סיבה אחרת שבאחריות הלקוח, TIER רשאית לחייב את הלקוח בגין תשלום כאמור, על סך ההוצאות שהוצאו בפועל או כסכום חד פעמי על פי רשימת התשלומים באתר האינטרנט של TIER, אלא אם הלקוח יוכיח כי לא הוצאו כל הוצאה כאמור על ידי TIER. TIER רשאית לתבוע פיצויים מהלקוח, מעבר לתשלום ההוצאות החד פעמי.

3.4 עשויים לחול תשלומים נוספים, בהתאם לסוג החבילה שבחר הלקוח. הלקוח יקבל הודעה לפני רכישת החבילה בתשלום מראש. אם הלקוח ירכוש מנוי, המנוי יחודש באופן אוטומטי בתחילת כל תקופת חיוב החלה על המנוי. ברכישת המנוי, הלקוח מסמיך את TIER לחייב באופן אוטומטי את התשלום המתחדש בגין המנוי, באמצעי התשלום ששימש לצורך רכישת המנוי או אמצעי תשלום אחר הזמין באפליקציית TIER, כפי שבחר הלקוח.

3.5 אם הלקוח אינו מעוניין לחדש את המנוי, הוא רשאי לבטלו בכל עת על פי הוראות סעיף 8. תשלומים שחויבו על פי סעיף זה לא יוחזרו, אלא אם המשתמש חזר בו מהרכישה תוך תקופת הביטול המפורטת מטה.

3.6 הלקוח יהיה רשאי על פי חוק להשתמש באמצעי התשלום שנמסר ולאשר עסקאות. אם TIER תחשוד כי המידע שנמסר על ידי הלקוח בנוגע לאמצעי התשלום אינו מדויק או שקרי, TIER תהיה רשאית לחסום את חשבון הלקוח בכפוף להודעה, על פיה הלקוח לא יוכל להשתמש בכל או בחלק משירותי TIER עד אשר הנושא יובהר לשביעות רצונה של TIER.

4. איסור העברה לחשבונות משתמשים אחרים ושימוש לרעה

4.1 לא ניתן להעביר חבילות בתשלום מראש לחשבונות משתמשים אחרים, משום שהחבילות מקושרות במישרין לחשבון המשתמש של הלקוח. לקוחות אינם רשאים למסור לצדדים שלישיים את פרטי ההתחברות של חשבון המשתמש שלהם (שם משתמש, סיסמה, קוד PIN), אף אם צדדים שלישיים כאמור הם לקוחות בעצמם.

4.2 הלקוח לא יעשה שימוש לרעה ו/או לא ינצל לרעה את החבילות בתשלום מראש, או יבצע הונאה נגד TIER.

4.3 הלקוח ישתמש בחבילות בתשלום מראש בתוך גבולות התחום הגאוגרפי, ככל שרלבנטי.

5. אחריות

5.1 במידה המרבית שאינה אסורה על פי הדין החל, בכל מקרה שהוא, TIER, בעלי המניות בה, הדירקטורים, נושאי המשרה או העובדים בה, לא יהיו אחראים בגין נזקי גוף או כל נזקים מיוחדים, נלווים, עונשיים, תוצאתיים או עקיפים, לרבות עלויות עבודה, נזק למידע, נזק למוניטין, אובדן חסכונות, אובדן מידע עסקי או אובדן שימוש או נזק ממוני אחר, בנוגע ל- או בקשר למסמך תנאים זה, אפליקציית TIER או שימושך או אי יכולתך להשתמש באפליקציית TIER, בכל אופן בו התרחשו, על פי כל תיאוריית אחריות, בין אם נודע ל-TIER אודות אפשרות קרות נזקים כאמור ובין אם לאו.

5.2 בכל מקרה, אחריותם המצטברת של TIER ושל בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים בה על פי מסמך תנאים זה או הנובעת או קשורה באופן אחר לשימושך באפליקציית TIER, לא תעלה על הגבוה מבין (א) 200 ש''ח או (ב) התשלומים ששילמת ל-TIER במהלך שניים-עשר (12) החודשים שקדמו לאירוע נשוא תביעתך.

6. חסימה זמנית של חשבון המשתמש ומניעת שימוש

6.1 TIER רשאית לחסום זמנית את חשבון המשתמש בנסיבות הבאות:

אם מידע החיוני לצורך ביצוע החוזה אינו מוזן כהלכה בחשבון המשתמש;

אם TIER תחשוד כי מידע שנמסר על ידי הלקוח הוא שגוי או שקרי;

אם הלקוח מפגר בתשלומים בסכום שאינו זניח, חרף קבלת תזכורת קודמת;

במקרה של הפרות מהותיות אחרות של מסמך תנאים זה, אשר הלקוח נושא באחריות להן;

אם הלקוח איבד את הטלפון הנייד שלו, המקושר לחשבון המשתמש, אם הוא נגנב מהלקוח או אם יש אפשרות אחרת לשימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח על ידי צדדים שלישיים;

אם יש ל-TIER יסוד סביר להניח כי הלקוח ביצע הפרה יסודית של מסמך תנאים זה, בייחוד, מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף 5 לו.

6.2 TIER תסיר את החסימה מחשבון המשתמש לאחר שהתנהגות הלקוח המפרה את ההסכם נפתרה.

6.3 בעת חסימה זמנית או קבועה של חשבון המשתמש, ייאסר השימוש בחבילות בתשלום מראש. אם TIER תסיים את הסכם המשתמש, ייאסר השימוש בחבילות בתשלום מראש. ללקוח לא תצמח מכך כל זכות כנגד TIER - לאור הפרה קודמת של ההסכם מצדו.

7. סיום

7.1 כרטיסיה תפקע בעת (1) ניצול הנסיעות המקסימליות המותרות, או (2) בתום תקופת ההסכם הרלוונטי לכרטיסיה (אשר תיקבע בהתאם לחבילה הנבחרת), לפי המוקדם ביניהם.

7.2 אם הלקוח רכש מנוי, הלקוח רשאי לבטל את חידושו עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד התשלום הבא. הלקוח יוכל להמשיך להשתמש בשירותי החבילה עד סוף תקופת החיוב החלה באותה עת.

אם הלקוח רכש מנוי, TIER תהיה רשאית לבטל את המנוי באמצעות הודעה בכתב ללקוח בת ארבעה עשר (14) ימים מראש, באמצעות דוא''ל ו/או באמצעות האפליקציה.

7.3 TIER רשאית לבטל את החבילה באמצעות מתן הודעה סבירה, במקרה של הפרה יסודית של מסמך תנאים זה, בייחוד סעיף 3 וסעיף 5 להסכם זה, אלא אם הלקוח יוכל לסתור את הטעמים לביטול.

TIER רשאית למנוע מהלקוח להשתמש בשירות, אם הלקוח פעל באופן המנוגד למסמך תנאים זה ולא הגיב להודעה שנשלחה על ידי TIER לתיקון הפרת מסמך תנאים זה.

8. זכות ביטול בנוגע לחבילות בתשלום מראש

8.1 כצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר (14) ימים מרכישת החבילה, על פי ההוראות הבאות.

8.2 הוראות ביטול

זכות ביטול

הנך רשאי לבטל את כרטיסיות שנרכשו (למעט כרטיסיות ל-24 שעות) תוך ארבעה עשר (14) ימים לאחר רכישת החבילה. בנוגע למנויים, החבילה תסתיים תוך שלושה (3) ימים מקבלת בקשת הביטול. פרקי הזמן האמורים לעיל יחולו, אלא אם צוין אחרת בחוק הגנת הצרכן, 1981 (לרבות בנוגע לאנשים עם מוגבליות, עולים חדשים או אזרחים ותיקים).

על מנת לממש את זכות הביטול, עליך לפנות אלינו (טיר אופריישנס ישראל בע''מ, מגדל ויתניה תל אביב, רח' החרש 20, תל אביב, ישראל, טל' 03-7207277, דוא''ל: support@tier.app תוך ציון ברור (למשל במכתב שיישלח בדואר או בדוא''ל) של החלטתך לבטל הסכם זה. באפשרותך להשתמש בטופס הביטול לדוגמה, המצורף בזה, אשר אינו נוסח מחייב.

לצורך עמידה בזמני תקופת הביטול, די לשלוח את הודעת מימוש זכות הביטול טרם תום תקופת הביטול.

השלכות הביטול

משום ששירותי החבילה מתחילים מיד לאחר אישור רכישתה, הלקוח מאשר כי במקרה של מימוש זכות ביטול זו, יהיה הלקוח זכאי להחזר יחסי בהתאם לשירותים שכבר סופקו עד המועד שבו הודיע הלקוח ל-TIER אודות מימוש זכות הביטול, מתוך הסך הכולל של השירותים הניתנים במסגרת החבילה. אם יממש הלקוח את זכות הביטול, תשלם TIER החזר ללקוח באופן מיידי ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים מהמועד בו נקבל את הודעת הביטול. לצורך החזר זה, תשתמש החברה באמצעי התשלום בו השתמשת לצורך העסקה המקורית, אלא אם הוסכם אחרת במפורש; בכל מקרה, לא תחויב בגין ההחזר.

אם ברצונך לבטל את ההסכם, נא מלא ושלח טופס זה.

8.3 דוגמת נוסח ביטול

אל:

טיר אופריישנס ישראל בע''מ

מגדל ויתניה תל אביב, רח' החרש 20

תל אביב

ישראל

טל' 03-7207277

דוא''ל: support@tier.app

ביטול

אני/אנו (*) מבטל/ים בזה את ההסכם שנחתם על ידי/נו (*) לרכישת הטובין הבאים (*)/מתן השירות הבא (*):

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

מס' הזמנה:

_______________________________________

הוזמן ב- (*)/התקבל ב- (*):

_______________________________________

שם הצרכן:

_______________________________________

כתובת הצרכן:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

חתימת הצרכן

(רק להודעות בכתב)

_______________________________________

תאריך:

_______________________________________

(*) נא למחוק לפי הצורך

9. הוראות סופיות

אם בית משפט יקבע כי הוראה כלשהי במסמך תנאים זה אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, ההוראה כאמור תימחק ממסמך התנאים, ויתר מסמך התנאים ימשיך לחול ולהיאכף במידה המרבית המותרת על פי דין.

10. שירות לקוחות / תלונות

הלקוח רשאי לעשות שימוש בפרטי הקשר הבאים, במכתב, בטלפון או בדוא''ל, במקרה של שאלות, הערות, תלונות או הודעות אחרות:

טיר אופריישנס ישראל בע''מ, מגדל ויתניה תל אביב, רח' החרש 20, תל אביב, ישראל

טל' 03-7207277

דוא''ל: support@tier.app

Download previous versions