Back to countries

Select country

Select Page

🇭🇺Hungary

Last updated: 8.21.2023

Hungary - General Terms and Conditions for Prepaid-Packages

AZ ELŐFIZETŐI CSOMAGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. TÁRGY

A TIER Operations Hungary Kft (a továbbiakban: „TIER”) elektromos rollereket („TIER e-Rollerek”) és elektromos kerékpárokat („TIER e-Kerékpárok”) ad bérbe internetkapcsolattal rendelkező mobiltelefonokon működő alkalmazásán keresztül (továbbiakban: „TIER Alkalmazás”) az úgynevezett „free-floating” rendszer segítségével. Kizárólag a TIER Alkalmazásban megfelelően regisztrált Ügyfelek ("Ügyfél") bérelhetnek, csak rendelkezésre állás esetén és csak a meghatározott területen belül („Üzleti Terület”), csak Magyarországon. A „free-floating” azt jelenti, hogy a TIER e-Rollerek és/vagy TIER e-Kerékpárok az Üzleti Területen belül, de nem meghatározott helyeken állnak rendelkezésre.

Az előfizetői csomagokra vonatkozó jelen általános szerződési feltételek („Szerződési Feltételek”) a TIER e-Rollerek és a TIER e-Kerékpárok (együttesen: „TIER Járművek”) használatára vonatkozó úgynevezett előfizetői csomagok vásárlására vonatkoznak a TIER Alkalmazásban. A jelen Szerződési Feltételek a megfelelő TIER Jármű használatára vonatkozó általános szerződési feltételek mellékletét és annak szerves részét képezik. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek és a megfelelő, kiválasztott TIER Jármű használatára vonatkozó általános szerződési feltételek között eltérés van az előfizetői csomagok tekintetében, akkor a jelen Szerződési Feltételek az irányadóak.

Az Ügyfél különféle előfizetői csomagokat tud vásárolni a TIER Alkalmazásban. Ezek úgy működnek, mint a kuponok, és az Ügyfél a kiválasztott csomagot kedvezményes áron kapja meg (TIER Járművel történő rendes utazásra vonatkozóan) a vásárlás időpontjában, és a kiválasztott csomaghoz megvásárolt szolgáltatásokat a vásárlás időpontjától kezdve használhatja (aktiválás a vásárlást követően azonnal történik), amikor a TIER Járművet használja a TIER Alkalmazásban.

Az előfizetői csomagok bérletek formájában érhetőek el, ahol az Ügyfél a rögzített időtartamból, a rögzített számú utazásokból és/vagy korlátlan utazásokból és/vagy az utazásokra vonatkozó rögzített kedvezményekből és egyéb előnyökből részesedhet („Bérletek”), vagy előfizetések formájában érhetők el, amelyek automatikusan megújulnak („Előfizetések”).

Az előfizetői csomag megvásárlása előtt tájékoztatják az Ügyfelet az árról, valamint az előfizetői csomagokra vonatkozó fontos részletekről és korlátozásokról, ideértve többek között: (i) melyik TIER Járműveket lehet használni a kiválasztott előfizetői csomaggal, (ii) az előfizetői csomag időtartama (a „Szerződéses Időszak”), (iii) az utazások maximális számára és/vagy az utazások maximális időtartamára vonatkozó korlátozások és, (iv) azokra az időpontokra és/vagy napokra vonatkozó korlátozások, amikor az előfizetői csomagot használni lehet. Ha az Ügyfél túllépi az előfizetői csomagra vonatkozó utazások maximális számára és/vagy az utazások maximális időtartamára vonatkozó korlátozásokat, az Ügyfélnek a TIER Alkalmazásban meghatározott normál árat számítjuk fel.

Néhány előfizetői csomag esetében további összegeket kell fizetni a vételáron felül. Az Ügyfél egyértelmű tájékoztatást kap az előfizetői csomag vételárán felül fizetendő összegekről és árakról még az előfizetői csomag megvásárlása előtt.

Az előfizetői csomag használatát arra az Üzleti Területre és/vagy országra korlátozhatjuk, ahol vásárolták (a „Területi Korlát”).

A szerződés tárgyára vonatkozó további részletek az előfizetői csomag egyedi leírásában találhatók a TIER Alkalmazásban.

A TIER fenntartja a jogot az előfizetői csomag ajánlatának beszüntetésére és/vagy a vonatkozó szerződési feltételek megszüntetésére és/vagy módosítására. Ha az Ügyfél Bérletet vásárolt, akkor a Bérlet az akkor alkalmazandó feltételek mellett marad érvényben a Szerződéses Időszak végéig. Az Előfizetést vásárolt Ügyfelek a változások hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal előzetes írásbeli értesítést kapnak e-mailben vagy az Alkalmazáson keresztül. Ezek a változások az Ügyfél következő számlázási időszakában lépnek életbe. Az Ügyfél jogosult az Előfizetést felmondani, amennyiben az Ügyfél nem kívánja azt folytatni a módosított szerződési feltételek mellett.

2. ELŐFIZETŐI CSOMAGOKRA VONATKOZÓ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az előfizetői csomagra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére közvetlenül a TIER Alkalmazásban kerül sor. E célból kötelező regisztrálni a TIER Alkalmazásban.

Az előfizetői csomagok értékesítését bizonyos Üzleti Területekre lehet korlátozni a TIER Alkalmazásban feltüntetettek szerint.

Az előfizetői csomag megvásárlásával az Ügyfél elfogadja a jelen Szerződési Feltételeket, valamint olyan más konkrét feltételeket, amelyekről az előfizetői csomagra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során tájékoztattuk.

Az Ügyfelet a vásárlást megelőzően tájékoztatjuk az Előfizetés automatikus megújításáról. Ezek az Előfizetések automatikusan ugyanakkora időtartamra megújulnak és érvényben maradnak, kivéve, ha azokat a 8. pont szerint megszüntetik.

Az előfizetői csomagra vonatkozó ajánlat benyújtása előtt az Ügyfélnek áttekintés formájában bemutatunk minden bevitt információt ellenőrzés céljára. A hibák kijavítása érdekében az Ügyfél visszatérhet a beviteli maszkhoz és változtatásokat végezhet a szimbolikus gomb segítségével.

Az előfizetői csomagok TIER Alkalmazásban bemutatott választéka nem minősül kötelező ajánlatnak a TIER részéről az Ügyfél felé. A „fizetés megerősítése” gombra történő kattintással az Ügyfél kötelező ajánlatot nyújt be a kosarában található szolgáltatások megvásárlására. A megrendelés folyamata során az Ügyfél elfogadja a jelen Szerződési Feltételek érvényességét is.

Az Ön megrendelésében foglalt, az előfizetői csomag vásárlására vonatkozó kötelező érvényű szerződés akkor jön létre, amikor az Ön megrendelését elfogadjuk. Az előfizetői csomagokra vonatkozó adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a megfelelő előfizetői csomag megtekintésre rendelkezésre áll a TIER Alkalmazásban a „megerősítve” üzenet révén.

A vételár azonnal esedékes.

A jelen Szerződési Feltételek és a TIER Járművek használatára vonatkozó további szerződési feltételek megtekintésre és aktuális verziójukban történő letöltésre rendelkezésre állnak a honlapon: about.tier.app. A TIER ezeket a feltételeket kérésre szöveges formátumban is elküldi az Ügyfél részére.

3. FIZETÉS

Minden ár euróban vagy a helyi fizetőeszközben értendő, és tartalmazza a jogszabályban előírt általános forgalmi adót az aktuális adókulcs feltüntetésével. A TIER Alkalmazásban a megrendelés időpontjában közzétett árak az irányadók.

Az Ügyfél választhat a feltüntetett fizetési módszerek közül a megrendelési folyamat befejezésekor. Visszatérítés esetén Hacsak az Ügyfél másként nem igényli, a TIER mindig ugyanazt a fizetési eszközt használja, mint amit az Ügyfél az eredeti ügylet során használt.

A TIER különböző pénzforgalmi szolgáltatókkal működik együtt. A fizetésre a kiválasztott fizetési módszerrel kerül sor. A szerződés megkötésekor az Ügyfél megerősíti, hogy jogosult a meghatározott számla felett rendelkezni és közvetlen terhelési megbízást adni. Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a fizetőeszközein elegendő összeg álljon rendelkezésre. Ha a fizetést nem lehet teljesíteni fedezet hiányában vagy más olyan okok miatt, amelyért az Ügyfél felelősséggel tartozik, a TIER kiszámlázhatja az Ügyfélnek a felmerült kiadások tényleges összegét vagy egy összegben a TIER honlapján található díjlista szerint (amely itt érhető el: https://tier-eu.freshdesk.com/...éve, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy nem merült fel, illetve kevesebb kiadás merült fel a TIER-nél. A TIER-nek jogában áll kártérítési követelést érvényesíteni az Ügyféllel szemben az egyösszegű kiadást meghaladó összeget illetően.

További díjak is felmerülhetnek az Ügyfél által kiválasztott csomagtípustól függően. Az Ügyfél erről tájékoztatást kap az előfizetői csomag megvásárlása előtt.

Ha az Ügyfél Előfizetést vásárol, az Előfizetés automatikusan megújul az Előfizetésre vonatkozó minden egyes számlázási időszak kezdetekor. Az Előfizetés megvásárlásával az Ügyfél felhatalmazza a TIER-t, hogy automatikusan újból számítsa fel az Előfizetés rendszeres díját az Előfizetés vásárlásakor használt fizetési mód vagy az Alkalmazásban elérhető, az Ügyfél által kiválasztott másik fizetési mód alkalmazásával.

Ha az Ügyfél nem szeretné megújítani az Előfizetést, azt bármikor felmondhatja a 8. pont szerint. A jelen pont alapján felszámított díjakat nem lehet visszatéríteni.

Az Ügyfélnek jogosultsággal kell rendelkeznie a megadott fizetési mód használatára és az ügyletek engedélyezésére. Ha a TIER azt gyanítja, hogy az Ügyfél által a fizetési módra vonatkozóan megadott információk helytelenek vagy hamisak, akkor a TIER - értesítés küldése mellett - zárolhatja az Ügyfél fiókját, és az Ügyfél nem tudja majd igénybe venni a TIER szolgáltatásokat vagy azok egy részét addig, amíg a problémát a TIER megelégedésére nem tisztázták.

4. BESZÁMÍTÁS, VISSZATARTÁSI JOG, ENGEDMÉNYEZÉS

Az Ügyfél csak akkor számíthat be egy követelést, amelyet az Ügyfél támaszt a TIER-rel szemben, amennyiben az ilyen ellenkövetelést nem vitatják, vagy azt véglegesen megállapították.

Az Ügyfél csak akkor érvényesíthet visszatartási jogot, ha az Ügyfél ellenkövetelését nem vitatják, illetve azt jogszerűen megállapították.

A TIER fenntartja a jelen szerződéses viszonyból származó követeléseinek harmadik félre történő engedményezésére vonatkozó jogát, így különösen behajtás céljára. Az Ügyfelet megfelelő időben tájékoztatjuk az említett engedményezésről. Ebben az esetben az Ügyfél tartozásának kiegyenlítése céljából kizárólag az engedményesnek fizethet, melynek során TIER felelős marad az általános ügyfélmegkeresések, panaszok stb. kezeléséért.

5. MÁS FELHASZNÁLÓI FIÓKOKBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁS ÉS A VISSZAÉLÉS TILALMA

Az előfizetői csomagokat nem lehet más felhasználói fiókokba továbbítani, mivel az előfizetői csomagok közvetlenül az Ügyfél felhasználói fiókjához kapcsolódnak. Az Ügyfeleknek tilos harmadik felek számára átadniuk a felhasználói fiókjukhoz tartozó bejelentkezési adatokat (felhasználónév, jelszó, PIN-kód), még akkor is, ha ezen harmadik felek maguk az Ügyfelek.

Az Ügyfél nem élhet vissza és/vagy nem használhatja fel visszaélésszerűen az előfizetői csomagokat, illetve nem követhet el csalást a TIER-rel szemben.

Az Ügyfél köteles – amennyiben alkalmazandó – az előfizetői csomagokat a Területi Korlát határain belül felhasználnia.

6. FELELŐSSÉG

A felek felelnek egymással szemben az általános jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ha a megfelelő másik fél kártérítési követeléseket érvényesít szándékos vagy súlyos gondatlanság alapján, ideértve a képviselők vagy a végrehajtási segédek részéről tapasztalt szándékos vagy súlyos gondatlanságot.

Amennyiben a TIER-t olyan elsődleges szerződéses kötelezettség gondatlan megszegésével vádolják, amelynek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését és amelynek teljesítésére az Ügyfél rendszerint támaszkodhat, TIER kártérítési felelőssége az előrelátható, jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik.

Az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető, felelősségi körbe eső sérülések vagy a szándékos szerződésszegés miatti felelősség nem változik.

A termékfelelősségről szóló törvény alapján meglévő felelősség nem változik.

A TIER alapvető adatvédelmi rendelet (82. cikk) megsértésére vonatkozó felelőssége szintén nem változik.

Egyébiránt a TIER Ügyféllel szembeni felelőssége kizárt.

7. A FELHASZNÁLÓI FIÓK IDEIGLENES ZÁROLÁSA ÉS A HASZNÁLATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

A TIER ideiglenesen zárolhatja a felhasználói fiókot

ha a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatokat helytelenül adták meg a felhasználói fiókban;

ha TIER azt gyanítja, hogy az Ügyfél által megadott bármely információ helytelen vagy csalárd;

ha az Ügyfél fizetési hátralékban van egy nem elhanyagolható összeggel, előzetes felszólítás ellenére;

a jelen Szerződési Feltételek egyéb jelentős megszegése esetén, amelyért az Ügyfél a felelős;

ha az Ügyfél elveszítette a felhasználói fiókhoz társított mobiltelefonját, ha azt eltulajdonították az Ügyféltől vagy más módon lehetővé válik harmadik felek számára, hogy a felhasználói fiókot jogosulatlanul használhassák;

ha TIER alapos okkal feltételezi, hogy az Ügyfél súlyosan megszegte a jelen Szerződési Feltételeket, különösen, de nem kizárólag az 5. pontot.

A TIER feloldja az Ügyfél fiókjának zárlatát, amint az Ügyfél szerződésszegő magatartása rendeződött.

Az Ügyfél fiókjának ideiglenes vagy végleges zárolása idején az előfizetői csomagok felhasználása kizárt. Ha a TIER Alkalmazásra vonatkozó felhasználói szerződést TIER megszüntette, az előfizetői csomagok felhasználása kizárt. Az Ügyfél emiatt nem érvényesíthet semmilyen jogot a TIER-rel szemben korábbi szerződésszegése miatt.

8. MEGSZŰNÉS

A Bérletek az alábbi esetekben szűnnek meg: (i) az utazás a maximálisan biztosított számban felhasználásra került, vagy (ii) a Szerződéses Időszak végén, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Ha az Ügyfél Előfizetést vásárolt, akkor az Ügyfél a következő ütemezett fizetés előtt legkésőbb 24 (huszonnégy) órával lemondhatja a megújítást. Az Ügyfél az előfizetői csomagokban foglalt szolgáltatásokat az akkor aktuális számlázási időszak végéig veheti igénybe.

Ha az Ügyfél Előfizetést vásárolt, a TIER jogosult az Előfizetést felmondani az Ügyfélnek e-mailben és/vagy az Alkalmazáson keresztül küldött 14 (tizennégy) napos előzetes írásos értesítéssel.

TIER felmondhatja az előfizetői csomagot észszerű időben küldött értesítéssel a jelen Szerződési Feltételek, így különösen a 3. pont (7) bekezdés és az 5. pont súlyos megszegése esetén, kivéve, ha az Ügyfél cáfolni tudja a felmondásban foglalt indokokat.

A TIER kizárhatja az Ügyfelet a használatból, ha az Ügyfél a jelen Szerződési Feltételekkel ellentétes módon járt el és nem reagált a TIER által küldött, a jelen Szerződési Feltételek megszegésének orvoslására felszólító értesítésre.

9. AZ ELŐFIZETŐI CSOMAGOK FELMONDÁSÁRA VONATKOZÓ JOG

Fogyasztóként az Ügyfélnek felmondási joga van az előfizetői csomag megvásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül az alábbi útmutatás szerint.

FELMONDÁSI ÚTMUTATÓ

FELMONDÁSI JOG

Önnek joga van a jelen szerződést az előfizetői csomag megvásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül felmondani. A felmondási időszak a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap.

A felmondás jogának gyakorlása érdekében Önnek tájékoztatnia kell minket (TIER Operations Hungary Kft, @ Spaces Corvin Towers, Futó utca 37-45, Magyarország, Budapest, 1082, Tel. +36 1 998 9252, e-mail: info@tier.app) a jelen szerződés felbontására vonatkozó döntéséről szóló egyértelmű nyilatkozat (pl., levél, fax vagy postán küldött e-mail) útján. Használhatja a csatolt felmondási űrlapmintát, amely nem kötelező.

A felmondási időszak betartása érdekében elegendő egy értesítést küldeni a felmondási jog gyakorlásáról a felmondási időszak vége előtt.

A FELMONDÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Mivel az előfizetői csomagban foglalt szolgáltatások a vásárlás megerősítését követően azonnal igénybevehetők, az Ügyfél elfogadja, hogy a jelen felmondási jog gyakorlása esetén az Ügyfél addig az időpontig már biztosított szolgáltatásokkal arányos visszatérítésre jogosult, amikor az Ügyfél értesítette a TIER-t a felmondási jog gyakorlásáról, az előfizetői csomag alapján nyújtott szolgáltatások teljes összegéhez képest. Ha az Ügyfél gyakorolja a jelen felmondási jogot, akkor a TIER visszatéríti az összeget az Ügyfélnek azonnal vagy attól a naptól számított legkésőbb 14 (tizennégy) nappal, amikor az Ön által küldött felmondást kézhez kaptuk. Ezen visszatérítés során ugyanazt a fizető eszközt használjuk, mint amit Ön az eredeti ügylethez használt, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodunk meg Önnel; semmilyen körülmények között nem számítunk fel díjat Önnek ezért a visszatérítésért.

FELMONDÁSI JOG VÉGE

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

Címzett:

TIER Operations Hungary Kft

@ Spaces Corvin Towers, Futó utca 37-45, Budapest, 1082

Magyarország

Tel: +36 1 998 9252,

e-mail: info@tier.app

Felmondás

Alulírott/ak (*) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk (*) elállási/felmondási (*) jogomat/jogunkat (*) az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására (*) irányuló szerződés tekintetében:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Megrendelés száma:

_______________________________________

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja (*):

_______________________________________

Fogyasztó(k) neve:

_______________________________________

Fogyasztó(k) címe:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Fogyasztó(k) aláírása

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

_______________________________________

Dátum:

_______________________________________

(*) A megfelelő rész törlendő.

10. ADATVÉDELEM

A TIER az Ügyfélnek az üzleti tranzakcióhoz szükséges személyes adatait gyűjti és kezeli. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a TIER betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így különösen az alapvető adatvédelmi rendelet rendelkezéseit.

Az Ügyfél személyes adatainak gyűjtésére, tárolására és kezelésére vonatkozó részleteket és azok alkalmazási körét illetően a TIER internetes portálján biztosított adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozunk.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A magyar jog alkalmazandó az Ügyfél és a TIER között létrejövő szerződésekre.

A jelen Szerződési Feltételek alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitákat a rendes magyar bíróságok jogosultak rendezni.

Bármely Magyarországon honos fogyasztó jogosult a TIER-rel szembeni igényét a fogyasztó lakhelye szerint illetékes magyar bíróság előtt érvényesíteni.

Fogyasztónak minősülő szerződő fél esetén a jogvitát a magyarországi megyék (és a főváros) kereskedelmi és iparkamarái mellett működő független békéltető testületek is eldönthetik. Az Ön lakhelye szerint illetékes békéltető testületek között az alábbi helyen kereshet: http://bekeltetes.hu/index.php....

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése online vitarendezési platformon keresztül is történhet. Az online platform a http://ec.europe.eu/odr oldalon érhető el.

További információ az online vitarendezésről a Budapesti Békéltető Testülettől kérhető:

Budapesti Békéltető Testület

cím: 1061 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

postacím: 1253 Budapest, Pf 90.

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu

telefon: +36 1 998 9252.

Az Ügyfél kizárólag a TIER előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyre a fenti szerződésekből származó követeléseket vagy más jogokat.

Ha a jelen Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezéséről azt állapítja meg a bíróság, hogy érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, akkor az adott rendelkezést törölni kell a jelen Szerződési Feltételekből, és a többi szerződési feltétel a jog által megengedett legteljesebb mértékben továbbra is érvényes és érvényesíthető marad.

12. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT / PANASZOK

Az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken levélben, telefonon vagy e-mailben veheti fel velünk a kapcsolatot, amennyiben kérdése, megjegyzése, panasza van, illetve egyéb nyilatkozatot szeretne tenni:

TIER Operations Hungary Kft

@ Spaces Corvin Towers, Futó utca 37-45, Magyarország, Budapest, 1082

Tel: +36 1 998 9252

E-mail: info@tier.app

A TIER nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.