Back to countries

Select country

Select Page

🇭🇺Hungary

Last updated: 8.21.2023

Hungary - General Terms and Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

A TIER Operations Hungary Kft. (TIER) elektromos rollerek (e-Rollerek) és elektromos kerékpárok (e-Kerékpárok) (továbbiakban együttesen: a Járművek) bérbeadásával foglalkozik az alkalmazásán keresztül internetkapcsolattal rendelkező mobiltelefonok számára (a TIER Alkalmazás). A Járműveket kizárólag olyan ügyfelek vehetik bérbe, akik regisztráltak a TIER Alkalmazáson keresztül.

TIER a jelen feltételek és kikötések (a Feltételek) alapján nyújt szolgáltatást az Ön számára. Ezek irányadók a TIER Alkalmazás használatára és a TIER Alkalmazás használatával létrejött Járműbérleti szerződésekre.

Kérjük alaposan olvassa át a jelen feltételeket, amelyek leírják, hogy a TIER miként nyújt szolgáltatást az Ön számára, hogyan kell szerződést kötni és megszüntetni, mit kell tenni probléma esetén, és egyéb fontos információkat is tartalmaz.

2. Információk a TIER társaságról, kapcsolatfelvétel

A TIER egy Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek székhelye: @ Spaces Corvin Towers, Futó utca 37-45, Magyarország, Budapest, 1082

Kapcsolatba léphet velünk, ha felhívja a TIER ügyfélszolgálati csapatát a +36 1 998 9252 számon vagy e-mailt küld erre a címre: support@tier.app.

3. Jelen Feltételek

A jelen Feltételek irányadók a TIER Alkalmazás használatára és a TIER Alkalmazás használatával létrejött Járműbérleti szerződésekre.

TIER fenntartja a jogot a jelen Feltételek módosítására a jogszabályok vagy a technológiai fejlődés által megkívánt mértékben. A TIER e-mailben tájékoztatja Önt minden ilyen változásról. Minden változás elfogadottnak minősül, ha Ön nem tiltakozik ellene írásban a TIER-től kapott tájékoztatás kézhezvételétől számított hat héten belül. Ugyanakkor tájékoztatjuk Önt a változások elleni tiltakozáshoz való jogáról, mint amikor a változásokról tájékoztatjuk.

4. A TIER Alkalmazás használatára vonatkozó szerződés

Egy TIER Jármű kibérléséhez először regisztrálnia kell TIER ügyfélként egy felhasználói fiók létrehozásával a TIER Alkalmazásban. Egy ügyfél csak egyszer regisztrálhat. Ezt követően kizárólag azok az ügyfelek használhatják a TIER Szolgáltatásokat, akik megfelelően regisztráltak. Nincs automatikus jogosultsága a regisztrációhoz.

Amikor a regisztrációs folyamat – melynek során felkérjük Önt arra, hogy fogadja el a jelen Feltételeket és adja meg elsődlegesen a teljes nevét, az e-mail címét, a személyes mobiltelefon számát és az érvényes fizetési adatait – sikeresen befejeződött, szerződés jön létre Ön és TIER között a TIER Alkalmazás használatára vonatkozóan (Felhasználói Szerződés). A Felhasználói Szerződés egy példányát e-mailben küldjük el Önnek.

Ezt követően Járműveket bérelhet egyedi bérleti szerződések megkötésével a jelen Feltételeknek megfelelően. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználói Szerződés önmagában még nem jogosítja fel sem a TIER-t, sem Önt arra, hogy járműbérleti szerződést kössön.

A TIER jogosult megtagadni a Felhasználói Szerződés vagy bármely egyedi bérleti szerződés megkötését, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az adott személy nem tartja majd be a jelen Feltételeket.

5. Felhasználói fiók

Önnek kell lennie annak a bankszámla vagy hitelkártya megnevezett tulajdonosának, amelynek adatait a TIER számára megadta. Köteles a regisztrációs folyamat során megadott személyes adatait naprakészen tartani. Ez különösen az e-mail címére, a személyes mobiltelefon számára és a fizetési adataira vonatkozik.

Nem engedheti meg harmadik személyeknek a TIER Jármű használatát, amelyet Ön saját felhasználói fiókján keresztül foglalt, valamint nem adhatja meg a belépési adatait más személyek általi használat céljából. Önnek késedelem nélkül: (a) meg kell változtatnia a jelszavát, ha okkal feltételezi, hogy az egy másik személy tudomására jutott; és (b) tájékoztatnia kell a TIER társaságot erről a tényről.

A TIER Alkalmazás használatához olyan, internetkapcsolattal rendelkező mobiltelefonnal kell rendelkeznie, amely megfelel a TIER Alkalmazás műszaki követelményeinek. Amikor a TIER Alkalmazást letölti, a felhasználó mobiltelefonját automatikusan ellenőrizzük, hogy megfelel-e az említett feltételeknek. Ön felelős annak biztosításáért, hogy mobil adatátvitelre van lehetőség, és Ön köteles viselni a mobilszolgáltatója által az adatátvitelért felszámított díjakat.

Tilos a TIER Alkalmazás informatikai módszerekkel történő beolvasása, másolása vagy manipulálása. Ha megállapítást nyer, hogy Ön megszegte vagy megkísérelte megszegni ezt a tilalmat, akkor a TIER jogosult azonnali hatállyal visszavonni az Ön hozzáférését a TIER Alkalmazáshoz a jogszabály által biztosított egyéb jogainak és jogorvoslatainak sérelme nélkül.

Önnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a TIER-t a felhasználói fiókjához társított mobiltelefon elvesztéséről vagy eltulajdonításáról, illetve minden egyéb olyan körülményről, amely valószínűsíti, hogy az Ön felhasználói fiókját harmadik személyek használják. A visszaélések megelőzése érdekében TIER ezt követően letiltja a hozzáférést mindaddig, amíg az ügy rendeződik, és e-mailben tájékoztatja Önt arról a tényről, hogy a hozzáférést letiltotta.

6. A Járművek lefoglalása és az utazás megkezdése; Csoportos Utazásra

Az e-rollerek bérlése a rendelkezésre állástól függ. A Járművek kizárólag egy meghatározott területen belül egy bizonyos térségben érhetők el (az Üzleti Terület).

Kizárólag azokat a Járműveket bérelheti ki, amelyeket elérhetőnek jelöltek meg a TIER Alkalmazásban. Figyelembe kell vennie, hogy alkalmanként pontatlan GPS jelzés eltérést okozhat a Jármű tényleges helye és a TIER Alkalmazásban megjelenő hely között.

Egy adott TIER Járművet díjmentesen lehet foglalni legfeljebb tíz percre az utazás megkezdése előtt.

Az „Utazás megkezdése” menüpontra kattintással a TIER Alkalmazásban Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a lefoglalt Jármű bérlésére vonatkozóan. TIER úgy fogadja el ezt az ajánlatot, hogy a Járművet az Ön használatába adja, és egyúttal bérleti szerződést hoz létre az adott utazás tekintetében.

A bérleti időszak akkor kezdődik, amikor az egyedi bérleti szerződés létrejön és akkor végződik, amikor Ön befejezi az utazást a 7. pontnak megfelelően, illetve amint a maximális 60 perces bérleti időszak lejárt.

Önnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a TIER-t a Jármű olyan hibájáról vagy sérüléséről, amelyről az utazás megkezdése előtt szerez tudomást. Nem használhatja az adott Járművet, ha nyilvánvalónak tűnik, hogy a hibák vagy a sérülések valószínűleg rontanák a forgalom biztonságát vagy a Jármű általános működőképességét.

Hasonlóképpen tájékoztatnia kell a TIER-t az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül bármely egyéb nyilvánvaló hibáról vagy kárról, így például a kopott gumikról vagy a sárvédő sérüléséről.

Előfordulhat, hogy TIER felhívja Önt a felhasználói fiókjában regisztrált mobiltelefonszámon, ha jelentős zavarokat észlel a Jármű Ön által történő használatában.

Néhány városban lehetőséget kínálunk több TIER jármű egyidejű bérlésére, úgynevezett Csoportos Utazásra. A Csoportos Utazás az adott üzleti zónában a járművek elérhetőségétől függ, és ennek megfelelően kerül megjelenítésre az alkalmazáson belül.
Ahhoz, hogy a Csoportos Utazást használhasd, gondoskodnod kell arról, hogy minden utastársad elolvassa az Általános Szerződési Feltételeinket. Különösen figyelned kell arra, hogy mindannyian 18 év felettiek legyenek, valamint arra, hogy a kibérelt TIER járműveket megfelelően használják és körültekintően parkoljanak velük.
Mindezek mellett vállalod, hogy a Csoportos Utazással kapcsolatban felmerülő összes díjat megfizeted, valamint felelősséggel tartozol az utastársak által okozott károkért, és azok haladéktalan bejelentéséért.
A Csoportos Utazáson belüli egyéni utazásokat csak akkor lehet befejezni, ha a TIER járműveket már nem használják az érintett utastársak.

7. Az utazás befejezése

Ha be szeretné fejezni az utazást, akkor a Járművet megfelelően le kell parkolnia a 8. pontnak megfelelően, majd pedig követnie kell a TIER Alkalmazás eljárását a bérlet megszüntetése céljából.Saját magának kell tájékozódnia a TIER Alkalmazáson keresztül az Üzleti Terület határairól és azokról az övezetekről, ahol a Járművekkel parkolni tilos. Ha a bérletét az Üzleti Területen kívül szünteti meg, Ön felel a Járműnek az Üzleti Területre történő visszaszállításának költségeiért.

A bérletet csak akkor szüntetheti meg a TIER Alkalmazáson keresztül, ha a Jármű a megfelelő Üzleti Területen belül és olyan zónán kívül helyezkedik el, ahol a Járművekkel parkolni tilos. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem fejezheti be az utazást internetkapcsolat nélkül, ezért előfordulhat, hogy a Járművet egy másik helyre kell vinnie, ahol internetkapcsolat érhető el.

Ha nem szünteti meg a bérletet a TIER Alkalmazáson keresztül a Jármű leparkolását követően, a bérleti ügylet automatikusan megszűnik, kivéve, ha a Járművet a 60 perc leteltét követően elmozdítják vagy használják.

Ha műszaki okok miatt nem tudja megszüntetni a bérleti ügyletet a TIER Alkalmazás segítségével, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a TIER-t erről a tényről a TIER-rel kötött bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó további eljárások koordinálása érdekében.

A bérleti díj fizetésére vonatkozó kötelezettsége csak akkor szűnik meg, ha a bérleti ügylet megszűnik, kivéve, ha Önön kívül álló okokból nem volt lehetséges annak megszüntetése.

Amikor a bérleti ügylet megszűnik, az adott utazásra vonatkozó teljes bérleti időszak és a bérleti díj teljes összege megjelenik az Ön számára.

Amint az utazása befejeződik, Ön nem lesz jogosult arra, hogy felmondja a bérleti szerződést a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

8. A Jármű parkolása

A Járműveket megfelelően le kell parkolni a közterületeken, ahol a Járművek parkolását nem tiltják a helyi szabályok vagy szabályzatok. A tiltott területeken történő parkolás következtében a TIER-nél felmerült költségekért Ön a felelős.

Nem parkolhatja le a Járműveket oly módon, amely veszélyezteti a forgalom biztonságát, illetve harmadik felek jogait vagy jogi érdekeit.

A Járművet azzal a támasztóval kell leparkolni, amellyel a Járművet ellátták.

Így különösen a Járműveket nem lehet leparkolni:

az úttestre merőlegesen, a járdára merőlegesen, az útkereszteződések közelében vagy oly módon, amely egyébként akadályozná a közúti közlekedést; vagy

fák alatt, közlekedési tábláknál, közlekedési lámpáknál, parkolóóráknál, automatáknál, harmadik felek kerítése mellett, padoknál, konténereknél, hulladékgyűjtőknél, vészkijáratok és tűzoltóságok előtt vagy közelében, bejáratok vagy kijáratok előtt, megállni tilos övezetekben, tömegközlekedési csomópontokhoz vezető bekötő utakon, kerékpárutakon, vakok számára kialakított tájékozódási segédeszközöknél, gyalogátkelőhelyeken, épületeken belül, épületek belső udvarában, más járművek mellett, parkokban és zöldterületeken, olyan helyen, ahol a Jármű eltakarná a reklámokat vagy a köztéri bútorokat vagy ahol egy létesítmény működését rontaná, berakodásra és lerakodásra fenntartott területeken, vagy más használóknak vagy szolgáltatásoknak fenntartott helyeken, vagy olyan területen, ahol a TIER Jármű parkolása akadályozná a kerekesszéket használók vagy fogyatékkal élő személyek számára szükséges helyet.

A Járműveket nyilvánosan elérhető területeken, nem pedig nehezen elérhető helyeken kell leparkolni, ideértve különösen az alábbiakat (kivéve, ha azokat egyértelműen TIER parkolóhelynek jelölték ki):

a.magánterületen lévő telephely vagy vállalat területe;

b.belső udvarok;

c.parkolóházak;

d.ügyfeleknek kijelölt parkolóhelyek, különösen a bevásárló központok, szupermarketek, éttermek, és bárok előtt;

e.egyetemek vagy más közintézmények parkolóhelyei; vagy

f.belső terek.

Járművekkel nem lehet továbbá parkolni olyan területeken, ahol bizonyos napokon vagy a nap bizonyos időpontjában, vagy bizonyos járművek számára parkolási korlátozások vannak hatályban. Ez vonatkozik azokra a parkolási tilalmakra is, amelyekről a helyi hatóságok már tájékoztatást adtak, de még nem léptek hatályba, így például az ideiglenes parkolási tilalmak, amelyek jövőbeli időpontokra vonatkoznak a kérdéses helyet érintő események vagy költöztetések miatt.

Ön köteles jóhiszeműen információt adni - TIER kérése esetén – a pontos helyről, ahol a Járművel parkolt.

9. Bérleti díj fizetése

Ön köteles bérleti díjat fizetni a Jármű használatért. A bérleti szerződés megkötése előtt a TIER Alkalmazás megjeleníti a feloldási díjat a Jármű kinyitásához és a használatának percdíját (beleértve az alkalmazandó áfa összegét). A bérleti díj teljes összege a bérleti szerződés Ön által történő megszüntetésekor fizetendő.

Nem számítjuk fel a bérleti díjat, ha Önön kívül álló okok miatt nem tudta használni a Járművet annak ellenére, hogy azt elérhetőnek tüntették fel a TIER Alkalmazásban.

A Járművek használatáért vagy percalapú díjat számítunk fel Önnek (a percek töredékei teljes percnek számítanak) vagy előre fizetett csomag időtartamára. Az előre fizetett csomagok vásárlására az Előre fizetett csomagokra vonatkozó általános feltételek vonatkoznak (amely itt érhető el: https://about.tier.app/tcs-prepaid-packages-hungary/) a jelen Feltételek mellett.

TIER különböző pénzforgalmi szolgáltatókkal működik együtt. A fizetéseket az Ön által a regisztrációs folyamat során kiválasztott fizetési módszernek megfelelően kell teljesítenie. A bérleti szerződés megkötésével Ön megerősíti, hogy jogosult a meghatározott számláról történő utaláshoz közvetlen terhelési megbízást adni. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy a kiválasztott fizetőeszközök elegendő összeget biztosítsanak a bérleti díj fedezetére. Ha a fizetést nem lehet teljesíteni fedezet hiányában vagy más olyan okokból, amelyért Ön felelősséggel tartozik, TIER díjat számíthat fel Önnek a ténylegesen felmerült költségei miatt, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a TIER-nél nem merült fel, vagy kevesebb költség merült fel. Ez nem érinti a TIER rendelkezésére álló egyéb törvényes jogokat és jogorvoslatokat.

A TIER-rel szemben akkor számíthat be követelést a TIER Önnel szemben támasztott követelése ellenében, amennyiben az ellenkövetelést nem vitatják, illetve azt véglegesen megállapítják.

Egyes városokban a TIER lehetőséget kínál Önnek arra, hogy bizonyos TIER járművek használatával különböző jutalmakhoz („Freebies/Jutalmak”) jusson ingyenes feloldások vagy percek formájában. A TIER alkalmazásban megjelennek azok a járművek, amelyekkel ingyenes jutalmakat lehet szerezni.
Jutalmakat úgy szerezhet, ha
a) a TIER alkalmazásban jutalommal jelölt TIER járműveket használja, és
b) megteszi a megadott minimális távolságot (ha meg van ilyen határozva), vagy a TIER járművet egy kijelölt területen parkolja le.
Az összegyűjtött jutalmak az utazás befejezése után az ügyfélfiókban kerülnek jóváírásra, és csak a jövőbeni utazásokhoz használhatók fel. A jutalmak nem ruházhatók át, és érvényességi idejük is rövid időre korlátozódhat – kivéve, ha a TIER alkalmazásban ez másként nincs megadva. A jutalmakat nem lehet eladni, és az értékük nem kerül kifizetésre.
A TIER módosíthatja vagy megszüntetheti a jutalmak kínálatát. A már megszerzett jutalmakat ez a változás nem érinti.

10. Engedményezés

A TIER fenntartja a jogot a jelen szerződésből származó, Önnel szemben támasztott követeléseinek harmadik félre történő engedményezésére, különösen adósságbehajtás céljára. Megfelelő időben tájékoztatjuk az ilyen engedményezésről. Ilyen engedményezés esetén Ön az adósságait kizárólag az engedményes felé rendezheti, de a TIER felelős marad az Önnel kötött jelen szerződés alapján az általános ügyfélmegkeresések, panaszok stb. kezeléséért.

11. Vezetési engedély

  1. Kizárólag akkor vezetheti a Járműveket, ha aktív felhasználói fiókja van a TIER-nél.
  2. Kizárólag abban az esetben vezetheti a járműveket, ha

   1. betöltötte legalább 18. életévét; és
   2. akítv felhasználói fiókkal rendelkezik a TIER-nél.

  3. Úgy kell tudnia vezetni a Járművet, hogy ne veszélyeztesse a gyalogosforgalmat vagy a járműforgalmat, valamint betartsa a vonatkozó közlekedési szabályokat és közrendszabályokat. Tapasztalattal vagy minimális alapismeretekkel kell rendelkeznie gépi meghajtású jármű vezetéséhez, és ismernie kell a gépjárművek működését és biztonságos használatát.

12. Az Ön kötelezettségei

A Járműveket kellő gonddal és körültekintéssel kell kezelnie, be kell tartania a vonatkozó közlekedési szabályokat, és nem veszélyeztetheti harmadik felek jogait vagy jogi érdekeit a Járművek használatával.

Így különösen köteles:

a. betartani a 100 kg-os maximális terheléshatárt;

b. sisakot viselni, ha a helyi szabályok és előírások ezt kötelezővé teszik;

c. nem hagyhatja a TIER Járművet felügyelet nélkül a bérleti időtartam alatt;

d. köteles bejelenteni bármilyen hibát vagy sérülést, különösen, ha azt erőszakkal követték el vagy baleset okozta, TIER számára a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül;

e. gondoskodni arról – amennyiben Ön arra észszerűen képes – hogy a Járművet kizárólag olyan állapotban használja, amely biztonságos a működéshez, valamint biztonságos a gyalogosforgalomhoz és a járműforgalomhoz;

f. betartani a vonatkozó közúti közlekedési szabályokat a Jármű vezetése közben. Az e-Kerékpárok esetén elektromos segítség lép életbe és kikapcsolja a motort, amikor az e-Kerékpár eléri a 15,5 mérföld/óra (a maximális sebességet);

g. azonnal leállítani a Járművet, amikor a figyelmeztető fény vagy hibajelzés jelenik meg a kormányfogantyúk mellett található kijelzőn, kapcsolatba lépni a TIER-rel, hogy megtudja vajon az utazás biztonságosan folytatható-e; valamint

h. a Járművet megfelelően leparkolni a 8. pont szerint.

Ön nem teheti meg az alábbiakat:

a. a Járművet alkohol vagy drogok, vagy gyógyszerek befolyása alatt vezetni, amely ronthatja a vezetési képességét (az alkoholra szigorú tilalom vonatkozik – 0,0‰ véralkoholszint);

b. a Járművet terepen történő vezetésre, motorsport-rendezvényekre vagy bármilyen típusú versenyre használni;

c. a Járművet járműpróbákra, járművezető-képzésre, kereskedelmi jellegű személyszállításra vagy kereskedelmi célú szállításra használni (pl., futárként, ételkiszállítás);

d. a Járművet tűzveszélyes, mérgező vagy másképpen veszélyes anyagok szállítására használni, amennyiben azok mennyisége meghaladja a szokásos háztartási mennyiséget;

e. a Járművet olyan tárgyak vagy anyagok szállítására használni, amelyek – jellegükből, méretükből, alakjukból vagy súlyukból adódóan – veszélyeztethetik az utazás biztonságát vagy károsíthatják a Járművet;

f. a Járművet egy vagy több másik személlyel együtt vezetni;

g. a Járművet bűncselekmény elkövetésére használni; vagy

h. önhatalmúlag bármiféle javítást vagy átalakítást végezni a Járművön, illetve azt harmadik személlyel elvégeztetni.

A környezet, a nagyközönség és a többi TIER ügyfél iránti tiszteletből, köteles törekednie arra, hogy szabályosan, környezetbarát és áramot nem pazarló módon vezessen.

13. Mit kell tenni baleset esetén?

  1. A Járművel okozott minden balesetet indokolatlan késedelem nélkül be kell jelentenie a TIER-nek.
  2. A balesetet követően haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget és gondoskodnia kell arról, hogy a rendőrség hivatalosan nyilvántartásba vegye a balesetet. Ha a rendőrség megtagadja a baleset nyilvántartásba vételét vagy ez egyéb más okokból lehetetlen, akkor haladéktalanul tájékoztatnia kell a TIER-t erről a tényről, és együtt kell működnie a TIER-rel az eljárás módját illetően. Ezt attól függetlenül kell tenni, hogy Ön okozta-e a balesetet vagy azt harmadik személy okozta. Nem hagyhatja el a baleset helyszínét addig, amíg:
 1. a rendőrség be nem fejezte a baleset helyszínelését (vagy, amennyiben a rendőrség nem tudja elvégezni a helyszínelést, amíg nem értesítette a TIER-t és nem követte TIER észszerű utasításait); és
 2. a TIER-rel megállapodott, a bizonyíték biztosítását vagy a károk enyhítését célzó intézkedéseket megfelelően el nem végezték.
 1. Az Ön által vezetett Jármű által okozott baleset esetén nem vállalhat felelősséget, illetve azzal egyenértékű beismerést sem tehet. Ha a jelen tilalom ellenére is vállalja vagy beismeri a felelősségét, akkor az kizárólag Önnel szemben érvényesíthető, és sem a TIER-t sem annak biztosítótársaságait nem kötelezi az említett beismerés vagy felelősségvállalás.
 2. Függetlenül attól, hogy a balesetet saját maga vagy harmadik fél okozta, a TIER űrlapot biztosít arra, hogy bejelentse a sérülést és/vagy kárt. Ezt az űrlapot teljes egészében ki kell tölteni és vissza kell juttatni a TIER számára az Ön által történt kézhezvételt követő hét napon belül. Az űrlap TIER részére történő feladásának időpontja döntő jelentőségű a fenti határidő betartásának szempontjából. Ha a kárbejelentési űrlapot nem küldi vissza a TIER részére a határidőt megelőzően, az azzal járhat, hogy a biztosító nem dolgozza fel – és esetleg nem is rendezi – a balesettel kapcsolatos kártérítési igényt. Ha a biztosító kizárólag azért tagadja meg a balesettel kapcsolatos kártérítési igény rendezését, mert Ön nem tartotta be a visszaküldési határidőt, akkor a TIER Önnel szemben érvényesíti a TIER-rel szemben ebből kifolyólag támasztott követeléseket.
 3. Ön köteles hiteles információkkal szolgálni a balesetről, különösen annak helyszínéről.

14. Biztosítás

  1. A TIER Járműveket harmadik félre kiterjedő felelősségbiztosítás fedezi.
  2. A TIER előzetes hozzájárulása nélkül Önnek tilos elismernie vagy rendeznie olyan károkat, amelyre a felelősségbiztosítás kiterjed.

15. A TIER felelőssége

  1. A TIER felelős Önnel szemben a TIER által okozott előrelátható veszteségekért és károkért. Ha a TIER nem tartja be a jelen Feltételeket, akkor felel minden olyan veszteségért vagy kárért, amely Önnél felmerült és az említett szerződésszegésnek vagy annak az előrelátható következménye, hogy a TIER nem az észszerű gondossággal és szakértelemmel járt el. A veszteség vagy kár akkor előrelátható, ha nyilvánvaló, hogy bekövetkezik, vagy az ésszerűen előrelátható volt mindkét fél számára, amikor a szerződést megkötötték.
  2. A TIER nem zárja ki, illetve nem korlátozza saját felelősségét Önnel szemben, ha az jogszerűtlen lenne. Ide tartozik a TIER gondatlanságából vagy szándékosságából, illetve a TIER munkavállalóinak, megbízottjainak vagy alvállalkozóinak gondatlanságából vagy szándékosságából származó haláleset, a testi épség vagy egészség károsodását, illetve a csalás vagy csalárd megtévesztés vagy az Ön jogainak szándékos megsértése miatt beálló anyagi felelősség.
  3. A TIER nem felelős az üzleti veszteségekért. A TIER Járműveket kizárólag személyes használatra szántuk. Ha a TIER szolgáltatásokat kereskedelmi vagy üzleti célra használja, akkor a TIER nem tartozik felelősséggel Ön felé az elmaradt haszonért, elmaradt üzletért, üzleti tevékenység megszakításáért, illetve üzleti lehetőség elvesztéséért.

16. Az Ön felelőssége

  1. Kártérítési felelősséggel tartozik a TIER felé minden olyan kárért, amelyért Ön a felelős. Ide tartozik különösen a lopás, a TIER Jármű olyan károsodása vagy sérülése, amelyért Ön a felelős. A TIER kártérítésre jogosult a harmadik felek által támasztott jogos követelés tekintetében (ideértve a jogi költségeket), amennyiben erre az Ön saját személyi biztosítása nem terjed ki.
  2. Ön felel a közlekedési szabályok, a közrendszabályok és egyéb jogszabályi rendelkezések megsértéséért, amelyért Ön a felelős a Jármű Ön által történő használatával kapcsolatban. Ön felel az ebből adódó büntetésekért, díjakért és költségekért, és meg kell térítenie a TIER-nek a harmadik felek által ebből kifolyólag ellene benyújtott követelések miatt felmerülő kárát. A kétségek elkerülése végett, Ön nem tartozik felelősséggel, ha és amennyiben a fenti büntetések, díjak, költségek vagy követelések abból származnak, hogy a jelen Feltételek betartásával Ön olyan Járművet használt, amely hibás volt.
  3. Nem tartozik felelősséggel, amennyiben egy biztosító megtéríti a kárt és nem érvényesítenek megtérítési igényt a TIER ellen.
  4. A TIER és Ön között létrejött felelősségkorlátozási megállapodás a Járművet ért károkra vonatkozóan nem alkalmazható, ha Ön szándékosan okozta a kárt.

17. A felhasználói fiókokhoz való hozzáférés ideiglenes letiltása és a használatból való kizárás

  1. A TIER ideiglenes letilthatja az Ön felhasználói fiókjához való hozzáférést, ha:
 1. a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen adatokat helytelenül adta meg a felhasználói fiókban;
 2. az Ön fizetési késedelme meghaladja az elhanyagolható összeget, annak ellenére, hogy értesítést kapott a mulasztásról;
 3. egyéb jelentős szerződésszegés történik, amelyért Ön a felelős; vagy
 4. Ön elveszítette azt a személyes mobiltelefonját, amelyet a felhasználói fiókjához társítottak, vagy ha azt ellopták Öntől, vagy más módon lehetővé válik harmadik felek számára, hogy az Ön felhasználói fiókját jogosulatlanul használják.
 5. A TIER indokolatlan késedelem nélkül feloldja az Ön felhasználói fiókját, amint a felfüggesztés oka megoldódott.
 6. A TIER megakadályozhatja, hogy Ön továbbra is használja a Járműveket, amennyiben Ön ismételten megszegi a jelen Feltételeket és nem reagált a figyelmeztető levélre még azelőtt, hogy a TIER intézkedett volna.

18. A Felhasználói Szerződés időbeli hatálya és megszűnése

  1. A Felhasználói Szerződés határozatlan időtartamra jön létre, és azt bármelyik szerződő fél írásban felmondhatja kéthetes felmondási idővel bármely naptári hónap vége előtt.
  2. Bármelyik fél azonnali hatállyal élhet rendkívüli felmondással. TIER jogosult a Felhasználói Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
 1. Ön ismételten fizetési késedelembe esik a TIER felé, annak ellenére, hogy TIER tájékoztatta a mulasztásokról;
 2. olyan téves információkat ad meg vagy olyan ténybeli körülményeket hallgat el a regisztrációs folyamat során vagy a TIER-rel létrejött szerződéses viszonya során, amely miatt észszerűtlen lenne elvárni a TIER-től, hogy folytassa a szerződéses viszonyt;
 3. annak ellenére, hogy az intézkedést megelőzően figyelmeztető levelet küldtek, Ön továbbra is súlyosan megszegi a jelen Feltételeket, vagy észszerű időn belül nem hozza helyre a szerződésszegések által kiváltott következményeket;
 4. a Járművet alkohol vagy drogok befolyása alatt vezeti;
 5. a TIER felhasználói fiókjához tartozó bejelentkezési adatait közli egy másik személlyel; vagy
 6. megkísérli felolvasni, másolni vagy manipulálni a TIER Alkalmazást.

19. Személyes adatok

  1. TIER Önre vonatkozó személyes adatokat gyűjt és kezel, amennyiben ilyen adatokra a TIER Felhasználói Szerződésből folyó jogainak és kötelezettségeinek teljesítéséhez van szükség. Az Ön személyes adatainak kezelése során TIER betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseiket, különösen azokat, amelyek az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) és a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvényben szerepelnek.
  2. Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének terjedelmére vonatkozóan további részleteket és információkat a TIER Adatvédelmi tájékoztatójában olvashat, amely itt érhető el: https://about.tier.app/privacy-notice-hungary/

20. Vitarendezés

  1. A jelen általános feltételek alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitákat a rendes magyar bíróságok jogosultak rendezni
  2. Bármely Magyarországon honos fogyasztó jogosult a TIER-rel szembeni igényét a fogyasztó lakhelye szerint illetékes magyar bíróság előtt érvényesíteni.
  3. A jelen általános feltételekre a magyar jog irányadó.
  4. Fogyasztónak minősülő szerződő fél esetén a jogvitát a magyarországi megyék (és a főváros) kereskedelmi és iparkamarái mellett működő független békéltető testületek is eldönthetik. Az Ön lakhelye szerint illetékes békéltető testületek között az alábbi helyen kereshet: http://bekeltetes.hu/index.php....
  5. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése online vitarendezési platformon keresztül is történhet. Az online platform a http://ec.europe.eu/odr oldalon érhető el.
  6. További információ az online vitarendezésről a Budapesti Békéltető Testülettől kérhető:

Budapesti Békéltető Testület

cím: 1061 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

postacím: 1253 Budapest, Pf 90.

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu

telefon: +36 1 998 9252.

21. Záró rendelkezések

  1. A Felhasználói Szerződéssel alapított jogait vagy abból folyó kötelezettségeit Ön csak a TIER előzetes jóváhagyásával engedményezheti harmadik felekre. A Felhasználói Szerződéssel alapított jogait a TIER átruházhatja egy másik társaságra vagy jogi személyre.
  2. Ha a TIER nem kéri azonnal, hogy tegyen meg valamit, amit a jelen Feltételek alapján Ön köteles megtenni, illetve, ha a TIER késik az intézkedésekkel Önnel szemben a jelen Feltételek Ön által történő megszegése tekintetében, az nem akadályozza meg a TIER-t abban, hogy a későbbiekben intézkedéseket tegyen Önnel szemben.
  3. Ha a bíróság a jelen Feltételek bármely részét jogellenesnek állapítja meg, az a fennmaradó részeket nem érinti. A jelen Feltételek minden egyes pontja különállónak tekintendő. Ha a bíróság vagy illetékes hatóság úgy határoz, hogy valamelyik pont jogellenes, a többi pont továbbra is teljes hatályban marad.
  4. A Felhasználói Szerződés Ön és a TIER között jön létre. Más személy nem jogosult annak rendelkezéseit érvényesíteni.

22. Ügyfélszolgálat és panaszok

Ha bármilyen kérdése, megjegyzése, panasza van, illetve, ha más okból szeretné felvenni a kapcsolatot a TIER-rel, úgy telefonon, postán vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

TIER Operations Hungary Kft.

@ Spaces Corvin Towers, Futó utca 37-45, Magyarország, Budapest, 1082

Telefon: +36 1 998 9252

E-mail: support@tier.app