Back to countries

Select country

Select Page

🇫🇮Finland

Last updated: 8.21.2023

Finland - General Terms and Conditions

YLEISET EHDOT

§1 Sopimuksen kohde

(1) TIER Mobility Finland Oy, Laivakatu 3, 00150 Helsinki (jäljempänä ”TIER“) vuokraa sähkökäyttöisiä potkulautoja (jäljempänä ”TIER-sähköpotkulaudat“) internet-yhteydellä toimivassa matkapuhelimessa käytettävän sovelluksensa (jäljempänä ”TIER App“) avulla käyttäen niin kutsuttua ”free-floating”-mallia. Vuokraus tapahtuu vain TIER App-sovelluksen kautta asianmukaisesti rekisteröityneille asiakkaille (jäljempänä ”asiakas“) vain silloin, kun on olemassa pysyvä saatavuus ja vain määritellyn alueen sisäpuolella (jäljempänä ”toiminta-alue“) Suomessa. Free-floating tarkoittaa, että TIER-sähköpotkulaudat ovat käytettävissä toiminta-alueen sisäpuolella, mutta eivät kuitenkaan määrätyissä paikoissa.

(2) Nämä yleiset ehdot (jäljempänä "Yleiset ehdot") koskevat TIER App-sovelluksen käyttöä ja TIER-sovelluksella tehtäviä vuokrasopimuksia.

(3) Asiakkaan sopimuskumppani on:

TIER Mobility Finland Oy, Laivakatu 3, 00150 Helsinki y-tunnus: 3135382-9

Email: info(at)tier.app

Puhelin: +358 9 42450841.

Internet: https://about.tier.app

(4) TIER pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia näihin Yleisiin ehtoihin, sikäli kuin se on tarpeen muuttuneisiin lainsäädännöllisiin tai teknisiin edellytyksiin mukauttamista varten tai mistä muusta syystä tahansa. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle tiedottamalla niistä ja julkaisemalla ne TIER:n internetsivuilla ja TIER App -sovelluksessa. Mahdolliset muutokset katsotaan hyväksytyiksi, mikäli asiakas ei vastusta niitä kirjallisesti kuuden viikon kuluessa muutoksia koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. TIER informoi asiakasta vastustamisoikeudesta ja passiivisuuden seurauksista vielä erikseen muutoksia koskevan ilmoituksen yhteydessä.

(5) Sopimuskieli on suomi.

(6) Yleiset ehdot lähetetään asiakkaalle sähköpostitse ehtojen hyväksymisen yhteydessä. TIER ei säilytä sopimuksen ehtoja.

§2 TIER App-sovellusta koskevan käyttäjäsopimuksen tekeminen

(1) TIER-sähköpotkulaudan vuokraamiseksi asiakkaiden on ensin rekisteröidyttävä luomalla käyttäjätili TIER App-sovellukseen. Asiakas voi rekisteröityä vain kerran. Vain asianmukaisesti rekisteröityneillä asiakkailla on oikeus käyttää hyväkseen TIERin suorittamia palveluita. Automaattista oikeutta rekisteröitymiseen ei ole.

(2) Kun rekisteröintiprosessi - jossa asiakasta vaaditaan syöttämään perustietonsa (etunimet, sukunimi, sähköpostiosoite, henkilökohtainen matkapuhelinnumero, voimassa olevat maksutiedot) ja hyväksymään nämä Yleiset ehdot - on saatu päätökseen onnistuneesti, Asiakkaan ja TIERin välillä on tehty TIER App-sovelluksen käyttäjäsopimus.

(3) Jälkeenpäin TIER sähköpotkulaudan vuokraus tapahtuu tekemällä vuokrasopimus näiden Yleisten ehtojen 4 §:n säännösten mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjäsopimuksen tekeminen ei synnytä TIERille eikä asiakkaalle oikeutta vaatia vuokrasopimusten tekemistä.

(4) TIER pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä asiakkaan rekisteröitymistä tai vuokrasopimuksen tekemistä, mikäli on perusteltuja syitä epäillä sitä, onko asiakas itse toiminut Yleisten ehtojen mukaisesti.

§3 Käyttäjätili TIER App-sovelluksessa

(1) Pankkitilin tai luottokortin haltijan, jonka tiedot on syötetty käyttäjätilille, on vastattava asiakkaan henkilöä. Asiakkaan on pidettävä ajan tasalla henkilötiedot, jotka hän on ilmoittanut käyttäjätilille. Tämä koskee erityisesti kotiosoitetta, sähköpostiosoitetta, henkilökohtaista matkapuhelinnumeroa ja maksutietoja.

(2) Asiakkaan on kiellettyä antaa sivullisten käyttää TIER sähköpotkulautaa, jonka asiakas on varannut oman käyttäjätilinsä kautta. Erityisesti kiellettyä on, että asiakas luovuttaa käyttäjätunnuksensa kirjautumistiedot (käyttäjänimi, salasana, PIN-koodi) muille. Tämä pätee myös tapauksiin, joissa sivulliset ovat itsekin asiakkaita. Asiakas sitoutuu vaihtamaan salasanansa ilman aiheetonta viivytystä, jos on syytä olettaa, että sivullinen on tullut tietoiseksi salasanasta; he myös sitoutuvat ilmoittamaan TIERille tästä seikasta ilman aiheetonta viivytystä.

(3) TIER App-sovelluksen käyttämiseksi asiakkaalla on oltava TIER App-sovelluksen tekniset vaatimukset täyttävä internet-yhteydellä varustettu matkapuhelin. Aina kun TIER App-sovellus ladataan, tarkistetaan lataamiseen käytettävä matkapuhelin automaattisesti sen suhteen, täyttääkö se mainitut vaatimukset. Asiakas vastaa itse siitä, että mobiilidataliikenne on käytössä, ja hän vastaa kaikista tiedonsiirron kustannuksista, jotka tiedonsiirrosta voivat syntyä suhteessa hänen matkapuhelinpalveluiden tarjoajaan.

(4) Asiakas ei saa lukea, kopioida tai manipuloida TIER App-sovellusta informaatioteknologian avulla. Tämän kiellon tahallinen rikkominen tai mikä tahansa tapaus, jossa on syytä olettaa, että vastaavaa on yritetty, johtaa siihen, että asiakas menettää käyttöoikeuden TIER App-sovellukseen välittömästi. Tässä yhteydessä TIER pidättää oikeuden esittää vaatimuksia, joita sillä voi olla asian johdosta.

(5) Asiakkaan on ilmoitettava TIERille ilman aiheetonta viivytystä käyttäjätiliin sidotun matkapuhelimen katoamisesta tai varkaudesta tai muusta sellaisesta tapauksesta, jonka myötä sivulliset voivat luvattomasti käyttää käyttäjätiliä. Väärinkäytösten estämiseksi TIER estää sitten pääsyn käyttäjätilille, kunnes asia on selvitetty, ja ilmoittaa sähköpostitse asiakkaalle, että käyttäjätilin käyttö on estetty.

§4 Varaaminen ja vuokrasopimusten tekeminen; Group Ride

(1) TIER-sähköpotkulaudan avaaminen ja käyttäminen on mahdollista vain, kun se näkyy saatavana olevana TIER App-sovelluksessa. Pois ei voida sulkea mahdollisuutta, että yksittäisissä tapauksissa epätarkka GPS-signaali aiheuttaa poikkeamia TIER-sähköpotkulaudan todellisen sijainnin ja sovelluksessa esitetyn sijainnin välillä.

(2) Tietty TIER-sähköpotkulauta voidaan varata ilmaiseksi enintään kymmeneksi minuutiksi.

(3) Klikkaamalla painiketta ”aloita matka” TIER App-sovelluksessa asiakas tekee sitovan tarjouksen varaamansa TIER-sähköpotkulaudan vuokraamisesta. Avaamalla TIER-sähköpotkulaudan TIER hyväksyy tämän tarjouksen.

(4) Vuokra-aika alkaa, kun yksilöllinen vuokrasopimus tehdään, ja päättyy, kun asiakas palauttaa sähköpotkulaudan 5 §:n mukaisesti tai heti, kun 4 §:n 5 kohdassa säädetty enimmäisvuokra-aika on kulunut umpeen.

(5) Enimmäisvuokra-aika on 60 minuuttia.

(6) Asiakas on velvollinen ilmoittamaan TIERin asiakaspalvelulle ilman aiheetonta viivytystä mahdollisista vioista, vaurioista tai liiallisesta likaantumisesta, jotka hän on havainnut ennen ajon aloittamista tai sen aikana, jos sellaiset viat jne. selvästi ovat omiaan heikentämään liikenneturvallisuutta tai TIER-sähköpotkulaudan yleisiä toimintoja; tällaisissa olosuhteissa asiakkaan on pidättäydyttävä käyttämästä TIER-sähköpotkulautaa.

(7) Asiakkaan on samoin ilmoitettava mahdollisimman pian kaikista muista ilmeisistä vioista, vaurioista tai liiallisesta likaantumisesta, kuten renkaan kulumisesta, lokasuojan vaurioista tai puuttuvasta rekisterikilvestä. Asiakkaan on annettava tältä osin täydelliset ja totuudenmukaiset tiedot.

(8) TIERillä on oikeus soittaa asiakkaalle siihen matkapuhelinnumeroon, joka on tallennettu hänen käyttäjätilinsä henkilötietoihin, mikäli käytön aikana ilmenee merkittäviä häiriöitä.

(9) Tarjoamme joissakin kaupungeissa mahdollisuuden tilata useampi TIER-ajoneuvo yhdessä ryhmässä ajoa („Group Ride“) varten. Group Riden käyttömahdollisuus riippuu aina tarjonnasta ja saatavuudesta kulloisellakin TIER-toimialueella, ja tämä näytetään sinulle tilanteen mukaisesti apissa.
Voidaksesi käyttää Group Ridea, on sinun varmistettava, että jokainen vieraistasi on täyttänyt 18 vuotta ja että jokainen heistä lukee yleiset liike-ehtomme. Sinun on myös huolehdittava, että kukin vieraistasi käyttää ja pysäköi vuokraamaasi TIER-ajoneuvon asianmukaisesti. Lisäksi sitoudut maksamaan kaikki Group Riden yhteydessä kertyvät maksut ja vastaamaan kaikista vieraidesi aiheuttamista vahingoista ja ilmoittamaan ne meille välittömästi. Group Ride -ryhmän yksittäiset ajomatkat saa päättää vasta sen jälkeen, kun yksikään vieraistasi ei enää käytä vuokraamaasi TIER-ajoneuvoa.

§5 Vuokrauksen päättäminen

(1) Asiakkaan, joka haluaa päättää vuokrasopimuksen, on pysäköitävä TIER-sähköpotkulauta asiallisesti 6 §:n ohjeiden mukaisesti ja sen jälkeen seurattava TIER App-sovelluksen palautusprosessia vuokrauksen päättämiseksi.

(2) Asiakkaan tulee perehtyä TIER App-sovelluksen avulla toiminta-alueen rajoihin ja niihin alueisiin, joilla pysäköinti on kielletty.

(3) Vuokratapahtuma on mahdollista saada päätökseen TIER App-sovelluksessa vain, kun TIER-sähköpotkulauta sijaitsee TIER-toiminta-alueella ja sellaisen alueen ulkopuolella, jolla pysäköinti on kielletty. Lisäksi Internet-yhteyden muodostamisen on oltava mahdollista.

(4) Mikäli nämä edellytykset eivät täyty alun perin valitussa pysäköintipaikassa, asiakkaan on siirrettävä TIER-sähköpotkulauta sellaiseen paikkaan, jossa ne täyttyvät.

(5) Mikäli asiakas ei saa vuokratapahtumaa päätökseen TIER App-sovelluksen kautta sähköpotkulaudan pysäköinnin jälkeen, vuokratapahtuma saatetaan päätökseen automaattisesti, ellei TIER-sähköpotkulautaa siirretä tai käytetä muutoin ennen kuin 60 minuuttia on kulunut umpeen.

(6) Jos vuokratapahtumaa ei ole teknisistä syistä mahdollista saattaa loppuun TIER App-sovelluksella 3 kohdassa asetettujen edellytysten täyttymisestä huolimatta, asiakkaan on ilmoitettava tästä TIERille ilman aiheetonta viivytystä ja koordinoitava jälkitoimet yhdessä TIERin kanssa.

(7) Velvollisuus maksaa vuokran päättyy vasta, kun vuokratapahtuma on saatu päätökseen, paitsi jos vuokratapahtumaa ei ollut mahdollista saattaa päätökseen syistä, joista asiakas ei ole vastuussa.

(8) Kun vuokratapahtuma saadaan päätökseen, asiakkaalle ilmoitetaan koko toteutunut vuokra-aika ja vastaavasti kertynyt kokonaishinta.

§6 TIER-sähköpotkulaudan palautus ja pysäköinti

(1) TIER-sähköpotkulaudat tulee pysäköidä asianmukaisesti julkisilla paikoilla. Tieliikennelain (729/2018) polkupyöriä koskevia pysäköintisääntöjä sovelletaan soveltuvin osin kevyiden sähköajoneuvojen pysäköintiin.

(2) TIER-sähköpotkulautoja ei saa pysäköidä mihinkään, missä pysäköinti on kielletty paikallisten sääntöjen nojalla.

(3) TIER-sähköpotkulaudan pysäköiminen ei saa aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai vaarantaa sivullisten oikeuksia tai laillisia etuja, eikä pysäköinti saa vaarantaa sivullisten liikenneturvallisuutta tai oikeuksia.

(4) TIER-sähköpotkulaudan tukijalkaa on käytettävä.

(5) TIER-sähköpotkulautaa ei saa pysäköidä seuraavilla tavoilla:
Suorassa kulmassa ajorataan tai jalkakäytävään nähden, lähelle risteyksiä tai tavalla, joka muuten haittaa tieliikennettä,
Puiden, liikennemerkkien, liikennevalojen, pysäköintimittareiden, myyntiautomaattien, sivullisten aitojen, penkkien, konttien, jäteastioiden, varauloskäyntien ja paloasemien edessä tai lähellä, sisäänkäyntien tai uloskäyntien edessä, alueilla, joissa pysähtyminen ei ole sallittua, julkisen liikenteen solmukohtiin johtavilla teillä, pyöräteillä, sokeille tarkoitettujen apuvälineiden luona, suojateillä, rakennusten sisällä, rakennusten sisäpihoilla, muita ajoneuvoja vasten, puistoissa ja viheralueilla, paikoissa, joissa TIER-sähköpotkulauta peittäisi mainostaulun tai katukalusteiden edessä tai paikoissa joissa pysäköinti haittaa toimintaa alueilla, jotka on varattu lastaamiseen ja purkamiseen tai muille käyttäjille tai palveluille varattuihin paikkoihin tai paikoille, joissa TIER-sähköpotkulaudan pysäköiminen estäisi pyörätuolin käyttäjien ja liikuntarajoitteisten liikkumista.

(6) Jotta free-floating-järjestelmä toimisi kunnolla, TIER-sähköpotkulaudat tulee pysäköidä julkisille paikoille, joihin on vapaa pääsy. Tämä takia TIER-sähköpotkulautoja ei saa pysäköidä paikkoihin, joihin on vaikea päästä, etenkin seuraaviin kohteisiin, jollei niitä ole nimenomaisesti merkitty TIER-pysäköintipaikoiksi:

a) yksityisalueet ja yritysten tilat ja alueet;

b) sisäpihat;

c) pysäköintihallit;

d) asiakaspaikoitusalueet etenkin ostoskeskusten, supermarkettien, ravintoloiden ja baarien edessä;

e) yliopistojen ja muiden julkisten tilojen parkkipaikat;

f) sisätilat.

(7) Lisäksi, TIER-sähköpotkulautaa ei saa pysäköidä alueille, joille on asetettu pysäköintirajoituksia tiettyinä päivinä tai kellonaikoina tai tietyille ajoneuvoille. Sama koskee pysäköintikieltoja, jotka viranomainen on jo antanut, mutta jotka eivät ole tulleet vielä voimaan (esim. väliaikaiset pysäköintikiellot, joita sovelletaan tulevana ajankohtana tapahtuman tai muuton vuoksi.)

(8) Asiakkaan on toimitettava vilpittömässä mielessä tiedot TIER-sähköpotkulaudan palautuspaikasta TIERille sen pyytäessä tietoja perustellusta syystä.

(9) Ajon päättyessä asiakasta voidaan pyytää ottamaan kuva, jossa näkyy kuinka hän pysäköi käyttämänsä ajoneuvon. Jos ajoneuvoa ei ole pysäköity yllä olevien vaatimusten mukaisesti, TIER voi antaa asiakkaalle joko varoituksen, 5 euron sanktion tai kokonaisvaltaisen eston palveluidemme käyttämiseen. TIERin palveluiden käyttäjä hyväksyy täten, että TIER voi veloittaa käyttäjältä tällaisen sanktion, jos käyttäjä ei ole pysäköinyt edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti TIERin arvion mukaan.

§7 Maksut

(1) Asiakas sitoutuu maksamaan vuokramaksun. Vuokramaksu koostuu summasta, joka maksetaan TIER-sähköpotkulaudan lukituksen avaamisesta ja summasta, joka maksetaan jokaisesta käyttöminuutista tai sen osasta. Ennen vuokrasopimuksen tekemistä TIER App-sovellus ilmoittaa asiakkaalle lukituksen avaamisesta perittävän maksun sekä käytön minuuttihinnan, joka sisältää lakisääteisen arvonlisäveron. Vuokra erääntyy maksettavaksi vuokrasopimuksen päättymisen hetkellä.

(2) Jos TIER-sähköpotkulautaa ei voida ottaa käyttöön vuokrasopimuksessa määrätyllä tavalla, vaikka se oli merkitty TIER App-sovellukseen vapaaksi, asiakkaalta ei veloiteta vuokramaksua.

(3) Krediittejä voi hankkia seuraavissa muodoissa:

a) käyttöminuutteina tai

b) euromääräisinä krediitteinä;
Krediittejä voidaan myöntää myös osana mainoskampanjaa.

(4) Näin hankitut tai myönnetyt krediitit ladataan asiakkaan saldotilille kolmen arkipäivän kuluessa. Tällaisia krediittejä voidaan ladata ainoastaan kunkin asiakkaan omalle saldotilille. Jos asiakkaan saldotilillä näkyy krediittejä, vuokramaksu vähennetään ensin krediiteistä. Tässä tapauksessa käytetään ensin ne krediitit, jotka vanhentuisivat ensimmäisenä. Kun asiakkaan saldotilillä ei ole krediittejä - tai jos vuokramaksu on suurempi kuin jäljellä oleva saldo, eli jos käyttöminuutit ylittävät ilmaiset minuutit – asiakas valitsee maksutavan, jolla loppusumma maksetaan. Asiakas voi nähdä krediittien määrän milloin tahansa TIER-sovelluksella tai TIER-käyttäjätilillään. Ne krediitit, joita ei käytetä kyseisen krediitin voimassaoloaikana, raukeavat.

(5) Krediittejä ei ole mahdollista lunastaa käyttöön näiden Yleisten ehtojen soveltamisalan ulkopuolista vuokrasopimusta varten, koskien erityisesti toisia paikallisia TIER-yhtiöitä.

(6) TIER-sähköpotkulaudan käytön maksaminen tapahtuu asiakkaan kulloisenkin vuokrasopimuksen yhteydessä valitseman vaihtoehdon mukaan joko noudattaen kulloistakin pakettiveloitusta ja/tai noudattaen tavallista käytön minuuttiperusteista veloitusta (jolloin vajaat minuutit veloitetaan kokonaisina minuutteina) tai näiden osia. Paketit koskevat vain yksittäistä TIER-sähköpotkulaudan vuokrauskertaa; kaikki käyttämättä jääneet paketin osat (esim. ajoaika), raukeavat vuokrauksen päättyessä. Jos asiakkaan saldotilillä on lunastettavaa krediittisaldoa, veloitetaan edellä mainitut käyttöminuutit ensin krediittisaldosta.

(7) Asiakas voi kuitata saatavansa TIERin saatavista vain siltä osin kuin hänen vastasaatavansa on riidaton tai lopullisesti vahvistettu.

(8) Asiakas voi vedota pidätysoikeuteensa vain siltä osin kuin hänen vastasaatavansa on riidaton tai se on vahvistettu tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä.

§8 Siirto-oikeus

TIER varaa itselleen oikeuden siirtää saamisiaan tästä sopimussuhteesta kolmannelle osapuolelle etenkin perimistarkoituksessa. Asiakasta tiedotetaan tällaisesta siirrosta hyvissä ajoin. Siinä tapauksessa asiakas voi suorittaa vapauttavia maksuja vain valtuutetulle vastaanottajalle, kun taas asiakkuuteen liittyvät kysymykset, reklamaatiot jne. jäävät edelleen TIERin toimivaltaan.

§9 Ajolupa

(1) Oikeus TIER-sähköpotkulaudalla ajamiseen on ainoastaan luonnollisilla henkilöillä:

a) jotka ovat vähintään 18-vuoitaita; ja

b) joilla on aktiivinen käyttäjätili TIERissä.

(2) Asiakkaan on kyettävä ajamaan TIER-sähköpotkulautaa vaarantamatta jalankulkijoiden tai ajoneuvojen liikennöintiä ja noudattaen voimassa olevia liikennesääntöjä ja yleistä järjestystä koskevia määräyksiä. Hänellä on oltava kokemusta tai vähintään perustaidot moottoriajoneuvon kuljettamisessa ja hänen on tunnettava moottoriajoneuvon toiminta ja turvallinen käyttö.

§10 Asiakkaan yleiset velvollisuudet; erityiset kiellot

(1) Asiakas on velvollinen kohtelemaan TIER-sähköpotkulautoja huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen, noudattamaan liikennesääntöjä ja olemaan vaarantamatta sivullisten oikeuksia tai oikeudellisia etuja TIER-sähköpotkulautaa käytettäessä.

(2) Asiakkaalla on seuraavia erityisiä velvollisuuksia:

a) noudattaa 100 kg:n enimmäiskuormarajaa;

b) olla jättämättä TIER-sähköpotkulautaa valvomatta vuokra-aikana;

c) ilmoittaa kaikista vioista ja vahingoista, etenkin jos ne ovat aiheutuneet voimankäytön tai onnettomuuden seurauksena, sekä liiallisesta likaantumisesta TIERille viipymättä heti, kun asia on havaittu;

d) varmistaa siltä osin kuin se on mahdollista, että TIER-sähköpotkulautaa käytetään vain silloin, kun se on kunnoltaan turvallinen jalankulkijoiden ja ajoneuvojen liikenteelle;

e) noudattaa liikennesääntöjä ajaessaan TIER-sähköpotkulaudalla;

f) pysäyttää TIER-sähköpotkulauta välittömästi, kun varoitusvalo syttyy, tai kun ohjauskahvojen lähellä olevalle näytölle ilmestyy virheilmoitus, ja ottaa yhteyttä TIERiin selvittääkseen, voiko ajamista jatkaa;

g). pysäköidä TIER-sähköpotkulauta asianmukaisesti 6 §:n mukaisesti.

(3) Asiakkaita kielletään nimenomaisesti toimimasta seuraavilla tavoilla:

a) TIER-sähköpotkulaudan ajaminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai sellaisten lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää ajokykyä. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on ankarasti kielletty (0.0‰ veren alkoholipitoisuus).

b) TIER-sähköpotkulaudalla ajaminen maastossa, moottoriurheilutapahtumissa tai minkäänlaisissa kilpa-ajoissa;

c) TIER-sähköpotkulaudan käyttäminen ajoneuvokokeessa, kuljettajan koulutuksessa, matkustajien kaupallisessa kuljettamisessa tai kaupallisissa kuljetuksissa (esim. kuriiripalvelut, pizzatoimitukset);

d) helposti syttyvien, myrkyllisten tai muuten vaarallisten aineiden kuljettaminen TIER-sähköpotkulaudalla siltä osin, kuin niiden määrä ylittää tavanomaiset kotitalouden määrät;

e) sellaisten esineiden tai aineiden kuljettaminen TIER-sähköpotkulaudalla, jotka voivat ominaisuuksiensa, muotonsa, mittojensa tai painonsa vuoksi vaarantaa ajoturvallisuuden tai vahingoittaa TIER-sähköpotkulautaa;

f) TIER-sähköpotkulaudan käyttäminen yhdessä toisen henkilön kanssa;

g) TIER-sähköpotkulaudan käyttäminen rikolliseen toimintaan;

h) minkäänlaisten korjausten tai muutostöiden tekeminen TIER-sähköpotkulautaan tai sivullisten käyttäminen sellaisten tekemiseen.

(4) Kunnioituksesta ympäristöä, muita ihmisiä ja asiakkaita kohtaan asiakkaan on pyrittävä ajamaan järjestystä noudattaen, ympäristöystävällisesti ja sähköä säästäen.

§11 Noudatettava menettely vahinkotapahtumassa

(1) Asiakkaan on ilmoitettava TIER-sähköpotkulautaan liittyvistä onnettomuuksista viipymättä TIERille.

(2) Onnettomuuden jälkeen asiakkaan on tehtävä ilmoitus poliisille ilman aiheetonta viivästystä ja huolehdittava siitä, että onnettomuus tulee poliisin kirjaamaksi. Jos poliisi kieltäytyy kirjaamasta onnettomuutta tai se on jostain syystä mahdotonta, on asiakkaan ilmoitettava asiasta TIERille ilman aiheetonta viivästystä ja sovittava TIERin kanssa jatkotoimista. Tämä pätee riippumatta siitä, onko asiakas itse aiheuttanut onnettomuuden vai onko sen aiheuttanut sivullinen. Asiakas ei saa poistua onnettomuuspaikalta ennen kuin:

a) poliisi on kirjannut onnettomuuden (tai jos kirjaaminen on mahdotonta, kunnes asiasta on ilmoitettu TIERille asianmukaisella, tämän sopimuksen mukaiselle tavalla); ja

b) TIERin kanssa mahdollisesti sovitut järjestelyt todisteiden hankkimiseksi tai toimenpiteet vahingon pienentämiseksi on toteutettu asianmukaisesti.

(3) Asiakkaan kuljettaman TIER-sähköpotkulaudan oltua onnettomuudessa. jos asiakas tekee ilmoituksen vastuun ottamisesta tästä kiellosta huolimatta, se sitoo yksinomaan asiakasta. Tällainen ilmoitus ei sido palveluntarjoajaa eikä vakuutuksenantajaa.

(4) Riippumatta siitä onko asiakas itse vai sivullinen aiheuttanut vahingon, TIER toimittaa asiakkaalle lomakkeen vahingoista raportointia varten. Lomake on täytettävä kokonaan ja se on palautettava TIERille seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut sen. Asiakas on toimittanut lomakkeen määräajassa, jos hän lähettää sen TIERille määräaikaan mennessä. Jos vahinkoraporttilomaketta ei lähetetä takaisin määräajassa, tämä voi johtaa siihen, että vakuutusyhtiö ei käsittele – ja mahdollisesti ei korvaa – onnettomuudesta johtuvaa vahingonkorvausvaatimusta. Mikäli vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta vahinkoa yksinomaan sillä perusteella, että asiakas on palauttanut lomakkeen myöhässä, vaatii TIER tästä johtuneet korvaussaamiset asiakkaalta.

(5) Asiakkaan on kerrottava todenmukaiset tiedot onnettomuuden tai vahinkotapahtuman etenemisestä, erityisesti onnettomuuden tapahtumapaikasta.

§12 TIERin vastuu

(1) TIER on vastuussa lain pakottavien sääntöjen mukaisesti vahingoista, jotka ovat aiheutuneet TIERin tai TIERin edustajien tai sen nimissä toimivien henkilöiden tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

(2) Tilanteissa, joissa on kyse huolimattomuudesta, TIER on vastuussa seuraavista vahingoista:

(a) Henkeen ja terveyteen kohdistuvista vahingoista; ja

(b) vahingoista, jotka johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta, jolloin vastuu rajoittuu sellaiseen määrään, joka oli ennakoitavissa ja joka on tyypillinen kyseessä olevalle sopimukselle. Olennaisiksi sopimusvelvoitteiksi katsotaan ne velvoitteet, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen toteutumisen kannalta ja joiden täyttämiseen asiakas voi normaalisti luottaa.

(3) Edellä 2 kohdassa asetetut vastuunrajoitukset koskevat myös sellaisia henkilöitä, joiden syyllisyyden voidaan katsoa johtuvan TIERistä voimassa olevien lakien nojalla. Niitä ei kuitenkaan sovelleta siltä osin kuin TIER on vilpillisesti salannut virheen tai ottanut vakuuden vastattavakseen, eikä niitä sovelleta tuotevastuulain (694/1990) nojalla esitettyihin vaatimuksiin. Niillä ei ole vaikutusta myöskään vastuuseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 82 artikla) rikkomisesta.

§13 Asiakkaan vastuu

(1) Asiakas on vastuussa TIERille kaikista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut.
Tähän sisältyy erityisesti 10 §:n rikkomukset sekä asiakkaan vastuulla olevan TIER-sähköpotkulaudan varkaus, vaurioituminen tai katoaminen. TIER ei ole vastuussa sivullisten asiakasta kohtaan esittämien oikeutettujen vaatimusten suhteen, sikäli kuin asiakkaalla ei ole omaa vakuutusturvaa. Tämä käsittää myös oikeudellisesta puolustautumisesta mahdollisesti aiheutuvien kulujen korvaamisen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä yhteydessä otetaan huomioon sivullisten myötävaikutus vahingon syntymiseen.

(2) Asiakas vastaa kaikista tieliikennesääntöjen, yleistä järjestystä koskevien määräysten tai muiden lakisääteisten määräysten, etenkin rikoslain (39/1889), rikkomuksista siltä osin kuin hänen voidaan katsoa syyllistyneen em. rikkomuksiin TIER-sähköpotkulautaa käytettäessä. Asiakas vastaa kaikista tästä aiheutuvista kustannuksista eikä TIER vastaa mistään mahdollisista sivullisten vaatimuksista. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakas ei ole vastuussa siitä, jos vahinko on aiheutunut viallisen TIER-sähköpotkulaudan asianmukaisesta ja sopimuksenmukaisesta käytöstä.

(3) Asiakas ei ole vastuussa siltä osin kuin vakuutuksenantaja korvaa vahingon eikä vaadi regressioikeuden nojalla TIERiltä korvausta.

(4) TIERin ja asiakkaan välillä asiakkaan hyväksi sovittua vastuunrajoitusta TIER-sähköpotkulaudalle aiheutuvista vahingoista ei sovelleta, jos asiakas on tahallisesti aiheuttanut vahingon.

(5) Korvauksena TIERille syntyneestä hallinnollisesta lisätyöstä, joka aiheutuu rikostutkintaviranomaisten tai muiden sivullisten kyselyihin, jotka kohdistuvat kyseisen vuokra-ajan kuluessa tehtyjen hallinnollisten rikkomusten, rikosten tai muiden häiriöiden tutkintaan, on asiakas velvollinen maksamaan TIERille kattavan kustannuskorvauksen jokaisesta tällaisesta tutkinnasta sovellettavan kustannus- ja maksuaikataulun mukaisesti, paitsi jos asiakas kykenee osoittamaan, että TIERille aiheutunut vahinko oli huomattavasti pienempi tai sitä ei ole syntynyt. TIER puolestaan voi vapaasti vaatia laajempia vahinkoja korvattavaksi.

§14 Käyttäjätilin väliaikainen sulkeminen ja pääsyn epääminen

(1) TIER voi väliaikaisesti estää pääsyn käyttäjätilille seuraavissa tapauksissa:

a) jos sopimuksen täyttämisen kannalta välttämättömät tiedot on annettu käyttäjätilillä väärin;

b) jos asiakas laiminlyö maksaa summaltaan vähäpätöistä suuremman maksun, huolimatta siitä, että hän on saanut maksumuistutuksen;

c) jos tapahtuu muita merkittäviä sopimusrikkomuksia, joista asiakas on vastuussa;

d) jos asiakas hukkaa henkilökohtaisen matkapuhelimen, joka on linkitetty käyttäjätilille, tai jos se varastetaan asiakkaalta tai jos sivullisten on muutoin mahdollista käyttää asiakkaan tiliä luvattomasti.

(2) TIER avaa käyttäjätilin ilman aiheetonta viivytystä, kun asiakkaan sopimuksenvastainen käytös tai olosuhde on päättynyt.

(3) TIER voi estää asiakkaalta pääsyn käyttäjätilille kokonaan, mikäli hän on toistuvasti syyllistynyt merkittäviin sopimusrikkomuksiin ja hän on ollut vastuussa tällaisesta käyttäytymisestä, eikä hän ole ennen toimenpiteisiin ryhtymistä reagoinut varoitukseen.

§15 TIER App-sovelluksen käyttäjäsopimuksen sopimusoikeudellinen voimassaoloaika ja irtisanominen

(1) Käyttäjäsopimus on voimassa toistaiseksi, ja kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa sen kirjallisella ilmoituksella kahden viikon irtisanomisajalla ennen kuukauden päättymistä.

(2) Osapuolilla on oikeus irtisanomiseen painavan syyn perustella. Painavaksi syyksi katsotaan seuraavat:

a) Asiakas ei toistuvista maksumuistutuksista huolimatta maksa jäljellä olevaa vähäistä suurempaa osaa vuokramaksusta;

b) Asiakas antaa virheellisiä tietoja tai salaa tosiasioita rekisteröintiprosessin aikana tai sopimussuhteen aikana siten, että olisi kohtuutonta edellyttää TIERin jatkavan sopimussuhdetta;

c) Asiakas ei, huolimatta hänelle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä lähetetystä varoituskirjeestä, keskeytä vakavaa sopimusrikkomusta tai ei korjaa tällaisten rikkomusten jo olemassa olevia seurauksia ilman aiheetonta viivytystä;

d Asiakas on ajautunut alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena;

e) Asiakas on paljastanut TIER-käyttäjätilinsä kirjautumistiedot toiselle henkilölle;

f) Asiakas on yrittänyt lukea, kopioida tai manipuloida TIER-sovellusta tietoteknisiä menetelmiä käyttäen.

§16 Vuokraussopimuksen peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajana oheisen ohjeen mukainen peruuttamisoikeus.

Peruuttamisohje

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa esittämättä siihen mitään syytä.

Peruuttamisen määräaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin sopimus tehtiin.

Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten Sinun on tiedotettava meille (TIER Mobility Finland Oy, Laivakatu 3, 00150 Helsinki, puh: +358 9 42450841.s-posti: info(at)tier.app) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostitse). Voit käyttää oheista malliperuuttamislomaketta, mikä ei kuitenkaan ole pakollista.

Peruuttamisen määräaikaa katsotaan noudatetun, kun lähetät peruuttamisilmoituksen ennen peruuttamisen määräajan raukeamista.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava Sinulle kaikki Sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka syntyvät siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan kuljetustavan), viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin tätä sopimusta koskeva peruuttamisilmoituksesi on saapunut meille. Suoritamme palautuksen samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäisen maksutapahtuman yhteydessä, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; Sinulle ei aiheudu kuitenkaan missään tapauksessa kustannuksia tämän palautuksen johdosta.

Mikäli olet pyytänyt palveluiden aloittamista peruuttamisen määräajan kuluessa, olet velvollinen maksamaan kohtuullisen summan, joka vastaa tämän sopimuksen peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksesi ajankohtaan mennessä tuotettujen palvelujen osuutta verrattuna sopimuksessa mainittujen palvelujen kokonaismäärään.

Peruuttamisohje päättyy

Peruuttamislomake

(Mikäli haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja palauta se meille alla olevaan osoitteeseen.)

Vastaanottaja:
TIER Mobility Finland Oy, Laivakatu 3, 00150 Helsinki

puh: +358 9 42450841.

Email: info(at)tier.appPeruuttamisilmoitus

Täten peruutan/peruutamme (*) tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tuotteiden ostoa (*)/seuraavan palvelun suorittamista (*):________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________


Tilausnumero / tilaus: _______________________________________________


Tilauspvm (*) / vastaanottopvm (*): _____________________________________


Kuluttajan nimi: _________________________________________________


Kuluttajan osoite: _______________________________________________________________________________________
Kuluttajan allekirjoitus
(tarpeellinen vain, jos käytetään paperimuotoista lomaketta)


Päivämäärä: __________________________________

(*) Tarpeeton yliviivataan.

§17 Tietosuoja

(1) TIER kerää ja käsittelee asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja siltä osin kuin niitä tarvitaan kulloinkin kyseessä olevan liiketoimen toteuttamiseen. TIER noudattaa asiakkaan henkilötietoja käsitellessään soveltuvia lakisääteisiä säännöksiä, erityisesti EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

(2) Lisätietoja asiakasta koskevien henkilötietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja käsittelyn laajuuteen liittyen on saatavilla TIER-verkkosivustolta löytyvässä tietosuojaselosteessa.

§18 Muut määräykset

(1) Asiakkaan ja TIERin välillä tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen tasavallan lakia.

(2) Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne TIERiä vastaan siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka taikka jonka tuomiopiirissä TIERillä on kotipaikka tai missä sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Oikeuspaikasta muissa tapauksissa säädetään oikeudenkäymiskaaressa (4/1734). Jos asialle ei muutoin ole toimivaltaista tuomioistuinta, sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

(3) Asiakas ei saa luovuttaa vaatimuksiaan tai muita edellä mainittujen sopimusten mukaisia oikeuksiaan sivullisille ilman TIERin etukäteistä suostumusta.

§19 Asiakaspalvelu; valitukset

(1) Jos asiakas haluaa esittää kysymyksiä, huomautuksia, valituksia tai antaa muita selityksiä, hän voi ottaa meihin yhteyttä kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse:

TIER Mobility Finland Oy

Laivakatu 3, 00150 Helsinki

Puh.: +358 9 42450841.

Sähköposti: info(at)tier.app