Back to countries

Select country

Select Page

🇫🇮Finland

Last updated: 12.5.2022

Finland - General Terms and Conditions for Freebies

Collect Freebies/Kerää palkintoja -ohjelman lisäehdot

Nämä lisäehdot („Lisäehdot“) koskevat ainoastaan matkoja, jotka tehdään osana „Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/Kerää palkintoja)”-ohjelmaa („Ohjelma”). Nämä Lisäehdot koskevat lisäksi kulloinkin sovellettavia TIERin Yleisiä liiketoimintaehtoja, joiden määräykset ovat osa näitä Lisäehtoja.

Mikäli sovellettavien TIERin Yleisten liiketoimintaehtojen määräysten ja näiden Lisäehtojen välillä on ristiriita, ovat näiden Lisäehtojen määräykset ensisijalla.

Ohjelman puitteissa tehtävät matkat voidaan tehdä vain osana sellaista matkaa, joka tehdään ohjelmassa käytettävissä olevalla TIER-ajoneuvolla, ja joista sinua veloitetaan voimassa Tier-sovelluksen ja TIERin Yleisten liiketoimintaehtojen mukaan. Ohjelmassa käytettävissä olevat TIER-ajoneuvot on merkitty vastaavasti TIER-sovelluksessa. Ohjelman puitteissa tehtävä matka käynnistetään tekemällä vastaava kysely TIER-sovelluksessa. Vain vastaavasti merkityt TIER-ajoneuvot ovat käytettävissä ohjelman puitteissa. Ajoneuvon saatavuus voi riippua erilaisista kriteereistä, kuten esim. ajoneuvon sijaintipaikasta, siitä aikavälistä, jonka ajoneuvo oli sijaintipaikallaan, ja omasta olinpaikastasi. Vain TIER voi päättää TIER-ajoneuvon käytettävyydestä määrättynä ajankohtana ohjelman puitteissa.

Jotta matkat kuuluvat ohjelman piiriin, voi vaatimuksena olla vähimmäismatka, jonka kulloinenkin pituus näytetään sinulle TIER-sovelluksessa ja sinua voidaan pyytää pysäköimään TIER-ajoneuvosi TIER-sovelluksessa esitetylle määrätylle alueelle.

Kun matka on päättynyt ja kun sen aikana on noudatettu TIER-sovelluksessa sinulle ilmoitettuja, voimassa olevia vähimmäisetäisyyksiä tai pysäköimisvaatimuksia, myöntää TIER sinulle kulloinkin ilmoitetut edut. Tällaisia etuja ovat esim. ilmaiset matkat TIER-ajoneuvoilla tai alennetut matkahinnat ja niitä nimitetään „palkinnoiksi“. Mikäli TIER-sovelluksessa ei ole toisin ilmoitettu, voidaan palkintoja, joiden ansiosta TIER-ajoneuvojen käyttöhinta alenee tai jotka muulla tavoin koskevat tällaisia käyttöjä, soveltaa vain tulevaan käyttöön eikä siis niihin käyttökertoihin, joiden aikana nämä palkinnot ansaitaan.

Mikäli TIER-sovelluksessa ei ole toisin ilmoitettu, palkintoja ei voi siirtää kolmansille osapuolille ja niiden voimassaoloaika voi olla rajoitettu. Palkintoja ei voi myydä eteenpäin eikä niitä voida hyvittää rahassa. Ohjelman puitteissa tehtäviä matkoja ja palkintoja ei saa tehdä kaupallisessa tarkoituksessa, työmatkoina tai käyttää muutoin liiketoimintatarkoituksiin.

TIER ei ole velvollinen tarjoamaan sinulle ohjelman piiriin kuuluvia ajoneuvon käyttömahdollisuuksia.

TIER voi koska vain ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tai lopettaa ohjelman sekä tilapäisesti tai pysyvästi joko globaalisti tai yksittäisillä seuduilla. Tällaisen muutoksen tai lopettamisen ajankohtana jo ansaitut palkinnot jäävät voimaan.