Back to countries

Select country

Select Page

🇫🇮Finland

Last updated: 11.24.2022

General Terms and Conditions for Battery Swap (FIN)

Lisäehdot – TIER Swap

Nämä TIER Swap -ohjelmaa koskevat lisäehdot (jäljempänä ”Lisäehdot”) koskevat yksinomaan osana TIER Swap -ohjelmaa tehtyjä akkujen vaihtoja. Nämä Lisäehdot täydentävät TIER-käyttöehtoja, joiden ehdot sisällytetään näihin Lisäehtoihin niihin viittaamalla. Mikäli TIER-käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden Lisäehtojen kanssa, sovelletaan näitä Lisäehtoja.

TIER Swap -ohjelman mukaiset akkujen vaihdot voidaan tehdä vain osana TIER-vuokrausta, jossa käyttäjältä saatetaan veloittaa TIER-sovelluksessa, sovellettavissa TIER-käyttöehdoissa ja vuokraehdoissa esitetyt vuokrahinnat. Soveltuvat TIER-sähköpotkulaudat on merkitty TIER-sovelluksessa. TIER Swap -ohjelman mukainen akunvaihto aloitetaan TIERin TIER-sovelluksessa esittämällä tarjouksella, jonka käyttäjä voit hyväksyä valitsemalla ohjelman piirissä olevan TIER-sähköpotkulaudan TIER-sovelluksessa. Vain tietyt TIER-sähköpotkulaudat ovat TIER Swap -ohjelman piirissä. Kelpoisuus riippuu esimerkiksi sähköpotkulaudan mallista ja tyypistä, sen akun jäljellä olevasta latauksesta, vuorokaudenajasta, sähköpotkulaudan sijainnista, käyttäjän sijainnista, jne. TIERillä on yksinomainen päätösvalta siitä, mitkä TIER-sähköpotkulaudat minäkin ajankohtana ovat TIER Swap -ohjelman alaisia.

Kun käyttäjä hyväksyy tarjouksen tehdä akunvaihto TIER Swap -ohjelman mukaisesti, hänen on suoritettava akunvaihto asianmukaisella huolella sekä kaikkien kohtuullisten TIER-sovelluksessa annettujen taikka mahdollisesti TIERin henkilökunnan tai muiden asianomaisten kolmansien osapuolten, kuten TIER Swap -kohteita hoitavien kolmansien yritysten omistajien tai työntekijöiden, antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa akunvaihdon, jonka hän on suostunut suorittamaan, noudattamalla TIER-sovelluksesta löytyvää tai tarvittaessa TIER-sähköpotkulautaan liittyvää (jos akunvaihdon aloitettiin ennen peruutusta) peruutuskäytäntöä.

Korvaukseksi kokonaan suoritetusta TIER Swap -ohjelman piiriin kuuluvasta akunvaihdosta, TIER myöntää käyttäjälle TIER-sovelluksessa akunvaihtoa koskeneessa tarjouksessa eritellyt edut (esim. ilmaista ajoaikaa tai hinnanalennuksia, jäljempänä ”Palkkiot”). Ellei TIER-sovelluksessa toisin mainita, hinnanalennuksina annettavia tai muutoin TIER-sähköpotkulautojen käyttöä koskevia Palkkioita voidaan käyttää vain tuleviin vuokrauksiin, eikä niitä voi käyttää siihen vuokraustapahtumaan, jonka aikana ne ansaitaan. Palkkioita ei voi siirtää, ellei TIER-sovelluksessa ole toisin mainittu, ja ne voivat vanhentua. Palkkioita ei voi myydä eikä niiden arvoa voi muutoin lunastaa. Käyttäjä ei saa vaihtaa akkua TIER Swap -ohjelman puitteissa tai käyttää Palkintoja mihinkään kaupalliseen, ammattimaiseen tai muuhun liiketoimintatarkoitukseen.

TIER ei ole velvollinen tarjoamaan käyttäjille mahdollisuutta vaihtaa akkua TIER Swap -ohjelman puitteissa. TIER voi muuttaa TIER ohjelmaa taikka keskeyttää tai lopettaa sen maailmanlaajuisesti tai tietyissä paikoissa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Tämä ei vaikuta akunvaihtoihin, jotka ovat käynnissä, tai palkintoihin, jotka on jo ansaittu, tällaisen muutoksen, keskeyttämisen tai lopettamisen ajankohtana.

Lisätietoja TIER Swap -ohjelmasta on saatavilla osoitteessa about.tier.app/swap.