tier-work

Behave like an animal

appleandroid

Oli kyseessä sitten elinympäristössä luontevasti liikkuminen tai vahvempien yhteisöjen rakentaminen, on eläimillä meille ihmisille paljon opetettavaa kestävämpien ratkaisujen löytämiseksi.
embeded-thumbnailplay-button
tier-highlight-image

Planeettamme kahdeksasta miljoonasta lajista vain ihminen täyttää ilman hiilellä, tuhoaa elinympäristöään ja ottaa enemmän kuin tarvitsee. Me haluamme muuttaa liikkumisen pysyvästi paremmaksi ja uskomme, että meillä on paljon opittavaa eläimiltä. Nyt on aika asettaa lauman etu ensin ja olla enemmän kuin eläimet.

Liiku kestävämmin

Ihmiset voivat oppia kestävästä elämäntavasta alpakoilta. Niiden pehmeät varpaat eivät vahingoita maata, vaan ne liikkuvat pehmeästi suojellen kasveja, joita ne tarvitsevat ravinnokseen. Hyvin polttoainetehokasta. Me kaikki emme voi olla yhtä inspiroivia kuin alpakat, mutta TIER ehdottomasti yrittää! TIER-ajoneuvot ovat elektronisia, eivätkä tuota hiilipäästöjä, ja yritys on ollut ilmastoneutraali jo usean vuoden ajan. Kun liikut TIERillä, et siis vahingoita ympäristöäsi.

Anna ennemmän kuin otat

Mehiläiset ottavat mitä tarvitsevat pesäänsä ja samaan aikaan pölyttävät maailmaa uudella elämällä. Näin tehdessään mehiläiset voivat osallistua viiteentoista (15) YK:n seitsemästätoista (17) kestävän kehityksen tavoitteesta (SDG) edes tietämättä mikä SDG on. Mehiläisten tavoin, TIER tekee kaikkensa elinympäristönsä hyväksi – tuemme vahvasti viittä kestävän kehityksen tavoitetta ja edistämme niiden saavuttamista… ei aivan yhtä surisevasti kuin mehiläiset, mutta teemme parhaamme.

Ole huomaavaisempi

Ystävällisyyden oppitunnille ei ole parempaa opettajaa kuin bonoboapina. Naaraspuoliset bonobot hallitsevat, ylläpitävät rauhallista kollektiivista luonnetta ja ovat luonnollisia jakajia. Bonobot jakavat mielellään ruokaa toistensa kanssa, eivätkä koskaan väsy jakamisen iloon. Joten miksi emme olisi vähän ystävällisempiä, kuten bonoboapinat? Jätä autosi kotiin ja valitse liikkumistapa, jonka voi jakaa toisten kanssa. TIERillä kulkeminen luo lisää tilaa kaupunkeihin sekä vähentää päästöjä ja ruuhkia. Etkä tuhlaa enää aikaasi parkkipaikan etsimiseen.

Toimi ympäristösi hyväksi

Susilla on hyvin tärkeä rooli elinympäristössään. Missä tahansa ne liikkuvatkin, sudet auttavat elvyttämään ja palauttamaan ekosysteemejä sekä lisäämään useiden lajien populaatioita. Sudet vaikuttavat eläinpopulaatioon muuttaen lajien kulku- ja ravintotottumuksia sekä niiden liikkumisalueita. Samalla itse maisemaa muuttaen. Tämä käyttäytyminen voi opettaa ihmisille paljon heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa ja muuttaa omaa elinympäristöään parempaan suuntaan. Voit esimerkiksi ajaa kaksipyöräisellä päästöttömällä kulkuneuvolla vähentäen hiilidioksidin määrää ilmassa ja luoden sen seurauksena terveempiä kaupunkeja.

tier-work

Liiku kestävästi, niinkuin eläimet

appleandroid