Βιωσιμότητα στην TIER

Η βιωσιμότητα είναι ένας βασικός παράγοντας στην αποστολή της TIER για τη ριζική αλλαγή της κινητικότητας. Η TIER, ως κορυφαίος πάροχος μικροκινητικότητας, έχει ως στόχο τη μετάβαση σε μετακινήσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Είμαστε κλιματικά ουδέτεροι

Από τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία μας είναι η πρώτη εταιρεία μικροκινητικότητας που δεσμεύτηκε να είναι πλήρως κλιματικά ουδέτερη. Για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, από κοινού με τον συνεργάτη μας ClimatePartner, εφαρμόσαμε μια προσέγγιση τριών βημάτων, η οποία μας βοήθησε όχι μόνο να ενημερωθούμε για τις εκπομπές, αλλά και να μάθουμε σε ποιους τομείς έχουμε τις περισσότερες δυνατότητες για να τις μειώσουμε. Μόνο όταν δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μείωση, αντισταθμίσαμε τις εναπομείνασες εκπομπές.

 • emmisions

  Βήμα 1

  Υπολογισμός των εκπομπών μας

  Κατά τη μέτρηση του παγκόσμιου αποτυπώματός μας, συμπεριλάβαμε όλες τις εκπομπές σε όλο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών μας. Από την παραγωγή και την αποστολή των οχημάτων μας, μέχρι τις καθημερινές μας δραστηριότητές για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των οχημάτων και των μπαταριών μας όταν αποσύρονται από την κοινόχρηστη κινητικότητα. Η μεθοδολογία μας για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα ακολουθεί το πρωτόκολλο GHG και είναι εναρμονισμένη με τα πρότυπα ISO.

 • emmisions

  Βήμα 2

  Αποφυγή και μείωση εκπομπών

  Στόχος μας είναι να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας μας, βελτιώνοντας συνεχώς όλες τις διαδικασίες και τους τομείς δραστηριότητάς μας. Έχουμε μειώσει δραστικά το αποτύπωμά μας, υιοθετόντας έναν στόλο οικολογικών οχημάτων και χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ενέργεια στο σύνολο των αποθηκών και των γραφείων μας. Μειώνουμε ακόμα περισσότερο τις εκπομπές στην εφοδιαστική αλυσίδα μας, βελτιώνοντας τη σχεδίαση των οχημάτων μας ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περιορίζοντας τη χρήση υλικών που απαιτούν μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα στην παραγωγή και βελτιστοποιώντας την υλικοτεχνική μας υποστήριξη.

 • emmisions

  Βήμα 3

  Αντιστάθμιση του αντίκτυπού μας

  Προκειμένου να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα, οι παραμένουσες εκπομπές που δεν μπορούμε να αποφύγουμε ή να μειώσουμε σε αυτό το στάδιο αντισταθμίζονται μέσω πιστοποιημένων πρότζεκτ αντιστάθμισης άνθρακα. Η TIER, από κοινού με την ClimatePartner, υποστηρίζει την προστασία των δασών και πρότζεκτ καθαρής ενέργειας μέσω προσπαθειών αντιστάθμισης.

Συνεργασία με ειδικούς στην ανακύκλωση

Η εξόρυξη πρώτων υλών για την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα οχήματά μας, αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο περιβαλλοντικό φορτίο. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας στη βιωσιμότητα, σκοπεύουμε να αποφύγουμε τα απόβλητα μπαταριών και να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο δίνοντας μια "δεύτερη ζωή" στις μπαταρίες μας. Για τον λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με τη γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην επισκευή και την ανακύκλωση (Όνομα εταιρείας: Κατακόρυφες τιμές).

Οι δεσμεύσεις μας

tier-business-01
Μείωση εκπομπών

Πιστεύουμε στην ανάγκη δράσης για τη μείωση των εκπομπών, καθώς και στις δυνατότητες της επιστήμης που προωθεί αυτήν την προσέγγιση. Διάβασε περισσότερα.

tier-business-11
Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα

Στην εταιρεία μας λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις αρχές και τις αξίες μας και εκτιμούμε τους προμηθευτές που έχουν την ίδια δέσμευση με εμάς. Διάβασε τον κώδικα δεοντολογίας για τους προμηθευτές.

Διάβασε περισσότερα

tier-business-21
ΣΒΑ ΗΕ

Η αποστολή της TIER είναι να αλλάξει ριζικά την κινητικότητα. Η βιωσιμότητα είναι στον πυρήνα του DNA μας και εφαρμόζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών ως κατευθυντήριο πλαίσιο δράσης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεισφορά μας σε πέντε ΣΒΑ.

tier-business-31
Κοινή δέσμευση για τη βιωσιμότητα

Το 2020 ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Dott και τη Voi, για να βελτιώσουμε τα πρότυπα βιωσιμότητας στον κλάδο της μικροκινητικότητας. Από κοινού, καθορίσαμε δέκα περιβαλλοντικές και κοινωνικές δεσμεύσεις που καλύπτουν τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών κινητικότητας που προσφέρουμε. Και φυσικά έχουμε ως στόχο να μπορέσουμε να ωφελήσουμε τόσο το περιβάλλον όσο και τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.