Back to countries

Last updated: 2.20.2024

Data Protection Declaration (DUT)

PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

Onze privacyverklaring informeert u over de verzameling en verwerking van uw gegevens door TIER. Dit geldt zowel voor de TIER-app als voor de mobiliteitsdiensten die via onze app of via partner-apps kunnen worden geboekt.

Verwerkingsverantwoordelijke en dienstenaanbieder is:

Tier Mobility Belgium SRL („TIER“, „wij“), Rue des Poissonniers 13, 1000 Brussel (Belgie), contact: support@tier.app

samen met TIER Mobility SE ('Tier Mobility Germany'), c/o Mindspace, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin, Duitsland, contact: support@tier.app in overeenstemming met artikel 26 AVG.

2. Verzameling enverwerking vangegevens bij het gebruik van onze app en diensten

In onze app bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De registratie is verplicht voor het gebruik van TIER-diensten. Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om onze diensten te boeken via derde aanbieders (zie hieronder).

2.1 Registratie

Wanneer u zich bij TIER registreert, vragen wij de volgende informatie van u voor de aanleg van een klantenaccount:

uw naam, e-mailadres en telefoonnummer,

afhankelijk van uw land, uw gebruik en de ter beschikking staande diensten vragen wij om informatie over uw rijbewijs en om een bewijs van uw leeftijd,

informatie over de door u gekozen betaalwijze.

U voert deze informatie bij de registratie zelf in onze app in. Indien u aanvullende vrijwillige informatie kunt vermelden, wordt dit dienovereenkomstig gekenmerkt.

U kunt ook gebruik maken van een zogenaamde single sign-on-functie van Google of Apple ('SSO provider') om een account bij ons aan te maken. Uw account bij de SSO provider (bijv. uw Google-account) wordt dan aan onze app gekoppeld. Daardoor worden de stamgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) die u bij de SSO provider hebt opgeslagen voor ons zichtbaar. De SSO providers informeren u tijdens het registratieproces welke van uw gegevens zullen worden doorgegeven, waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming kunt geven of kunt weigeren. Houd er rekening mee dat de SSO providers door de koppeling van de accounts kunnen vaststellen dat en wanneer u zich bij ons aanmeldt.

De registratie en het aanmaken van een account is een voorwaarde voor het huren van voertuigen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG.

2.2 Verzameling enverwerking vangegevens bij het gebruik van de TIER-app

Tijdens het gebruik worden door de app of uw eindapparaat uw huidige IP-adres en informatie over uw eindapparaat (bijv. gebruikt besturingssysteem, versie, taal, apparaattype/merk/model, apparaat-ID) evenals datum en tijd van de toegang en de opgeroepen inhoud resp. gegevens automatisch naar onze servers verzonden ('toegangsgegevens'). Dit is technisch noodzakelijke informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u onze app gebruikt.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG voor zover de gegevensverwerking dient om de app-functionaliteiten en onze diensten te leveren. Bovendien vindt de gegevensverwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de voortdurende functionaliteit en veiligheid, evenals de verdere ontwikkeling van de app en onze diensten.

2.2.1 App-toestemmingen

Voor het gebruik van onze diensten hebben wij toegang nodig tot bepaalde functies van uw eindapparaat – zogenaamde toestemmingen. Afhankelijk van uw besturingssysteem moet u de toestemming uitdrukkelijk verlenen of kunt u ze telkens intrekken. Alle gegevens waartoe wij in het kader van de toestemmingen toegang kunnen krijgen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden.

Camera De toegang tot uw camerafunctie is vereist om vóór de huur de QR-code te scannen die op het voertuig is aangebracht. U hebt de camera tevens nodig voor de controle van uw rijbewijs en uw identiteit (zie hieronder). Daarnaast bieden wij in een aantal steden ook een dienst aan voor de lokalisatie en de ondersteuning bij het correcte parkeren door middel van optische locatiedetectie. Daarvoor maken wij onder andere gebruik van de diensten van Fantasmo Studios, Inc.340 S Lemon Ave 7650, Walnut, CA 91789, Verenigde Staten.

Locatie Wij hebben informatie over uw locatie nodig om u te kunnen laten zien of er in uw buurt voertuigen zijn en waar u deze kunt vinden. Daarnaast verwerken wij informatie over uw locatie wanneer u de app gebruikt of een voertuig huurt om onze diensten te kunnen verbeteren en voor u te personaliseren.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG, aangezien de gegevensverwerking bedoeld is om de app-functionaliteiten en onze diensten te leveren.

2.2.2 TIER-app analyse en doorontwikkeling

Om onze service voortdurend te kunnen optimaliseren, willen we begrijpen, hoe gebruikers gebruik maken van onze app. Daarvoor verzamelen en verwerken wij met name de volgende technische gegevens: apparaatinformatie (bijv. informatie over apparaat, besturingssysteem, app-versie, taal en tijdzone), het tijdstip waarop u de TIER-app opent, uw gebruik van de app (bijv. selectie van voertuigen of boeking), de duur van het gebruik resp. hoe lang u bepaalde functionaliteiten gebruikt, alsmede de locatie van uw apparaat.

Bovendien maken we voor het geval dat de app crasht, gebruik van een dienst om diagnostische informatie te verkrijgen, zoals apparaattype, apparaat-ID, versie van het besturingssysteem, toestand van de app op het moment van de crash, crash-trace en interne technische app-loggegevens. Deze informatie bevat geen directe persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens om fouten in de app te analyseren en zo de stabiliteit en betrouwbaarheid te verbeteren.

Voor de crashrapporten maken we gebruik van 'Firebase', een dienst van Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Deels worden de gegevens verwerkt op een server van Google in de VS. Voor het geval dat persoonsgegevens aan de VS of andere derde landen worden doorgegeven, zijn wij met Google modelcontractbepalingen overeengekomen conform art. 46, lid 2 c) AVG. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij naar: https://policies.google.com/te...

Onze app maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google. Wij analyseren daarmee uw gebruik van onze app om onze app en onze aanbiedingen op basis daarvan te kunnen verbeteren.

Wij hebben de volgende instellingen inzake de gegevensbescherming bij Google Analytics uitgevoerd:

- IP-anonimisering (verkorting van het IP-adres vóór de analyse, zodat het niet mogelijk is om uw identiteit te achterhalen);

- automatische verwijdering van oude logbestanden / beperking van de opslagduur;

- gedeactiveerde reclamefunctie (inclusief remarketingdoelgroepen via GA Audience);

- gedeactiveerde gepersonaliseerde advertenties;

- gedeactiveerd measurement protocol;

- gedeactiveerde cross-domain tracking (Google-signalen);

- gedeactiveerd delen van gegevens met andere Google-producten en -diensten.

Google Analytics verwerkt de volgende gegevens:

- geanonimiseerd IP-adres;

- gebruikte functies of bekeken pagina's (datum, tijd, functie/URL, duur van het bezoek);

- eventueel bereiken van bepaalde doelen (conversies);

- technische informatie, inclusief besturingssysteem, -versie en -taal; apparaattype, ‑merk en -model;

- advertentie-ID (in de instellingen van uw eindapparaat kunt u dit gebruik beperken; bij Android onder Instellingen/Google/Advertenties/Advertentie-ID resetten, voor iOS onder Instellingen/Privacy/Reclame/Beperk reclametracking);

- locatie bij benadering (land en, indien van toepassing, stad, op basis van geanonimiseerd IP-adres).

De door Google Analytics verzamelde persoonsgerelateerde, met advertentie-ID gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Deels worden de gegevens verwerkt op een server van Google in de VS. Voor het geval dat persoonsgegevens aan de VS of andere derde landen worden doorgegeven, zijn wij met Google modelcontractbepalingen overeengekomen conform art. 46, lid 2 c) AVG.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 f) AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om fouten in de app te analyseren, om deze te corrigeren en de app te verbeteren evenals het gebruik van de app in gepseudonimiseerde vorm te analyseren om de app en onze aanbiedingen te verbeteren.

2.2.3 Adjust

Voor de optimalisering van onze marketingactiviteiten maken wij gebruik van de dienstverlener adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland ('Adjust'). De via Adjust verzamelde gegevens informeren bijvoorbeeld over de download van de TIER-app, het online reclamekanaal via welke de download werd gegenereerd, het tijdstip waarop de app werd geopend, de duur van het app-gebruik en over intensief gebruikte app-functies (in het bijzonder over succesvolle aanmelding en voltooide ritten). Adjust maakt voor de analyse gebruik van de IP- en Mac-adressen van de gebruikers, die echter na verzameling worden gehasht, evenals de betreffende app-ID en, indien beschikbaar, de mobiele advertentie-ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verwerkt, d.w.z. dat zij niet worden gebruikt om afzonderlijke gebruikers te individualiseren of om ze aan een bepaalde persoon toe te wijzen.

Deze gegevens worden gebruikt om de performance van onze marketingmaatregelen en -kanalen te analyseren en te beoordelen, om marketingmaatregelen tegenover onze marketingpartners te factureren en om pogingen tot fraude in verband met marketingmaatregelen te herkennen (bijv. 'klikfraude', waarbij de facturatiesystemen achter de advertenties gericht worden gemanipuleerd door klikken op advertenties te simuleren). Deze gegevens worden tevens gebruikt om het gebruik van de app in gepseudonimiseerde vorm te analyseren en onze app evenals onze aanbiedingen te kunnen verbeteren. Via de onderstaande link kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door Adjust: https://www.adjust.com/forget-... .

De verwerking van de gegevens vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 f) AVG op basis van onze voornoemde gerechtvaardigde belangen.

2.2.4 Google Maps

De TIER-app maakt gebruik van Google Maps API-toepassingen, een dienst van Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Hierdoor kunnen wij u bijv. interactieve kaarten in onze app tonen. Deze toepassing is essentieel voor de functionaliteit en de volledige levering van onze inhoud en diensten. De gebruiksvoorwaarden van Google vindt u hier: https://policies.google.com/te.... De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl.... Het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/pr.... Naast de weergave van beschikbare voertuigen, gebruiken we Google Maps ook om geolocaties te vertalen naar adressen en u de waarschijnlijke loopafstand naar het gekozen voertuig aan te geven.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG, aangezien de gegevensverwerking bedoeld is om de app-functionaliteiten en onze diensten te leveren.

2.2.5 Navigatie

In sommige steden bieden wij u een in de app geïntegreerde navigatiedienst aan. Voor deze dienst maken wij gebruik van de navigatiesoftware van Beeline Relish Technologies Ltd, A212 The Biscuit Factory, 100 Drummond Road, Londen, Verenigd Koninkrijk ('Beeline'). Bij beschikbaarheid van de dienst beslist u vrijwillig of u de navigatiesoftware wilt gebruiken. Terwijl u Beeline gebruikt, ontvangt Beeline informatie over uw locatie en uw bewegingen. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Beeline verwijzen wij naar: https://beeline.co/pages/priva... .

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG, aangezien de gegevensverwerking bedoeld is om de app-functionaliteiten en onze diensten te leveren.

2.3 Verzameling en verwerking van gegevens bij het huren van een TIER-voertuig

Als u een voertuig huurt, verzamelen en verwerken wij extra gegevens via de app en via onze voertuigen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG voor zover de gegevensverwerking bedoeld is om de huurovereenkomst uit te voeren, en in het overige art. 6 lid 1 f) AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang in de permanente functionaliteit en veiligheid evenals de doorontwikkeling van de app en onze diensten.

2.3.1 Verzameling van gegevens in onze app

Wanneer u een voertuig huurt, registreren wij de locatie van uw eindapparaat aan het begin en aan het einde van de huurperiode. Aangezien bij elke huur een huurcontract wordt afgesloten, slaan wij ook de gebruiksduur op en het voertuigtype dat u hebt gehuurd. Wij gebruiken deze gegevens met name om de huur te factureren.

2.3.2 Verzameling van gegevens door onze voertuigen

Onze voertuigen zijn uitgerust met zogenaamde IoT-boxen of telematica-eenheden die in regelmatige korte intervallen gegevens verzenden (waaronder de locatie en diagnostische gegevens van het voertuig, bijv. de laadtoestand). Op deze wijze kunnen wij achterhalen, waar onze voertuigen zich bevinden en met welke snelheid ze rijden. De IoT-boxen sturen gegevens ongeacht het feit of een voertuig op dat moment verhuurd is of niet.

Wij verwerken de gegevens in verband met een huur met name voor de volgende doeleinden:

om te bepalen of een voertuig zich in het betreffende TIER-werkgebied bevindt resp. of de beëindiging van de huur buiten het werkgebied dient plaats te vinden, aangezien dit in strijd is met onze Algemene Voorwaarden. In dat geval activeren onze voertuigen eventueel een alarmfunctie ('geofencing').

in geval van een ongewoon lange gebruiksduur (met name als het voertuig niet wordt verplaatst) kunnen wij de huur beëindigen.

aanvragen aan onze klantendienst (bijv. een boeking kan niet worden beëindigd, het voertuig kan niet worden gevonden, hulp in geval van een ongeval).

als bewijs in geval van een ongeval of schade.

voor de facturering. Wij slaan het begin- en eindpunt van uw ritten evenals eventuele parkeerlocaties op in uw boekingsgeschiedenis.

ter verbetering van onze dienstverlening. Door de anonieme statistische analyse van locaties van waaruit gebruikers voertuigen boeken en ritten beëindigen evenals van vaak gebruikte routes kunnen wij de verdeling van onze voertuigen optimaliseren.

2.4 Verzameling van gegevens bij de contactopname, bij communicatie en in social media

2.4.1 Contactopname met ons

Indien u via het contactformulier, per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, verwerken wij de door u verstrekte gegevens met het oog op de bewerking van uw aanvraag en de verwerking van eventuele vervolgvragen. De met u gevoerde communicatie wordt bij ons gearchiveerd en bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, maar in ieder geval totdat uw klantenaccount wordt gesloten.

De rechtsgrondslag is uw en ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 f) AVG bij de bewerking van uw aanvragen.

Indien u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend, kunnen wij uw telefoongesprek met onze klantendienst opnemen voor interne scholingen en kwaliteitscontrole. Deze opnames worden na 30 dagen automatisch door ons gewist. U hebt te allen tijde het recht, uw toestemming te herroepen. In dat geval wordt de opname onmiddellijk gewist.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 a) AVG.

2.4.2 Onze contractuele communicatie met u

Wij sturen u bovendien noodzakelijke informatie over onze diensten, wijzigingen van onze AV, prijzen en dergelijke onderwerpen via e-mail en/of pushberichten. Meer informatie over de marketingcommunicatie vindt u hieronder.

Om pushberichten te kunnen ontvangen, moet u in uw eindapparaat de mogelijkheid voor de verzending van pushberichten door onze app bevestigen resp. activeren. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om de ontvangst van pushberichten te deactiveren. Bij iOS en Android is dit mogelijk in de app-specifieke instellingen onder het menupunt 'Meldingen'.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 b) AVG voor zover de informatie relevant is voor de contractuele relatie, in andere gevallen betreft het uw en ons gerechtvaardigd belang bij de informatie op grond van art. 6 lid 1 f) AVG.

2.4.3 Social media

Als u gegevens met betrekking tot onze social mediaprofielen op het betreffende platform publiceert (bijv. opmerkingen, openbare berichten / postings, video's, foto's, likes) worden deze gegevens gepubliceerd door de betreffende platformaanbieder. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. Wij delen uw op het betreffende platform gepubliceerde inhoud eventueel via ons profiel (bijv. door 'retweets'), voor zover deze functie door het betreffende social mediaplatform wordt aangeboden.

Wij behouden ons het recht voor om inhoud van ons eigen profiel te verwijderen, voor zover dit voor ons mogelijk is en wij dit noodzakelijk achten. De verwijdering van de door u gepubliceerde inhoud zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de gebruikelijke procedures en het beleid van het betreffende social mediaplatform.

Als u contact met ons opneemt via social mediaplatforms, kunnen wij desgewenst via het social mediaplatform met u communiceren om op uw vragen te antwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens wissen we zodra de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien wettelijke bewaarplichten bestaan, mits het wissen of beperken van de verwerking bij het betreffende social mediaplatform mogelijk is. Communicatie via social mediaplatforms is potentieel onveilig. U kunt echter te allen tijde ook contact met ons opnemen via andere in deze privacyverklaring beschreven kanalen.

Wij maken geen gebruik van uitgebreide reclamemogelijkheden in verband met onze profielen (bijv. op interesse, gedrag of locatie gebaseerde reclame) op de social mediaplatforms. Wij gebruiken alleen geaggregeerde, geanonimiseerde gebruiksstatistieken die ons standaard door de social mediaplatforms ter beschikking worden gesteld.

Wij hebben geen invloed op door de social mediaplatforms over u verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. De platformaanbieders slaan uw gegevens met name op als gebruiksprofielen en gebruiken ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en de op de behoefte afgestemde lay-out van hun platforms. Voor zover dit voor ons mogelijk is, bijv. door het uitvoeren van instellingen en configuraties, werken wij toe naar een gegevensbeschermingsconforme en gegevensbesparende omgang met uw persoonsgegevens door het betreffende social mediaplatform.

Voor gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door de social mediaplatforms verwijzen we naar de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders.

De gegevensverwerking in verband met onze social media-presentatie (bijv. op Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij public relations en communicatie overeenkomstig art. 6 lid 1 f) AVG.

2.5 Verwerking van betalingen

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van externe dienstverleners, aan wie wij de voor de verwerking van de betreffende betaling vereiste gegevens doorgeven (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, begin- en eindtijd van de rit, betalings-ID, betaalmethode, eventueel verdere gegevens over het betaalmiddel, factuurnummer, taal, zone/regio).

Voor de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking die door de betalingsdienstaanbieders onder hun eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder:

Braintree, een onderneming van PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg ('Braintree'). Voor meer informatie verwijzen wij naar het Braintree Privacy Statement (https://www.braintreepayments....).

Stripe Payments Europe Ltd, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland ('Stripe'). Voor meer informatie verwijzen wij naar de Global Privacy Policy van Stripe (https://stripe.com/nl/privacy).

Afhankelijk van het land kunnen de aangeboden betaalmethoden en dienstverleners verschillen.

Indien u ons hiervoor niet uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG, is art. 6 lid 1 b) AVG de rechtsgrondslag voor het doorsturen van de gegevens naar de betalingsdienstaanbieders, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de afwikkeling van het huurcontract.

2.6 Schade en ongevallen

In geval van schade aan onze voertuigen of ongevallen waarbij onze voertuigen betrokken zijn, verwerken wij uw gegevens (met inbegrip van stam-, contract-, locatie- en routegegevens) met het oog op klantenservice, regeling, verwerking en vergoeding van de schade, opnemen en bewerken van klachten, veiligstelling en validatie van onze eigen vorderingen en vermijding van verdere schade voor u of ons.

In dit verband sturen wij eventueel gegevens door naar verzekeringsmaatschappijen voor de afwikkeling van schadeclaims en naar bevoegde autoriteiten (bijv. in het kader van verhoren als getuige of beschuldigde in overtredings- en strafprocedures).

De rechtsgrondslagen hiervoor zijn artikel 6 lid 1 b), c) en f) van de AVG en – indien in het kader van een ongeval gezondheidsgegevens betrokken zouden zijn – artikel 9 lid 2 f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt met name in de afwikkeling van schade en ongevallen om schade voor onze onderneming te voorkomen.

2.7 Doorgifte van persoonsgegevens in geval van strafbare feiten, overtredingen en contractbreuken

In het kader van onderzoeken naar strafbare feiten of overtredingen kunnen wij gegevens (bijv. stamgegevens, route-/locatiegegevens, communicatie- en contractgegevens) doorgeven naar de bevoegde opsporingsautoriteiten, bijv. in het kader van verhoren als getuige of beschuldigde. Dit kan met name geschieden in geval van overtredingen van verkeersregels, parkeerregels en dergelijke. Als bijvoorbeeld een voertuig in strijd met onze contractuele regelingen of de van toepassing zijnde verkeersregels verkeerd geparkeerd is en TIER in dit verband een boete of straf dreigt, kunnen wij uw gegevens met de betreffende autoriteiten delen als u het voertuig als laatste gehuurd en geparkeerd hebt. Hetzelfde geldt voor ongevallen, snelheidsovertredingen en dergelijke. Indien in bovenstaande gevallen derden gerechtvaardigde aanspraken jegens TIER valideren, behouden wij ons het recht voor, uw gegevens door te geven naar de betreffende eiser.

Indien u door de bevoegde autoriteiten wordt verdacht, met of in samenhang met onze voertuigen of diensten een strafbaar feit of overtreding te hebben gepleegd, kunnen wij ook de gegevens verwerken die ons in dit kader door de bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

In geval van een wettelijke verplichting tot overhandiging van de gegevens is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1c AVG, in andere gevallen is het ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 f) AVG om schade van onze onderneming af te wenden, onze voertuigen te beschermen en om onze contractuele en niet-contractuele rechten uit te oefenen.

2.8 Doorgifte van anonieme MDS- en GBFS-gegevens

Wij delen gegevens over het gebruik van onze voertuigen in het Mobility Data Specification-gegevensformaat (MDS https://github.com/openmobilit...) en het General Bike Feed Specification-gegevensformaat (GBFS https://github.com/NABSA/gbfs) met partners zoals steden en onderzoeksinstituten. Deze gegevens bevatten geen gebruikersspecifieke gegevens (met name geen e-mailadressen, namen, telefoonnummers of andere gebruikers-ID's of identificatiegegevens).

Steden en gemeenten gebruiken deze gegevens om verkeerstechnische en infrastructurele maatregelen beter te kunnen plannen, om de verkeersveiligheid te onderzoeken en om de duurzaamheid te verbeteren.

Ook al betreft het bij deze gegevens geen persoonsgegevens, toch verplichten wij de ontvangers, de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken en deze op redelijke wijze te beschermen.

2.9 Rijbewijs- en leeftijdscontrole

Afhankelijk van de vraag, welke van onze diensten u waar wenst te gebruiken, kan het nodig zijn dat wij uw rijbewijs en/of uw identiteit en uw leeftijd controleren. Wij maken daarvoor gebruik van een geautomatiseerde verificatieprocedure, die als volgt werkt:

Met behulp van uw smartphone-camera maakt u foto's van de voor- en achterkant van uw rijbewijs. Deze foto's bevatten de volgende informatie (foto, naam, geboortedatum, nummer van het rijbewijs of de identiteitskaart, land van afgifte, geldigheid, datum van afgifte, rijbewijscategorie).

Vervolgens wordt in het kader van een identiteitscontrole vastgesteld of de op het rijbewijs of de identiteitskaart afgebeelde persoon overeenstemt met de betreffende gebruiker. Daartoe maakt u een opname van uw gezicht (een zogenaamde video-selfie) die vervolgens wordt vergeleken met de foto op uw rijbewijs of ID-kaart.

Terwijl u opnames van uw gezicht maakt, wordt tevens gecontroleerd of uw opname van een levende persoon is. Hiervoor wordt een 3D-model van uw gezicht gemaakt dat eveneens met de foto op uw rijbewijs of ID-kaart wordt vergeleken.

Bij problemen worden de gegevens binnen 24 uur handmatig geverifieerd. U wordt in kennis gesteld van een noodzakelijke handmatige verificatie en van het resultaat. Als de verificatie om welke reden dan ook niet succesvol is, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice.

De opnames van uw rijbewijs en gezicht worden uiterlijk 7 dagen na de succesvolle dan wel niet-succesvolle verificatie of annulering van het verificatieproces automatisch gewist.

In het kader van de verificatie van uw document slaan wij de volgende gegevens op:

uw naam, nummer van het rijbewijs of de identiteitskaart, documenttype en rijbewijscategorie, land van afgifte, geldigheid, status en tijdstempel van de verificatie.

Wij maken gebruik van de diensten van IDnow GmbH, Auenstraße 100, 80469 München, Duitsland, als dienstverlener voor het verificatieproces. IDnow GmbH ontvangt uitsluitend persoonsgegevens voor de uitvoering van haar diensten in onze opdracht.

De verificatie is afhankelijk van uw locatie en het te huren voertuig één vereiste voor de sluiting en de vervulling van het huurcontract conform art. 6 lid 1 b) AVG. Indien voor de identiteitscontrole foto's of opnames van uw gezicht worden verwerkt, is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 a) en art. 9 lid 2 AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, in het bijzonder door annulering van de verificatieprocedure.

2.10 Voordelen voor bepaalde gebruikers

Afhankelijk van de locatie van de huur bieden wij bepaalde gebruikers kortingen aan; bijvoorbeeld als u een abonnement hebt bij het plaatselijk openbaar vervoer of als u student of gepensioneerd bent. Daarvoor hebben wij een bewijs van u nodig waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor een korting (bijvoorbeeld een foto van uw studentenkaart). Dat bewijs kunt u uploaden naar een website die extra voor dit doel ter beschikking wordt gesteld. Daar vindt u ook nadere informatie over de verwerking en de opslagduur. Zodra wij kunnen verifiëren dat de foto geldig is, wordt de foto van uw identiteitskaart normaal gesproken gecontroleerd en verwijderd binnen 24 uur nadat u hem hebt geüpload. Onze klantenservice houdt u hierover op de hoogte.

Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden en verwerken de gegevens op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 a) en artikel 9 lid 2 a) AVG.

2.11 Andere verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens bovendien voor de volgende aanvullende doeleinden:

conform art. 6 lid 1 f) AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen,

om onze aanbiedingen en diensten voortdurend te kunnen verbeteren en ze verder aan de behoeften van onze gebruikers te kunnen aanpassen,

om interne kwaliteitscontroles uit te voeren,

om fouten, storingen en mogelijk misbruik te herkennen, te verhelpen en te voorkomen,

om de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen,

ter preventie van fraude,

ter waarborging en validatie van onze wettelijke aanspraken,

om te voorkomen dat gebruikers die wegens contractbreuk, fraude of misbruik zijn geblokkeerd, zich opnieuw kunnen registreren,

in verband met de boekhouding en het risicobeheer.

Wij verwerken uw gegevens ook conform art. 6 lid 1 c) AVG om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. de inachtneming van handels- en fiscaalrechtelijke bewaarplichten of om te voldoen aan verplichtingen om gegevens te verstrekken op grond van een rechtsgeldig besluit of een verordening van overheidswege.

3. Boeken van onze diensten via derde aanbieders

In sommige regio's kunnen onze mobiliteitsdiensten ook worden geboekt via partner-apps van derde aanbieders. Daarbij bemiddelen de partners in huurovereenkomsten voor voertuigen tussen u en ons. Het aanleggen van een klantenaccount bij ons en het gebruik van onze app is in dat geval niet nodig.

Daarvoor ontvangen wij van onze partners in de regel geen persoonlijke identificatiegegevens, maar alleen gepseudonimiseerde gebruikers-ID's, informatie over de concrete boeking (wat werd waar en tegen welk tarief geboekt) en, zo nodig, de informatie over een geldig rijbewijs. In bepaalde gevallen kunnen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer van de partner ontvangen. Deze gegevens vragen wij eventueel op in geval van een gerechtvaardigd belang, bijv. in verband met ongevallen, strafbare feiten, overtredingen, voor de facturering of om te kunnen reageren op supportaanvragen.

Wij verwerken uw gegevens in verband met de uitvoering van de verhuur zoals hierboven beschreven (met uitzondering van gegevens die via de app worden verzameld), met name ook de telematicagegevens die wij van de voertuigen ontvangen. De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerking staan eveneens hierboven vermeld.

Wij hebben met onze partners overeenkomsten gesloten inzake de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid conform artikel 26 AVG. Daarbij geldt:

Voor de gegevensverwerking in verband met de partner-app (inclusief de gegevensverzameling en het aanleggen van klantenaccounts in de partner-app, alsmede voor de eventuele rijbewijs- en leeftijdscontrole en de verwerking van betalingen) is de partner verantwoordelijk.

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met de uitvoering van de verhuur van het voertuig.

Aangezien wij in geval van een boeking via een partner-app in de regel geen verdere informatie over u als klant hebben, is de partner de contactpersoon voor de rechten van de betrokkene. U kunt uw rechten als betrokkene echter zowel tegenover ons als tegenover de betreffende partner doen gelden.

Onze partners die een boeking van onze diensten mogelijk maken (waarbij de beschikbaarheid van de partner-apps en -diensten deels regionaal beperkt is), zijn:

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, Holzmarktstrasse 15-17, 10179 Berlijn, Duitsland ('Jelbi')

Intelligent Apps GmbH, Neumühlen 19, 22763 Hamburg, Duitsland ('FreeNow Germany')

mytaxi Network Ireland Ltd., 11 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland ('FreeNow Ireland')

Transcovo SAS en Transopco SAS, 4 Place du 8 Mai 1945, Immeuble Le Hub, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk ('FreeNow France')

mytaxi Polska Sp. z o.o., ul. Mlynarska 42, 01-205 Warszawa, Polen ('FreeNow Poland')

Hamburger Hochbahn AG, Steinstraße 20, 20095 Hamburg, Duitsland ('hvv switch')

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG, Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach, Duitsland ('Sixt')

Nobina Travis AB, org.nr 559264-1756, Armégatan 38, 171 71 Solna, Zweden ('Travis')

moovel Group GmbH, Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart, Duitsland ('Reach Now')

Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen, Duitsland ('movA')

Münchner Verkehrsgesellschaft mbH, Emmy-Noether Str. 2, 80992 München, Duitsland ('MVGO')

Rheinbahn AG, Lierenfelder Str. 42, 40231 Düsseldorf, Duitsland ('redy')

SBB AG, Neue Mobilitätsdienstleistungen, Bollwerk 10, Bern, Zwitserland ('yumuv')

MaaS Global Ltd, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Finland ('Whim')

iMobility GmbH, Weyringergasse 5/B4, A-1040 Wenen, Oostenrijk ('Wegfinder')

Trafi GmbH, Chausseestrasse 6, 10115 Berlijn, Duitsland ('Trafi')

4. Overdracht van persoonsgegevens

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven in de hierboven beschreven gevallen en in andere gevallen principieel alleen indien:

u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 a) AVG,

de doorgifte conform art. 6 lid 1 f) AVG noodzakelijk is voor de validering, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken en er geen reden is om aan te nemen dat uw belangen bij de bescherming van de persoonsgegevens zwaarder wegen dan de belangen bij de doorgifte van uw gegevens,

wij conform art. 6 lid 1 c) AVG wettelijk verplicht zijn, de gegevens door te geven of

dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6 lid 1 b) noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die plaatsvinden op uw verzoek.

Voor de gegevensverwerking maken wij gebruik van externe dienstverleners die in onze opdracht actief worden en die geen persoonsgegevens voor eigen doeleinden mogen verwerken. Naast de in deze privacyverklaring uitdrukkelijk genoemde dienstverleners kunnen dit met name dienstverleners zijn op het gebied van IT en rekencentra, technische dienstverleners, agentschappen, ondernemingen voor marktonderzoek, groepsmaatschappijen en adviesbureaus.

Wij maken eventueel gebruik van dienstverleners die in een zogenaamd derde land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn of aldaar persoonsgegevens verwerken. Voor zover dit het geval is en er voor deze landen geen adequaatheidsbesluit conform art. 45 AVG bestaat, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een redelijk beschermingsniveau te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Daartoe behoren onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie (zo nodig inclusief aanvullende afspraken in overeenstemming met de aanbevelingen van de toezichthoudende autoriteiten inzake gegevensbescherming) of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.

5. Reclame

Wij verwerken uw gegevens ook om u gepersonaliseerde reclame te tonen of toe te zenden. Voor dit doel gebruiken wij de informatie die u tijdens de registratie hebt verstrekt, uw boekingsgeschiedenis, gegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van onze app of ontvangst- en leesbevestigingen van berichten. Wij verwerken in dit verband in het bijzonder ook uw locatie, aangezien een aantal van onze producten en diensten alleen beschikbaar zijn in bepaalde gebieden en wij daarom alleen gebruikers in de betreffende gebieden aanspreken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen of uw account te sluiten.

De verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden is, voor zover geen toestemming vereist is conform art. 6 lid 1 a) AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij direct marketing conform art. 6 lid 1 f) AVG.

5.1. Nieuwsbrief

U kunt zich bij ons aanmelden voor een nieuwsbrief om regelmatig informatie te ontvangen over onze diensten, speciale aanbiedingen of enquêtes. Wij sturen deze e-mails alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Om uw toestemming te protocolleren, verzamelen wij de volgende informatie op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de bewijsvoering conform art. 6 lid 1 f) AVG die wij bewaren totdat u zich afmeldt van de nieuwsbrief of uw account verwijdert: gebruikt IP-adres; tijdstip van aanmelding voor de nieuwsbrief; tijdstip van verzending van de bevestigingsmail; inhoud van de bevestigingsmail; tijdstip van gebruik van de bevestigingslink resp. de archivering van de antwoordmail.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken die in elke e-mail beschikbaar is of door een e-mail te sturen naar support@tier.app.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1 a) AVG.

5.2. E-mails met productaanbevelingen en pushberichten

Ook als u zich niet hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, zullen wij u een beperkt aantal productaanbevelingen, enquêtes of verzoeken om productbeoordelingen sturen. U ontvangt dergelijke e-mails alleen als u gebruik maakt van onze dienst. Indien u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos bezwaar maken door op de afmeldlink te klikken die in elke e-mail beschikbaar is of door een e-mail te sturen naar support@tier.app.

U kunt de instellingen voor pushberichten te allen tijde in uw besturingssysteem wijzigen (zie hierboven).

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 f) AVG ('Reclame voor bestaande klanten').

5.3. Online advertenties

Wij tonen u eveneens reclame binnen onze app in zogenaamde 'in-app-meldingen' en buiten onze eigen diensten. In onze app-instellingen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden door ons. Houd er a.u.b. rekening mee dat u voortaan reclame van ons kunt blijven zien buiten onze eigen diensten, zelfs als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 f) AVG.

6. Marktonderzoek

Om onze producten voortdurend te kunnen verbeteren en onze gebruikers beter te kunnen begrijpen, verwerken wij uw gegevens in verband met marktonderzoek. Daarbij verwerken wij informatie over uw routes, uw gebruiksgedrag en de gegevens die u tijdens de registratie hebt verstrekt.

Op basis van deze gegevens nodigen wij onze gebruikers uit – afhankelijk van de soort uitnodiging echter alleen met toestemming – om vrijwillig deel te nemen aan marktonderzoeken, studies en enquêtes. Indien u aan dergelijke initiatieven deelneemt, zullen wij u afzonderlijk informeren over de daarmee gepaard gaande verzameling en verwerking van gegevens. Aangezien de dienst van TIER een nieuw type mobiliteitsdienst is, zijn onze partners en met name steden, regio's of ministeries van verkeer geïnteresseerd in ons marktonderzoek en daaruit gewonnen inzichten. Daarom deelt TIER geaggregeerde en geanonimiseerde resultaten met deze partners.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij marktonderzoek evenals de optimalisatie en doorontwikkeling van onze aanbiedingen conform art. 6, lid 1 f) AVG.

7. Verwijdering

Principieel bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de vervulling van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen we de gegevens onmiddellijk, tenzij wij deze tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn nog nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarplichten.

Voor bewijsdoeleinden kunnen wij contractgegevens zo nodig nog drie jaar bewaren vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Eventuele vorderingen verjaren overeenkomstig de normale wettelijke verjaringstermijn op zijn vroegst op dat tijdstip.

Ook daarna moeten wij uw gegevens deels nog om boekhoudkundige redenen opslaan. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieplichten die kunnen voortvloeien uit het Duitse handelswetboek, het Duitse belastingwetboek, de Duitse bankwet, de Duitse wet op het witwassen van geld en de Duitse wet op de effectenhandel. De daar voorgeschreven termijnen voor de archivering van documenten bedragen twee tot tien jaar.

8. Gegevensverwerking binnen de TIER-ondernemingsgroep

TIER Mobility Germany is binnen de Tier-ondernemingsgroep verantwoordelijk voor het centrale bedrijf van de IT-systemen, het technische bedrijf van de app, de klantenondersteuning en het algemene beheer van de contractuele relaties met klanten. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van TIER Mobility Duitsland bereiken via de onderstaande contactgegevens.

In dit verband worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan TIER Mobility Germany of rechtstreeks door TIER Mobility Germany verzameld en verwerkt. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve ondernemingsorganisatie conform artikel 6 lid 1 f) AVG juncto grond 48. TIER Mobility Germany zal uw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor de hier beschreven doeleinden. De onderhavige privacyverklaring geldt daarom dienovereenkomstig voor de gegevensverwerking van TIER Mobility Germany.

Wij hebben met TIER Mobility Germany een overeenkomst gesloten inzake de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid overeenkomstig art. 26 AVG, waarin onder meer de voornoemde punten worden geregeld. U kunt uw rechten als betrokkene bij en tegenover ons en TIER Mobility Germany doen gelden.

9. Rechten van de betrokkene

U hebt, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan, te allen tijde recht op de in art. 15 - 21, art. 77 AVG geformuleerde rechten van de betrokkene:

recht om uw toestemming in te trekken;

recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG);

recht op inzage van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt (art. 15 AVG);

recht op rectificatie van uw bij ons onjuist opgeslagen persoonsgegevens (art. 16 AVG);

recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid') (art. 17 AVG);

recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 AVG);

recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG);

recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

U hebt het recht, een eenmaal verleende toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Door het intrekken van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot het intrekken plaatsgevonden verwerking onverlet.

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Indien het een bezwaar betreft tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing, hebt u een algemeen recht van bezwaar dat ook zonder opgaaf van redenen door ons zal worden omgezet.

Om uw rechten te doen gelden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de voornoemde contactgegevens of via suppport@tier.app. Daarbij vragen wij u eventueel om een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld door uw verzoek in te dienen via het e-mailadres dat in uw account is opgeslagen.

Uw verzoeken voor de validatie van rechten inzake gegevensbescherming en onze antwoorden daarop worden voor documentatiedoeleinden opgeslagen voor een periode van maximaal drie jaar en in individuele gevallen zelfs langer met het oog op de validering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 f) AVG, gebaseerd op ons belang bij de verdediging tegen eventuele civielrechtelijke vorderingen volgens art. 82 AVG, de voorkoming van geldboeten volgens art. 83 AVG en het nakomen van onze verantwoordingsplicht volgens art. 5 lid 2 AVG.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via dpo@tier.app of het hierboven vermelde postadres ('z.Hd. des Datenschutzbeauftragten'). Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat bij het gebruik van het e-mailadres niet uitsluitend onze functionaris voor gegevensbescherming kennis neemt van de inhoud. Als u vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen, vraag dan vooralsnog via dit e-mailadres om een directe contactopname.

U hebt het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

10. Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om ervoor te zorgen dat ze altijd in overeenstemming is met de actuele wettelijke vereisten en de feitelijke voorwaarden (bijv. wanneer nieuwe diensten of functies worden geïntroduceerd). Wij adviseren daarom, deze privacyverklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.