Back to countries

Select country

Select Page

🇩🇰Denmark

Last updated: 12.5.2022

Denmark - General Terms and Conditions for Freebies

Supplerende betingelser for “Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/Saml belønninger)”- program

Disse supplerende betingelser („Supplerende betingelser“) gælder udelukkende for køreture, der foretages som bestanddel af „Ride with starred TIER’s (Collect Freebies/Saml belønninger)”-program („Program”). Disse supplerende betingelser gælder supplerende til de aktuelt anvendte almindelige forretningsbetingelser fra TIER, hvis bestemmelser indgår som bestanddel i disse supplerende betingelser.

For så vidt der findes uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i de anvendte almindelige forretningsbetingelser fra TIER samt disse supplerende betingelser, har bestemmelserne i disse supplerende betingelser prioritet.

Køreture under dette program kan kun foretages som bestanddel af en køretur med et TIER-køretøj, der er disponibelt for programmet, hvilke du vil blive faktureret for i henhold til de gældende priser og lejebetingelser, der fremgår af TIER-appen og af de almindelige forretningsbetingelser fra TIER. TIER-køretøjer, der er disponible for programmet, er markeret som sådanne i TIER-appen. En køretur under dette program indledes efter tilsvarende henvendelse til TIER i TIER-appen. Kun TIER-køretøjer med tilsvarende markering er disponible for køreture under dette program. Deres disponibilitet kan være afhængig af en række kriterier, som f. eks. køretøjets placering, tidsrummet, som køretøjet var på dets placering samt din egen placering. Afgørelsen om at gøre et TIER-køretøj disponibelt for programmet på et bestemt tidspunkt, henhører alene under TIER’s beføjelse.

For at sikre, at en køretur kommer til at være omfattet af programmet, kan det være påkrævet, at der findes en tilbagelagt minimumsafstand, som du til enhver tid får vist i TIER-appen. Samtidig kan du blive opfordret til at parkere dit TIER-køretøj inden for et bestemt område, som fremgår af TIER-appen.

Efter en køretur, der afsluttes under overholdelse af de anførte og gældende minimumsafstande eller parkeringskrav, der fremgår af TIER-appen, vil TIER give dig de aktuelt anførte fordele. Sådanne fordele, f. eks. vederlagsfri eller nedsatte køreture med TIER-køretøjer, betegnes som „belønninger“. For så vidt der ikke er anført andet i TIER-appen, kan belønninger, som nedsætter prisen for brug af TIER-køretøjer eller som vedrører en sådan brug på en anden måde, kan kun anvendes med henblik på fremtidig brug og ikke på den aktuelle brug, hvor disse belønninger opnås.

Belønninger kan, for så vidt der ikke er anført andet i TIER-appen, ikke overdrages og deres gyldighedsperiode kan være begrænset. Belønninger kan ikke sælges og deres værdi vil ikke blive udbetalt. Køreture under dette program og belønninger må ikke bruges til kommercielle, erhvervsmæssige eller øvrige forretningsmæssige formål.

TIER er ikke forpligtet til at give dig lejlighed til køreture under dette program.

TIER kan til enhver tid ændre programmet og uden forudgående varsel globalt eller på enkelte steder samt standse det midlertidigt eller permanent. Belønninger, der allerede er opnået på tidspunktet for en sådan ændring eller standsning, vil fortsat have gyldighed efter sådan en ændring eller standsning.