we are here
for you

Sådan agerer TIER midt i den globale COVID-19-pandemi

I lyset af Covid-19-pandemien, der berører nationer globalt, giver TIER et overblik over vores nuværende politik for situationen og de foranstaltninger, vi har indført indtil videre for at sikre en siker transportform i byerne og bidrage til statslige og samfundsmæssige bestræbelser på at tackle denne pandemi sammen.

Status for vores operationer og tilgængelighed af tjenester på alle markeder

Når vi løbende overvåger situationen, ser vi et behov for sikre transportformer i byer i disse tider med social afstand. Der er stadig mennesker, der skal pendle, især mennesker i sundhedsområdet eller folk, der arbejder i butikker, der leverer nødvendige varer. Vi holder derfor stadig en reduceret flåde aktiv i Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz og Østrig.

I UAE har vi midlertidigt pauset vores operationer for at støtte de forskellige statslige retningslinjer. Vi vil tilbyde vores service igen, så snart situationen tillader os at gøre det. 

Alle ændringer i vores operationer udføres i åben dialog med bymyndighederne. Vi har også justeret vores operationer for at muliggøre hurtige responstider på eventuelle kommende ændringer i vores serviceadgang eller på grund af anmodninger fra bymyndighederne.

At overvinde dette er en kollektiv indsats for alle medlemmer af hvert samfund, og TIER undersøger, hvordan man bedst kan støtte offentligheden, bistanden og private tjenester, når og hvor muligt.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vores brugere og teams sikkerhed er vores højeste prioritet. Derfor tager vi omfattende forebyggende foranstaltninger i henhold til WHO's retningslinjer såvel som lokale politikker. Dette er nogle af de vigtigste foranstaltninger, vi har truffet indtil videre på vores løbehjuls- og e-moped flåde:

 • Hver løbehjul, der gennemgår et batteribytte og -check, desinficeres samtidig i alle områder, hvor en kørers hænder kommer i kontakt med køretøjet
 • Løbehjul, der gennemgår vedligeholdelse og reparationer på vores lager, rengøres og desinficeres, før de er godkendt som sikkert at komme ind i den aktive flåde igen og derefter omfordele dem.
 • Hver gang et køretøj der har hjelm, desinficeres, så desinficeres hjelmen også.
 • Hjelmkassen som sidder på vores løbehjul, der er tilgængelig i udvalgte byer, og hjelmkammeret til vores løbehjul er udstyret med hårnet, der genopfyldes, hver gang et løbehjulbatteri til en scooter udskiftes.
 • Retningslinjer for medarbejder- og lagerhygiejne deles med vores byhold, og håndhæves under overvågning af vores by- og landedirektører.
 • Alle vores medarbejder er trænet i korrekt etikette med håndvask, hygiejne og sikker håndtering af vores løbehjul.
 • Vagterne af vores byhold, hvor vi forbliver åbne, er blevet forskudt, for at reducere kontakten til et absolut minimum i vores daglige drift.
 • Vi kommunikerer sundheds- og sikkerhedsretningslinjer til vores brugere via besked i appen, sociale medier og denne webside.
 • Alt kontorpersonale i alle lande arbejder eksternt og modtager regelmæssige retningslinjer og opdateringer fra vores medarbejdernes sikkerhedsteam.

Oplysninger om beskyttelsesforanstaltninger mod Covid-19 for vores brugere og samfund

Vi anbefaler alle mennesker i vores TIER-samfund at holde jævnligt opdateret med retningslinjerne fra Verdenssundhedsorganisationen og verdens bedste praksis for at forhindre spredning og hjælpe regeringer med at flade kurven.

For direkte information fra WHO, besøg: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Retningslinjer for reduktion af Covid-19 spredning og beskyttelse af dig selv mod eksponering:

 • Når det er muligt, skal du være hjemme, medmindre det er nødvendigt, og praktisere social afstand under alle omstændigheder
 • Vask hænderne regelmæssigt med sæbe og vand i mindst 20 sekunder. Hvis der ikke findes sæbe og vand, skal du bruge en alkoholbaseret håndrensningsmiddel
 • Undgå at berøre dine øjne, næse og mund så meget som muligt og især med uvaskede hænder
 • Nys og hoste ind i bøjningen på din albue og væk fra andre mennesker eller overflader; eller dæk din hoste eller nys med en klud og smid straks vævet væk
 • Undgå tæt kontakt med syge mennesker
 • Rengør og desinficér ofte berørte genstande
 • Hvis du oplever symptomer, skal du være i karantæne i en periode på 14 dage og underrette din lokale sundhedsmyndighed under de retningslinjer, der er udstedt i dit land eller by

Vi kommer igennem disse ekstraordinære tider.
Inte hand-i-hand i detta fallet, men med mental närvaro, vård och solidaritet.

Hilsen alle os fra TIER Mobility