Back to countries

Select country

Select Page

🇭🇷Croatia

Last updated: 12.5.2022

Croatia - General Terms and Conditions

Opći uvjeti i odredbe

1. Uvod

Pružamo usluge mobilnosti u brojnim gradovima i zajednicama diljem svijeta.

Sljedeći Opći uvjeti i odredbe (" Uvjeti i odredbe") primjenjuju se na iznajmljivanje i uporabu naših usluga mobilnosti, kupnju kupona i drugih usluga TIER opisanih u ovim Uvjetima i odredbama te opću uporabu naše aplikacije za pametne telefone ("TIERova Aplikacija" ili "Aplikacija"), kao i na izradu korisničkog računa ("TIERov Korisnički račun") i sklapanjem Korisničkog ugovora sa Tierom.

S korisničkim računom TIER možete se registrirati za naše ponude u različitim zemljama i rezervirati naše usluge. Vaš je ugovorni partner nacionalno društvo koje je navedeno u općim uvjetima koji se primjenjuju na dotičnu zemlju. Pregled primjenjivih uvjeta i odredbi možete pronaći na https://about.tier.app/terms-and-conditions/.

U Hrvatskoj, usluge nudi :

SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O.

PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

kojeg zastupa njegov direktor Ante Gustin i koji je upisan Trgovački sud u Zagrebu pod brojem MBS: 080837675.

PDV identifikacijski broj: HR 97795935846

E-pošta:support(at)tier.app

Telefon: +38551770231

Web: https://www.tier.app/hr/

(SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O., dalje u tekstu: „TIER”, „mi”)

2. Usluge koje nudimo i njihova uporaba

2.1 Ovisno o vašoj lokaciji, TIER iznajmljuje različita vozila, uključujući, ali ne ograničavajući se na romobile ("TIER e-romobili" ili "e-romobili"), mopede (" TIERovi e-mopedi" ili"e-mopedi") i bicikle ("TIERovi e-Bicikli" ili "e-Bicikli") s električnim pogonom (zajedno, "TIERova vozila" ili "vozila") putem TIERove aplikacije. TIERova Vozila iznajmljujemo samo uredno registriranim kupcima odnosno korisnicima, ovisno o dostupnosti Vozila i ponuda, a samo unutar definiranog područja ("Zona poslovanja").

2.2 Da biste unajmili i koristili TIERova vozila, morate se registrirati kao TIER-ov korisnik kreirajući korisnički račun sa svojim podacima u TIER aplikaciji. Kada proces registracije – tijekom kojeg će se od Vas tražiti da prihvatite ove Uvjete i da navedete, posebno, svoje puno ime, adresu e-pošte, osobni broj mobilnog telefona i važeće podatke o plaćanju – bude uspješno završen, sklopit ćete ugovor s TIER-om za korištenje aplikacije TIER (Korisnički ugovor).

Pravo na registraciju ne postoji; TIER može odbiti zahtjeve u opravdanim slučajevima. Nakon sklapanja Korisničkog ugovora možete iznajmiti Vozila sklapanjem pojedinačnih Ugovora o najmu u skladu s ovim Uvjetima i odredbama. Imajte na umu da sam Korisnički ugovor ne daje nikakvo pravo, ni TIER-u, ni Vama, da sklopite Ugovor o najmu vozila. Sklapanje ugovora o najmu ovisi o ponudi i dostupnosti odgovarajućeg vozila, kao i o daljnjim preduvjetima navedenim u nastavku (npr. posjedovanje vozačke dozvole).

2.3 Možete imati samo jedan korisnički račun i morate čuvati svoje podatke za prijavu tajnima. Ne smijete dijeliti niti davati svoj korisnički račun trećim osobama. Morate biti imenovani vlasnik bankovnog računa ili kreditne kartice koju unosite u korisnički račun i aplikaciju TIER.. Osobne podatke koje ste pohranili na korisničkom računu morate ažurirati. To se posebno odnosi na vašu adresu e-pošte, osobni broj mobitela i podatke za plaćanje.

2.4 Ne smijete dopustiti trećim osobama da koriste TIER vozilo koje ste rezervirali putem svog korisničkog računa i ne smijete dati svoje podatke za prijavu za korištenje od strane trećih osoba. Morate, bez odgađanja: (a) promijeniti svoju lozinku ako postoji vjerojatnost da bilo koja treća osoba ima pristup podacima za prijavu; i (b) obavijestiti TIER o ovoj činjenici.

Morate bez odgađanja obavijestiti TIER o bilo kakvom gubitku ili krađi mobilnog telefona povezanog s Vašim korisničkim računom ili o bilo kojim drugim okolnostima zbog kojih postoji vjerojatnost da bi Vaš korisnički račun mogao biti korišten od strane treće osobe. Kako bi spriječio zlouporabu, TIER će tada onemogućiti pristup korisničkom računu dok se problem ne riješi i obavijestit će Vas putem e-pošte o činjenici da je pristup onemogućen.

2.5 Zabranjeno je čitanje, izdvajanje dijelova, kopiranje ili manipuliranje aplikacijom TIER pomoću metoda informacijske tehnologije.

3. Najam i rezervacija TIERovih vozila, grupne vožnje i navigacija

3.1 TIERova vozila mogu se upotrebljavati samo ako su označena kao dostupna u TIERovoj aplikaciji. Imajte na umu da povremeno netočan GPS signal može uzrokovati odstupanja između stvarne lokacije vozila i lokacije prikazane u aplikaciji TIER. Vozila su dostupna samo unutar definiranog teritorija na određenom području Zone poslovanja i zabranjeno Vam je voziti ili na drugi način premještati Vozila izvan Zone poslovanja.

3.2 Da biste unajmili TIERovo vozilo, morate otvoriti TIERovu aplikaciju i skenirati QR kôd koji je priložen vozilu ili odabrati odgovarajuće vozilo u aplikaciji. Skeniranjem QR koda ili klikom na gumb "Pokreni vožnju i plati" ili na sličan način dizajniran gumb u aplikaciji (ponudom) se obvezujete na najam vozila. Otključavanjem vozila TIER prihvaća ovu ponudu i počinje razdoblje najma. Dodatne informacije o postupku najma možete pronaći na https://about.tier.app/ ; help/.

3.3 Dužni ste odmah prijaviti sve nedostatke, oštećenja i veća onečišćenja koji mogu ugroziti sigurnost na cestama ili opće funkcioniranje vozila TIERa prije početka vožnje te se suzdržati od uporabe TIERovog vozila. To uključuje, na primjer, istrošenost guma ili nedostatak registarskih pločica.

3.4 U nekim gradovima vam nudimo mogućnost iznajmljivanja nekoliko TIERovih vozila istodobno u sklopu grupne vožnje ("Grupna vožnja"). Grupne vožnje ovise o ponudi i dostupnosti u odgovarajućoj zoni poslovanja i u skladu s tim prikazat će se u aplikaciji.

Kako biste se mogli koristiti Grupnom vožnjom, morate osigurati da svaki od vaših gostiju pročitaju naše Uvjete i odredbe, a osobito da je svaki od vaših gostiju stariji od 18 godina te da se sva TIERova vozila koja unajmite pravilno koriste i parkiraju. Nadalje, pristajete na plaćanje svih naknada nastalih u vezi s Grupnom vožnjom te snosite odgovornost za svu štetu koju prouzroče vaši gosti. Pojedinačne vožnje Grupne vožnje mogu se prekinuti tek nakon što odgovarajući gosti više ne koriste TIERova vozila.

3.5 TIER u nekim gradovima pruža navigacijsku uslugu. Ne može se jamčiti točnost i pravovremenost informacija TIERove navigacijske usluge odnosno ne može se jamčiti da iste nemaju pogreške. Predložene rute kretanja služe samo za orijentaciju, a prednost se uvijek mora dati prometnim znakovima i stvarnoj regulaciji prometa; nadalje, treba uzeti u obzir gradilišta, zatvaranje cesta itd. što se ne prikazuje u navigaciji.

TIER može promijeniti, obustaviti ili prekinuti TIERovu Uslugu navigacije u bilo kojem trenutku, globalno ili na određenim lokacijama, bez prethodne najave.

4. Ovlaštenje za upravljanje vozilom

4.1 Ovlaštena osoba za upravljanje TIERovim vozilima isključivo je osoba koja:

a) je navršila minimalnu dob od 18 godina i, ako je zatraženo, dokazala to u skladu s ovim Uvjetima i odredbama;

b) ima aktivan TIERov korisnički račun;

c) može sigurno upravljati odgovarajućim TIERovim vozilom u skladu s primjenjivim prometnim i regulatornim propisima. Mora imati iskustvo ili minimalno znanje o upravljanju motornim vozilima (posebno ako iznajmljuju E-Moped), te biti upoznat s njihovim radom i sigurnom uporabom;

d) u mjeri u kojoj je to zakonski potrebno, prilikom upravljanja TIERovim vozilom, posjeduje vozačku dozvolu koja vrijedi u odgovarajućoj Zoni poslovanja, te mora nositi odgovarajući dokument o vozačkoj dozvoli sa sobom tijekom najma i pridržavati se svih drugih uvjeta i zahtjeva sadržanih u njemu.

4.2 U nekim gradovima morate dokazati da ste propisane minimalne dobi prije sklapanja ugovora o najmu TIERovog vozila. Provjera se provodi u TIERovoj aplikaciji. Više informacija potražite u našoj obavijesti o privatnosti https://about.tier.app/privacy....

Nakon uspješne validacije, TIER aktivira korisnički račun za upotrebu odgovarajuće vrste TIERova vozila u odgovarajućoj regiji.

4.3 Prije sklapanja ugovora o najmu za TIERov E-Moped, potrebno je potvrditi identitet i vozačku dozvolu za odgovarajuću zemlju najma. Više informacija potražite u našoj obavijesti o privatnosti https://about.tier.app/privacy....

Nakon uspješne validacije vozačke dozvole, TIER aktivira korisnički račun za upotrebu TIERovih E-mopeda u odgovarajućoj zemlji najma. TIER zadržava pravo ponovnog pregleda vozačke dozvole u opravdanim slučajevima, posebno nakon 36 mjeseci. Ako ne udovoljite ovom zahtjevu, TIER može blokirati ili ograničiti vaš korisnički račun.

5. Završetak vožnje i parkiranje

5.1 Da biste završili vožnju, morate parkirati TIERovo vozilo u skladu s važećim propisima o cestovnom prometu i ovim Uvjetima i odredbama te poduzeti postupak za dovršetak najma u TIERovoj aplikaciji. Vozilo se smije parkirati samo unutar Zone poslovanja i izvan zone zabrane parkiranja - obje zone bit će prikazane u TIERovoj aplikaciji već prije početka vožnje. Ako prekinete vožnju izvan Zone poslovanja ili ako je vožnja tamo na neki drugi način prekinuta (npr. jer je dosegnuto maksimalno razdoblje najma), TIER će naplatiti dodatnu naknadu u skladu s popisom koji možete vidjeti na https://www.tier.app/de/fees.

5.2 Parkirano vozilo ne smije narušavati ili biti opasno za sigurnost prometa, prava i/ili pravne interese trećih osoba. Konkretno, TIERovo vozilo ne smije se parkirati kako slijedi:

(a) na kolnicima ili nogostupima;

(b) na raskrižjima ili na drugi način koji ometa promet;

c) uz drveće, prometne znakove, semafore, parkirna mjesta, automate, ograde koje posjeduju treće strane, banke, spremnike, kontejnere za smeće;

(d) ispred ili u blizini izlaza u slučaju nužde ili požarnih pristupnih puteva ili ispred ulaza i izlaza;

(e) u područjima u kojima je zabranjeno zaustavljanje, na pristupnim cestama za javni prijevoz; na biciklističkim stazama; na sustavima vodilica za slijepe osobe; na pješačkim prijelazima; u zgradama i stražnjim dvorištima; naslonjene na druga vozila;

f) u parkovima i zelenim površinama; na mjestima gdje vozilo pokriva oglašavanje ili ulične instalacije; na mjestima gdje je funkcionalnost objekta narušena; na područjima rezerviranim za utovar i istovar ili na mjestima rezerviranim za druge korisnike ili usluge; na mjestima gdje bi parking ograničio prostor za korisnike invalidskih kolica i osobe s invaliditetom;

g) u područjima s dnevnim ili vremenskim ograničenjima ili ograničenjima u vezi s vozilom u pogledu odobrenja za parkiranje. To vrijedi i za zabrane parkiranja koje već postoje, ali nisu na snazi u vrijeme parkiranja.

5.3 Na kraju najma morate:

a) spustiti nogar TIERovog vozila i pravilno parkirati vozilo;

b) ako je riječ o TIERovom E-Mopedu, okrenuti upravljač ulijevo kako biste zaključali bravu upravljača, pravilno pospremiti zaštitnu kacigu koja dolazi s TIERovim E-Mopedom ispod sjedala TIERovog E-Mopeda i zaključati sjedalo;

c ) ako se od Vas zatraži, fotografirati parkirano vozilo pomoću TIERove aplikacije. Upute u aplikaciji moraju se slijediti. Fotografija ne smije sadržavati nikakve podatke ili lica trećih osoba;

d) dovršiti postupak najma u Aplikaciji. Ako to nije moguće, to morate prijaviti društvu TIER; i

e) osigurati da je TIERovo vozilo isključeno i zaključano.

5.4 TIER može od Vas zatražiti informacije o točnoj lokaciji povratka TIERovog vozila; također i u kasnijem trenutku. Snosite odgovornost za kršenje prometnih propisa ili (parkirnih) pravila koja odredi vlasnik odnosno pružatelj usluge parkirališta, ako ste odgovorni za te prekršaje odnosno kršenje pravila i/ili uvjeta organiziranja i naplate parkiranja.

5.5 Maksimalno vrijeme najma je 120 minuta; TIER nakon toga vožnju može završiti jednostrano. Nakon što to vrijeme istekne, morate osigurati da je vozilo parkirano u skladu s ovim Uvjetima i odredbama.

6. Plaćanje naknade, ustupanje u posebnim slučajevima

6.1 Prije sklapanja ugovora o najmu, cijena otključavanja vozila i cijena najma po minuti prikazuju se u TIERovoj aplikaciji. U cijenu je uključen svaki propisani porez na dodanu vrijednost. Ponudom (iz točke 3.2. ovih Uvjeta) za unajmljivanje TIERovog vozila pristajete na plaćanje naknade za otključavanje Vozila i pripadajuće naknade za najam. Obveza plaćanja dospijeva na kraju pojedinog razdoblja najma.

6.2 Plaćanja se vrše prema odabranom načinu plaćanja. Ako se plaćanje ne može izvršiti zbog nedostatka sredstava ili iz drugih razloga za koje ste odgovorni, TIER vam može naplatiti troškove nastale zbog toga kao paušalnu naknadu u skladu s troškovima dostupnim na web-mjestu TIERa (mogu se preuzeti na https://about.tier.app/de/fees... ), osim ako dokažete da TIER nije imao nikakav ili je imao manji trošak. TIER zadržava pravo zahtijevati od vas odštetu veću od paušalnog iznosa.

6.3 Svi povrati izvršavaju se na način plaćanja koji upotrebljavate. Ako ste koristili kredite na računu, uplatit ćemo odgovarajući iznos na vaš korisnički račun. Kada upotrebljavate promotivne kodove, dobit ćete povrat samo stvarno uplaćenog iznosa.

7. Ostale dužnosti i pravila

7.1 Obvezni ste postupati s TIERovim vozilom s pažnjom i obzirnošću, pridržavati se važećih prometnih propisa i ne oštetiti ili ugroziti prava i/ili pravne interese trećih osoba ili društva TIER korištenjem vozila.

7.2 Posebno ste dužni:

a) odmah obavijestiti TIER o svakoj šteti prouzročenoj nasiljem ili nesrećama ili većim oštećenjima;

b) osigurati da se TIERovo vozilo rabi samo u tehničkom i operativnom stanju te da se ne prekorače ograničenja opterećenja od 120 kg za e-skutere i e-bicikle i 250 kg za e-mopede;

c) pridržavati se svih zakonskih zahtjeva koji se odnose na uporabu TIERovih vozila.

d) odmah se zaustaviti i stupiti u kontakt s TIERom u slučaju da se na upravljaču ili zaslonu kokpita upali signalna lampica;

e) rabiti TIERovo vozilo samo s odgovarajućom sigurnosnom kacigom, kako je predviđeno zakonom ili na drugi način obvezno; i

f) ne ostavljati TIERovo vozilo bez nadzora tijekom razdoblja najma.

7.3 Posebno je zabranjeno:

a) voziti TIERova vozila pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji bi mogli narušiti vozačku sposobnost. Postoji strogo ograničenje alkohola u krvi od 0,0‰;

b) rabiti TIERova vozila za terensku vožnju, sportske događaje ili utrke bilo koje vrste;

c) upotrebljavati TIERova vozila za ispitivanje vozila ili u komercijalne svrhe (npr. za odvoz ili prijevoz),

(d) upotrebljavati TIERova vozila za prijevoz lako zapaljivih, toksičnih ili na drugi način opasnih tvari u mjeri koja znatno premašuje uobičajene količine u kućanstvu;

e) prevoziti TIERovim vozilima predmete ili tvari koje bi zbog svoje prirode, veličine, oblika ili težine mogle narušiti sigurnost vožnje ili oštetiti vozilo;

f) upotrebljavati TIERova vozila s drugom osobom. Osim kod e-mopeda, TIERova se vozila mogu upotrebljavati s najviše jednom osobom;

g) rabiti TIERovo vozilo za počinjenje kaznenih djela; ili

h) provoditi neovlaštene popravke ili preinake bilo koje vrste na TIERovom vozilu.

8. Raskid Ugovora i blokiranje korisničkog računa

8.1 Korisnički ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme i može ga raskinuti bilo koja strana u pisanom obliku uz davanje otkaznog roka od dva tjedna prije kraja bilo kojeg kalendarskog mjeseca.

8.2 Svaka Ugovorna strana može raskinuti Korisnički ugovor iz opravdanih razloga s trenutnim učinkom. "Opravdan razlog" postoji osobito, ali ne ograničavajući se, u sljedećim slučajevima:

a) ako opetovano kasnite s plaćanjem najma TIER-u, unatoč tome što ste bili opomenuti od strane TIER-a zbog neurednog ispunjavanja obveza plaćanja;b) ako ste dali lažne informacije ili prikrivene činjenice tijekom registracije ili tijekom trajanja ugovornog odnosa te se stoga ne može opravdano očekivati da će TIER nastaviti ugovor;

c) unatoč upozorenju, ne suzdržite se od ozbiljnih povreda ugovora ili odmah ne otklonite posljedice takvih povreda ugovora koje su se već dogodile (osobito, ponovljenog nepropisnog parkiranja ili nepropisnog ponašanja u vožnji);

d) ste vozili pod utjecajem alkohola i/ili droga;

e) dali ste svoje podatke za prijavu na svoj korisnički račun TIERa drugoj osobi ili ste nepropisno podijelili prepaid pakete;

f) pokušali ste pročitati, izdvojiti dio, kopirati ili manipulirati TIERovom aplikacijom koristeći IT metode;

g) dopustili ste maloljetniku uporabu TIERovog vozila;

h) premašili ste dopušteni broj osoba za predmetno vozilo. Za E-romobile ili E-bicikle to je jedna osoba; za E-Mopede dvije osobe; ili

i) namjerno ste oštetiti Vozilo ili počinili kazneno djelo tijekom korištenja Vozila.

8.3 TIER također zadržava pravo privremeno blokirati vaš korisnički račun klijenta u slučaju kršenja ugovora ili razumne pretpostavke o tome dok se ne dokaže suprotno.

9. Ponašanje u slučaju nesreća

9.1 Nesreće koje uključuju TIERovo vozilo moraju se odmah prijaviti društvu TIER i daljnji tijek djelovanja mora biti koordiniran s društvom TIER. U tu svrhu rabite adresu e-pošte accidents@tier.app ili telefonski broj +38551770231.

9.2 U mjeri u kojoj je to izvedivo i razumno, dužni ste odmah nakon nezgode obavijestiti policiju i ishoditi policijski zapisnik o nezgodi. Ako policija odbije evidentirati nesreću ili ako to nije moguće iz drugih razloga, morate odmah obavijestiti TIER i koordinirati daljnji postupak s društvom TIER. To se primjenjuje bez obzira na to je li nesreća uzrokovana vašom krivnjom ili je krivnja drugih osoba. Možete napustiti mjesto nesreće tek nakon:

a) što je policija dovršila zapisnik o nesreći (ili, ako policijski zapisnik nije moguće ishoditi, tek nakon što ste obavijestili TIER o nesreći i poduzeli sve radnje u skladu s razumnim uputama TIER-a); i

b) što su sve mjere za osiguranje dokaza ili ublažavanje štete, a koje upute za poduzimanje mjera su zaprimljene pri savjetovanju s TIER-om, propisno provedene.

9.3 Ne smijete preuzimati nikakvu odgovornost ili davati usporedive izjave u slučaju nesreća u kojima je sudjelovalo Vozilo koje vozite. Ako se, unatoč toj zabrani, preuzme odgovornosti ili da bilo kakva izjava iz koje proizlazi ili bi moglo proizaći preuzimanje odgovornosti ili dijela odgovornosti, takva izjava obvezuje isključivo Vas. TIER i Osiguravatelj nisu vezani Vašom izjavom te zadržavaju pravo regresne naplate prema Vama u slučaju nastanka obveze koja je posljedica Vaše izjave.

9.4 Morate surađivati u utvrđivanju okolnosti nesreće i rješavanju odštetnog zahtjeva; osobito ste dužni dati istinite informacije o tijeku nesreće/štete i mjestu nesreće.

9.5 Neovisno o tome je li do nesreće došlo vašom krivnjom ili ju je uzrokovala treća osoba, TIER će vam naknadno dostaviti obrazac za prijavu odštetnog zahtjeva. Popunjeni obrazac mora se dostaviti TIERu u roku od 3 dana od dostave obrasca. Trenutak u kojem TIER zaprimi popunjeni obrazac za prijavu odštetnog zahtjeva, relevantan je utvrđivanje pravovremenosti dostave popunjenog obrasca.

Ako popunjeni obrazac za prijavu odštetnog zahtjeva ne bude vraćen TIER-u u određenom roku, nesreća se neće moći obraditi odnosno podmiriti od strane osiguravajućeg društva. Ako osiguravajuće društvo odbije podmiriti štetu isključivo zbog kašnjenja vaše obavijesti odnosno popunjenog obrasca, TIER može pokrenuti postupke radi naknade štete protiv Vas.

9.6 U slučaju nezgode izvan Zone poslovanja, Vi snosite sve troškove nastale pri transportu Vozila natrag u Zonu poslovanja.

10. Novčane kazne

10.1 Vi i Vaši gosti u slučaju Grupne vožnje, obvezni ste poštovati Zakon o sigurnosti prometa na cestama i druge zakone te propise kojima se regulira ponašanje u prometu i druge primjenjive propise (prometni propisi) koji su na snazi u Republici Hrvatskoj odnosno u Zoni poslovanja.

10.2 U potpunosti ste odgovorni za svako kršenje zakona koja ste počinili s namjerom ili iz nehaja tijekom razdoblja najma i, ako je primjenjivo, odgovorni ste za nepoštivanje zabrana koje je odredio vlasnik parkirališta (zaštita imovine).

10.3 U slučaju da TIER bude terećen za bilo kakvu novčanu naknadu, kaznu, troškove ili bilo koje drugo novčano davanje zbog nedopuštene odnosno nezakonite radnje korisnika odnosno vozača, korisnik je dužan naknaditi TIER-u sve novčane kazne, naknade, troškove, procesne troškove i druge troškove koje je TIER isplatio zbog kršenja gore navedenog propisa i pravila, uključujući i naknadu poreznih i drugih troškova koji nastanu.

10.4 Svi troškovi koje TIER ima u obradi takvih zahtjeva, naplatit će vam se kao paušalna naknada štete po pojedinom slučaju u skladu s troškovima dostupnim na web-mjestu TIERa (mogu se preuzeti na https://about.tier.app/de/fees... ), osim ako dokažete da TIER nije imao nikakav ili je imao manji trošak. TIER zadržava pravo zahtijevati od vas odštetu veću od paušalnog iznosa.

11. Odgovornost i paušalni iznos naknade štete

11.1 Odgovorni ste za svako kršenje odnosno povredu zakona, prometnih propisa, drugih regulatornih zahtjeva, posebno Prekršajnog zakona, Kaznenog zakona te Zakona o obveznim odnosima kojim je propisana obveza naknade štete, koje počinite tijekom odnosno u vezi s korištenjem vozila TIERa. Vi snosite sve troškove koji iz tih povreda proizlaze i dužni ste u potpunosti osloboditi TIER od bilo kakvih potraživanja trećih osoba koja proizlaze iz tih povreda odnosno, u slučaju da se pojedina potraživanja naplate od TIER-a, dužni ste TIER-u naknaditi cjelokupno isplaćeni iznos zajedno sa zateznim kamatama i troškovima koji su pri tome nastali.

11.2 U slučaju nastanka štete ili troškova koji su posljedice povrede propisa i/ili zakona i/ili nepoštivanja Ugovornih odredaba od strane Vas kao korisnika za TIER, TIER Vam može fakturirati iznos nastale štete odnosno troškova u okviru iznosa paušalnih naknada štete. Odnosne primjenjive paušalne naknade štete pogledajte na https://about.tier.app/de/fees.... Možete dokazati da TIER-u niste prouzročili nikakve troškove odnosno štetu ili da ti iznosi su znatno manji od paušalnog iznosa naknade štete. TIER zadržava pravo zahtijevati od Vas naknadu stvarno nastale štete i troškova koji prelaze iznos paušalne naknade.

12. Besplatne vožnje, zamjene i milje

12.1 U nekim gradovima TIER nudi mogućnost primanja pogodnosti ("Nagradni bodovi") za korištenje određenih vozila TIERa, zamjenu baterija ili općenito korištenje usluga TIERa (npr. besplatne vožnje ili vožnje s popustom vozilima TIERa). One će se u svakom slučaju prikazivati u aplikaciji TIERa.

Prikupljeni nagradni bodovi bit će pripisane na tvoj korisnički račun na kraju vožnje, aktivnosti ili razdoblja naplate i mogu se primijeniti na buduće upotrebe. Nagradni bodovi su neprenosivi, osim ako nije drugačije navedeno u TIERovoj aplikaciji, a njihovo razdoblje valjanosti također može biti ograničeno na kratka vremenska razdoblja. Nagradni bodovi se ne mogu prodati i gotovina neće biti isplaćena za njihovu vrijednost.

TIER može u bilo kojem trenutku izmijeniti ili obustaviti programe nagrađivanja. Takva promjena neće utjecati na već zarađene nagradne bodove ili vožnje ili promjene baterije započete u okviru bonus programa.

12.2 Nagradne bodove možete prikupljati kada koristite određena vozila ("Besplatna vozila") ako:

a) ste aktivirali opciju bonus vožnje u TIERovoj aplikaciji tako što ste se uključili;

(b) upotrebljavate TIERova vozila koja su dostupna za program nagrađivanja; i

(c) prelazite minimalnu naznačenu udaljenost (ako je određena) ili parkirate TIERovo vozilo na određenom utvrđenom području.

12.3 Nagradni bodovi za promjene baterije ("Zamjene") mogu se prikupiti kada:

(a) vršite zamjenu baterije na TIERovom vozilu utvrđenom u TIERovoj aplikaciji i vršite zamjenu baterije na određenim mjestima; i

(b) pažljivo izvršite promjenu baterije, slijedeći upute u TIERovoj aplikaciji i upute osoblja na odgovarajućoj lokaciji zamjene.

12.4 Možete li osvojiti Nagradne bodove za višekratnu uporabu TIERovih vozila ("Milje" ili "Program vjernosti") bit će označeno ikonom ili na drugi način označavati odgovarajuće Vozilo u TIERovoj aplikaciji. Kako bi sudjelovali u usluzi Miles Milje i vidjeli Vozila dostupna za uslugu Milje u TIERovoj aplikaciji, morate se registrirati za uslugu Milje u aplikaciji. Iznos Nagradnih bodova ovisi o broju vožnji. U aplikaciji TIERovoj aplikaciji prikazat će se više pojedinosti o potrebnom broju vožnji i, ako je primjenjivo, drugim zahtjevima za osvajanje Nagradnih bodova. Konkretno, za Nagradne bodove Milje vrijedi sljedeće:

a) nagradni bodovi se mogu prikupiti samo za vožnje koje traju dulje od pet minuta;

b) vožnje u okviru prepaid pretplatničkih paketa ili dnevnih propusnica (prepaid paketi) ne mogu se koristiti za osvajanje Nagradnih bodova; i

c) Nagradni bodovi se mogu prikupljati u razdoblju od 30 dana, a nakon tog razdoblja mogu se iskoristiti samo u roku od 30 dana.

13. Prepaid paketi, jednokratni paketi, TIERove pretplate i popust paketi

13.1 Možete kupiti prepaid pakete i vidjeti ih kao kredit na svom korisničkom računu nakon kupnje. Ako stanje na vašem korisničkom računu nije dovoljno za vožnju, razlika se može nadoknaditi korištenjem načina plaćanja navedenih na korisničkom računu.

Krediti na korisničkom računu mogu se iskoristiti samo prije zaključenja najma. Krediti neće biti isplaćeni u gotovini i na njih ne idu kamate.

Krediti pohranjeni na vašem korisničkom računu i prepaid paketima nisu prenosivi na druge korisničke račune.

Prepaid paketi nisu dostupni na svim tržištima i ograničeni su na zemlju u kojoj se kupuju. Moguća su daljnja ograničenja za pojedine gradove i u svakom će slučaju biti naznačena u aplikaciji.

U TIERovoj aplikaciji možete kupiti razne prepaid pakete, ovisno o ponudi i dostupnosti. Odnosni uvjeti paketa, posebno cijena, opseg i trajanje, bit će prikazani u aplikaciji. Odmah nakon kupnje odabranog paketa, paket će se aktivirati na vašem korisničkom računu kao krediti i možete koristiti kredite.

13.2 Jednokratne prepaid pakete možete kupiti u Aplikaciji. Ti paketi mogu biti ograničeni na određena vremenska razdoblja i otključani su kao krediti odmah nakon kupnje.

13.3 Možete kupiti prepaid pakete koji se automatski obnavljaju ("TIERove pretplate"). TIERove pretplate podliježu cijenama i ograničenjima navedenim u TIERovoj aplikaciji. TIERove pretplate mogu se otkazati izravno na vašem korisničkom računu do 24 sata prije isteka odnosnog roka trajanja ugovora. To se može jednostavno učiniti na vašem korisničkom računu. TIER može otkazati automatsko obnavljanje TIERove pretplate do dva tjedna prije isteka posljednjeg razdoblja ugovora.

Ako Vi ili TIER niste pravodobno prekinuli TIERovu pretplatu, trajanje ugovora produljit će se za odgovarajuće razdoblje navedeno u TIERovoj aplikaciji.

Neiskorišteni krediti ističu u trenutku obnove ili na kraju Pretplate

13.4 Možete kupiti pakete koji smanjuju troškove određenih rezervacija za određeno razdoblje ("Popust paketi"). Ovi paketi mogu se, po vašem izboru, automatski obnoviti. Popust paketi podliježu cijenama i ograničenjima navedenim u TIERovoj aplikaciji i mogu se koristiti samo za vožnje, ne za kupnju kupona ili drugih paketa i usluga.

Popust paketi koji se automatski obnavljaju mogu se otkazati izravno na vašem korisničkom računu do 24 sata prije isteka odgovarajućeg roka trajanja ugovora. TIER može otkazati automatsko obnavljanje TIERove pretplate do dva tjedna prije isteka posljednjeg razdoblja ugovora.

Ako Vi ili TIER niste pravodobno prekinuli TIERovu pretplatu, trajanje ugovora produljit će se za odgovarajuće razdoblje navedeno u TIERovoj aplikaciji, ovisno o tome koji je pretplatni (prepaid) paket ugovoren.

14. Promotivni kodovi i vaučeri

14.1 TIER nudi promotivne kodove i vaučere, koji se mogu smatrati kreditima na vašem korisničkom računu nakon korištenja.

Ako stanje na Vašem korisničkom računu nije dovoljno za vožnju, razlika se može nadoknaditi korištenjem načina plaćanja navedenih na Vašem korisničkom računu.

Krediti na korisničkom računu mogu se iskoristiti samo prije zaključenja najma. Krediti neće biti isplaćeni u gotovini i na njih ne idu kamate. Kredit se ne može prenijeti na druge korisničke račune.

Kuponi, promotivni kodovi i krediti mogu se ograničiti na pojedine zemlje i gradove kako je navedeno u Aplikaciji, na kuponu ili odgovarajućoj promociji.

14.2 Promotivni kodovi ne mogu se kupiti. Promotivne kodove izdaje TIER za određeno razdoblje valjanosti i za određene zemlje ili gradove; vrijede samo u određenom razdoblju i mogu se iskoristiti samo jednom.

Promotivni vaučeri ne mogu se koristiti za kupnju poklon vaučera ili prepaid paketa, osim ako nije izričito drugačije navedeno.

Promotivni vaučeri mogu podlijegati minimalnim iznosima prodaje. Vrijednost vožnje mora biti najmanje jednaka iznosu promotivnog kupona.

Promotivni vaučeri neće biti vraćeni ako je vožnja ili kupnja otkazana u cijelosti ili djelomično.

Višestruki promotivni vaučeri ne mogu se kombinirati, osim ako nije drugačije dogovoreno.

14.3 Vaučeri se mogu kupiti od ili ih mogu osigurati treće strane. Vaučeri se mogu iskoristiti na vašem korisničkom računu i pretvoriti u kredite. Krediti i vaučeri ne mogu se iskoristiti za kupnju dodatnih vaučera.

15. Obrada podataka

15.1 TIER će prikupljati i obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas u mjeri u kojoj su ti podaci potrebni za izvršavanje prava i obveza TIER-a prema Korisničkom ugovoru. Prilikom obrade Vaših osobnih podataka, TIER će se pridržavati primjenjivih zakonskih odredbi, posebno onih Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR).

15.2 Za daljnje pojedinosti i informacije o opsegu prikupljanja, pohrane i obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, pogledajte Obavijest o privatnosti TIER-a koja je dostupna ovdje: https://about.tier.app/privacy...

16. Pravo na jednostrani raskid Korisničkog ugovora i primjer obrasca s izjavom o jednostranom raskidu Ugovora

16.1 Korisnik koji je fizička osoba i potrošač u smislu Zakona o zaštiti prava potrošača, ima pravo na jednostrani raskid Korisničkog ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja Korisničkog ugovora, bez navođenja razloga.

16.2 Ako želite jednostrano raskinuti Korisnički ugovor sukladno točki 16.1. dužni ste prije isteka roka obavijestiti TIER o svojoj odluci da raskinete ugovor, a to možete učiniti i putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi ispod ove točke Uvjeta ili davanjem nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju da raskinete Korisnički ugovor u pisanom obliku (npr. dopis poslan poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom) dostavljene TIER-u u navedenom roku, na adresu SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O., PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA , ili na adresu e-pošte: support@tier.app.

Kako biste postupili u roku za jednostrani raskid ugovora, dovoljno je poslati obavijest u vezi s ostvarivanjem prava na jednostrani raskid ugovora prije isteka roka za isti raskid.

16.3 Ako jednostrano raskinete Korisnički ugovor, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja primljena od vas, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg izbora vrste isporuke koja nije najjeftinija vrsta standardne isporuke koju nudimo), bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada smo obaviješteni o Vašoj izjavi o jednostranom raskidu ugovora.

16.4 Isplatit ćemo takvu naknadu koristeći ista sredstva plaćanja koja ste koristili za početnu transakciju, osim ako se izričito ne usuglasimo drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi naknade kao rezultat takve isplate.

16.5 Ako ste zatražili početak obavljanja usluga tijekom razdoblja prije jednostrane izjave o raskidu ugovora, platit ćete nam iznos koji je razmjeran pruženim uslugama do datuma kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog ugovora, umjesto punog trajanja ugovora.

16.6 Ako se želite povući iz ugovora, možete koristiti sljedeći obrazac tako da ga ispunite i pošaljete nam ga:

PRIMJER IZJAVE O JEDNOSTRANOM RASKIDU KORISNIČKOG UGOVORA

Prima: SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O.

PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA,

e-mail adresa: support@tier.app

Ja Vas ovim putem obavještavam da jednostrano izjavljujem raskid Korisničkog ugovora pružanju sljedeće usluge:

Naručeno /Primljeno ________________________________________ (naziv ugovorene usluge)

Podatak o korisničkom računu: ________________

Ime korisnika: _________________________

Adresa korisnika: _____________________________

Račun ID ili Romobil ID: ______________________

Potpis korisnika: _____________________________

Datum: _______________________________

*(samo se ovaj obrazac šalje kao tiskana kopija

17. Rezervacija naših usluga putem platformi trećih osoba

17.1 Naše usluge možete rezervirati i putem platformi trećih osoba (na primjer, lokalnih aplikacija za prijevoz ili mobilnost). TIER je također Vaš ugovorni partner za najam u tim slučajevima.

Za ove rezervacije nije potreban TIERov korisnički račun , ali ovi Uvjeti i odredbe, posebno u pogledu vaših obveza pravilnog korištenja i parkiranja naših vozila, primjenjuju se i na ove rezervacije.

17.2 Krediti na Vašem korisničkom računu, kao i druge TIERove pogodnosti ili Nagradni bodovi ne mogu se iskoristiti ili prikupiti prilikom rezervacije putem platformi treće strane.

17.3 Ako je Vaš korisnički račun blokiran ili ukinut od strane TIERa zbog kršenja ugovora, također vam je zabranjeno rezervirati Usluge TIERa putem platformi treće strane.

17.4 Ako rezervirate Usluge TIERa putem platformi treće strane, TIER može ustupiti svoj zahtjev za plaćanje naknade za korištenje trećim osobama, kao što su LogPay Financial Services GmbH, Schwalbacher Str. 72, 65760 Eschborn. U tim će slučajevima svi zahtjevi za naknadu, uključujući zahtjev za isplatu bilo koje naknade, biti prodani i ustupljeni (obavijest o ustupanju) LogPayu, a LogPay će naplatiti zahtjev za naknadu za kupljene karte izravno LogPay Financial Services GmbH je korisnik treće strane i također je ovlašten izvršiti naplatu potraživanja u svoje ime i za svoj račun.

18. Završne odredbe

18.1 Jezik ugovora je hrvatski. U slučaju prijevoda na druge jezike, hrvatska verzija je relevantna za tumačenje i primjenu ovih Uvjeta i odredbi.

18.2 Ove Uvjete i odredbe te Uvjete i odredbe TIERa za druge zemlje možete vidjeti u bilo kojem trenutku na www.tier.app. Nadalje, ovaj dokument možete ispisati ili spremiti pomoću uobičajene funkcije programa internetskih usluga (=preglednik: normalno "Datoteka" -> "Spremi kao").

18.3 TIER može izmijeniti ove Uvjete i odredbe.

U mjeri u kojoj to zahtijeva zakon, o promjenama ćete biti obaviješteni putem obavijesti ili objavom na web-mjestu TIERa ili u aplikaciji TIERa. Smatrat će se da su sve izmjene odobrene ako na njih ne uložite prigovor u tekstualnom obliku u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti o promjeni ili ako nastavite upotrebljavati Usluge TIERa i Vozila za najam.

U slučaju temeljnih promjena ovih Uvjeta i odredbi, TIER je dužan pribaviti vašu izričitu suglasnost.

U slučaju vašeg prigovora na promjenu ili dodatak ovim Uvjetima i odredbama, TIER ima pravo raskinuti ugovor o korištenju s vama putem TIERove aplikacije na temelju tih Uvjeta i odredbi s otkaznim rokom od četiri tjedna.

18.4 Europska komisija pruža internetsku platformu za rješavanje sporova (ODR), koja je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/...;

19. Služba za korisnike i pritužbe

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, pritužbi ili ako želite kontaktirati TIER iz bilo kojeg drugog razloga, možete kontaktirati TIER putem telefona, pošte ili e-pošte koristeći sljedeće kontakt podatke:

SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O.

PRISAVLJE 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

e-mail: support@tier.app

telefon +38551770231