Sostenibilitat a TIER

La sostenibilitat és un impulsor clau de la missió de TIER per millorar la mobilitat en tots els sentits. Com a principal proveïdor de micromobilitat, ens hem fixat com a objectiu fer la transició cap un transport de baixes emissions.

Som climàticament neutres

Des del gener de 2020, ens hem compromès a ser 100 % climàticament neutres i som la primera empresa de micromobilitat que treballa en aquesta direcció. Per aconseguir la neutralitat climàtica, vam escollir amb el nostre soci ClimatePartner un enfocament de tres passos que ens va ajudar a identificar quines eren les nostres emissions i, sobretot, on s’amagava el major potencial per reduir-les. Quan ja no podíem reduir-les més, vam cercar la manera de compensar les emissions restants.

 • emmisions

  Pas 1

  Calcular les nostres emissions

  A l’hora de mesurar la nostra petjada global, vam incloure totes les emissions durant el cicle de vida complert del nostre servei: des de la producció i l’enviament dels nostres vehicles, fins a les operacions diàries, el reciclatge i la reutilització dels nostres vehicles i bateries quan els retirem del servei actiu. La metodologia per comptabilitzar el carboni es basa en el protocol GHG i està estretament vinculada amb els estàndards ISO.

 • emmisions

  Pas 2

  Evitar i reduir emissions

  El nostre objectiu és reduir al màxim la nostra petjada de carboni corporativa i, per això, millorem constantment tots els processos i àrees del negoci. Hem reduït substancialment la nostra petjada ecològica fent la transició cap a una flota d’operacions verda i aplicant energies renovables en tots els nostres magatzems i oficines. Hem millorat el disseny dels nostres vehicles per a una vida més llarga, limitem l’ús dels materials que depenen del carboni en la producció, hem optimitzat les operacions logístiques i, a més a més, estem reduint les nostres emissions en totes les fases de la cadena de subministrament.

 • emmisions

  Pas 3

  Compensar el nostre impacte ambiental

  Hem trobat la manera de compensar les emissions restants que no podem evitar o reduir en aquests moments a través de projectes de compensació de carboni certificats per tal d'assolir la neutralitat climàtica. Amb el nostre soci ClimatePartner, a TIER donem suport a la protecció dels boscos i projectes d’energia neta a través dels nostres esforços de compensació.

Associació amb experts de reciclatge

L'extracció de matèries primes per a la producció de bateries de ió liti, necessàries pel funcionament dels nostres vehicles, presenta una gran càrrega ambiental. Com a part del nostre compromís amb la sostenibilitat, volem evitar el malbaratament de bateries i reduir el nostre impacte mediambiental donant una segona vida a les bateries. Per aquest motiu col·laborem amb els experts alemanys en reciclatge i reparació de (nom de l’empresa: Vertical Values).

Els nostres compromisos

tier-business-01
Reducció d’emissions

Creiem en la necessitat d’actuar per reduir les emissions i confiem en la ciència que impulsa aquest pensament. Llegir-ne més.

tier-business-11
Cadena de subministrament responsable

Com a empresa que ens prenem seriosament els nostres valors i principis, valorem els proveïdors que també comparteixen aquest compromís. Llegeix el nostre codi de conducta per a proveïdors.

Llegir-ne més

tier-business-21
ODS de la ONU

La missió de TIER és millorar la mobilitat en tots els sentits. Portem integrada la sostenibilitat al nostre ADN i, per això, hem adoptat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) com el marc de referència de la nostra activitat. Estem especialment orgullosos de contribuir en cinc dels objectius.

tier-business-31
Compromís conjunt per a la sostenibilitat

El 2020 vam unir forces amb Dott i Voi per assolir nous estàndards de sostenibilitat en el sector de la micromobilitat. Junts hem assumit deu compromisos socials i mediambientals que cobreixen el cicle de vida dels nostres serveis de mobilitat. Naturalment, amb l’objectiu que tant el medi ambient com les persones que servim en puguin treure profit.