Back to countries

Select country

Select Page

🇧🇪Belgium

Last updated: 12.1.2022

Belgium - General Terms and Conditions for Battery Swap (DUT)

Aanvullende voorwaarden voor TIER-Swap

Deze Aanvullende Voorwaarden TIER Swap (de "Aanvullende Voorwaarden") zijn uitsluitend van toepassing op batterijwissels die worden uitgevoerd in het kader van het TIER Swap programma. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van TIER, waarvan de voorwaarden door verwijzing in deze Aanvullende Voorwaarden worden opgenomen. Voor zover de toepasselijke algemene gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met deze Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.

Het inruilen van batterijen in het kader van het TIER Swap programma mag alleen plaatsvinden als onderdeel van een reis met een TIER voertuig dat in aanmerking komt voor het programma, en waarvoor u zult worden gefactureerd in overeenstemming met de huurprijzen en voorwaarden zoals aangegeven in de TIER applicatie en in overeenstemming met de toepasselijke algemene gebruiksvoorwaarden van TIER. TIER voertuigen die in aanmerking komen voor het TIER Swap programma zullen worden aangegeven in de TIER applicatie. Een batterijwissel onder het TIER Swap programma wordt geïnitieerd door een aanbod van TIER in de TIER applicatie dat u kunt accepteren wanneer u een in aanmerking komend TIER voertuig selecteert. Sommige TIER voertuigen komen in aanmerking voor een batterijwissel in het kader van het TIER Swap programma; of u in aanmerking komt, kan afhangen van factoren zoals het model en type TIER voertuig, de lading van de batterij, het tijdstip van de dag, de locatie van het TIER voertuig, uw locatie, enz. Het besluit om een TIER voertuig in aanmerking te laten komen voor het TIER Swap programma is uitsluitend ter beoordeling van TIER.

Zodra u een aanbod tot batterijwissel in het kader van het TIER Swap programma hebt aanvaard, zult u een dergelijke batterijwissel zorgvuldig en in overeenstemming met de instructies in de TIER applicatie en, waar van toepassing, door TIER personeel en relevante derden, zoals de eigenaren en werknemers van derde bedrijven die de relevante TIER Swap sites exploiteren, uitvoeren. U kunt elke batterijwissel vrij annuleren door de annuleringsstappen te volgen die beschreven staan in de TIER applicatie en, indien van toepassing, op het TIER voertuig (bijvoorbeeld door een batterij te vervangen die al verwijderd was vóór de annulering).

In ruil voor het volledig voltooien van een batterijwissel in het kader van het TIER Swap programma zal TIER u de voordelen verschaffen die in de TIER applicatie zijn aangegeven voor het voltooien van de batterijwissel (dergelijke voordelen kunnen bijvoorbeeld gratis of met korting rijden met TIER voertuigen zijn, hierna een "Reward" genoemd). Tenzij anders vermeld in de TIER applicatie, kunnen Rewards die de prijs verlagen of gekoppeld zijn aan het gebruik van TIER voertuigen alleen worden toegepast op toekomstig gebruik en niet op het gebruik waarbij dergelijke Rewards werden verdiend. Rewards zijn niet overdraagbaar, tenzij anders aangegeven in de TIER applicatie, en kunnen vervallen. De beloningen mogen niet worden verkocht en hun waarde mag niet worden uitbetaald. U mag geen batterijen inwisselen in het kader van het TIER Swap programma, noch mag u de Rewards gebruiken voor commerciële, zakelijke of andere doeleinden.

TIER is niet verplicht om u de mogelijkheid te bieden een batterij in te ruilen in het kader van het TIER Swap programma. TIER kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het TIER Swap programma op wereldwijde basis of op bepaalde geografische locaties wijzigen, opschorten of stopzetten. Lopende batterijwissels en beloningen die al verdiend waren op het moment van de wijziging, opschorting of stopzetting van het programma worden niet beïnvloed. Meer informatie over het TIER Swap programma is te vinden op e www.tier.app/swap.